رسانه
رسانه

(#بسم الله الرحمن الرحیم#)سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی
پیروزی انقلاب شکوهمند ی در بهمن 1357 و به دنبال آن استقرار نظام به جای نظام ستم شاهی پهلوی، تغییر و تحول بنیادینی را در عرصه های گوناگون اجتماعی به وجود آورد، چراکه تحول در نظام از طریق تحول در بنیادها و ساختارها تحقق می یابد. در این راستا مقوله «فرهنگ» از جایگاه ویژه و پایگاه ممتازی برخوردار بوده، به طوری که تصور تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن، تصوری ناموجه است.
صدور پیام نوروزی «ره» را در اول فروردین 1359، باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست. ایشان در بند «11» این پیام بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در های سراسر کشور»، « تصفیه ى اساتید مرتبط با شرق و غرب» و « تبدیل به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی ی» تأکید د.
پس از تعطیل رسمی دانشگا هها در دادماه، «ره» در 23/3/59 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند که در قسمتی از فرمان ایشان آمده است:
«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری ی است و خواست ملت مسلمان می باشد، اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت ی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می شود و ملت مسلمان و پایبند به خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه های وابسته به اجانب است، ضربه ای مهلک به انقلاب ی و وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر و کشور ی است.»
در این فرمان، حضرت به عده ای از اساتید حوزه ها و ها مأموریت دادند تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر و متعهد، از میان اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و با ایمان و دیگر قشرهای تحصیلکرده، متعهد و مؤمن به برای تشکیل شورایی دعوت کنند و برای برنامه ریزی رشته های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده ها، براساس فرهنگ ی انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی - ی اقدام نمایند.
ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان (ره) م م بود که در برخورد با مسائل ی فعالیت های خود را بر چند محور متمرکز کند:
- تربیت و گزینش افراد شایسته برای تدریس در ها،
- گزینش دانشجو،
- ی جو ها و تغییر برنامه های آموزشی ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد.
در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر (ره) مبنی بر وم ترمیم و تقویت ستاد و به خصوص حضور مسئولین اجرایی در آن و به دنبال پیشنهاد و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی از طرف رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله )، امت برخی از مسئولین اجرایی مانند نخست ، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد ی و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد ی را به ترکیب ستاد اضافه نمودند.
با بازگشایی ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد، به طوری حضرت (ره) در آذر 1363 برای دومین بار ستاد انقلاب فرهنگی را ترمیم د و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از این فرمان آمده است:
« وج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده ی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر کلیه افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج آقای ، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجت ال آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم.»
سومین دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمی گردد. معظم انقلاب ی حضرت آیت الله (مدظله العالی) در تاریخ 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند، در این پیام آمده است:
«شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه راحل عظیم الشأن به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه های امور فرهنگی کشور به خصوص ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه نیاز به دانش و تخصص و وم فراگیری علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و ان و متخصصان کارآمد، اهمیت این بخش از مسائل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است. توسعه ها و پژوهشگاه ها و دیگر مراکز آموزش و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجویی، به نوبه خود تکالیف تازه یی را بر عهده مسئولان امور فرهنگی کشور می گذارد که برتر از همه آنها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه های علم و تحقیق در این مراکز و ثانیاً پرداختن به تربیت معنوی دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است.»
در بخشی دیگر از این پیام، ضمن اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه دشمنان به ارزش های ی و فرهنگ اصیل ملی و باورهای مردم آمده است:
«همه این حقایق مهم و هشدار دهنده، مسئولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و اهتمامی بیشتر و تلاشی گسترده تر فرا می خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بی سوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم ستاد مرکزی و اصلی است، به تحرک و نوآوری و همت گماری برمی انگیزد.»۱۷ آذر سالروز شهادت شهید علیمردان خان بختیاری

درخواست حذف اطلاعات
اوایل صده سیزدهم هجری وقتی رضا خان به قدرت رسید، تلاش فراوانی کرد تا برای تأمین منافع و مطامع استعمارگران و عمال خارجی اقدامات جدّی انجام دهد. یکی از برنامه های وی نیز فروپاشی و نابودی عشایر بود. چراکه عشایر ایران دارای چنان قدرتی بودند که انگلیسی ها از آنان به شدت بیم و وحشت داشتند و بارها در جنوب کشور با انگلیسی ها جنگیدند. ایلات با علماء و ون نیز ارتباط داشتند و در موارد بسیاری با فتواء و نظر علمای دینی به جنگ با بیگانگان و مستبدان اقدام می د.

از سوی دیگر در طول تاریخ ایران، اغلب حکومت هایی که تأسیس شدند، بنیانگذار و مؤسّس آن ها برخاسته از خاندانی اصیل، ریشه دارو بانفوذ بود و از پشتوانۀ مردمی بالا، مقبولیت و مشروعیت برخوردار بودند. امّا برخلاف رویه و سنّت معمول، خانوادۀ رضاخان از نفوذ و اعتبار لازم بین مردم برخوردار نبود و اجدادش فاتح جنگی، قهرمان ملّی و یا سمبل فداکاری نبودند. از همین رو در بین جوامع ایلی، روستایی و شهری فاقد پایگاه اجتماعی بودند. به همین دلیل انگلیسی ها به عمد از میان گزینه های مختلف برای حکومت، رضاخان را برگزیدند تا تبلیغات بلشویک ها را خنثی کنند. بلشویک ها هدف خود را به حکومت رساندن خلق ها و توده ها معرفی می د. انگلیسی ها نیز برای مقابله با این تبلیغات، رضاخان را که از طبقه پایین بود انتخاب د.

رضاخان می دانست که منفور خاندان با نفوذ، گروه های انسانی مختلف و عشایراست. به همین دلیل، برای سرکوبی عشایر یک انگیزه شخصی نیز داشت. از عشایر بسیار واهمه داشت. آن ها را رقیب پرقدرت و در عین حال مزاحم خود می دانست. عشایر، حاملان هویت و اص ایرانی نیز بودند. رضا خان با بحران های هویتی که داشت، ریشۀ اص و هویت ایرانی را هدف قرار داد. خاندان و گروه های عشایری را مورد حمله قرار داد. تلاش کرد، نه تنها اص ها و ارزش های دینی و میهنی را نابود سازد، بلکه حاملان و پاسداران آن ها را به ورطۀ نیستی بکشاند. در این راستا، عشایر که بخش مهمّی از جمعیت را به خود اختصاص می دادند، هدف بی رحمانه ترین و ناجوانمردانه‎ترین کشتارها و توطئه ها قرار گرفتند.

قیام بختیاری ها با ی علی مردان خان

سیاست ها و اقدامات رضاشاه، به تدریج زمینه ن یتی و قیام عمومی ایل بختیاری را فراهم ساخت. در بهار سال 1308 شمسی، تعدیات و ظلم و ستم رضاه شاه، خون علی مردان خان و بسیاری از مردان ایل را به جوش آورده بود. از دست دادن گلّه و احشام، کنار گذاشتن اسب و تفنگ، زندگی زیر سقف خانه ای که در مکانی نامناسب بنا شده و به آن عادت نداشتند، گذاشتن کلاه پهلوی بر سر، پرداخت مالیاتی سنگین، دوری از ایل و خدمت به رضا شاه و ده ها تصور و فکر دیگر، چون خوره به جان جوانان بختیاری افتاده بود. عشایر از این همه ظلم و اجحاف به ستوه آمده بودند. فقط منتظر تلنگری بودند تا بپا خیزند و بر علیه ظلم رضا شاه وارد جنگ شوند.

در این راستا علی مردان خان در گرمسیر خوزستان با مردان ایلش به شور نشست و می خواست بداند اگر بخواهد قیام کند او را همراهی خواهند کرد؟ مردان ایلیاتی که تاکنون چنین تحقیر و مورد ظلم واقع نشده بودند، مردانه هم قسم شدند که تا پای جان او را همراهی خواهند کرد. به سرعت طوایف دیگری از چهارلنگ و هفت لنگ به او پیوستند. اولاد چراغعلی خان بابا احمدی برای رویارویی با رضا شاه بی ت می د. بسیاری از خوانین جوان نیز هم دل و هم صدا با او طوایف را تحریک و تشویق نمودند که با وی همراه شوند. اخبار این خیزش مردمی به گوش تیان رسید. رزمندگان بختیاری در اولین اقدام خود «پل شالو» را منهدم و راه های ارتباطی را قطع د، تا در صورت حملۀ قوای تی غافلگیر نشوند.

با فرارسیدن موسم کوچ، علی مردان خان رزمندگانش را به ییلاق هدایت کرد. خشم مردم از رضا شاه و ع سبب گردید تا خان جوان و محبوب، همه جا با استقبال گستردۀ عموم مردم مواجه شود. مردم با ساز و دهل از وی استقبال و پیشاپیش نیروهایش، قربانی و داوطلبانه آذوقه و مایحتاج مورد نیاز رزمندگانش را تأمین می د و جوانان به او می پیوستند.

با تلاش های بی وقفۀ علی مردان خان، قشونی از جوانان بختیاری تشکیل گردید که قلبشان سرشار از نفرت و کینه فراوان نسبت به رضا شاه بود. در همین ایام، به طور پیاپی، برخی کلانتران و معتمدان هفت لنگ نیز به دیدار علی مردان خان می آمدند و با وی به شور و تبادل نظر می پرداختند. با این رایزنی ها بخش مهمی از ایل محمود صالح، چهل چشمه را ترک گفتند و به علی مردان خان پیوستند و در ت آباد استقرار یافتند.

علی مردان بختیاری در م با همراهانش و با هدف انسجام بخشی بیشتر میان نیروهایش، دست به یک ابتکار زد و آن تشکیل یک هیات بود. این هیات که نام کامل آن هیأت اجتماعیۀ بختیاری بود متشکل از 12 نفر از سران و کلانتران بختیاری بود. در برخی نقل قول ها آمده که آ اسکندر بابا احمدی به عنوان رئیس هیأت انتخاب گردید. وظیفۀ هیأت سازماندهی نیروها و ی عملیات جنگی بود. هدف بزرگ هیأت نیز استیفای حقوق از دست رفتۀ عشایر بود. جوانان بختیاری برای اثبات وفاداری و پایبندی به قیام، به قرآن سوگند خوردند و برخی مهر و امضاء د.


سرانجام حرکت آغاز شد و در ابتدا یاران علی مردان خان شهرکرد را علی مردان خان با نیروهایش که تعداد آن ها 2000نفر بود و بر پرچم آنان عبارت لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی ولی الله نقش بسته بود به تصرّف خود در آوردند. ت طاغوت که از اقدامات شجاعانۀ سواران بختیاری به وحشت افتاده بود، یک ستون نیروی نظامی با وسایل موتوری به فرماندهی سرهنگ «محمد خان میمند» از راه تنگ «بیدکان» جهت مقابله با رزمندگان بختیاری اعزام کرد. سواران شجاع و مؤمن بختیاری به فرماندهی «نادرقلی خان» پسر اشجع و «اسماعیل خان زراسوند» داماد لطفعلی خان مفخم، با تصرّف «تنگ انجیره» و ارتفاعات مشرف بر دشت، در تنگ بیدکان مستقر شدند و با نبردی شجاعانه، قوای مزبور را درهم کوبیدند و به محاصره درآورند. قوای نظامی چند بار تلاش د تا با حمله به تنگ بیدکان قوای نظامی در محاصره را نجات دهند، اما با دادن تلفات زیاد ناکام ماندند. در نتیجه، نیروهای نظامی به فرماندهی سرهنگ محمد خان میمند مجبور شدند، در قلعۀ ابوالقاسم خان ضرغام در «سفید دشت» پناه بگیرند و به محاصره کامل در آمدند.

سرانجام رضاخان و تش با اعزام هواپیماهای جنگی چند نوبت مردم بی دفاع را در شهرکرد و مناطق نزدیک به میدان جنگ بمباران د. چراکه با اقداماتی که رزمندگان بختیاری انجام داده بودند، رضا شاه به شدّت وحشت زده و عصبانی شده بود. از سوی دیگر نیز بختیاری های ن در اصفهان نیز با تبلیغات وسیع خود، جنگ روانی به راه انداخته بودند و درصدد بودند ضمن ت یب روحیۀ نظامیان، مردم را به حمایت و پشتیبانی از قیام بختیاری ها تحریک و تشویق کنند. شاه که بسیار نگران بود مبادا بختیاری، اصفهان را تصرف نمایند و به سمت پایتخت حرکت کنند، خوانین مسن، با نفوذ و مشغول در دستگاه تی را تحت فشار زیاد قرار دادند تا اسباب تفرقه و پراکندگی سواران بختیاری را فراهم سازند.

چند روز بعد، در سه فرسنگی شهرکرد، جنگ خونینی صورت گرفت؛ ولی این بار نیز بختیاری ها ش ت خوردند. اردوی دو هزار نفری بختیاری ها از زمان حرکت به طرف شهرکرد تا این نبرد نابرابر در حومۀ شهرکرد، نزدیک به چهل و چهار روز با تا دندان مسلح رضا شاه جنگید. با این که از مهمّات و اسلحه کافی و مجهزی برخودار نبودند، شجاعانه جنگیدند و علیرغم خلق حماسۀ وصف ناشدنی و رشادت های فراوان با سلاح های ابت ، پس از چند روز در مقابل قشون مجهز، زبده و تازه نفس رضا شاه ش ت خوردند. تعدادی از رزمندگان به شهادت رسیدند و جمع کثیری مجروح و عده ای نیز اسیر شدند تعداد زیادی از رزمندگان نیز از جمله، علی مردان خان از مهلکه جان سالم بدر بردند.

بعد از تصرّف شهرکرد و استقرار نیروهای نظامی در آن؛ علی مردان خان به همراه جمعی از یاران وفادارش به جنگ و گریز چریکی روی آورد و تلاش کرد خود را به مناطق کوهستانی و صعب العبور پشت کوه موگویی برساند. قوای لرستان به فرماندهی سرتیپ مهدی قلی خان تاج بخش و سرهنگ رضاپور برای دستگیری خان، تا میانکوه وی را تعقیب د. علی مردان خان، از مناطق سخت و دشوار کینو و لپد عبور کرد. خان در بین مردم بسیار محبوب بود؛ به همین خاطر، مردم نه تنها با نیروی نظامی همکاری نمی د، بلکه برای جلوگیری از دستگیری خان، اطلاعات غلط به نیروهای نظامی می دادند.

در یکی از جنگ و گریزها علی مردان خان موفق گردید نیروهای تی را در تله انداخته و محاصره نماید. محاصره چند روزی طول کشید. آذوقه های نیروهای تی تمام شد سربازان از فرط گرسنگی. اسب های خود را کشتند و می خوردند. وقتی علی مردان از این موضوع باخبر شد. دستور داد مقدار زیادی غذا برای سربازان فرستادند این موضوع باعث بهت و حیرت سربازان گردید.

علی مردان خان از طریق گردنه های صعب العبور، راه سردشت را در پیش گرفت، تا به زاده احمد فدالهب رسید. سرهنگ صادق خان که مأمور دستگیری خان بود، در زاده احمد فداله، با علی مردان خان ملاقات کرد و از جانب ت به وی اطمینان داد که در صورت تسلیم، خطری وی را تهدید نخواهد کرد. بسیاری از همراهان خان، با تسلیم شدن وی مخالفت د و بار دیگر بر وفاداریشان به خان تأکید ورزیدند. اما علی مردان خان که در جنگ های چریکی متحمّل تلفات زیادی شده بود، ادامۀ جنگ را بی فایده دانست و راضی به آسیب دیدن مردم نبود. خان به همراه جمع کثیری از یارانش، روانۀ سردشت شد و از آنجا راهی دزفول گردید. در دزفول، میهمان شخصی به نام ّم گردید. اهالی دزفول نیز، در مدّت توقّف در دزفول، از وی حمایت د. وی مردم را به آرامش دعوت نمود و به اتّفاق سرهنگ صادق خان و نیروهایش، روانۀ اهواز و از آنجا به تهران منتقل و گرفتار زندان رضا شاه شد. بعد از مدّتی، تمامی ان قیام و اشخاص دستگیر شده، مورد عفو قرار گرفتند و به بختیاری روانه شدند. ت احساس کرد که در آن شرایط، برخورد با عوامل قیام به صلاح نیست. با اخذ تعهد، آنان را آزاد، و مجازات و برخورد قهرآمیز با آن ها را، به زمانی دیگر موکول کرد. علی مردان خان، مجبور گردید در تهران اقامت کند و تحت نظر باشد.

