رسانه
رسانه

شناخت شیخیه و ب ت و بهائیتبررسی نبوت بهاء الله در تاریخ و عقاید آیین بهایی

درخواست حذف اطلاعات

در این نوشتار تناقضات ادعای نبوت سران ب ت و بهائیت بیان می‌شود:1. سرگردانی سران و مبلغان ب ت و بهائیتبر خلاف ادعاهایی که در بخش نخست گذشت، سران و مبلغان ب ت و بهائیت در موارد بسیاری، نبوت و نوری را با قاطعیت رد می‌کنند:الف. علی‌محمد با نفی نبوت و ولایت خود، از ادعای الوهیت و مظهریت...

ادامه مطلب...لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_nethttps://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7aتناقضات شعار وحدت عالم انسانی از تعالیم بهائیت

درخواست حذف اطلاعات

سران بهائیت از اتحاد همه انسان‌ها سخن می‌گویند و همگان را برابر می‌دانند در حالی که واقعیت بهائیت خلاف این ویترین زیبای است. این نوشتار نخست نمونه‌هایی از این شعارها را گزارش می‌کند؛ سپس از تناقض‌هایی بر می‌دارد که در گفتار و کردار و آموزه‌های سران این جریان هست:


1. شعارها


الف. حسین علی نوری از وحدت همه انسان‌ها سخن می‌گوید : «به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بارِ یک دارید و برگ یک شاخسار.»(1) او بر اساس این آموزه به معا به پیروان ادیان سفارش می‌کند: «عاشروا ...
ادامه مطلب...


شیوه مدیریت و ارتباطگیری سران ب ت و بهائیت با پیروان و شباهت آ

درخواست حذف اطلاعات

شیوه ارتباط‌گیری سران ب ت و بهائیت با پیروانشان شباهت بسیاری با عمل‌کرد ائمه اسماعیلیه و نحوه کنترل سازمان – مذهبی آنان دارد:1. جریان ب تبا الواح بسیاری که برای پیروانش می‌فرستاد، جریان ب ت را ی ‌کرد. او در ابتدای ادعاهای خود، با لوحی که برای ملاصادق اسانی فرستاد، ادعای ب ت خود را در شیراز علنی کرد.(2) وی همچنین در «لوح وصیت» ...
ادامه مطلب...
لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_nethttps://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a


تتابع ادعاهای سران ب ت و بهائیت و پیشینه آن در جریانهای اسماعی

درخواست حذف اطلاعات

اعتلای به جایگاه نبوت و در پی آن نسخ شریعت گذشته از آموزه‌‌های اسماعیلیه بود که آثارش در جریان‌های ب ت و بهائیت نیز وجود دارد (با توجه به اینکه بهائیان علی محمد معروف به باب را مهدی موعود می دانند) که در این نوشتار تبیین می شود:1. جریان‌های اسماعیلیهبر اساس ت‌گرایی اسماعیلیه، در پی هر «وصی» یا «اساس» یا «صامت»، هفت می‌آمدند که «اتماء»(1) خوانده می‌شدند. آنان از ظاهر و باطن معنای حقیقی...

ادامه مطلب...


لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_nethttps://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a


رایگان مقاله پیشینه شناسی و نقد ادعای نبوت سران ب ت و ب

درخواست حذف اطلاعات

مقاله «پیشینه‌شناسی و نقد ادعای نبوت سران ب ت و بهائیت» به قلم حجت ال محمّد علی پرهیزگار در شماره 47 فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود منتشر شد.چکیده
سران ب ت و بهائیت از جمله متنبیان سده‌های اخیر هستند که با استناد به روایات دعوت قائم موعود(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به امر جدید، از ادعاهای نبوت و رس سخن گفته‌اند و با رونمایی از دو...

