رسانه
رسانه

متن آهنگ عادل تیزرو بنام چرامتن آهنگ عادل تیزرو بنام چرا

درخواست حذف اطلاعات
متن آهنگ عادل تیزرو بنام چرا

چرا تو برگشتی دوباره میشه بگی چرا

دستام بهت حسی نداره خوب میدونی چرا

تو همونی که ساده زود گذشتی از هر چی که بود

هر کی ازت سوال میکرد میگفتی نه حسی نبود

مثله یه سایه رد شدی تو زندگیم یه سد شدی

تصور خیالیو تو حکم درد شدی

ساده ازم بریدی دلتنگیمو ندیدی

فرصت بهم ندادی ازم تو دست کشیدی

برگشتی حالا چیشه به لحظه هام نمیشه

بمونی و نمونی چیزی عوض نمیشه

ت ت آهنگ جدید عادل تیزرو بنام چرامنبع: http://adeltizro. /