رسانه
رسانه

تاریخ ارایه سمینار درس روش تحقیق روزهای یکشنبهتاریخ ارایه سمینار درس روش تحقیق روزهای یکشنبه

درخواست حذف اطلاعات
اقای امید علی خوب بخت، خانم مائده کوشکی 7-9-95

اقایان رسول بیگدلی، حمید رضا فرهنگ، علیرضا تقی پور، محمد حربی 14-9-95

اقایان افشین داداشی، وحید ساری، یاسر کاظمی یکتا، محمد ابراهیم مهدی زاده 21-9-95

ضمنا با توجه به وم تشکیل کلاس جبرانی زمان ادامه سمینارها متعاقبا اعلام می گردد

کلیه دانشجویانی که تاکنون غیبت داشته و علی رغم تاکیدات انجام شده در کلاس درس موضوع سمینار خود را انتخاب ننموده اند فقط تا پایان روز 3-9-95 فرصت انتخاب دارند در غیر این صورت در لیست حذف قرار خواهند گرفتمنبع: http://a-olamaei. /