علی مردان خان، مدّتی در تهران تحت نظر بود و مورد بازجویی قرار گرفت؛ اما اندکی بعد آزاد گردید؛ ولی مجبور بود در تهران اقامت کند و تحت نظر باشد. اگر چه، گزارش هایی وجود دارد که: وی چند نوبت به منطقه بختیاری مسافرت نمود. در این زمان ت، در شرایطی نبود که بتواند برخورد تندی با علی مردان خان نماید یا بخواهد وی را مجازات کند. به این خاطر، وی را آزاد گذاشت و برخورد و مجازاتش را به آینده موکول کرد. با شرایطی که در سال 1312 شمسی به وجود آمد، ت تشخیص داد که، حال بهترین فرصت برای دستگیری و مجازات عوامل قیام سال 1308 می باشد. در این راستا، علی مردان خان، در تاریخ 12 آذر 1312 و برای چندمین و آ ین بار، به همراه جمعی دیگر از بختیاری ها که تعداد آن ها به بیش از چهل نفر می رسید، بازداشت گردید.

علی مردان خان، چنان که گفته شد، در 12 آذر سال 1312 شمسی بازداشت گردید و به تهران فرستاده شد. در تهران، پس از بازجویی های اولیه، به زندان قصر منتقل شد. از آن پس، زندان قصر تهران، پذیرای یکی از جوانمردترین جوانان وطن گردید، راد مردی که حتی زندانبان نیز شیفتۀ اخلاق و مردانگی اش می شود. زندانیان نیز از این که دلاوری آزاد مرد، هم بند آنان گردید، بر خود می بالیدند و سند از این افتخار بودند. علی مردان که اتهامات وارده، یعنی تلاش برای نابودی رژیم پهلوی و قیام مسلّحانه را پذیرفته بود، جمعاً بیش از چهار سال در حبس بود. تااینکه سرانجام علی مردان خان که برای آ ین بار، در تاریخ 12 آذر 1312 و برای چندمین بار، (جمعاً بیش از چهار سال زندان بود.) به زندان افتاده بود به اتّفاق تعدادی دیگر از خوانین، در روز 17 آذر 1313 تیر باران گردید. تاریخ وی را، بعضی اسفند ماه همان سال نیز ذکر کرده اند. به همراه علی مردان خان، هفت نفر از خوانین دیگر نیز و بیش از 25 نفر نیز به حبس محکوم شدند.

ماجرای افشای ستم کاری برخی خوانین

در دوره انتقال قدرت از قاجاریه به رضاخان ، خوانین بختیاری که به واسطه درآمدهای نفتی و عواید ناشی از تصدی زمام امور ای جنوب بسیار ثروتمند و قدرتمند شده بودند و حکومت مرکزی را فاقد قدرت و اقتدار می دانستند ، ظلم و اجحاف به بختیاری ها را به حد اعلا رسانده تا جاییکه اهالی چهار محال و پشتکوه متحده شده با تشکیل هیات اتحادیه چهارمحال و پشتکوه مبارزات طولانی و موثری را با خوانین آغاز د. طوایف چهارلنگ نیز که از ظلم و ستم ایلخانی به ستوه آمده بودند ، با طرح و تنظیم چندین شکایت و تلگراف به تظلم خواهی مبادرت د. علی مردان خان نیز که محبوب بختیاری ها بود، چندین شکایت نامه تنظیم و به ریاست مجلس شورای ملی ارائه کرد.


علی مردان خان در این شکوائیه بر چند نکته و موضوع تاکید و اشاره کرده است:
1- ظلم و ستم فراوان خوانین به بختیاری ها و استثمار بیرحمانه مردم
2- وابستگی خوانین به اجانب و بیگانگان
3- بی اعتنایی برخی خوانین به اصول مشروطیت و عد خواهی

در نهایت با پیگیری های مختلف منطقه چهارلنگ تجزیه و محمد تقی خان شجاع الممالک به سمت ایلخانی و علی مردان خان به سمت ایل بیگی چهارلنگ محمود صالح منصوب شدند. البته حکومت نیز قلباً راضی به تجزیه بختیاری بود زیرا با اینکار خوانین تضعیف می شدند. خوانین بختیاری در قبال اعتراض ها و شکایت های علی مردان خان ، عده ای از سران و ریش سفیدان طوایف و تیره های چهارلنگ را وادار و یا تطمیع د تا علیه علی مردان کارشکنی کرده و وی را ناتوان نشان دهند. آنها نیز تحت حمایت به ویژه ظفر شکایت های متعددی را بر علیه علی مردان خان تنظیم و به مجلس و وزارتخانه های مربوطه ارسال می د.روز دانشجو ۱۳۹۷

درخواست حذف اطلاعات
روز دانشجو
بعد از کودتاى 28 مرداد 1332، رژیم وابسته پهلوى که توانسته بود با کمک اربابان امریکایى بر اریکه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پایه هاى حکومت خود را تثبیت کند، اما غافل از اینکه مقاومت مردم بطور کامل از بین نرفته و ایران در اولین فرصت خشم و انزجار خویش را نشان خواهد داد.

نی ون معاون رئیس جمهور امریکا در سال 1332، راهى ایران گردید. در حقیقت او مى آمد تا نتیجه سرمایه گذارى بیست و یک میلیون دلارى را که سازمان جاسوسى امریکا سیاه در راه کودتا و سرنگونى ت مصدق هزینه کرده بود، از نزدیک مشاهده کند. ملت در حال افسردگى و از نفاق و تفرقه اى که استبداد توانسته بود در میان او ایجاد کند، ناراحت بود.
ى نهضت مقاومت، قصد رساندن صداى اعتراض مردم را به گوش جهانیان داشت و تلاش لندن و واشنگتن را که مى خواست با مشروع جلوه دادن رژیم کودتا، امتیازات مورد نظر خود را در محیط آرام بدست آورد، خنثى کند. اجراى این برنامه به عهده کمیته هماهنگى تهران واگذار شده بود.

تظاهرات دانشجویان تهران، به عنوان اعتراض به ورود دنیس رایت، کاردار جدید سفارت انگلیس در ایران، از روز 14 آذر 1332، آ‎غاز گردید. دانشجویان دانشکده هاى حقوق و علوم سیاسى، علوم دندان پزشکى، فنى، پزشکى، داروسازى در دانشکده هاى خود تظاهرات پرشورى علیه رژیم کودتا ب ا د. رژیم پهلوى که به خوبى از خشم ملت و خصوصا دانشجویان نسبت به خود و اربابان امریکا از پیش آگاه بود، با تمام قوا متوجه شد.

روز 15 آذر تظاهرات به خارج از کشیده شد و ان انتظامى، در زد و خورد با دانشجویان، شمارى را مجروح و گروهى را دستگیر و زندانى د. صبح روز 16 آذر 1332، گارد تا دندان مسلح رژیم پهلوى براى اولین بار وارد صحن شد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه کند.
در یکى از کلاسهاى درس دانشکده فنى، چند تن از دانشجویان در اعتراض به حضور ان گارد رژیم شاه در صحن ، آنها را به مس ه مى گیرند و همین بهانه کافى بود تا وارد کلاس درس شوند و با ایجاد جو رعب و وحشت، محیط را براى بهره بردارى و گرفتن زهر چشم دانشجویان آماده سازند. ان گارد با حمله به دانشجویان بى پناه سه تن از آنان را به شهادت مى رسانند.

حادثه 16 آذر 1332، بعنوان یک روز (مقاومت تاریخى) در تاریخ تهران ثبت شد. از آن پس، همه ساله به رغم کوشش رژیم و ساواک، دانشجویان تهران و دیگر هاى سراسر ایران مراسم و تظاهراتى به یاد شهیدان آن روز ب ا مى د.


شهید چمران در ر ابطه با حادثه 16 آذر مى گوید:
وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که گویى همه را به چشم مى بینم، صداى رگبار مسلسل در گوشم طنین مى اندازد، سکوت موحش بعد از رگبار، بدنم را مى لرزاند، آه بلند و ناله جانگداز مجروحین را در میان این سکوت دردناک مى شنوم. دانشکده فنى خون آلود را در آن روز و روزهاى بعد به راى العین مى بینم........
نی ون معاون رئیس جمهور امریکا به ایران مى آید تا نتیجه بیست و یک میلیون دلار ج کودتا را ببیند.)
" خصوصیت بالقوه دانشجویان در این است که با تحرک گرایش، استنباط و فهم خود فضا را تغییر مى دهند."

شرط اصلى در تضمین امروز و فرداى دانشجو میزان برخوردارى او از معنویات است. فارغ حصیل ما باید نسبت به کشور و میهن خود وفادار و متعهد باشد. با رافت و عطوفت با انسان ها برخورد کند و تنها در شه پر جیب خود نباشد و براى رسیدن به این هدف، انس با خدا و چشیدن لذات ذکر و دعا و تضرع اجتناب ناپذیر است و این هدیه بزرگ را تشکل ها و انجمن هاى ى باید به دانشجویان تقدیم کنند."حادثه تروریستی چابهار ۹۷/۹/۱۵

درخواست حذف اطلاعات
در خصوص جزییات بیشتر حمله تروریستی بلوار شهید ریگی چابهار گفت:در این حادثه تروریستی ۲ نفر شهید و سه نفر مجروح شدند .

حادثه تروریستی در شهرستان چابهار

وی ادامه داد: در پی این انفجار بلافاصله نیروهای امنیتی و امدادی در محل مستقر شدند و تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده نگرفته است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان وبلوچستان افزود: این بمب که در داخل یک خودرو کارگذاری شده بود سبب مجروح شدن چند نفر از هموطنانمان شد.مرعشی تصریح کرد: نیروهای امنیتی در حال بررسی آ ین وضعیت هستند.

سخنگوی : تنبیه شدید در انتظار عوامل تروریستی چابهار

سخنگوی پاسداران انقلاب ی از رهگیری و تنبیه شدید آمران و مجریان حادثه تروریستی امروز در چابهار خبر داد.

تنبیه شدید در انتظار عوامل تروریستی چابهار

شورای تامین سیستان و بلوچستان پیرو حادثه ترویستی چابهار تشکیل جلسه داد

معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بنده عازم شهرستان چابهار هستم، هم اکنون جلسه شورای تامین استان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد:عبور و مرور هم به صورت عادی در حال انجام است و اوضاع تحت کنترل است.


آمار مجروحین به 43 نفر رسید

امینی فرد رئیس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر در گفتگو با خبرنگاران گفت: آمار مجروحین حادثه تروریستی امروز در چابهار به 43 نفر رسید.وی ادامه داد:از این تعداد مجروحین ۸ نفر خانم و ۵ نفر کودک هستند.

وی افزود: تعدادی از مجروحین به صورت س ایی مداوا شدند.بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از مجروحین حادثه چابهار + ع

فرهاد دادگر معاون بهداشتی دانشکده و تام الاختیار رئیس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بهمراه حجت ال والمسلمین چابهار با حضور در بیمارستان علی(ع)چابهار از مجروحین حادثه چابهار عیادت د.بازدید رییس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از مجروحین حادثه چابهار
عامل حادثه تروریستی چابهار به هلاکت رسید

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور با اشاره به حادثه تروریستی امروز چابهار گفت: عامل انتحاری کشته شده و فعلا هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است.

عامل انتحاری حادثه تروریستی چابهار به هلاکت رسید

حمله تروریستی به ستاد انتظامی چابهار

رحمدل بامری س رست فرمانداری چابهار نیز در خصوص جزییات بیشتر این خبر گفت: متاسفانه در این حادثه تروریستی تعدادی زن و کودک در بین مجروحین مشاهده می شود که به بیمارستان علی (ع) چابهار منتقل شده اند و در حال حاضر یک نفر از مجروحین به دلیل شدت جراحات وارده به اتاق عمل منتقل شده است.
وی گفت : تصور دشمن این است که می تواند خللی در امنیت مردم ایجاد کند؛اما مردم پای نظام و ارزش های خود ایستاده اند.

وی در پایان گفت:فضای شهر چابهار هم اکنون آرام است و همه نیرو های عمل کننده هم در سطح شهر مستقر شده اند و جزئیات این حادثه در حال پیگیری است.

گفتنی است به رغم اعلام 3 شهید توسط س رست فرمانداری چابهار وزارت کشور تعداد را 2 نفر اعلام کرد.

*2 نفر در حادثه تروریستی امروز چابهار به شهادت رسیدند

پاکپور :حادثه تروریستی چابهار حاصلی برای تروریست ها نداشت

فرمانده نیروی زمینی با بیان اینکه بنده و فرمانده قرارگاه قدس در محل عملیات تروریستی هستیم، تاکید کرد: متاسفانه در این عملیات چند نفر از نگهبانان مقابل در ورودی ستاد فرماندهی شهید و زخمی شده اند.

پاکپور با بیان اینکه شهر در امنیت کامل است، گفت: نیروهای در محل حضور دارند و هوشیار هستند.

وی اضافه کرد کرد: اخبار منتشره توسط برخی رسانه های و شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه فرمانده انتظامی چابهار در این عملیات تروریستی به شهادت رسیده، کذب است و اصلا خودروی انتحاری نتوانسته به داخل مقر فرماندهی انتظامی چابهار وارد شود.

* حضور پاکپور در محل حادثه تروریستی چابهار

اسامی و تصاویر ی حادثه تروریستی چابهار

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اسامی ی حادثه تروریستی صبح امروز مقابل فرماندهی انتظامی شهرستان چابهار "ستوان دوم داریوش رنجبر" و "سرباز وظیفه ناصر درزاده" اعلام کرد.

حادثه تروریستی در شهرستان چابهار/حضور پاکپور در محل حادثه تروریستی چابهار

شهید م ع وطن داریوش رنجبر یکی از ی حادثه تروریستی چابهار سرباز وظیفه ناصر درزاده

شهید م ع وطن سرباز وظیفه ناصر درزاده یکی از ی حادثه تروریستی چابهار

در این حادثه تروریستی داریوش رنجبر از پرسنل انتظامی شهرستان چابهار از دانشجویان دوره 25 علوم انتظامی امین ،مجرد، و ن استان فارس و همچنین سرباز وظیفه شهید ناصر درزاده ،مجرد، و اهل شهرستان نیکشر به درجه رفیع شهدت نائل آمدند.

تروریست ها ناکام شدند/چابهار همچنان رو به جلو

امروز همزمان با عملیات تروریستی، چندین پروژه توسعه ای در چابهار با سرمایه گذاری ١٧٠٠ میلیارد ریال کلید خورد.

حادثه تروریستی در شهرستان چابهار/شهر در امنیت کامل است/2تن شهید شدند + اسامی / و تصاویر

تروریست ها ناکام شدند/چابهار همچنان رو به جلو

ع العمل به موقع و شجاعانه پلیس، عامل انتحاری را زمین گیر کرد

پایگاه خبری پلیس سیستان و بلوچستان در خصوص حمله تروریستی چابهار اعلام کرد، ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه 15/9/97 یک دستگاه خودرو وانت به قصد اقدام تروریستی و حمله به مقر انتظامی چابهار را داشت که ان با هوشیاری، اقدام به موقع و شجاعانه مانع ورود آن شدند.

*دستگیری مرتبطان حادثه تروریستی چابهار در دست اقدام استعامل انتحاری که موفق به ورود به مقر انتظامی نشده بود، اقدام به انفجار خود نمود که متاسفانه در این حادثه، دو نفر از عوامل انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند همچنین عامل انتحاری نیز به درک واصل شد.

گفته می شود بر اثر این انفجار شیشه های ساختمان های اطراف ش ته شده است.

*واکنش های مقامات کشوری و استانی در پی حمله ترورستی در چابهار

عیادت مسئولین از مجروحین حادثه تروریستی چابهار

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بهمراه معاون امنیتی استاندار، فرمانده منطقه انتظامی استان، فرماندار و مدیرعامل منطقه آزاد و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان چابهار در بیمارستان علی (ع) حضور و از مجروحین حادثه تروریستی چابهار عیادت د.حواشی کبیر

درخواست حذف اطلاعات
روز گذشته دانشجویی در کبیر با حاشیه هایی همراه شد و حتی تصاویری از درگیری بین دانشجویان در فضای مجازی منتشر شد.یکی از این تصاویر پرسروصدا مربوط چندتن از دانشجویان بود که رسانه های ضدانقلاب آن را به عنوان حمله های ان منتشر د.

