رسانه
رسانه

باشگاه مسابقه و سرگرمیجواب مسابقه روزانه -29 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 29 آبان ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 29 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( رضایت مهدی‌ (عج) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


کدام گزینه زیر در سفارشات زمان (عج) می باشد؟

 
 
 
 


لینک مسابقه
منبع


جواب مسابقه روزانه -27 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 27 آبان ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 27 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( رضایت مهدی‌ (عج) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


کدام گزینه از ثمرات ایمان همراه با عمل صالح می باشد؟

 
 
 
 


لینک مسابقه
منبع


واب مسابقه روزانه -28 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 28 آبان ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 28 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( رضایت مهدی‌ (عج) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


در میان اعمال صالح،کدام عمل موجب رضایت مهدی (عج) می شود؟

 
 
 
 


لینک مسابقه
منبع


پاسخ مسابقه فرهنگی غریب و پیروز

درخواست حذف اطلاعات

متن مسابقه:
مهلت شرکت در مسابقه 6 آذر ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


 


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

جواب مسابقه روزانه -26 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 26 آبان ماه

شروع مسابقه: شنبه، 26 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( الگوی زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


کدام گزینه از گفتار یا رفتار حضرت زهرا(علیها السلام) نمی باشد؟

 
 
 
 لینک مسابقه
منبعجواب مسابقه روزانه -25 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 25 آبان ماه

شروع مسابقه: ، 25 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 25 تا 30  ) آبان ماه را تا( 1 آذر )می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (الگوی زمان(عج) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


الگوی زمان(عج) چه ی است؟

 
 
 
 


لینک مسابقه
منبع
پاسخ مسابقه فرهنگی تا بهشت15

درخواست حذف اطلاعات

متن مسابقه: 
مهلت شرکت در مسابقه 5 آذر ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

جواب مسابقه روزانه -24 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 24 آبان ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 24 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 24 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


آیه 57 سوره عنکبوت اشاره به کدام گزینه دارد؟

 
 
 
 

لینک مسابقه
منبعجواب مسابقه روزانه -23 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 23 آبان ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 23 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 ، 25 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


کدام داستان‌در سوره عنکبوت اشاره شده است؟

 
 
 
 


لینک مسابقه
منبع


پاسخ مسابقه ویژه شهادت رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات


مسابقه ویژه شهادت رضا علیه السلام ـ پورتال فرهنگی معاونت تبلیغات ی
جوایز: به 8 نفر از برندگان به قید قرعه، جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

پاسخ مسابقه فرهنگی خط حزب الله 156

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 156


متن مسابقه: 


مهلت شرکت در مسابقه 5 آذر ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبعجواب مسابقه فرهنگی خط حزب الله 155

درخواست حذف اطلاعات


مسابقه فرهنگی خط حزب الله 155


 متن مسابقه
مهلت شرکت در مسابقه 4 آذر ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.
 لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

پاسخ مسابقه فرهنگی خط حزب الله 155

درخواست حذف اطلاعات

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 155


متن مسابقه: 


مهلت شرکت در مسابقه 4 آذر ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبعجواب مسابقه روزانه -21 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 21 آبان ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 21 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 ، 25 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز بهمقاله ( پاداش زیارت قبر رضا(ع) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


با توجه به منبع پاسخگویی مقام ی در مورد ء چه توصیه ای د؟

 
 
 
 لینک مسابقه
منبعپاسخ درسهایی از قرآن اکرم(ص)، الگوی امت

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآندرسهایی از قرآن با موضوع:  اکرم(ص)، الگوی امت


تاریخ آغاز: 1397/08/17


تاریخ پایان:1397/08/23


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

پاسخ مسابقه ویژه شهادت رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات


مسابقه ویژه شهادت رضا علیه السلام ـ پورتال فرهنگی معاونت تبلیغات ی
جوایز: به 8 نفر از برندگان به قید قرعه، جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

جواب مسابقه روزانه -19 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 19 آبان ماه

شروع مسابقه: شنبه، 19 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 یکشنبه، 20 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ثواب خواندن اول وقت ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


این جمله از کیست؟(خداوند کارهاى نیک را موقعى دوست دارد که در انجام آن تعجیل شود».)

 
 
 
 

لینک مسابقه
منبع

جواب مسابقه روزانه -20 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 20 آبان ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 20 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 یکشنبه، 20 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( پاداش زیارت قبر رضا(ع) ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


آیا پاداش زیارت قبر رضا(ع) بیشتر از پاداش زیارت قبر حسین(ع) است؟

 
 
 
 

لینک مسابقه
منبع

جواب مسابقه روزانه -19 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 19 آبان ماه

شروع مسابقه: شنبه، 19 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 یکشنبه، 20 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ثواب خواندن اول وقت ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


این جمله از کیست؟(خداوند کارهاى نیک را موقعى دوست دارد که در انجام آن تعجیل شود».)

 
 
 
 

لینک مسابقه
منبعپاسخ مسابقه روزانه -17 آبان ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 17 آبان ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 17 آبان 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 یکشنبه، 20 آبان 1397توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( تشکر از ت و ملت عراق بخاطر مهمانوازی اربعین )راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


کدام گزینه از توصیه های انقلاب به جوانان نمی باشد؟

 
 
 
 

لینک مسابقه
منبع