ادامه مطلب...لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_nethttps://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7aفقر قانون در حقوق جزایی و مدنی بهائیت

درخواست حذف اطلاعات

بهائیت از جریان‌های مدعی عصر حاضر است که ادعاهای بسیاری دارد؛ ولی در مقام عمل فقیر است. به عبارت دیگر، بهائیت فقیری است که با ادعاهای بسیار و جنجال و هیاهو به دنبال پنهان فقر ذاتی خود است.


برای روشن شدن حقیقت، مطلب را در قالب چند مثال مطرح می‌کنیم تا موضوع به سادگی روشن شود.


هنگامی‌که سخن از اصول و تعالیم دین می‌شود، بهائیت از تعالیم دوازده‌گانه خود سخن می‌‌گوید؛ ولی مشکل اینجاست که این تعالیم، چند شعار کلی است که قابل تأویل و تفسیر است و وارد جزئیات نمی‌شود؛ مثلاً ...
ادامه مطلب...


لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiat


تلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_net


https://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a


پیشینه جهانبینی ادواری و اکواری ب ت و بهائیت

درخواست حذف اطلاعات

ب ت و بهائیت با بازگو شه‌های جریان‌های باطنی پیش از خود، چنین می‌نمایند که نگرش باطنی به جهان دارد و آموزه‌های خود را بر اساس ادوار و اعداد و نقطه به پیروان خود عرضه می‌کند؛ ولی حتی نمی‌توان برای این صحنه‌سازی ب ت و بهائیت، واژه الگوسازی را به کار گرفت، زیرا آنان نه تنها شه تازه‌ای ندارند، بلکه با کپی‌برداری از جریان‌های فکری پیش از خود، شه‌هایی را زنده کرده‌اند که رو به فراموشی می‌رفت. در این نوشتار به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود:...

ادامه مطلب...لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_nethttps://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7aپایه ریزی تشکیلات اداری و سلطنت بهائی با الگوگیری از نظام سلطنتی

درخواست حذف اطلاعات

عدم مداخله در سیاست، یکی از تعالیم دوازده گانه بهائیت است؛ لیکن در تناقضی آشکار، این جریان درباره پایه‌ریزی تشکیلات اداری و سلطنت، صراحتاً به الگوگیری از نظام سلطنتی انگلستان اقرار می‌کند: «در اصول احکام که از قبل در کتاب اقدس و سایر الواح نازل امور راجع به سلاطین و   ...
ادامه مطلب...


لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiat


تلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_net


https://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a
تحلیل ادعای الوهیت سران ب ت و بهائیت

درخواست حذف اطلاعات

و نوری در موارد بسیاری با اعلان پایان دور نبوت، ی خود را نفی کرده و از الوهیت و مظهریت و ربوبیت خود سخن رانده‌اند و دیگر سران و مبلغان بهائیت نیز این سخنان را تأیید کرده‌اند؛ از جمله الوهیت. علی‌محمّد درباره الوهیت خود و ظهور ربوبیتش می‌نویسد: «چون که ظهور سر، ظهور الله، نه ظهور بشأن نبوت و ولایت، بل به ظهور ربوبیت از این جهت بود که ظاهر شد به ظهور اننی انا الله لا اله الا انا در حین ظهور اول  ...

ادامه مطلب...لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_net


https://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a


ی و اباحهگری سران ب ت و بهائیت در عراق

درخواست حذف اطلاعات

سران ب ت و بهائیت پس از مهاجرت به عراق برای ابراز وجود یا گذران زندگی به راهزنی و ی می‌پرداختند. شوقی افندی در گزارش اباحه‌گری‌های ب ان در عراق می‌نویسد: «شب‌هنگام که ظلام دیجور بر اعمال منقور آن‌ها می‌کشد، دستار از سر زوار متمکن برداشته کفش‌های آن‌ها را سرقت نمایند و از حرم مطهر حضرت ...
ادامه مطلب...
لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:
ایتا:
https://eitaa.com/bahaiatتلگرام:
https://telegram.me/bahaiat_nethttps://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a