مصادره دانشجوی توسط آمدنیوز!

در همین رابطه به سراغ دانشجوی مضروب (صاحب ع فوق) رفتیم و از او درباره جزئیات این اتفاق پرسیدیم. محمدمهدی تاجیک دانشجوی ورودی سال ۹۴ رشته مکانیک و دبیر تشکیلات انجمن ی (دفتر تحکیم وحدت) در این باره به خبرنگار ما گفت که این اعتراضات برنامه ریزی شده بود. به طوری که روز دوشنبه ۱۲ ام آذر ماه، پوستری با مضمون دعوت دانشجویان برای حضور در یک غیرقانونی در فضای مجازی پخش شد و در زمان کوتاهی به صورت شبنامه در خوابگاه های کبیر و بعضی از دانشکده های توزیع شد.

مصادره دانشجوی توسط آمدنیوز!

تاجیک همچنین تاکید می کند که این عده حتی پوسترشان را هم در کانالی که تحت عنوان «اعتراض به غذای سلف» به راه افتاده بود پخش د اما در زمان ، هرچند شعارها قرار بود صنفی باشد یکباره رنگ و بوی گرفت و در مقابل آن ها بچه های انقل به میان آمدند و با شعارهایی به آن ها یادآوری د که وضعیت امروز حاصل رأیی است که سال گذشته دادید و نشریات و تابلوهای را هم به آن اختصاص دادید.

مصادره دانشجوی توسط آمدنیوز!

محمدمهدی تاجیک دانشجوی مضروب

آغاز تحرکات ضد نظام زیر سایه «پروژه اصلاحات»/ آیا «جریان خاص» به عاقبت منافقین دچار خواهد شد؟

این دانشجوی کبیر درباره شروع درگیری ها هم می گوید ما با پرچم ایران مشغول شعار دادن بودیم که یکی از اعضای انجمن موسوم به ترقی خواه، پرچم را از بچه های ما گرفت و پس از ش تن چوب پرچم آن را به سمت خواهران که در گوشه ای ایستاده بودند، پرتاب کرد و باعث جراحاتی برای این دانشجو شد.
منبع :فارسمصاحبه رئیس مجلس با اصحاب رسانه

درخواست حذف اطلاعات
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز دوشنبه 12 آذر در محل تالار مدرس ساختمان مشروطه برگزار شد، گفت: این ایام مصادف است با شهادت مرحوم مدرس که ایشان انسان نادری در تاریخ ایران بودند چرا که فقیهی ملا و یک شناس دردمند نسبت به منافع ملی و آینده نگر برای توسعه کشور ما در آن شرایط سخت جنگ جهانی بودند که البته نقش بی بدیلی داشتند و به همین دلیل در تاریخ ماندگار هستند، لذا سند جامعی وجود دارد که امروز به نام روز مجلس نامگذاری شود.

وی افزود: در ابتدای کار این دوره مجلس این موضوع مشخص بود با چالش های مزمنی مواجه بود به همین دلیل نظر نمایندگان این بود در حل چالش ها معطوف شویم و کمتر به قانونگذاری بپردازیم عمده چالش هایی که وجود دارد وجود ت پهنی است که هزینه زیادی را برای کشور دارد و این حجم گستردگی منافع کشور را هدر می دهد، لذا ت باید کوچک می شد که یک گام در برنامه ششم برداشته شد و ت مکلف شد تا 15 درصد از حجم خود را بکاهد البته اگر ت بخواهد که مفید تر عمل کند باید چابک تر شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: به من گفتند که در معاونت استخدامی این روند در حال پیشروی است، البته نظام بودجه ریزی نیز خیلی قدیمی است و باید بر اساس عملکرد صورت بگیرد که البته یک کار مستمر توسط دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس انجام شد که هم اکنون آماده است که در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می شود.

وی ادامه داد: نقدینگی یکی از معضلات کشور است به قبل از حوادث اخیر درباره مسائل ارزی نیز این امر هویدا بود که حجم زیادی نقدینگی در کشور وجود دارد، لذا مرکز پژوهش ها و مجلس هم برای جذب نقدینگی طرح های مالیاتی مفیدی ارائه دادند البته فکر نمی کنم که حرکت مطلوبی در این زمینه صورت گرفته باشد چرا که سه سال از تصویب این قانون می گذرد.

لاریجانی گفت: اخیرا در شورای هماهنگی قوای سه گانه اختیاری واگذار کردیم که این کار در جهت آبادانی کشور صورت بگیرد که یکی از موضوعات مهم مسئله بانک ها بود و از سال 94 مرکز پژوهش های مجلس شورای ی تحقیقات مفصلی انجام داد لذا اکنون کاملا مشخص است که باید برای حل این مشکل چه کرد.

نرخ سود بانکی مخل تولید کشور است

رئیس مجلس گفت: جنس این کار از راه تنقیح امکان پذیر است، نرخ سود بانکی مخل تولید کشور است و عمده مسائل کشور به این چالش برمی گردد که این امر که در شورای میان سه قوه حل شود.

وی افزود: در موضوع کاسپین دیدید که این مشکل چگونه چندین میلیون مردم را درگیر کرد و جلسات مختلفی میان مجلس و دیگر قوا صورت گرفت تا این معضل جمع شود.

لاریجانی ادامه داد: صندوق های بازنشستگی افق آینده ای روشنی دارد که این امر در مرکز پژوهش ها انجام شد. ما در بودجه امسال در رابطه به ت اختیاری دادیم البته هنوز تحرکی ندیده ایم و اگر این گام به موفقیت برسد، می توانیم گام های بعدی را برداریم.

وی با اشاره به موضوع حل آب ادامه داد: موضوع آب نیاز به همیاری قوای مختلف دارد، لذا چنین مسائل مختلفی مجلس را درگیر کرده که در برخی از این مشکلات قانون گذاری صورت گرفت و برخی از آنها میان قوای سه گانه حل شود.

لاریجانی افزود: برخی مسائل احتیاج به قانونگذاری دارد و ما نیز 128 قانون مصوب کردیم که برخی مهم است و بعضی دیگر هم در جهت اصلاح امور صورت گرفته است، البته یک کار زیربنایی نیز در مجلس آغاز شده و آن تنقیح قوانین است چرا که ما قوانین زیادی داریم که منسوخ شده است که البته معاون حقوقی رئیس جمهور در این زمینه با ما همکاری می کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: یکی از قوانین مهمی که در مجلس به تصویب رسید اشتغال پایدار در روستاها بود که ما از ی اجازه گرفتیم تا از صندوق توسعه یک و نیم میلیارد وام بگیریم و بانک ها نیز به همین میزان بودجه اختصاص دهند تا این محصولات در اختیار انی قرار بگیرد که می خواهند در روستاها کار کنند لذا اگر این اقدام بتواند جوانان را طی ایجاد شغل ها در روستاها نگه دارد می توانیم آن را ادامه دهیم.

وی اظهار کرد: نظام جامع فنی و حرفه ای نیز از دیگر اقدامات مهم ما بود، به نظر می رسد که هرم نیروی انسانی از نظر تخصصی وارونه است به این معنا به جای آنکه متخصص کم باشد و تکنیسن بیشتر این موضوع جا به جا شده است.

لاریجانی ادامه داد: از دیگر قوانین مهمی که در مجلس به تصویب رسیده است، قانون مدیریت مصرف سوخت ، قانون استاندارد، برنامه ششم، صدور چک، حقوق کودک و نوجوان، کاهش ، حمایت از حقوق معلولان، بودجه، لایحه هوای پاک و خاک است که می توان به آنها اشاره کرد قانون ممنوعیت بازنشستگان از دیگر قوانین مهم بود که سر و صدای زیادی کرد.

رئیس مجلس گفت: همچنین قانون مکانیزه، بانک ها کارشان نیز تمام شده است قانون تجارت نیز به پایان رسیده و حدود 1200 ماده دارد.

قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی تقریبا به اتمام رسیده است/ برگزاری 28 جلسه برای حل چالش های کشور

وی گفت: قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تقریبا به اتمام رسیده و یکی از اقدامات مهم ما این بود که 28 جلسه برای حل چالش ها برگزار کردیم که برخی از آنها احتیاج به قانون گذاری داشت و برخی دیگر نیازمند همیاری میان قوای سه گانه داشت.

لاریجانی افزود: فضای مجازی یکی از محورهای مهم جلسات ما بود و ما در این جلسات به بحران آب، سرمایه گذاری، آسیب های اجتماعی، مشکلات بازار نفت و گاز، ریزگردها، صندوق های بازنشستگی، مناطق ز له زده، معضلات ارزی، بانک ها پرداختیم.

رئیس مجلس ادامه داد: همچنین درباره صندوق فرهنگیان و هدفمندی یارانه ها نیز بحث هایی داشتیم و حدود 2700 پرونده در دیوان محاسبات بود که 1100 از آن رای محکمه را ب کرده است.

لاریجانی در خصوص عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ، گفت: عملکرد مجلس را باید از وجوهی که در بعد نظارت، قوانین و حل مسائل کشور است، مورد ارزی قرار داد. همانطور که قبلا هم گفتم برخی از مسائل را مجلس می تواند حل کند و آن شامل قانون گذاری هایی است که بار مالی نداشته باشد، چون اگر بار مالی داشته باشد مورد انتقاد شورای نگهبان قرار می گیرد. بسیاری از چالش های کشور هم بار مالی دارد بنابراین باید وفاق بین قوه مقننه و قوه مجریه در حل مسائل به وجود آید.

رئیس مجلس افزود: به عنوان مثال مسئله آب مشکل بزرگ استان های مختلف است و یا مسئله محیط زیست مانند موضوع دریاچه ارومیه از جمله مسائلی هستند که طرح آن ساده است اما حل آن احتیاج به سرمایه گذاری دارد، بنابراین باید حتما با وفاق با ت و یا ارائه لایحه و حل مسئله به نحوی که قوانین اجازه می دهد انجام شود.

لاریجانی ادامه داد: برخی از این مسائل احتیاج به قانون داشت، در بخش نظارت هم تحقیق و تفحص های لازم سوالات نمایندگان یا استیضاح وزرا انجام شده است.

وی ادامه داد: گاهی نمایندگان و کمیسیون از ماده 234 استفاده می کنند که استنکاف از قانون است که برخی از موارد آن در مجلس تصویب و به قوه قضاییه ارائه شده که مجلس هم پیگیر آن بوده است، اما بخش آصلی کار در حال حاضر حل مشکلات مردم است، کشور به خاطر شرایطی که داشته درگیر چالش هایی شده است و مقدار زیادی از وقت ماه در حال حاضر صرف حل این مسائل است.

تلاطمی که در مسئله ارز به وجود آمد، تاثیر بسیاری در مسائل دیگر داشت

رئیس مجلس گفت: تلاطمی که در مسئله ارز به وجود آمد، تاثیر بسیاری در مسائل دیگر داشت، و حل آن زمان زیادی را به خود اختصاص داد، هم کمیسیون اقتصادی و هم مجلس، هم بخش های دیگر مجلس درگیر بودند تا بتوانند به یک نظر مشترک رسیده و تصمیماتی در خصوص 12 بند مصوب گرفته شود که پس از اجرا باعث شد که یک ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود. مسائلی که در حال حاضر وجود دارد باید در بازه زمانی مشخصی مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد.

لاریجانی با اشاره به وضعیت خودرو در کشور بیان کرد: خودروسازان به ویژه قطعه سازان مشکلات عدیده ای داشتند که بر اساس آن این احتمال وجود داشت که ده ها هزار نفر از کار برکنار شوند؛ مجلس در این باره جلسات و کمیسیون های ویژه ای را برگزار کرد که به یک چارچوب مشخص رسیدیم که در روزهای آتی باید حتما محقق شود تا خودروسازی هم شرایط عادی تری را پیدا کند، شرایطی که در پدید آمدن آنها عناصر خارجی و داخلی بسیاری دخیل بودند.

رئیس مجلس درباره انتقاداتی که به عملکرد هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه در خصوص مصوباتش درباره fatf و جایگاه این هیئت ارائه کرده است گفت: مجمع تشخیص مصلحت دو وظیفه مهم دارد؛ نخست مواردی که مجلس و شورای نگهبان به اختلاف می رسند، وظیفه دوم مجمع جنبه نظارتی دارد یعنی در وظایف ی آمده است که سیاست های کلی نظام را پس از م با مجمع ابلاغ کند، بنابراین ابتدا مواد خام آن را در مجمع تدوین می کنند و پس از ارائه نظراتشان انقلاب بر مبنای صلاح دید آن را ابلاغ می کنند؛ در کنار این دو وظیفه وظایف جانبی هم دارد.

لاریجانی تصریح کرد: در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی، معظم انقلاب بخش نظارت بر اجرای سیاست های کلی را هم که جزو وظایف ی است به مجمع واگذار د، در این دوره این اختیار را به مجمع دادند که هیئتی را انتخاب کنند که این مسئولیت نظارت بر سیاست های کلی را انجام دهد.

وی افزود: اما اشکالی که در اینجا وارد است متوجه روش اجراست که در این قضیه که مثل قانون گذاری ایهام ایجاد کرده است، حتی برخی از لفظ مجلس سنا برای آن استفاده می کنند که این نقش قانون گذاری نمی تواند داشته باشد؛ در روش اجرای آن هم اگر هیئت نظارت نظراتی را بر اجرای سیاست که می تواند اعمال کند که بعد از بررسی و صلاح دید کمیسیون ها تصویب و به شورای نگهبان ارائه می کند که بعد از توافق بین شورای نگهبان و کمیسیون ها وارد مجلس شده و بعد از بررسی و صلاح دید به مرحله اجرا می رسد؛ بنابراین اگر مراحل قانونی اجرا شود دیگر جایی برای اختلاف وجود ندارد.

زمان مناسبی برای تغییر قانون اساسی نیست

لاریجانی در پاسخ به این سؤال که برخی از نمایندگان تقاضای بازنگری در قانون اساسی و همین طور تشکیل مجلس دوم گفت: این تقسیم بندی در برخی از دُول وجود دارد، اینکه در قانون اساسی اموری وجود دارد که باید متناسب با شرایط تغییر کند، سالهاست که مطرح است، اما در شرایط فعلی اگر ما بخواهیم وقتمان را به این مسئله اختصاص دهیم، تصور نمی کنم زمان مناسبی برای این کار باشد، در حال حاضر چالش عمده ما مسئله تحریم ها و شرایط داخلی کشور است و فعلا بن بستی هم در قانون اساسی نیست و می شود با تد ری که معظم انقلاب می شند این مسائل را حل کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: من فکر می کنم ما باید حتما از این شرایط عبور کنیم تا بتوانیم به این مسائل بپردازیم، مسائلی که الان در حال حاضر مردم با آن مواجه هستند، اولویت دارد و ایجاد تغییر در قانون اساسی کار ساده ای نیست؛ نظاماتی در قانون اساسی وجود دارد که باید مجلس جدیدی تشکیل شود و پس از آن به تایید برسد و بررسی های لازم برای آن انجام شود که همه مراحل مست م یک زمان طولانی است، ما مسائل مهمتری مانند حل مسائل کارخانه ها داریم و در حال حاضر نمی توانیم وقت خود را به تغییر قانون اساسی اختصاص دهیم.

افزایش حقوق برای سال دیگر شامل کارگران هم خواهد شد

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه مجلس چه برنامه ای برای افزایش حقوق و قدرت ید مردم دارد و آیا این افزایش حقوق شامل کارگران هم می شود؟ تاکید کرد؛ این افزایش حقوق علاوه بر کارمندان حتما شامل کارگران هم خواهد شد، اینکه ما تغییری در حقوق متناسب با شرایط ایجاد کنیم، بله این افزایش حقوق از نظر من هم کافی نیست اما وضع کشور اینطور است، باید یک ح پله کانی برای آن در نظر گرفت و در مجلس به این مسائل خواهیم پرداخت و در مورد اینکه باید وضعیت افراد دیگر را هم در نظر گرفت، نظرات مختلفی وجود دارد، یک نظری را مرکز پژوهش ها مدت هاست که مطرح کرده است و آن هم تغییراتی در مورد مسائل مختلف انرژی است که هنوز ما با ت به تفاهمی نرسیده ایم.

