رسانه
رسانه

.. ان شهید زرقان - شهید نجف پور.. ان شهید زرقان - شهید نجف پور

درخواست حذف اطلاعات

هوالجمیل

.. شهید شیخ علیرضا نجف پور

شیخ علیرضا نجف پوردر سال 1343در زرقان و در خانواده ای متدین ومذهبی دیده به جهان گشود . دوران کودکی را تحت حمایت پدر ومادری مهربان در یادگیری مبانی مذهب و احکام .. ی و قرآن گذراندو در خانواده ای که عشق به .. و ائمه معصومین علیهم السلام در تار وپود آن ریشه دوانده بود پرورش یافت . دوران ابتدائی تحصیل را از سال 1350 آغاز کرد و پس از گذراندن سالیانی از تحصیل وارد حوزه شد و سطوح مختلف را با موفقیت پشت سر گذاشت . مدتی از عمر پر بار خو را نیز در حوزةعلمیه قم به فراگیری دروس مربوطه پرداخت . ایام یاد شده با روزهای شکوهمند انقلاب همراه بود و شهید نجف پور که طعم تلخ حکومت ستمشاهی را چشیده بود همدوش و همصدا با امت .. ی در بسیاری از تظاهرات و راهپیمائی های ضد رژیم شرکت کرد.

شهید نجف پور علاوه بر مسئولیتهای نظامی و فرهنگی که در طول هشت سال دفاع مقدس عهده دار بود مدتی در جهاد سازندگی زرقان به فعالیت پرداخت و مدتی نیز ریاست بنیاد شهید بیضاء را عهده دار گردید و چندین ماه نیز .. جمعةگویم بود .

شروع جنگ تحمیلی آغاز دوره ای نوین از مبارزات حق طلبانة او بود . عملیات والفجر 8 و عملیات کربلای 5 خاطرة رشادتهای او و صدها دلاورمرد غیوری است که جبهه های نبرد را عرصة قهرمانیهای خود ساختند . شهید نجف پور ضمن ادارةامور فرهنگی تیپ .. حسن (ع)مسئولیت لجستیک تیپ را در عملیات کربلای5 بعهده داشت.

منطقه عملیاتی کربلای5 در تاریخ سی دیماه 1365 از خون شهید نجف پور و تعدادی از همرزمان او رنگین شد . اتو مبیل حامل آن عزیز که به سمت خطوط مقدم در حرکت بود در منطقة شلمچه مورد اصابت خم .. قرار گرفته و در ازدحام دود و آتش و باروت روح مشتاق او واحه های آسمان را در نوردید و سبکبال در بیکران ملکوت آشیان گزید. پیکر مطهر و نورانی اش پس از سالها د ر سال 1375 در منطقه عملیاتی شلمچه کشف و به شیراز انتقال یافت . اینک از او خاطره ای زخمی مانده است و وصیتنامه ای خونین که ر وح مشتاق او را اینگونه به تصویر کشده است :

«ای .. !من به این جهت خون در راه پاکت می دهم که اعلام کنم همچون .. ی دیگر پیمان من با تو هرگز گسسته نخواهد شد. خویشان عزیزم !اگر می خواهید فردای قیامت رو سفید محشور شوید و در نزد ائمه با آبرو باشید وابسته به اعمال دنیوی شماست که چه اندازه با خدا و .. (ص)نزدیک باشید خدا را فراموش نکنید و دنباله رو .. و .. باشید و فرزندان خود را با قرآن و دین و .. آشنا کنید.»

با تشکر از سایت .. ناحیه زرقانمنبع: http://abolfazl-s. .. /