رسانه
رسانه

آهنگ باز آمد بوی ماه مدرسه با کیفیت بالاآهنگ باز آمد بوی ماه مدرسه با کیفیت بالا

درخواست حذف اطلاعات
آهنگ باز آمد بوی ماه مدرسه با کیفیت بالا

این اهنگ ویژه آهنگ بازگشایی مدارس است و بالاترین کیفیت برای این موزیک همین است کلی ما سرچ کردیم.

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه
بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه
از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه
باز می بینم زشوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه
زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه
باز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه
روز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه

ل ل لا لا ل لا لا ل

 آهنگ باز آمد بوی ماه مدرسه با کیفیت بالا

حجم اهنگ اسکن شده و 4 مگابایت است.منبع: http://92csh1. /