لاریجانی ادامه داد: نظر دیگر درباره بسته های حمایتی است که یک نوع کمک رسانی به اقشار مختلف است، کلیت ارائه بسته ها مورد بررسی قرار گرفت که کمک هایی به اقشار مختلف جامعه برای رفع برخی از نیازها شود. در بحث بودجه حتما به این بخش ها توجه ویژه ای شده و درباره آن حتما تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: اروپایی ها در گذشته پس از وج از اصرار به ادامه حضور ایران در این توافق داشتند، ولی خودشان تعهدات خود را به موقع انجام ندادند. در عین حال را ارهایی را مطرح د که این را ارها گاهی دچار تغییر شده است؛ ایران در حال رصد اقدامات اروپا است و در شورای هسته ای نیز درباره این موضوع بحث می کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: توافق هسته ای یک توافق بین المللی است و عنصر مزاحمی در این بین مشکلاتی ایجاد کرده است، سوال اینجاست که آیا دیگران خواهان پایبندی به این توافق هستند یا خیر؟

وی ادامه داد: طرف های دیگر همچنان اصرار دارند که به این تعهد پایبند هستند، ولی ایران تا به امروز این موضوع را مشاهده نکرده است. آنها می گویند از نظر اجرایی در عمل به تعهداتشان مشکلاتی دارند. شاید هم این ادعا درست باشد، چرا که امروز مسئله اقتصادی در دنیا موضوع خیلی مهمی است و به یک ابزار تبدیل شده است و همواره از این ابزار استفاده می شود؛ به طور مثال پس از جنگ سرد تیغ اقتصاد موضوع بسیار مهمی شده است.

اگر مذاکرات با اروپا به نتیجه نرسد، تصمیم های لازم را اتخاذ خواهیم کرد

لاریجانی تاکید کرد: ایران و طرف های دیگر معاهده هنوز در حال مذاکره هستند و اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، اقدامات لازم انجام خواهد شد و در غیر این صورت در این موضوع تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس قوه مقننه درباره احتمال تعیین ضرب العجل برای اروپا در موضوع ، گفت: خارجه کشورمان تأکید د که در حال مذاکره با طرف های دیگر هستیم که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، تصمیم های لازم را اتخاذ خواهیم کرد.

امروز زمان مناسبی برای استیضاح امور خارجه نیست

لاریجانی درباره استیضاح امور خارجه تصریح کرد: مسئله استیضاح جزء حقوق نمایندگان است، ممکن است جمع مجلس امری را به مصلحت ندانند، ولی نمی شود این موضوع را به اقلیتی حاضر در مجلس تحمیل کرد؛ چرا که آنان نیز می توانند از این ابزار استفاده کنند، بنابراین این موضوع اتفاق خارج از روالی نیست.

رئیس مجلس افزود: زمانی که استیضاح مطرح می شود، در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و در این بین ممکن است آنها متقاعد شوند و اینکه مصلحت تشخیص داده شود، کار مجلس است، برخی نمایندگان معتقدند که امروز زمان مناسبی برای استیضاح امور خارجه نیست، ولی به هرحال اختلاف همیشه وجود دارد و افرادی به شکل دیگری فکر می کنند.

وی درباره صحبت های امور خارجه درباره پولشویی گفت: نکته ای که آقای ظریف بیان د، مقدمه و مؤ ه ای داشت، در ابتدا گفته بودند بیشتر انی که درباره لایحه cft از روی عقیده خود و صادقانه نظر می دهند، ولی برخی از آنها ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته باشند که شاید اگر موضوع دوم را بیان نمی د بهتر بود که گاهی سیاستمداران نکاتی را بیان می کنند که ایشان می توانست این موضوع را مطرح نکند.

رئیس قوه مقننه درباره چشم انداز بودجه سال آینده و جایگاه ارز، افزود: باید براساس شرایط فعلی انتظارات خود را متعادل کنیم، موضوع فروش نفت و مسائلی که از جمله تنگناهای صادرات و واردات به وجود آمده، تأثیراتی در قیمت ها خواهد گذاشت؛ کما اینکه در چند روز گذشته قیمت نفت به طور مثال 70 دلار بود و امروز به پایین تر از آن رسیده که نتیجه می گیریم این موضوع تأثیرگذار است که باید نظری که نزدیک به واقعیت است را بپذیریم.

لاریجانی ادامه داد: برخی از این تنگناها که برای کشور به وجود آورده اند، به طور مستقیم روی قیمت ها تأثیر می گذارد که باید برای آن فکری کرد. ولی آنچه مهم است، ما برای نیازهای اساسی مردم تلاش کنیم تا ارزی با قیمت پایین برای آنها اختصاص یابد تا تأثیر زیادی روی قیمت ها از جمله بهداشت، درمان و غذا نگذارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه در این باره دو نظریه مطرح است، گفت: برخی معتقدند قیمت ها را ی ان و یارانه ها را بیشتر کنیم و برخی دیگر این اقدام را تورم زا می دانند. نظری که امروز مقبول واقع شده، این است که قیمت پایین را بپذیریم، چرا که تورم بیشتر باعث آسیب به کشور خواهد شد.

وی در ادامه، با بیان اینکه باید تلاش کرد تا به موضوع آبادانی کشور لطمه ای وارد نشود، تصریح کرد: زمانی که درآمدهای شما کاهش پیدا می کند، حقوق و مزایا و نیازهای کشور در ابعاد گسترده مشکل پیدا می کند، بنابراین فشار آن به بخش عمرانی وارد می شود و برای آن باید چاره ای شید.

رئیس قوه مقننه با اشاره به رویکرد مسئولان طی سال های گذشته در سازمان برنامه، گفت: آنها رویکردشان انواع اوراق های ی اله، دوساله و ... بود که حتما در جریان هستید که پیمانکاران چه مشقت هایی را برای نقد این اوراق داشتند، پیشنهاد ما این بوده است که طرح های عمرانی نیمه تمام را واگذار کنیم و امسال هم با فشار بیشتر ساز و کارهای بیشتری را فراهم کنیم که از این 500 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام واگذاری هایی صورت گیرد؛ چرا که طرف مقابل هم با اضافه سرمایه های دیگر به این مبلغ رونق اقتصادی به وجود می آورد.

لاریجانی ادامه داد: باید برای طبقات پایین تر کشور ساز و کارهایی فراهم کنیم تا با توجه به فشارهای امروز خیلی در مشقت قرار نگیرند که از جمله می توان به کارگران، کشاورزان و افرادی که در وضعیت مناسب اقتصادی قرار ندارند، اشاره کرد.

رئیس مجلس تصریح کرد: باید برای تسهیل در امر سرمایه گذاری هم اقداماتی صورت گیرد. امروز با توجه به گذراندن قانون پنجره واحد و موظف ت برای حذف قوانین دست و پا گیر، همچنان رتبه خوبی نداریم که نشان می دهد در این زمینه کارهای دقیقی صورت نگرفته است که این از بخش های مهمی است که می تواند فضای ب و کار را تسهیل کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مشکلات مردم به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی قوانین یا درست اجرا نشدن آنها نظر شما نسبت به این موضوع چیست، گفت: چند روزی است که درباره نحوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مسائلی مطرح می شود که برخی آن را به درستی اجرا نمی کنند، در صورتی که این قانون قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی دارد و در صورت تخلف دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی با آنها برخورد می کند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به طور مثال شهرداری ها اعلام می د که این قانون به آنها تعلق نمی گیرد، اما با استعلام از معاونت قوانین مجلس متوجه شدند که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل آنها هم می شود؛ لذا اگر قانونی ضمانت اجرایی نداشته و یا مشکلی در اجرا دارد، می توانند با کمک معاونت قوانین مجلس این موضوع را حل کنند؛ همانگونه که دلخوش مردم صومعه سرا اخیرا به دلیل ابهام در بخش قیر استعلام و سوالی را مطرح کرد و مشکل حل شد.

لاریجانی افزود: امروز بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به بحث سرمایه گذاری داریم و اکنون ت در بخش فرسوده سرمایه گذاری هایی را کرده است که در بسیاری از موارد قانون وجود دارد، تنها باید روند اجرای آن تسهیل شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به سپری شدن سه چهارم زمان مجلس دهم، به نظر شما اکنون این مجلس در کجا قرار دارد، گفت: مجلس از نمایندگانی تشکیل شده که مردم به آنها رأی داده اند و براساس قانون وکلای ملت نمی توانند وظایف خود را به شخص دیگری واگذار کنند؛ لذا عامل به فرد است و هر ی که در مجلس تلاش کند، می تواند کار را پیش ببرد.

وی تأکید کرد: با توجه به تجربه بنده در این 40 سال انقلاب ی، هر ی فکر کند می تواند 80 درصد کار را جلو ببرد، همانگونه که برخی از نمایندگان مجلس اکنون به طور فعال برای حل مشکل مردم طرح هایی را ارائه می دهند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: آقای فرهنگی برای اصلاح بودجه و حل مشکل مردم طرحی را ارائه کرد، حال مجلس این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد. اما کار درستی انجام شده یا آنکه کاتب و قاضی پور طرح هایی را ارائه می کنند و اینها فعال هستند که بسیار خوب است.

لاریجانی اظهار کرد: برخی چالش های امروز با قانونگذاری حل می شود، اما وقت بسیاری از نمایندگان برای حل مشکل حوزه انتخ ه آنها سپری می شود، زیرا آنها بیشتر در ارتباط با مردم هستند و مردم مشکلات خود را برای آنها بازگو می کنند و نمایندگان هم دردمندانه مشکل مردم را پیگیری می کنند. البته شاید در صحن مجلس این پیگیری ها به قانون تبدیل نشود، اما به کشور آرامش می دهد.

رئیس مجلس با بیان اینکه سنخ کار بیشتر نمایندگان رفع مشکلات مردم است افزود: برخی مشکلات هم برای حل نیاز به هماهنگی سران قوا دارد؛ همانطور که برای رفع مشکل ارز 12 بند در شورای اقتصاد سران قوا قرار داده شد، البته بخشی از این اقدامات مربوط به مجلس است، زیرا در مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون ها و ... این مسائل بررسی و کارشناسی شده است.

وی با اشاره به موضوع حمل و نقل ریلی در کشور هم بیان کرد: یکی از مشکلات حمل و نقل ریلی و ما کمبود منابع داریم، اما قرار شد 7 الی 8 میلیارد سرمایه گذاری ریلی از طریق فاینانس انجام شود، ولی ت باید 15 درصد اول آن را می داد که این کار را نکرد و بنده از ی معظم خواستم تا این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بپردازیم.

اکنون شرایط برای مذاکره با مهیا نیست/ما نمی خواهیم به دیپلماسی بزک اعتماد کنیم

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور بارها صحبت از مذاکرات بی قید و شرط با ایران را انجام داده، آیا به نظر شما می توان مذاکرات مجددی مانند 2 با داشت، گفت: سخنان رئیس جمهور 2 سنخ دارد، ی ری حرف بی حساب و کتاب و جسارت به ملت ایران که گفتن حرف های سخیف باعث مباهات نیست.

لاریجانی ادامه داد: رئیس جمهور بعد هم اعلام می کند آماده مذاکره است، اما این کشور به تعهد و قواعد پایبند نیست؛ مگر ما مذاکره نکردیم؟ زمانی که کشوری توافق بین المللی را زی ا گذاشته و اجرا نمی کند، چه باید کرد؟

رئیس مجلس تأکید کرد: این سخنان رئیس جمهور یک شگرد است و باطناً به دنبال مذاکره نیست، زیرا از ی و حرف های سخیف آنها گفته می شود و از سوی دیگر مگر ما طی سال ها بحث یک توافق نامه انجام ندادیم و همکاری نکردیم؟ لذا این کشور به توافق هسته ای بازگشته و یک گام بردارد تا ما تصمیم بگیریم.

وی در ادامه همین سخنان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به توافق هسته ای بازگردد، ایران با آن مذاکره می کند، بیان کرد: اکنون شرایط را برای مذاکرات مهیا نمی بینیم. بیشتر ح تفنن دارد و ما نمی خواهیم به دیپلماسی بزک اعتماد کنیم. اگر آقایان معتقدند به مذاکره، یک قدم برداشته و حسن نیت نشان دهند، اما آنها حرف های سخیف می زنند و این سخنان سطح دیپلماسی آنها را پایین آورده است.

گفت وگوی ملی احتیاج میز و صندلی ندارد

لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اراده جریان های برای گفت وگوی ملی اظهار کرد: معتقدم که گفت وگوی ملی احتیاج میز و صندلی ندارد بلکه نیازمند اراده احزاب است، نمونه ای از اختلاف نظرهایی که در مجلس وجود دارد، در بیرون هم هست و با توجه به مشکلات کشور در برابر حریف خارجی، هرچه انسجام بیشتری میان احزاب باشد بهتر است و فکر می کنم که دوستان این بلوغ را دارند تا با حفظ انسجام به ت کمک کنند.

وی افزود: من مذاکره ای با جناح ها نداشته ام، اما برخی از دوستانی که در مجلس هستند اظهار علاقه می کنند، اما بنده گفت وگوی مستقیمی نداشته ام که پاسخ درستی در این زمینه ارائه کنم.

سازوکار مالی اروپا ارتباطی با fatf ندارد

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر fatf و cft به نتیجه نرسند می توانیم به ساز و کار اروپا امید داشته باشیم، گفت: ساز و کار مالی اروپا خیلی ربطی به این موضوع ندارد و اینکه بانک های اروپایی می گویند که شرط ما این است که مسائل حل شود، به دلیل فشارهای ست، لذا در حال حاضر مسئله ای که ما با آن مواجهیم این است که اروپا به نظر نهایی برسد و تصمیم خود را به ما بگوید در رابطه با روابط fatfو cft باید بگویم که آنها مسیر قانونی خود را طی می کنند.

لاریجانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط موجود ما در خواهیم ماند و یا خیر، خاطرنشان کرد: بستگی به زمان و شرایط دارد، زمانی که از خارج شد، ما نیز حق وج داشتیم، اما براساس شرایط این کار را انجام ندادیم و اینکه حقمان را کی مصرف کنیم، بستگی به شرایط دارد.

رئیس مجلس درباره دیدار رئیس جمهور چین و و نظرش درباره کشور چین، گفت: البته من از سوال شما دقیقا متوجه نشدم که کی با کی مذاکره کرده است، اما اینکه چین جلوی یکجانبه گرایی را در اقتصاد بگیرد، کار خوبی است. ما نیز با این کشور رابطه بلندمدتی داریم و بنده چند سال پیش که به چین رفته بودم، رئیس جمهور این کشور گفت که روابط راهبردی با ایران پایه گذاری کرده ایم که این دارای معنا است. همچنین وی در سفری که به ایران داشت نیز مجددا این جمله را تکرار کرد.

وی ادامه داد: چین کشور تأثیرگذاری است و در حوزه های مختلف امکاناتی دارد و ما از نقش آفرینی این کشور در ایران استقبال می کنیم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش درآمدهای ت و با توجه به افزایش قیمت ارز اظهار کرد: باید دید که درآمدهای ت چقدر افزایش پیدا کرد، چرا که عمده منابع مالی مربوط به کالاهای پزشکی و مایحتاج مردم است و بودجه نیز براساس نرخ ارز 4000 تومانی بود که تفاوت 200 تومانی داشت.

لاریجانی افزود: درآمد بازار ثانویه نیز چندان مربوط به ت نیست و بنده به دیوان محاسبات گفته ام که این امر را بررسی کنند، البته ما کاهش فروش نفت را داشته ایم و برخی از درآمدهای مالیاتی و واگذاری ها نیز ممکن است به نتیجه نرسیده باشند، لذا باید ببینیم که درآمدهایی که در بودجه پیش بینی شده بود محقق شده است و یا خیر.

