رسانه
رسانه

افشین یداللهی- سفارشی من به پهلوونمافشین یداللهی- سفارشی من به پهلوونم

درخواست حذف اطلاعات
تو با قلب ویرانه من چه کردی؟

ببین عشق دیوانه من چه کردی

در ابریشم عادت اسوده بودم...

تو با بال پروانه من چه کردی؟

ننوشیده از جام چشم تو مستم...

خمار است میخانه من...چه کردی؟

مگر لایق تکیه دادن نبودم؟

تو با حسرت شانه من چه کردی؟

مرا خسته کردی و خود خسته رفتی...

سفر کرده!باخانه من چه کردی؟

جهان من از گریه ات خیس باران...

تو با سقف کاشانه من چه کردی؟منبع: http://3nemmar. /