رسانه
رسانه

دبیرستان هیات امنایی شهید ابطحی م آبادنمونه سوال مطالعات پایه نهم داد

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه نهم داد ماه
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه نهم داد ماه شماره 2
برنامه امتحانات نوبت دوم 95-94

درخواست حذف اطلاعات


ساعت شروع امتحانات
پایه هفتم 7/30 - پایه هشتم 9 - پایه نهم 10/30 صبح

روز

تاریخ

درس

شنبه

25/2/95

قرآن

دوشنبه

27/2/95

ریاضی

چهارشنبه

29/2/95

املا ی فارسی

شنبه

1/3/95

علوم تجربی

دوشنبه

3/3/95

عربی

چهارشنبه

5/3/95

پیام های آسمان

شنبه

8/3/95

مطالعات اجتماعی

دوشنبه

10/3/95

زبان انگلیسی

11/3/95

انشای فارسی

چهارشنبه

12/3/95

نهم دفاعی -  هفتم و هشتم تفکر
بارم سوالات مطالعات پایه نهم

درخواست حذف اطلاعاتبارم سوالات مطالعات پایه نهم ص 1
بارم سوالات مطالعات پایه نهم ص 2هیات امنایی شدن دبیرستان

درخواست حذف اطلاعاتاولیا محترم با توجه به هیات امنایی شدن دبیرستان جهت تصمیم گیری در مورد شهریه و دیگر موارد به آموزشگاه مراجعه فرمایید.با تشکر مدیریت دبیرستان شهید ابطحیامتحان اینترنتی زبان نهم درس 1

درخواست حذف اطلاعاتامتحان اینترنتی زبان نهم درس 1
برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیا

درخواست حذف اطلاعات


مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان درمورخ 12\7\95 در محل خانه دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید.در این جلسه پس از اعلام برنامه ها توسط معاونت پرورشی و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید،مدیریت دبیرستان شهید ابطحی به تشریح برنامه کاری عملیاتی سالانه دبیرستان پرداختند. ضمن توضیحات راجع به نحوه انتخاب اعضای انجمن اولیاء در پایان جلسه به سوالات اولیا محترم پاسخ دادند.
جلسه شورای دبیران مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 27 مهر ماه در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص مسایل آموزش و تربیتی و سایر مسایل آموزشگاه تبادل نظر شد.
13 آبان 95 -دبیرستان شهید ابطحی به روایت تصویر

درخواست حذف اطلاعات

ادامه تصاویر در ادامه مطلبجلسه شورای دبیران آبان ماه

درخواست حذف اطلاعات


سومین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 29 آبان ماه در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص مسایل آموزش و تربیتی و سایر مسایل آموزشگاه تبادل نظر شد.آزمون پیشرفت تحصیلی

درخواست حذف اطلاعات


مرحله نخست آزمون پیشرفت تحصیلی در مورخ 1/9/95در دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردیدبرنامه کلاس های فوق برنامه نوبت اول 95

درخواست حذف اطلاعاتبرگزاری جلسه شورای معلمان

درخواست حذف اطلاعات

امروز مورخ 29 آذر 95 جلسه شورای دبیران راس ساعت 11 در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شد
فرم ازمایشی

درخواست حذف اطلاعات
فرم ثبت نام ازمایشی
برنامه امتحانات نوبت اول 95 دبیرستان ابطحی

درخواست حذف اطلاعاتروز

تاریخ

درس

ساعت امتحان

شنبه

95/10/11

قرآن

پایه هفتم

9/15- 10/30

دوشنبه

95/10/13

ریاضی

پایه هشتم

 9/15- 8

چهارشنبه

95/10/15

زبان انگلیسی

پایه نهم

12- 10/30

پنج شنبه

95/10/16

املا

 

شنبه

95/10/18

عربی

 

دوشنبه

95/10/20

علوم

 

چهارشنبه

95/10/22

مطالعات اجتماعی

 

پنج شنبه

95/10/23

انشا

 

شنبه

95/10/25

پیام های آسمان

 
جلسه شورای معلمان دی ماه 95

درخواست حذف اطلاعات


در مورخ 29 دی 95 جلسه شورای دبیران راس ساعت 11 در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شدتغییر آدرس سایت دبیرستان ابطحی

درخواست حذف اطلاعاتآدرس جدید سایت دبیرستان شهید ابطحی

http://abtahin1.ir/