فعلا بحثی درباره بالا رفتن نرخ حامل های انرژی در سال 98 نداریم

رئیس مجلس در رابطه با دو نرخی شدن بنزین در بودجه سال 98 اظهار کرد: فعلا بحثی درباره بالا رفتن نرخ حامل های انرژی در سال 98 نداریم و کارت سوخت ممکن است ابهام هایی را ایجاد کند، اما در واقع باید جلوی قاچاق سوخت را بگیرد.

وی افزود: اما درباره اینکه چگونه باید جلوی قاچاق را گرفت ما مُصریم که به مردم فشار نیاید و البته راه هایی نیز در این زمینه پیش بینی شده است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بنده با برخی از اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصاد در رسانه جلسه ای داشته ام و آنها پیشنهاداتی داده اند تا مصرف انرژی کاهش پیدا کند و جلوی قاچاق گرفته شود، به نحوی که به مردم فشار نیاید؛ لذا یک معامله سه وجهی ایجاد شد که به نظر می رسید منجر به تورم می شود، در هرحال این مسئله در حال بررسی است.

لاریجانی درباره اظهارات ظریف و رحمانی فضلی درباره پولشوئی و پول های کثیف اظهار کرد: دو مسئله مطرح است که آیا در کشور به قول آقای رحمانی فضلی پولشوئی و یا پول کثیف داریم؟ بله هست، که باید راه حل آن مطرح شود.

رئیس مجلس ادامه داد: مردم انتظار دارند که مسئولان اعلام نظر کنند و یا مشکلات را حل کنند. گاهی می بینیم که در رسانه ها مسئولان می گویند فلان چیز قاچاق در دست برخی است و آن را گرد می کنند، بیان چنین حرف هایی چه خاصیتی دارد، مسئولان باید راه حل ارائه بدهند، اگر صحبت از دست های آلوده و پول کثیف می کنند، به هرحال ت هستند و با مجلس همکاری کنند تا فرد خاطی شود.

وی افزود: فکر می کنم که یک عملیات روانی را در کشور شاهد هستیم که در درون دروغ زیاد گفته می شود، عده ای هم به جای حل مشکل روی آن می گذارند و به مردم تحویل می دهند، این دوستان اگر در قوه قضائیه هستند رسیدگی کنند چرا اعمال نظر می کنند؟ اگر هم در قوه مجریه هستید راه حل بدهید و اگر هم که در قوه مقننه هستید خب طرح بدهید. مضطرب مردم چه خاصیتی دارد؟

برگزاری رفراندوم برای موضوعات تخصصی کار مشکلی است

لاریجانی درباره انجام رفراندوم لوایح fatf گفت: برگزاری رفراندوم برای موضوعات تخصصی کار مشکلی است، چرا که در موضوعات فنی حتی حقوقدانان در بررسی لوایح با مسئله روبرو می شوند، اما بنده مخالف موضوع نیز نیستم. در هر صورت برای بررسی موضوعاتی که به ظرافت فنی و حقوقی نیاز دارند، باید مجلس، قوه قضائیه و ت بحث را حلاجی کنند.

وی ادامه داد: از ۴ لایحه مربوط به fatf، یک لایحه بعد از تصویب و تایید ابلاغ شده است و ۲ لایحه نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و یکی از لوایح که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، پس از طرح در کمیسیون برخی از ایرادات آن رفع شده و روی برخی مواد اصرار وجود دارد که بعد از بررسی مجلس، لایحه مجدد به شورای نگهبان ارسال می شود، اگر این شورا مجدداً لایحه را رد کند، برای تایید به مجمع تشخیص ارسال خواهد شد، بنابراین بن بستی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی قرار است به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم، گفت: ی چندی پیش در جمعی در کرمانشاه به این مسئله اشاره د و به نظر بنده هم کار خوبی است، اما شرایط امروز ما آمادگی این تغییر را ندارد و برای این تغییرات ظرف زمانی کشور مناسب نیست.

لاریجانی در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه چرا تعطیلات مجلس شورای ی تا این حد زیاد است، بیان کرد: تعطیلات مجلس مطابق آیین نامه است و پس از سه هفته جلسه علنی، نمایندگان یک هفته به حوزه های انتخ ه خود می روند که البته در آنجا هم تا نیمه های شب اقداماتی انجام می دهند و تعطیل نیستند و در آنجا مشغول کار هستند.

وی درباره ضرورت وحدت ملی در شرایط فعلی کشور گفت: در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری وحدت ملی اهمیت دارد و باید هر گامی در زمینه افزایش وفاق کشور برداشته شود.

لاریجانی ادامه داد: این کار در سطح حکومت انجام شده است و سران قوا مرتب جلساتی را جهت هماهنگی اوضاع کشور برگزار می کنند و اختلاف نظر های گروه های مختلف هم در آنجا مطرح می شود و در کل نمی توانم بگویم که جریان های مختلف با هم اختلاف نظر ندارند، اما اقدامات زیادی برای افزایش این وحدت ملی انجام می شود.

وی در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی قرار است مسائل سال ۸۸ حل و فصل شود، گفت: این مسئله در شورای عالی امنیت ملی و توسط آقای شمخانی در حال پیگیری است و آنان این مسئله را دنبال می کنند.

رئیس مجلس درباره طرح اردوغان برای تغییر ساختار شورای امنیت مبنی بر اینکه دنیا بزرگتر از ۵ کشور است، تصریح کرد: این بحث جدیدی نیست و در گذشته هم ضرورت این نکته بار ها مطرح شده است.

وی ادامه داد: زمانی که شورای امنیت یکجانبه تصمیم می گیرد، مرجعیت خود را از دست می دهد و در جنگ عراق این مسئله را مشاهده کردیم و در شرایط فعلی هم اقدام درخوری برای حل مشکلات کشورهایی، چون یمن صورت نمی گیرد، البته تغییر ساختار شورای امنیت به سادگی رخ نمی دهد و مقداری زمان می برد تا این مسئله حل شود.

رئیس مجلس تأکید کرد: زمانی که شورای امنیت یکجانبه تصمیم می گیرد، مرجعیت خود را از دست می دهد و در جنگ عراق این مسئله را مشاهده کردیم و در شرایط فعلی هم اقدام درخوری برای حل مشکلات کشورهایی، چون یمن صورت نمی گیرد.

لاریجانی در پاسخ به سوالی در خصوص جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و اقدامات مجلس در خصوص بهبود فضای ب و کار گفت: قانون تسهیل فضای ب و کار در همین راستا تصویب شد. اقداماتی را برای رفع قوانین مزاحم انجام داده ایم و به معاونت قوانین مجلس اعلام کرده ایم در راستای تسهیل فضای ب و کار قوانین مزاحم را اعلام کند.

وی ادامه داد: همچنین از معاونت حقوقی رئیس جمهور خواسته ایم در راستای حذف آیین نامه ها و دستورالعمل های مزاحم عمل کند، در شورای هماهنگی اقتصادی نیز این موضوع مطرح و مقرر شد در این راستا اقدام شود.

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ورود شورای هماهنگی قوا به قانون گذاری بیان کرد: ما به این موضوع مقید هستیم که در شورای هماهنگی قانون گذاری نشود، زیرا به مصلحت هم نیست که نهادی مرجع قانونگذاری شود، در خصوص تصمیم شورای هماهنگی پیرامون چک تضمینی، بانک مرکزی برای کنترل پولشویی پیشنهاداتی داشت، زیرا معتقد بود ۸ هزار میلیارد تومان پولشویی از طریق چک های تضمینی انجام می شود. شورای هماهنگی معتقد بود این مساله باید از طریق بانک مرکزی حل شود، اما بانک مرکزی اعلام کرد نیاز به پشتوانه دارد، به همین دلیل شورای هماهنگی در این خصوص تصمیم گیری کرد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در برخی مسائل ت می تواند به تنهایی تصمیم گیری کند، اما در شورای هماهنگی همفکری انجام می شود به عنوان مثال در مورد تصمیمات ارزی نیاز به هماهنگی با قوه قضاییه و مجلس شورای ی بود. مثال دیگر اینکه س گذاری ارزی نیاز به قانون گذاری نداشت و بانک مرکزی می توانست این کار را انجام دهد، اما مجلس برای جذب اعتماد مردم ورود کرد و مواردی که نیاز به قانون گذاری است باید به مجلس ارائه شود.

از ی دلگیر نیستم

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات برخی نمایندگان مجلس مانند پیگیری موضوع بررسی کفایت ریاست مجلس به این خاطر که تصور می کنند رئیس مجلس قصد جبران مافات برخی مواضع آنها را دارد، گفت: در این خصوص نظری ندارم و معتقدیم پیشگویی ها و ضمیرخوانی ها درست نیست و این حق نمایندگان است که درباره رئیس مجلس نظراتی داشته باشند.

لاریجانی ادامه داد: توصیه دین این است که تا جایی که می توانیم از الفاظ دیگران حمل به صحت کنیم به خصوص که نمایندگان منتخب مردم هستند و جنس ما دلگیری نیست و منافع کشور مهم است لذا ضرورتی به سوءظن نیست.

رئیس مجلس در پاسخ سوال خبرنگار مبنی بر اینکه این نظرات عین گفته برخی نمایندگان بوده و صرفا برداشت ذهنی نیست، خاطرنشان کرد: تشخیص آنها نسبت به من اشتباه بوده چرا که تاکنون مسیری را طی کرده ایم که تا جایی که می توانیم مشکلات اصلی کشور را برطرف کرده و مسائلی از این دست دلگیری ها نپردازیم.

رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به مشکلات یمن خاطرنشان کرد: با تجزیه یمن مخالف هستیم چنانچه با تجزیه عراق نیز مخالف بودیم و پشت ت عراق ایستادیم تا این اتفاق نیفتد چرا که پشت این قضیه آسیب به منطقه است.دیالوگی که مورد توجه ی قرار گرفت

درخواست حذف اطلاعات
محمود پاک نیت درباره خاطره انقلاب از سریال «روزی روزگاری» ساخته امرالله احمدجو، که پاک نیت در آن نقش حسام بیگ را ایفا می کرد گفت: «ایشان ضمن اعلام نظر مثبت شان درباره این سریال از تاثیر یک جمله که در نامه این مجموعه بود صحبت د و آن را مسئله مهمی عنوان د که باید در سایر آثار تلویزیونی نیز به آن اهمیت داده شود.»

بازیگر سریال «پس از باران» ادامه داد: «ایشان فرمودند در سریال «روزی روزگاری» حسام بیگ وقتی می گوید" بیگ اش را هم بگو" یعنی احترام برایش مهم است، آدمی که یک راهزن است اما برایش مهم است که وقتی اسمی از او می برند بدون پسوند و پیشوند آن را نگویند و از اینکه مرادبیگ اسم او را به طور کامل صدا می کند خوشش می آید چرا که آن را نوعی احترام می پندارد و از این موضوع احساس رضایت می کند.»

بازیگر سریال «شهرزاد» همچنین اضافه کرد: «ایشان تاکید زیادی روی حفظ احترام در مجموعه های تلویزیونی داشتند و مثالی از سریال «روزی روزگاری» عنوان د. در واقع ایشان دیالوگ های این سریال را محترمانه دانستند و معتقد بودند این احترام باید در همه برنامه و سریال های تلویزیون جاری باشد.»

روایت جالب محمود پاک نیت از خاطره ی از یک سریال

یکی از موضوعاتی که ی نسبت به آن توجه نشان داده اند، تولید برنامه های امیدبخش و تصویرنمایی روشن و روحیه بخش به اقشار جامعه بوده است، پاک نیت همچنین درباره این مبحث که در این دیدار درباره اش صحبت شد نیز بیان کرد: «ایشان تاکید د برنامه های شادی برای مردم ساخته شود چون مردم نیاز به شادی و خنده دارند. همچنین فرمودند مسائلی که گریه آور است و در آنها غم وجود دارد را سعی شود کمتر مورد توجه قرار بگیرد. البته باز هم تاکید د حتی در شوخی ها و طنز هم جوانب احتیاط رعایت شود و خدای ناکرده به ی توهینی نشود.»عذر خواهی انقلاب از یک طلبه

درخواست حذف اطلاعات
انقلاب در حاشیه درس خارج فقه امروز از طلبه ای که روز گذشته با اوقات تلخی صحبتی را در رابطه با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان در میان گذاشته بودند عذرخواهی د و فرمودند: دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمیگردانند و این را به پای شما مینویسند، یعنی به پای من. [البته] این محبت است، منتها اشکالش این بود که سر من داد میکشید. من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد میکشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی کنیم.
محسن مهدیان رو مه نگار در رابطه با صحبت های اخیر انقلاب در جلسه درس خارج فقه امروز نوشت: این ماجرا و این رفت و برگشت کلامی؛ درسی است آموزنده در سیاست و اخلاق. مرور کنیم.

یکم. یک طلبه در نهایت محبت و دلسوزی، بر سر ش فریاد می کشد و اعتراض می کند.

دوم. انقلاب نسبت به تندی طلبه تذکر پدرانه می دهند و بعد از همین تذکر نیز عذرخواهی می کنند.

سوم. انقلاب، اعتراض طلبه را #پشت_بلندگو می آورند تا اگر دیگرانی هم معترض باشند، صدای اعتراض شان شنیده شود و عذرخواهی خودشان را هم نه به گوش طلبه که علنی می کنند تا فرهنگ حکمرانی شود.

چهارم. موضوع را توضیح می دهند تا مَدرَس پاسخگوئی برای مسئولین باشد. دقت کنیم که طلبه محترم سوال ن د، اعتراض داشتند. ی توضیح دادند تا شبهه برطرف شود و موجب عصبانیت و اعتراض فراهم نشود و اما یک جمله که توضیحش بماند برای بعد.

خیلی وقت ها بلند شدن صدای اعتراض و فریاد کشیدن برسر و بعد از آن به "پشت بلندگو" کشیدن ماجرا، ناشی از کم کاری من و امثال منست که در نقش رسانه ای مان کوتاهی می کنیم.جاسوس cia که ریس جمهور ایران شد .

درخواست حذف اطلاعات
مستند «نیمه شب 24 آوریل» ساخته جواد موگویی، در جشنواره مقاومت 97 اکران و با استقبال مخاطبان و منتقدان مواجه شد. به همین بهانه، گزارشی از این مستند را که سال 95 منتشر شد، بازنشر می شود.

