رسانه
رسانه

33862 بدون عنوان...33862 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
+آیداااا

-هوم?

+اگه بخای خودتو شخصیتتو افکارت و اینا رو کلا توو یه آهنگ بگی اون یه آهنگ چیه??

-...خل شدیا!چه میدونم!آهان خوشگلا باید ب ن:))

+مس ه بازی درنیار جدی باش!

-خو خیلی از آهنگا!مثلا....

+مثلا???

-آهان!(هرگز_بابک جهانبخش)

----------------------------------

کاشکی خودمو کمتر فهمیده بودم:))منبع: http://77799aida. /