رسانه
رسانه

دبیرستان هیات امنایی شهید ابطحی م آبادنمونه سوال مطالعات پایه نهم داد

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه نهم داد ماه
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه نهم داد ماه شماره 2
بارم سوالات مطالعات پایه نهم

درخواست حذف اطلاعاتبارم سوالات مطالعات پایه نهم ص 1
بارم سوالات مطالعات پایه نهم ص 2امتحان اینترنتی زبان نهم درس 1

درخواست حذف اطلاعاتامتحان اینترنتی زبان نهم درس 1
جلسه شورای دبیران مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 27 مهر ماه در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص مسایل آموزش و تربیتی و سایر مسایل آموزشگاه تبادل نظر شد.
جلسه شورای دبیران آبان ماه

درخواست حذف اطلاعات


سومین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 29 آبان ماه در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص مسایل آموزش و تربیتی و سایر مسایل آموزشگاه تبادل نظر شد.برنامه کلاس های فوق برنامه نوبت اول 95

درخواست حذف اطلاعاتفرم ازمایشی

درخواست حذف اطلاعات
فرم ثبت نام ازمایشی
جلسه شورای معلمان دی ماه 95

درخواست حذف اطلاعات


در مورخ 29 دی 95 جلسه شورای دبیران راس ساعت 11 در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شد