بخشی از مطالبات فرهنگی، ارتقاء سطح «آگاهی عمومی» در عرصه دیپلماسی بین الملل است. بیشمار مجله، رو مه و... توسط کلونی های رسانه ای منتشر می شود اما به جای تزریق «آگاهی عمومی»، به صورت مع به غفلت عمومی دامن می زنند. از حقوق اساسی مردم، دانستن و آگاهی به امور دیپلماتیک، در عالی ترین سطوح سیاست بین الملل است. اما با صعود انقلاب در اغلب عرصه های بین الملل، حق اساسی دانستن و ارتقاء آگاهی عمومی بیشتر از مردم سلب می شود.در رخوت اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی است که تفاوت فاحش ایدئولوژیک میان چند نسل پس از انقلاب شکل می گیرد. در شرایط کنونی پدران باید به فرزندان پاسخ مبسوط دهند که چرا انقلاب د؟ چرا هشت سال جنگیدند؟ چرا در مقابل انگلیس، و ایستادند؟ و خیلی چراهای دیگر...در صورتیکه در ایالات متحده هیچگاه پدران به نسل های بعد از خود ،بابت انتخاب حکومتشان پاسخی نخواهند داد، با اینکه ایالات متحده در هر کنش میلیتاریستی، کودتاهای مهم و در براندازی مخلمی یا نرم، در سایر کشورهای مستقل جهان دخ مستقیم و یا غیر مستقیم داشته است! نسل های امروز یی هیچگاه پدرشان را بابت انجام و اجرای کودتای بیست و هشت مرداد ملامت نمی کنند!نسل امروز یی هیچگاه، پدرشان را بابت کشتار بیشمار «ویت کنگ»ها طی یک جنگ فرسایشی زیر تیغ انتقاد نمی برد و آنها را استیضاح نمی کند و همچنان در سراسر جهان میلیونها انسان،با گلوله آنگلوسا ونی کشته می شود اما در ایالات متحده سئوالی پرسیده نمی شود و ی از این همه کشتار به خشم نمی آید.تفاوت فاحش فرهنگ یی با فرهنگ ایرانی در عرصه بین الملل، پرداخت داده های بین المللی است که برای درک هر رخداد ، اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی و... ، یی ها به بی نهایت منابع مکتوب و مستند دسترسی دارند. از این رو فرزندانی که پدرشان در ویتنام بودند بابت باطل یا بر حق بودنشان سئوالی نپرسیدند! یا نسل بعدی شهروندان یی هیچگاه از پدرانشان سئوالی نخواهند پرسید که چرا به عراق حمله کردید؟چرا در افغانستان شهروندان بسیاری را کشتید؟اما در کشور ما متاسفانه «سیاست خارجی پستویی» موجب می شود که شهروند ایرانی، اطلاعات دقیقی از روند کشت گل های بین المللی نداشته باشند. با گذشت مدتها از توافق هسته ای، شهروندان دقیقا نمی دانند گل موردنظر را از کدام باغ تهیه کنند. در صورتیکه در ایالات متحده برای ماجرای مک فارلن، 41500 صفحه کتاب نوشته شده است و سیاستمدار سعی نمی کند با تشبیه حرکت خود به یک میوه، آگاهی عمومی را مخدوش کنند.ثمره داخلی تصمیمات تی، خواه سیب خواه گل ، اعتباری برای مردم ندارد. در بلند برای مردم، دیپلماسی خارجی ت، نسبت به تصمیمات داخلی در درجه اهمیت بیشتری قرار دارد. آنچه برای شهروندان اص ندارد «سیاست پستویی» است؛ با تاکید بر ناگفته های قدم ن با جان کری...
تمردان یی در هر مذاکره و نشستی، تمام گفتگو هایشان را پس از ضبط، پیاده ، در اختیار مردم قرار می دهند. بیست و شش هفت سالی است که در ت های مختلف، اغلب مذاکرات و مصالحات در «پستوهای » می گذرد و مردم از متن واقعی اتفاقات مطلع نیستند. در چنین شرایطی طبیعی است که مردم اعتماد خودشان را به ت ها از دست خواهند داد، چون نسبت به عملکرد خارجی ت تحلیلی ندارند.طبیعی است که به دلیل عدم مدیریت فرهنگی آدمیزادی و اینکه اغلب رسانه های داخلی به موضوعات کلان، کم دقتی و کم توجهی می کنند، نسل سوم نمی تواند برای نسل چهارم دلایل استمرار یی ستیزی را به درستی تبیین کند. نسل سوم نمی تواند برای نسل چهارم، سراسر تاریخ استعمار زده این سرزمین را تشریح کند و مدیران فرهنگی به جای اعتلای منطقی فرهنگ تاریخی و تاریخ فرهنگی چسبیده اند به دامان کن و اسکار.

نسل چهارم سئوال مطرح می کند چرا توافق با غلط است و نتیجه نخواهد داشت؟ نسل سوم پاسخی ندارد و با گفتن تاریخ به صورت غلط و نادرست، آنهم به صورت شفاهی، حوصله نسل چهارم را سر می برد. اگر فرهنگ، فرهنگ بود و اگر مدیران فرهنگی واقعا مرد همین میدان بودند دیگر نیازی نبود برای نسل چهارم توضیح دهیم که چرا دلداده کدخدا نیستیم! به همین دلیل است که بارها حرکت مستندساز برخواسته از جشنواره عمار را ستایش کرده ایم. چون بخشی از عملیات قوی رسانه ای آنها ثبت حقیقی تاریخ است.

در این وانفسا و در دوران پنهان کاری، عده ای مستند ساز جوان با دست خالی و بدون پشتوانه دردوران تاریخ نهان سازی تکنوکرات ها، تلاش می کنند برگ های پنهان از توافقات بین المللی عقلا که در کتابخانه های شخصی و پستوهای پنهان شده را عیان کنند، تا بلکه تاریخ به لطف تک برگ های باقی مانده با جزئیات دقیق تری در دسترسی نسل چهارم قرار گیرد.

شنبه 24 آوریل

مستند نیمه شب 24 آوریل آ ین ساخته جواد موگویی نگارشی بصری از چند رویداد بسیار مهم در عرصه بین الملل است. این اثر از جمله آثار نمونه ای است که با خون دل ساخته شده تا نسل چهارمی ها به درکی تاریخی از پروژه نفوذ از سال 1357 و عدم نتیجه در مذاکره با کدخدا برسند.


در انقلاب دوم به تعبیر (ره)، سفارت توسط دانشجویان تسخیر شد. این تسخیر در واقع فتح مرکز اطلاعاتی و امنیتی cia در قلب تهران بود. مستند با گزیده گویی روایات به سراغ رویدادهای مهمتری می رود. و سازنده این اثر به این مهم توجه دارد که در مواجه ، تحلیل واکنش های دشمن، تاریخ سازتر خواهد شد.
پس از گذشت شش ماه از تسخیر سفارت گروه ویژه ای برای حمله به ایران و گروگانها تشکیل می شود که «دلتا فورس» (نیروی دلتا) نام داشتند و عملیات «ایگل کلا» (پنجۀ عقاب) را طرح ریزی د. این گروه ویژه طبق اظهارات چارلی بکویث ، فرمانده عملیات، 132 نفری بود که در نیمه شب 5/2/59 شمسی در صحرای طبس با ش ت مواجه شدند. آنطور که در این مستند اشاره می شود، ابتدا یکی از هلی کوپترها به دلیل اشکال فنی پس از چهل مایل پرواز در خاک ایران مجبور شد به ناو هواپیما «برنیمیتز» که در دریای عمان مستقر بود، بازگردد.هلی کوپتر دوم نیز به دلیل اشکال فنی دیگری، در محلی نزدیک کرمان فرود آمد. شش هلی کوپتر در محل مقرر در صحرای طبس فرود آمدند یکی دیگر از هلی کوپترها پس از سوخت گیری در حالی که از زمین بلند می شد با بدنۀ یکی از هواپیماهای سی ـ 130 برخورد کرد و انفجار عظیمی رخ داد که به کشته شدن تعدادی از کماندوها منجر شد. بروز این حادثه عملیات نجات را متوقف کرد و اعضای گروه نجات در حالی که اجساد سوخته شدۀ 9 تن از یاران شان را پشت سرگذاشته بودند با سرعت محل را ترک د.


مستند « نیمه شب 24 آوریل» با جامپ های اطلاعاتی و میان نویس های قابل اعتنا به صورت آوانگاردی از وقایع طبس عبور می کند و وارد موضوعات حساس تری می شود. بدنه دراماتیک اثر از آنجایی شکل می گیرد که نیروهای یزد وارد عمل شده اند و شهید بلند آوازه «محمد منتظرقائم» مسئولیت حفاظت از هلکوپترهای یی را بر عهده گرفته است. اما پس از ساعاتی از رویداد طبس بنی صدر که فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت دستور بمباران هلی کوپترهای به جا مانده یی را می دهد. در این حادثه محمد منتظر قائم به شهادت می رسد اما به لطف تلاش او برخی اسناد در این هلکوپترها کشف می شود.


توسعه نبوغ آمیز مینی مال روایت یا با لحنی خودمانی تر، گزیده گویی، هیجان عجیبی را چاشنی این مستند می کند، بدون آنکه آدرس غلط به مخاطب بدهد و یا لحظه ای از مسیر اصلی روایت خارج شود و بدون هیچ دریغ و کاستی، از ماجرای هدایت بنی صدر توسط یی ها از نوفل لوشاتو – تا تهران برمی دارد. کارگردان اصرار استفاده از شاهدان عینی را ندارد و مهمترین سند به جا مانده را، یکی از فعال اصلاح طلب در کتاب خاطراتش منتشر کرده است. موگویی، تا نیمه مستند،اثبات می کند که بنی صدر از همان نوفل لوشاتو همکاری اش را با یی آغاز کرده است و اسناد مکشوفه لانه جاسوسی این موضوع را اثبات کرده است، اما برگ های دیگری از این سند خیانت به جا مانده است که در نیمه دوم و سوم مستند بدان پرداخته می شود.
مستند « نیمه شب 24 آوریل» با شاهدان عینی ثابت می کند که در سایه اصلاحات «م.خ» اجازه نداد اسناد مکشوفه از لانه جاسوسی درباره همکاری بنی صدر با ان امنیتی اطلاعاتی منتشر شود و کمی بعد بنی صدر موفق می شود با یازده میلیون رای به مقام ریاست جمهوری برسد.
نبوغ کارگردان در این است که در کمترین فرصت ممکن، موضوع خیانت و همکاری «پدر معنوی ت اصلاحات» با بنی صدر اثبات می کند. در واقع انتشار این اسناد در آن زمان سبب می شد که بنی صدر رئیس جمهور نشود و عدم تائید صلاحیت بنی صدر، سرنوشت جنگ را در همان زمان تغییر می داد و خیلی اتفاقات دیگر نمی افتاد. بخش سوم مستند از سایر بخش های آن مهمتر است.. موضوع اول نقشه یی ها برای گروگانها، اثبات مراده اطلاعاتی بنی صدر و ان سیا و جمع بندی از همه جالب تر است که شیخ در سایه اصلاحات با علم به اینکه بنی صدر با ان سیا مراوده اطلاعاتی و امنیتی داشته او در رفتاری تعمدی ، چنین اطلاعاتی را افشا نمی کند.

مستند« نیمه شب 24 آوریل» در مدت زمان کوتاهی مخاطبش را در مقابل رگباران اطلاعات تاریخی بسیار غنی و سرنوشت سازی قرار می دهد و در این رگباران از سه موضوع مهم رمزگشایی می کند. اما نکته چهارم در میان مثلث اطلاع رسانی مستند ،ضلع آگاهی بخشی است که در ذهن مخاطب شکل می گیرد، ضلعی با عنوان اهمیت نفوذ.

با اینکه مستند صرفا به وقایع نگاری و داده پردازی و بهره بهری شهود عینی می پردازد اما ضلع چهارم این مستند در سلول های خا تری مخاطب شکل می گیرد . یی ها در سال 1359 با اتکا به نیروی نفوذی داخلی جرات د اقدام به انجام عملیات پنجه عقاب کنند. عملیاتی که با حمایت یک شبکه گسترده نفوذ انجام می شدکه بالاترین مقام اجرایی کشور در این علمیات ضدایرانی همراه و شریک آنها بود. این بخش از تاریخ را با چنین استدلال هایی که کارگردان در اختیار بیننده می گذارد نباید فراموش کرد. اساسا چنین مستندهایی ساخته می شود تا حافظه تاریخی ملت تقویت شود و با دیدن این مستند این سئوال پیش می آید قرار داد الجزایز و مفاد آن چه شد؟ چه انی آنرا امضا د و هزاران سئوال دیگری که برای علاقه مندان تاریخ محفوظ باقی خواهد ماند.

با ساخت چنین مستندهایی در تدام یک موج منطقی، می توان امیدوار بود تاریخ انقلاب و استعارسیزی به خوبی به نسل چهارم و پنجم منتقل شود. نیروهای انقل ، به شکلی انقل و با کمترین پتانسیل ممکن در سطوح مختلفی اقدام به جمع آوری تاریخ در قالب بسته های هنری کرده اند تا با وجود عدم ثبت رویدادهای انقل ، محتوایی قابل استناد را برای اثبات استعمار با مدل کیف انگلیسی و چمدان و چماق یی تولید کنند تا در قالب همین روایت دلایل استقلال منتج از انقلاب و عدم تن دادن به خواست دشمنان انقلاب درک شود.روز جهانی معلولین

درخواست حذف اطلاعات
3 دسامبر؛ روز جهانی معلولین
معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود.
نامگذاری روز جهانی معلولین
روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۳ دسامبر برگزار می شود.

هدف از نامگذاری روز جهانی معلولین
هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف؛ و افزایش آگاهیهایی بوده است که می بایست از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های ؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع به همین منوال طی شد تا در سال ۱۹۹۹ شعاری با مضمون (امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید) برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت.

بیش از پانصد میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی جسمی و حسی از معلولیت رنج می برند. اینان هر کجا که باشند و در هر نقطه ای از دنیا که به سر برند به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیتهایی در زندگی خود مواجه می شوند. در طی بیست سال اخیر کوششهای چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذیرفته است. یکی ازمواردی که می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام برد اعلام سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. در سال بعد (۱۹۸۱) فاصله سالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۳ میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقاء بخشد.

معلول کیست؟
معلول به ی گفته می شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارایی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای او به وجود آید، به طوری که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد. این گروه، شامل ناشنوا، ن نا، و معلول جسمی، حرکتی و ذهنی می باشد. آمار ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، نشان می دهد که تا سال 1378، ده درصد از جمعیت جوامع صنعتی و دوازده درصد ازجمعیت جوامع روبه توسعه را، افراد معلول تشکیل می دهند. در ایران، حدود سه درصد به نوعی دچار معلولیت های جسمی جزئی یا کلی هستند. معلولیت، گاه به علت نبود در مان مناسب، در طول زندگی و تا پایان عمر، با این گونه افراد خواهد بود.

احترام، نه ترحم
آنچه در ارتباطات اجتماعی با معلول باید در نظر گرفت، این نکته است که ارتباط با آنها، باید همراه احترام باشد و از ترحم به ایشان دوری گزید. تفاوت این دو نوع رفتار در این است که در اولی، طرفِ موردِ احترام، انسانی بزرگ به شمار می آید؛ اما در گزینه ترحم، مخاطبْ انسانی ذلیل و خوار شمرده می شود که باید همواره دست او را گرفت و به شخصیت و روحیات وی، اندک توجهی نمی گردد. به یاد داشته باشیم آنچه توانایی را می سازد، اراده است و اراده اگر بخواهد جاری شود، هیچ بهانه ای را نمی شناسد.

آموزش و فرهنگ
معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود. از شمار این اقدامات، می توان تهیه وسایل کمک ارتباطی برای ناشنوایان، منابع و مطالب علمی به خط بریل یا نوارهای صوتی برای اشخاصی که دچار اختلالات بینایی در سطح مختلف هستند، و خواندنی هایی که از لحاظ کمی و کیفی باتوان و استعداد افراد کم توان ذهنی مناسب باشد را نام برد.

اشتغال افراد معلول,روز جهانی معلولین,3 دسامبر روز جهانی معلولین
بیشتر افراد معلول نمی توانند از امکانات تفریحی موجود در سطح جامعه استفاده مناسب کنند

اشتغال افراد معلول
اشتغال هر فرد، موجب استقلال اقتصادی او می شود. داشتن شغل، به شخص هویت و تشخّص اجتماعی بخشیده و در او، اعتماد به نفس به وجود می آورد. متأسفانه تعداد زیادی از معلولان، به رغم گذراندن دوره های تحصیلات عالی و ب دانش و مهارت لازم، نمی توانند به اشتغال مناسب برسند.

در زمینه اشتغال زایی برای معلولان، تبعیض فاحشی وجود دارد و گاه میزان بیکاری میان معلولان، دو برابر بیکاران عادی است؛ در صورتی که براساس قانون، ت موظف است سه درصد از اشتغال را به معلولان اختصاص دهد، ولی این قانون تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشده و شاهدیم که موضوع اشتغال معلولان، با بی مهری روبه رو گردیده است. به ناچار تعداد قابل توجهی از آنان، باید بیشترین وقت خود را در میان خانوده سپری کرده و زندگی خود را به سختی ادامه دهند.

مشارکت اجتماعی معلولین
افراد معلول باید در تصمیم گیری ها، به ویژه درخصوص سازمان هایی که اعضای آن از معلولان تشکیل شده، یا معلولان در آن عضویت دارند و برای معلولان خدمت رسانی می کنند، مشارکت جدی و تاثیرگذار داشته باشند. کمک به تشکیل گروه های خودیار به منظور حمایت و توسعه جامعه خاص معلولان، از مهم ترین اقدامات برای مشارکت این گروه می باشد.

تشکیل جوامع خاص معلولان نیز می تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. از سوی دیگر، وجود چنین تشکیلاتی، موجب می شود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی، دسترسی به خدمات تخصصی، و نیز زندگی شویی و تشکیل خانواده، بتوانند دیدگاه ها و ایده هایشان را مطرح، و در مورد مسایل مربوط به زندگی خود، تصمیم گیری کنند.