علت مظلومنمایی بهائیان و جنجال ی بهائیت علیه حکومت ایران

درخواست حذف اطلاعات

هیاهو و جنجال آفرینی یکی از سیاست‌های تبلیغی بهائیت است؛ یعنی بهائیان می‌بایست به گونه‌‌ای رفتار کنند که جامعه نسبت به آنان حساس شوند؛ مثلاً با نقض قوانین، اسباب برخورد با خود را فراهم می‌کنند؛ یعنی دست به جرم‌هایی می‌زنند که سبب برخورد با آنان می‌شود؛ برای نمونه در آشوب‌ها و فتنه علیه حکومت، نقش آفرینی می‌کنند؛ وقتی دستگیر و زندانی شدند، مظلوم‌نمایی کرده و دست به هیاهو و جنجال‌آفرینی می‌زنند، آنگونه که دیگران بگویند: «چرا  ... ادامه مطلب...
آدرس تلگرام:


https://telegram.me/bahaiat_net


https://telegram.me/joinchat/bkw_sufwlmxotbyfp0oe7a
محبت و خوشرفتاری بهائیان یا نفاق و دورویی در تبلیغ بهائیت

درخواست حذف اطلاعات
بهائیت یک جریان مذهبی است که همه تلاش خود را به کار گرفته است تا خود را به عنوان یک دیانتی معرفی کند که در پی محبت و خوشرفتاری و خوشگفتاری است، از این‌رو تعالیم دوازده‌گانه‌ای دارد که در آن‌ها از صلح و محبت و وحدت و برابری سخن می‌گوید؛ لیکن بررسی گفتار و کردار سران این جریان حقیقت دیگری را آشکار می‌سازد.


ادامه مطلب...
تحلیل شعار بهائیت در موضوع دین و مقتضایات زمان

درخواست حذف اطلاعات

بهائیت برای نفی خاتمیت و اثبات حقانیت خود، از اقتضای زمان سخن می‌راند؛ در حالی‌که بهائیت پس از دو قرن، نتوانسته حتی یک درصد جمعیت جهان را به خود جذب کند و این عدم توفیق، به معنای آن است که بهائیت با همه تلاشی که در راستای همسوسازی آموزه‌هایش با اقتضای زمان به کار بسته، در دستی به هدفش ناکام بوده است.دیدگاه در این‌باره خلاف تعالیم بهائیت است، زیرا به باور ...
ادامه مطلب...

دین و مقتضیات زمان+
bahaiat+
پایگاه جامع شناخت بهائیت"/>تناقضات شعار تحری حقیقت در بهائیت

درخواست حذف اطلاعات

 


سران بهائیت همچون سایر مدعیانی که با پیروان سایر ادیان و مذاهب روبرو هستند، از تحری حقیقت و ترک تقلید سخن می‌گویند. این نوشتار نخست شعارهای آنان با موضوع حق‌پژوهی و تقلیدگریزی را گزارش می‌کند؛ سپس از تناقض‌هایی بر می‌دارد که در گفتار و کردار و آموزه‌های سران این جریان هست:


1. شعارها
أ. نوری پیروانش را به تحقیق...
ادامه مطلب...


 
رسیدن به هدف در پناه امر به تقیه و دروغگویی در بهائیت

درخواست حذف اطلاعات

عباس افندی (معروف به عبدالبهاء، دومین سرکرده جریان بهائیت) در نامه‌ای به شیخ فرج اللّه نامی، از بهائیان ن مصر می‌نویسد:
هُو اللّه
ای شیخ محترم، در السن و افواه ناس مفتریاتی چند انتشار یافته که ضرّ به امر دارد لهذا باید من ملاقات با بعضی نفوسی مهمّه نمایم و این افکار را زائل نمایم و تا به حال هر ملاقات نمود، منقلب گردید؛ اگر نفسی از احبّا زبان به تبلیغ گشاید و بنفسی حرفی و لو به م عه بزند، مردم به کلّی فرار نمایند و نزدیک نیایند؛ لهذا جمال مبارک تبلیغ را در این دیار حرام فرموده‌اند ...

ادامه مطلب...