رسانه
رسانه

باشگاه مسابقه و سرگرمیجواب مسابقه روزانه 26 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 26 دی ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 26 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 یکشنبه، 30 دی 1397توضیحات:

 


سوالات روزانه ( 26 تا 30) دی ماه را تا (1 بهمن ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( علت فرار شاه ) راسخون مراجعه کنید
جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.


صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )


منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام دلیل بهترین گزینه فرار شاه می باشد؟

 
 
 
 

لینک مسابقه

منبع
جواب مسابقه روزانه 25 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 25 دی ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 25 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شودبرای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله انقلاب 1357 ایران  ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.


صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )


منتظر نظرات و پیشنهادات


علت افزایش اختلاف طبقاتی و تنش‌های اجتماعی در دهه‌ی40 تا50 کدام گزینه است؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبعاختلاف سنی عجیب بازیگران ایرانی با همسرانشان + تصاویر

درخواست حذف اطلاعات

اختلاف سنی عجیب بازیگران ایرانی با همسرانشان + تصاویر


 


ø§ø®øªù?ø§ù? ø³ù?û? ø¹ø¬û?ø¨ ø¨ø§ø²û?ú¯ø±ø§ù? ø§û?ø±ø§ù?û? ø¨ø§ ù?ù?ø³ø±ø§ù?ø´ø§ù? / ø¹ù?øª ø§ø²ø¯ù?ø§ø¬ ø¨ø§ ø§ø®øªù?ø§ù? ø³ù?û? ø²û?ø§ø¯ ú?û?ø³øªø? + øªøµø§ù?û?ø±
پاسخ سوالات درسهایی از قرآن ارزش کار علمی و فرهنگی

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآندرسهایی از قرآن با موضوع: ارزش کار علمی و فرهنگی


تاریخ آغاز: 1397/10/20


تاریخ پایان:1397/10/26


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

جواب مسابقه روزانه 24 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 24 دی ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 24 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شودبرای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله انقلاب 1357 ایران  ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام مورد از ویژه گیهای انقلاب کلاسیک قرن بیستم نمی باشد ؟

 
 
 
 لینک مسابقه

منبعجواب مسابقه روزانه 22 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 22 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 22 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 22 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شودبرای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام گزینه از ویزگی های ی بودن انقلاب نیست؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبع

جواب مسابقه روزانه 23 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 23 دی ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 23 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله انقلاب 1357 ایران  ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات


کدام ایدئولوژی‌ در هنگام انقلاب ایران در کشور وجود نداشت؟

 
 
 
 لینک مسابقه

منبع


جواب مسابقه روزانه 21 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 21 دی ماه

شروع مسابقه: ، 21 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شودبرای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام گزینه سهم بسزأى در به حرکت درآوردن مردم انقل داشت؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبع

جواب مسابقه روزانه 20 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 20 دی ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 20 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 20 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شودبرای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام جمله در مورد و مردم صحیح می باشد؟

 
 
 
 لینک مسابقه

منبع


جواب مسابقه روزانه 18 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 18 دی ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 18 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 20 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات


کدام جمله در مورد انقلاب درست است؟

 
 
 
 لینک مسابقه
منبع

جواب مسابقه روزانه 19 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 19 دی ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 19 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 19 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شودبرای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات

بهترین رسانه قبل از پیروزی انقلاب کدام گزینه بود؟

 
 
 
 لینک مسابقه

منبع
جواب مسابقه روزانه 17 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 17 دی ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 17 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 20 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات


پیدایش نهضتهای زیدیان و اسماعیلیان و سربداران استمرار کدام انقلاب است؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبع

جواب مسابقه ماهانه باشگاه مشتریان بانک صادرات

درخواست حذف اطلاعات

جواب مسابقه ماهانه باشگاه مشتریان بانک صادرات


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید
جواب مسابقه روزانه 16 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 16 دی ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 16 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 20 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات


چرا هیچ انقلابى در دنـیا به مانند انقلاب ایران نبود؟

 
 
 
 

لینک مسابقه

منبع


اعلام اسامی مسابقه کتابخوانی شهیده غربت3

درخواست حذف اطلاعات

اعلام اسامی مسابقه کتابخوانی شهیده غربت3


ù?ø³ø§ø¨ù?ù? ú©øªø§ø¨ø®ù?ø§ù?û? ø´ù?û?ø¯ù? øºø±ø¨øªû³

جوایز مسابقه: 60 کمک هزینه ید اقلام فرهنگی

 

تعداد شرکت‌کنندگان: 2671 نفراسامی برندگان
پاسخ سوالات درسهایی از قرآن تولید علم، توزیع علم، مصرف علم

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآندرسهایی از قرآن با موضوع: تولید علم، توزیع علم، مصرف علم


تاریخ آغاز: 1397/10/13


تاریخ پایان:1397/10/19


لینک مسابقه


پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید


منبع

جواب مسابقه روزانه 15 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 15 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 15 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


منتظر نظرات و پیشنهادات


خواندن چند بار سوره حمد باعث برکت (خودش و خانواده و همسایه ) می شود؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبع

جواب مسابقه روزانه 14 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 14 دی ماه

شروع مسابقه: ، 14 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 


لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


منتظر نظرات و پیشنهادات


خواندن حمد در روایات وج از خانه و سفر کدام مورد می باشد؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبعجواب مسابقه روزانه 13 دی ماه راسخون

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه روزانه 13 دی ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 13 دی 1397


پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397توضیحات:

سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید


توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود


برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید


جوایز:
هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد.


لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.


هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد


منتظر نظرات و پیشنهادات


در مورد آثار و برکات سوره توحید از کدام معصوم حدیث وارد نشده است؟

 
 
 
 


لینک مسابقه

منبعبرندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان

درخواست حذف اطلاعات

برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا 97/10/12


لینک برندگان