تفریح و سرگرمی معلولین
توجه به تفریح و ورزش، موجب سلامت جسمی و بهداشت روانی بخش عظیمی از نیروی خلاق معلولان را فراهم می آورد. بیشتر این افراد نمی توانند از امکانات تفریحی موجود در سطح جامعه استفاده مناسب کنند؛ چرا که محیط های تفریحی و ورزشی، با شرایط فیزیکی و بدنی معلولان متناسب نیست. شایسته است که مسئولان، درصدی از امکانات رفاهی و ورزشی را به معلولان اختصاص دهند، تا آنها نیز مانند سایر افراد جامعه، از این امکانات استفاده نمایند.

یاری به معلولان
کمک و یاری رساندن به هم نوع، فضیلتی است بزرگ و در سفارش زیادی به آن شده است. البته این کمک باید به حال کمک گیرنده مفید باشد و موجب ناراحتی او نشود. انی که با انگیزه خودنمایی، ی حس خود بزرگ بینی و ف فروشی به دیگران کمک می کنند، راه خطا می روند. در این میان، کمک به افراد معلول، برداشتن همه موانع و مشکلات نیست، بلکه کمک به انجام کاری است که این افراد از عهده آن برنمی آیند. فراهم ساختن امکانات شرکت واقعی معلولان جسمی در زندگی اجتماعی، در آن ها دلگرمی، اعتماد به نفس و نشاط می آفریند.استفتائات جدید ی

درخواست حذف اطلاعات
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ی،پایگاه اطلاع رسانی دفتر ی استفتائات جدید (آذر ماه) حضرت آیت الله را منتشر کرد.

گذاشتن قرآن روی زمین

س۱. آیا گذاشتن قرآن روی زمین اشکال دارد؟

ج. اگر به نظر عرف این کار بی احترامی به قرآن محسوب شود، جایز نیست.

وظیفه مردم نسبت به اقدامات غیر قانونی دیگران

س۲. ی که پدرش اجناس را غیر قانونی وارد کشور می کند و این کار به اقتصاد کشور آسیب می زند؛ آیا وظیفه ی او اطلاع رسانی به نهاد های مربوطه هست؟

ج. در هر صورت وظیفه ی فرزند - با وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر - امر و نهی زبانی است و در صورت نیاز به مراتب بالاتر، موضوع را به مسئولان مربوطه در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهد.

ید آلات موسیقی

س۳. من می خواهم گیتار ب م و برای خودم آهنگ بزنم، نه این که برای فساد یا غنا استفاده کنم. آیا مشکل شرعی دارد؟

ج. هر چند نوازندگی اگر لهوی* نباشد اشکال ندارد، ولی بهتر است جوانان عزیز، وقت با ارزش خود را صَرف یادگیری علوم و فنون لازم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم، پر نمایند.

* یعنی به سبب ویژگی هایی که دارد انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضایل اخلاقی دور نموده و به سمت بی بندوباری، بیهودگی و گناه سوق دهد.

جواب سلام در حال

س۴. اگر در وسط ی به انسان سلام کند، چطور باید پاسخ او را بدهد؟

ج. باید فوراً مثل سلامی که به او شده جواب بدهد، به گونه ای که سلام مقدم باشد، مثلاً اگر به او گفت: «سلام علیکم» در جواب بگوید: «السَلام عَلَیکم» یا «سَلامُ عَلَیکم» و نباید بگوید: «عَلَیکم السَلام».

غیبت ی که راضی به آن است

س۵. اگر ی به ما گفته باشد هر چه پشت سر من غیبت کنید اشکال ندارد، در این شرایط غیبت حرام است؟

ج. حتی در فرض سؤال، غیبت حرام است.

غذای آغشته به خون در دهان

س۶. گاهی اوقات هنگام غذا خوردن، داخل دهان مان را دندان می گیریم و دهانمان خون می آید، در این حال اگر خون به غذا اصابت کند، آیا نجس می شود؟

ج. بنابر احتیاط از خوردن آن غذا اجتناب گردد.

غیبت کودک ممیّز

س۷. غیبت کودک ممیز چه حکمی دارد؟

ج. غیبت بچه ممیز، حرام است.

دفن میت در مسجد

س۸. آیا جایز است در مسجد، مسلمانی را دفن کنیم؟ اگر فردی وصیت کرده باشد باید به وصیت دفن او در مسجد عمل شود؟

ج. اگر هنگام اجرای ی وقف مسجد، دفن میت توسط واقف استثنا نشده باشد، دفن در مسجد جایز نیست.

غسل توبه

س۹. آیا توبه ی از گناهان غسل دارد؟ نحوه ی غسل به چه شکل است؟

ج. برای توبه از گناهان مستحب است غسل کند و فرقی در انجام آن با دیگر غسل ها نیست، فقط نیت فرق می کند.

مصرف خمس در تعمیر مسجد

س۱۰. آیا خمس خود را شخصاً می توانم برای مصرف تعمیر مسجد بدهم؟

ج. در امر مذکور باید از تبرّعات و زکات و سایر وجوه خیریه استفاده نمود و در شرایط فعلی استفاده از خمس در این باب اجازه داده نمی شود.

غسل روز چهلم بعد از زایمان

س۱۱. زنی که فارغ شده باشد در روز چهلم چه غسلی بر او واجب است؟

ج. غسلی مخصوص روز چهلم، بر زن واجب نیست.

مسّ تربت در حال عادت

س۱۲. در دوره عادت ماهیانه و یا بدون وضو می توان با تسبیح تربت ذکر گفت؟ یا بر مهر تربت سجده کرد؟

ج. اشکال ندارد، مگر این که اسماء متبرک روی آن نوشته شده باشد.

ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی

س۱۳. در ایام حیض و جنابت آیا خواندن قرآن و یا فرستادن ذکر صلوات و امثال آن کراهت دارد؟

ج. قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات برای حائض کراهت دارد؛ ولی در اوقات مستحب است خود را تطهیر کند، و وضو بگیرد و قرآن بخواند، یا مشغول ذکر باشد و برای ی که جنب است، مکروه است بیش از ۷ آیه از آیاتی را که سجده واجب ندارد، قرائت کند.

قطع اتصال مسافر در صف اول جماعت

س۱۴. ش ته مسافر در صف اول جماعت برای دیگر مأمومین که از سمت راست یا چپ توسط او (مسافر) به جماعت متصل می شوند، در رکعت دوم به بعد، چه حکمی دارد؟

ج. اگر اتصال صفوف دیگر مأمومین باقی بماند، یا پس از تمام شدن قصر، بلا فاصله واجب دیگری را اقتدا کند، اشکال ندارد.

فراموش میت

س۱۵. میت را فراموش کردیم و پس از یک هفته یادمان افتاد، تکلیف چیست؟

ج. باید تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، با مراعات شرط هایی که برای میت در رساله های عملیه بیان شده، به قبرش بخوانند.

ارث بردن زن بیوه از شوهرش در زمان عده طلاق رجعی

س۱۶. زنی که در عدّه ی طلاق رجعی است و در زمان عدّه، شوهرش بمیرد، آیا از همسر، ارث می برد؟

ج. ارث می برد.خداحافظی کاپیتان سرخ های پایتخت

درخواست حذف اطلاعات
نشست خبری خداحافظی سیدجلال حسینی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس از تیم ملی فوتبال ایران با حضور حمیدرضا گرشاسبی، برانکو، حسین ماهینی، ایگور پانادیچ، ایرج عرب و مارکو امروز سالن روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با 100 خبرنگار برگزار شد.

برگزاری نشست خبری خداحافظی سید جلال حسینی از تیم ملی فوتبال

در ابتدای این نشست پندار خمارلو بیانیه باشگاه پرسپولیس را درباره خداحافظی سید جلال حسینی قرائت کرد.
پندار خمارلو اعلام کرد محور این نشست برای خداحافظی سید جلال است و سعی کنید بیشتر درباره این موضوع بپرسید و کمتر از برانکو و گرشاسبی سوال کنید.
حدود ۵۰ خبرنگار به صورت ایستاده در سالن نشست خبری حضور داشتند.
برگزاری نشست خبری خداحافظی سید جلال حسینی از تیم ملی فوتبال

گزیده صحبت های گرشاسبی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس:

اگر میدانستیم جای بزرگتری را برای نشست انتخاب می کردیم.
سید جلال اسطوره و بزرگ تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس است.
یکی از بهترین تصمیم های خوب سید جلال خداحافظی بدون اعتراض از تیم ملی است.
او به تصمیم های اتخاذ شده احترام می گذاشت و همیشه به دنبال آرامش برای هوداران بود.
او ۱۲ سال در تیم ملی فوتبال ایران بود به سختی برای این تیم زحمت کشید ولی به راحتی از این تیم کنار گذاشته شد.
او در سختی ها به عنوان یک بزرگ به تیم پرسپولیس کمک کرد و اگر او نبود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا نمی رسید.
حسین ماهینی به دلیل عشقش به سید جلال حسینی به نشست خبری آمده است.
سید جلال اگر برایمان برابر الجزایر گ نی نمی کرد سرنوشت ما دگرگون می شد.
سید جلال به من گفت تیم ملی من پرسپولیس است.
برانکو ساعت ها با او حرف زد تا او بتواند خداحافظی از تیم ملی را هضم کند.
از سید جلال حسینی تشکر می کنم و دوست دارم به دلیل خوبی هایش او را ببوسم.
سید جلال حسینی حقش حضور در تیم ملی بود.
سید جلال با کمبود ها همیشه توانسته به باشگاه کمک کند و همیشه سبب خوشحال هواداران پرسپولیس بوده است.
برگزاری نشست خبری خداحافظی سید جلال حسینی از تیم ملی فوتبال

گزیده صحبت های برانکو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

حضو پرشور رسانه ها احترام آنها به سیدجلال را نشان می دهد.
سید جلال همچنان عضوی از خانواده ما است.
می خواهم به او برای فداکاری هایش نسبت به تیم ملی تبریک بگویم.
سید جلال افتخار خانواده ما و خودش و رکورددار قهرمانی در تاریخ لیگ برتر ایران است.
او همچنان برای ادامه کارش در فوتبال ایران وظایف سنگینی دارد.
مربی باتجربه ای هستم که ستاره های جهانی را تربیت و بهترین بازیکن جهان شاگردم بوده است.
بازیکنی که در بهترین تیم های جهان بازی کرده است.
مودریچ بهترین بازیکن جام جهانی و یکی از شانس های ب جایزه بهترین بازیکن جهان است.
سید جلال بهترین بازیکنی است که او را تمرین داده ام و هم ردیف مودریچ است.
سید جلال دست راست من در تمرین بوده است و از او تشکر می کنم.
او بزرگ ترین کمک برای همه ما بوده است و برهمین اساس نتایج خوب و درخشانی ب کرده ایم.
این موفقیت ها به دلیل همکاری سید جلال حسینی و سایر بازیکنان است.
از طرف بازیکنان و کادرفنی یک یادگاری را تقدیم سید جلال می کنم.
به رسم یادبود هدیه کوچکی به سید جلال برای تلاش هایش در تیم ملی و پرسپولیس تقدیم می کنم.
برگزاری نشست خبری خداحافظی سید جلال حسینی از تیم ملی فوتبال

گزیده صحبت های سید جلالی حسینی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس:

هیجان زده هستم و هیچگاه فکر چنین موقعیتی را نمی .
چند ماه پیش این تصمیم را گرفته بود و همیشه دو دل بودم.
پس از صحبت هایی که با برانکو انجام دادم تصمیم به خداحافظی گرفتم.
از برانکو،قلعه نویی ، ،قطبی و کی روش که ۷ سال شاگردشان بودم تشکر می کنم.
از هوداران تیم باشگاه ملوان بندر انزلی و ان به عنوان یک بازیکن تشکر می کنم.
من هوداران پرسولیس شرمنده چرا که نتوانستیم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شویم ولی باز تلاش می کنیم تا این بار قهرمان آسیا شویم.
رویای هر بازیکنی جام جهانی است که یک بار در آن بازی و برای دومین بار هم خیلی تلاش چراکه حضور در جام جهانی روسیه رویای من بود.
از خانواده ام و همسرم خیلی تشکر می کنم برای زحماتی که پیش از جام جهانی برای من کشیدند.
در لیگ ایران از فردا خبر ندارید و من نمی دانم فردا کدام بازیکن ما مصدوم است.
هواداران ما در کل دنیا بی نظیر هستند و از روزی که خط خوردم کنار من بودند و به من روحیه دادند.
شرمنده هواداران هستم و امیدوارم برای ادامه فصل بیشتر تلاش کنم تا هواداران خوشحال شوند.
هواداران ناراحت هستند اما می خواهم تلاش کنم تا آنها را شاد کنند.
از فردای خود نمی توانید خبر داشته باشید و باید کنار تیم باشم تا هواداران خوشحال شوند.
درباره تمدید قرارداد من از برانکو و گرشاسبی سوال کنید.
خودم دوست دارم تنش ها کمتر شود و هواداران ما همیشه حامی تیم ملی بوده اند.
اکنون می خواهیم به مسیر سختمان با پرسپولیس ادامه بدهیم.
حتی اگر برانکو هم سرمربی تیم ملی شود روی تصمیم خودم هستم.
من طلبی از فدراسیون فوتبال برای پاداش ها ندارم.
برگزاری نشست خبری خداحافظی سید جلال حسینی از تیم ملی فوتبال

برانکودر زمان اهدای هدایا به سید جلال : من باید از سید جلال عذرخواهی کنم که او را از تیم ملی خط زدم

گرشاسبی در زمان اهدای هدایا به سید جلال گفت : هدیه ای از سوی همسرت به تو اهدا می کنم و امیدوارم این هدیه را نفروشی.

در ادامه هدایایی از سوی گرشاسبی، برانکو و باشگاه پرسپولیس به سید جلال اهدا شد.

گزیده صحبت های حسین ماهینی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس:

همراه با سید جلال حسینی ۱۳۸۴هم تیمی بودم.
او همیشه برای دیگران الگو بوده است.
خوشحالیم که کاپیتانی به این بزرگی داریم و توانسته درچند سال اخیر کمک ما د.
امیدوارم در چند سال اینده هم در پرسپولیس بماند و به ما کمک کند.از مدیران دوتابعیتی تا عدم پذیرش دیدار خارجه انگلیس در سخنان رئیس دستگاه قضا

درخواست حذف اطلاعات
به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تصریح کرد: در هفته ها و روز های گذشته، هجمه علیه قوه قضاییه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرز ها مطالب خلافی را القا می کند که متاسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش ها و اخبار نادرست و تحلیل های غیرواقعی، همان سخنان را تکرار می کنند و آب به آسیاب دشمن می ریزند.

کشور های خارجی در برخورد با ایران، ردای تکبر را از تن به در کنند

رئیس قوه قضاییه با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاه ها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگی های یک قاضی در پرونده ای واجد برخی نقص ها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضاییه را صد در صد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به ت هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی ها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخورد های کشور های استعماری در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند با ت های طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان می لرزید، تفاوت دارد و این ت با استقلال کامل عمل می کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در مستقل هستند، تاکید کرد: کشور های خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام ی در انجام وظایفشان هشدار دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی ، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر مباحث ، برخی اظهارات آن ها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطر نشان کرد: دو تابعیتی بودن در جرم نیست و ی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شده اند یا دست به جاسوسی زده اند که تعقیب آن ها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد.

دلیل هجمه ها علیه دستگاه قضایی، ایستادگی در مقابل نفوذ است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضایی دارد، اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمه های سنگین علیه دستگاه قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج نیرو ها و صرف میلیون ها دلار از سوی کشور های غربی برای ت یب مسئولان قضایی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به هشدار های مکرر معظم انقلاب طی دهه ها و سال های گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می کند و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر می رسد که نظام نسبت به این موضوع حساسیت به ج دهد و نظام قضایی و امنیتی با انی که در داخل برای دشمن کار می کنند یا بسترساز دخ های دشمن در امور هستند، برخورد کند.

