رسانه
رسانه

ابوالفضل کرمیابوالفضل کرمی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی غمگین بودی
برای لبخندت
از غم های خودم گذشتم
وقتی غمگین بودی
برای یک لحظه لبخندت
خودمو ش تم
وقتی غمگین بودی
می گفتی همه دنیای تو هستم
اما وقتی شاد شدی رفتی
حالا می فهمم آدمها وقتی غمگین باشن
خیلی بیشتر دوستت دارن#ابوالفضل_کرمی_کافیمنبع: http://abolfazl-karami. /