انگلستان به ایران از زمان طاغوت تا کنون بد ار است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه های تی غرب و اختاپوس رسانه ای آن ها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی فی م ن کشور ها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بد ار است و از زمان طاغوت پول هایی را برای سلاح دریافت کرده اند که جزء بدهی های آن ها به ملت ایران است، اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیرو های امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد می کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده است و دستگاه قضایی با این قبیل فشار ها و سخنان بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه های دیگر به دستگاه قضایی به دلیل برخورد های اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی از سال ها قبل وجود داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده ایم منتها این برخورد ها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای تسلیم مردم و نظام تمام نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده، زیرا عده ای با سوء استفاده از فضای متلاطم بازار به دنبال ب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم بوده اند که این امر به هیچ عنوان برای نظام قابل تحمل نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می کنند، اما هیچ توجهی به میلیون ها شهروندی که زندگی شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشار های غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینه هایش گاه تا صد در صد افزایش یافته و سودجویی عده ای در به وجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟

آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی انتقاد می کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام می شود؟ اولاً هیچگاه قانون و موازین شرع را فدای سرعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی برای انسان های صبور و نجیبی که چهل سال پای انقلاب خود ایستاده اند و امروز اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالایی به حساب نمی آید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش و تاثیر دشمن در فشار های اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آن ها همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای براندازی نظام دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام را برای پیاده سازی آن مدل در نظر نگرفته است. با این وجود، بحث اقدامات دشمن خارجی یک عامل است، اما از سودجویی عده ای برای متلاطم بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمی توان چشم پوشی کرد، زیرا این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضایی برخورد با این مفاسد است.

برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده می گیرند

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: متاسفانه عده ای که خود را م ع و اصلاحات می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستان ها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می د.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد: متاسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف های نامربوطی زده اند از جمله اینکه گفته اند رسیدگی به جرایم مستوجب در این پرونده ها، نباید یک مرحله ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه ای هم که از معظم انقلاب داشتیم موارد ، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله ای نبود.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اه نادرست خود دروغ می گویید؟»، به برخی اظهارات در خصوص وم علنی بودن دادگاه ها اشاره کرد و گفت: گمان عده ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی کاشف از جهل و بی اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت رای ی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متاسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضاییه را به بی اطلاعی از قوانین متهم می کنند!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگی ها یک مرحله ای باشد و ما در جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحله ای نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط از جمله "مجتهد بودن همه قضات" بنابر وم آن، مقدور نیست، رسیدگی ها دو مرحله ای است.

ا ام قاضی در صدور رای به آنچه برخلاف نظر اوست، جایز نیست

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخ مقامات قضایی در پرونده ها و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: دستگاه قضایی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سال هایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که ا ام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می توان ا ام کرد، اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که ا ام جایز نیست و در این سال ها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: طی نه سال اخیر در دستگاه قضایی هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده ام و حتی در برخی پرونده های کلان و ملی نیز که نظر خود را داشته ام به قاضی رسیدگی کننده تاکید کرده ام که جز بر مبنای قانون و شرع و آنچه خود به آن رسیده است حکم نکند وآ ت خود را برای پیروی از دستور ی نفروشد. خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند که پای تشخیص خود می ایستند و بر این اساس اظهارات افرادی که می گویند بیشترین نقض بی طرفی از سوی مسئولان قضایی رخ می دهد، کاملاً کذب و بی اساس است. انتظار می رود دادستان ها به این قبیل دروغ پردازی ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند، زیرا عده ای ظاهراً فضا را برای جولان علیه قوه قضاییه باز دیده اند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: انی که چنین ادعایی دارند بگویند که کدام مقام قضایی در چه مورد یک قاضی را به صدور رأی بر اساس آنچه خلاف نظر خودش بوده است، م م کرده؟ دادستان ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی باید مسیر این قبیل ادعا ها و دروغ پردازی ها را ببندند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متاسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام رسان ها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه های مورد نیاز تهیه و ابلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می شود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟!

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ هایی برای تبرئه یک یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام رسان ها اختصاص داده ایم. چگونه می توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟

انی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آن ها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش ها به چنین چیزی نرسیدیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود، اما بر حسب گزارش ها این موضوع کذب بوده و انی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند، زیرا نمی توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی ها و رفتار های عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم، اما قابل پذیرش نیست که هر ی از راه می رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: عده ای نیز کمر به ت یب مسئولان قضایی بسته اند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر می کنند. این در حالی است که خود شایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیون ها دلاری باشند که دریافت کرده اند و امروز به جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را ت یب می کنند تا خود را تطهیر کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح به مردم از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها و همچنین برخورد با مجرمان و انی که به شایعات دامن می زنند، به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضایی اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث ها نیز عده ای مباحث مبنایی را مطرح می کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی ی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می طلبد منتها به اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟

دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی در نداریم

رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک، ولی حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را است اج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، ، قضایی و حقوقی در وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.اوشین درگذشت

درخواست حذف اطلاعات
هارو آکاگی بازیگر سریال «اوشین» در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

این بازیگر که در سه سال اخیر از عوارض ناشی از ابتلا به پوکی استخوان و پارکینسون رنج می برد؛ سرانجام در بیمارستانی در توکیو به دلیل نارسایی قلبی از دنیا رفت.

هارو آکاگی در ۱۹۲۴ در منچوری به دنیا آمد و نخستین بار در ۱۹۴۰ مقابل دوربین رفت و با ایفای نقش در سریال بسیار محبوب «اوشین» به اوج شهرت رسید.

«اوشین» علاوه بر ژاپن در شبکه های تلویزیونی حدود ۷۰ کشور دیگر (از جمله ایران با نام "سال های دور از خانه" از شبکه دو) به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت.

این بازیگر محبوب در ۶۰ سالگی نیز به حضور پررنگ در عرصه بازیگری ادامه داد و سال ۲۰۱۳ در ۸۸ سالگی در نقش اصلی یک سینمایی مقابل دوربین رفت. به این ترتیب، کتاب رکورد های گینس نام او را به عنوان مسن ترین بازیگر نقش اول تاریخ سینما ثبت کرد.ریس جمهور درگذشت .

درخواست حذف اطلاعات
جورج هربرت واکر بوش، چهل و یکمین رئیس جمهوری صبح امروز در سن 94 سالگی درگذشت. او پدر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری سابق و جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا بود. او همزمان با مرگ همسرش در آوریل امسال به علت عفونت در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد.

بوش پدر پیش از آنکه به عنوان چهل و یکمین رئیس جمهور انتخاب شود برای هشت سال معاون رونالد ریگان رئیس جمهور بود. او که تنها برای یک دوره توانست بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند در سال های پایانی عمر خود تلاش کرد تا در نقش سیاست مدار به دور دنیا سفر کند.

انتشار خبر مرگ این رئیس جمهور سابق سبب شد تا کاربران فضای مجازی با تاکید بر تحقق وعده ی در مورد سرنوشت رؤسای جمهور که پیش از این فرمودند: «خاک خواهید شد، خوراک مار و مور خواهید شد، اما همچنان خواهد ایستاد» نسبت به انتشار این خبر با هشتگ #بوش_پدر واکنش نشان دهدروز جهانی ایدز (hiv +)

درخواست حذف اطلاعات
hiv یکی از پرچالش ترین مسائل بهداشتی در جهان به ویژه در کشورهای کم درآمد و فقیر است؛ ایدز فاجعه عفونت hiv است، ابتلا به ویروس نقص ایمنی یا همان hiv موجب وخامت پیشرفت سیستم ایمنی بدن شده و توانایی بدن برای دفع برخی از عفونت ها و سایر بیماری ها را کاهش می دهد.

حمله ویروس hiv به یاخته های حیاتی دستگاه ایمنی بدن به مختل شدن کارکرد و ویران گونه ای از سلول های مسئول هماهنگی ایمنی منجر می شود که در نهایت با نقص دستگاه ایمنی بدن انسان همراه خواهد شد.

از زمان ورود hiv به بدن تا بروز ایدز ممکن است بین ۶ ماه تا ده سال یا حتی بیش تر به طول بکشد، در این مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر می رسد، اما ممکن است ویروس از او به دیگران سرایت کند.

مسعود مردانی شهید بهشتی و عضو کمیته مشترک ایدز اظهار کرد: hiv یک بیماری عفونی ویروسی است که عمدتا ابتلا به این بیماری به دست خود بشر است؛ معمولا این بیماری خودش مریض را انتخاب نمی کند و انسان ها با رفتارهای پرخطر این بیماری را انتخاب می کنند.

مردانی بیان کرد: ایدز یک بیماری رفتاری پرخطر است که اصولا افراد با انجام رفتارهای پرخطر در معرض این بیماری قرار می گیرند و از چند راه مشخص انسان را گرفتار می کند, این راه ها شامل خون و فرآورده های خونی است؛ در گذشته حدودا در سال 1365 این بیماری از طریق هموفیلی وارد بدن انسان می شد؛ خوشبختانه با پیشرفت و اطلاع رسانی ها، انتقال خون با روش های دقیقی انجام می شود و از طریق آزمایش های دقیق می شوند که فرد به این بیماری مبتلاست یا خیر، البته در حال حاضر موردی از ابتلا به خون نداریم.شهید بهشتی تشریح کرد: یکی دیگر از راه های انتقال ورود ویروس hiv مثبت از مادر به جنین است، بسیاری از مادران آزمایش نداده اند و در نتیجه این ویروس به جنین منتقل می شود؛ ثابت شده است اگر مادران قبل از بارداری آزمایش دهند می توان از ورود ویروس hiv به بدن جلوگیری کرد.


مردانی با اشاره به اینکه استفاده از سرنگ مشترک در معتادان یکی دیگر از راه های انتقال hiv است، گفت: این راه انتقال شایع ترین روش در دهه هشتاد بوده است چرا که در این زمان بسیاری از معتادان از سرنگ های مشترک استفاده می د، خوشبختانه اقدامات موثری در این راستا انجام شد و آمار این افراد به حداقل رسید.وی ادامه داد: انتقال hiv عمدتاً از طریق محافظت نشده (بدون کاندوم مانند واژینال، ی و حتی دهانی)، انتقال خون و محصولات خونی آلوده، سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری، زایمان یا شیردهی صورت می گیرد.

این شهید بهشتی بیان کرد: برای جلوگیری از ایدز باید راه های بهداشتی رعایت شود؛ در این بین یکی دیگر از راه های انتقال این ویروس مقاربت است؛ در 10 سال گذشته 90 درصد آقایان و تنها 10 درصد خانم ها به hiv مبتلا می شدند اما در حال حاضر 2 هزار مورد hiv داریم که 50 درصد از آن آقایان و 50 درصد دیگر خانم ها هستند.مردانی گفت: بیشترین آمار ابتلا به hiv در سن 15 تا 45 سالگی است که بیشتر به دلیل رعایت ن موارد بهداشتی رخ می دهد. در ایران در گذشته از طریق سرنگ بیماری منتقل می شد که در حال حاضر بیشتر از طریق مقاربت منتقل می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راه های تشخیص ایذر آزمایش خون است همچنین از راه بزاق هم امکان تشخیص این بیماری وجود دارد؛ برخی از مایعات بدن مانند بزاق و اشک قادر به انتقال hiv نیستند، امن و کنترل شده و استفاده از سرنگ ها و تجهیزات پزشکی یکبارمصرف استریل، راه حل هایی برای جلوگیری از گسترش این بیماری محسوب می شوند.این شهید بهشتی ادامه داد: برای تشخیص این بیماری می توان به مراکز درمانی مراجعه و به صورت رایگان این تست را انجام داد، این تست در کمتر از 20 دقیقه مشخص می کند که فرد مبتلا به ایدز است یا خیر.

آیا تمام افراد نیاز به انجام تست ایدز دارند؟

این شهید بهشتی با بیان اینکه تمام افراد نیاز به انجام آزمایش ایدز ندارند، گفت: ی در طول عمر خود اعتیاد داشته است، یا به نوعی به زندان وارد شده است، همچنین کلیه افراد خانواده های مبتلا به hiv، کلیه شریک های ، افرادی که خون را به طور مکرر دریافت می کنند مانند تالاسمی و هموفیلی و مسافرین کشورهای تایلند و گرجستان و کلیه پرسنل پزشکی باید این آزمایش را انجام دهند.

علی اکبر پورفتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اظهار کرد: سازمان انتقال خون ایران خود را متعهد می داند همسو با تعهد جهانی، تمامی سعی خود را در راستای دستی به صفر شدن خطر انتقال اچ آی وی از طریق خون و فرآورده های آن، معطوف کرده و برنامه ریزی های لازم در این زمینه را انجام دهد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از کاهش چشمگیر میزان شیوع اچ آی وی و دیگر بیماری های قابل انتقال از راه خون در بین خون های اه خبر داد و اظهار کرد: با سیاستگذاری و اجرای برنامه کشوری "غربالگری داوطلبین بار اول اهدای خون" و نیز استقرار کامل "نظام مراقبت سلامت اهدای خون" در تمامی مراکز و پایگاه های اهدای خون، شیوع عفونت های قابل انتقال از راه خون به کمترین میزان خود رسیده که قابل مقایسه و رقابت با کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیاست، به طوری که با تلاش کارشناسان و پرسنل خدوم و مدیران متعهد، در سال ۱۳۹۶ در ۱۶ استان از ۳۱ استان کشور موارد گزارش آلودگی خون های اه به عفونت اچ آی وی به صفر رسیده است.


زهرا بیان مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران اظهار کرد: مرکز تحقیقات ایدز ایران وابسته به علوم پزشکی تهران و مشغول فعالیت در راستای پیشگیری و درمان ایدز است؛ فعالیت های این مرکز در زمینه پیشگیری از ایدز با تمرکز بر شعار امسال 90، 90، 90 است یعنی 90 درصد افراد مبتلا باید شناسایی شوند و 90 درصد آن ها تحت درمان قرار گیرند و 90 درصدی افرادی که تحت درمان هستند میزان ویروس خونشان به صفر برسد.
مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران بیان کرد: کمپین بزرگی که امسال انجام می دهیم در راستای شعار جدید امسال (من می خواهم وضعیت خود را بدانم، تست می دهم تا وضعیت خود را بدانم) است؛ این کمپین در 5 پارک و 5 بیمارستان اصلی شهر اجرا می شود، در این راستا یک تیم تحقیقاتی و پژوهشی به همراه گروه آموزشی از افراد hiv مثبت با کمک شهرداری در داخل پارک ها مستقر می شوند و شروع به انجام تست و ترغیب افراد به تست می کنند و در صورت نیاز به مراکز مشاوره معرفی می شوند.

بیات ادامه داد: تیم تحقیقات دیگری وارد بیمارستان ها می شوند و برای حل مشکلات افراد hiv مثبت و دسترسی به خدمات در مراکز بهداشتی با اطلاع رسانی درباره راه های انتقال و برنامه های خاص برای پرسنل بهداشتی و مواجهه شغلی (افرادی که به تناسب شغل خود ممکن است آلوده شوند) تلاش می کنند.

وی افزود: یکی دیگر از کارهای مرکز تحقیقات ایدز، ارزی و پژوهش است که رفتارهای پرخطر را بررسی می کند به ویژه در بخشی از جامعه که ن آسیب پذیر در آنجا هستند را بیشتر بررسی می کنند؛ در همین راستا مرکز تحقیقات طرحی را همراه با وزارت بهداشت به صورت پایلوت اجرا کرد و قرار است در استان های دیگر انجام شود.


مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران تشریح کرد: باشگاه یاران مثبت توسط افراد hiv مثبت اداره می شود، در این باشگاه افراد ساعت های زیادی را مشغول پاسخگویی به افرادی که رفتار پرخطر یا در این زمینه سوالی دارند، هستند؛ این خط توسط افراد متخصص و افراد hiv مثبت آموزش دیده پاسخ داده می شود.


بیات ادامه داد: کمپین های بزرگی را در های علوم پزشکی برگزار کردیم و برای پیشگیری از آن فعالیت می کنیم؛ در حال حاضر داروهایی که در ایران وجود دارد مشابه داروهایی است که در کل دنیا وجود دارد (عوامل hiv) و از لحاظ دسترسی به دارو کمبودی نداریم.

وی گفت: مسئله مهم برای افراد hiv مثبت پایبندی به درمان است و باشگاه یاران مثبت در این مسئله تاکید و برنامه ریزی دارد؛ با مثبت شدن hiv ، فرد به خدمات درمانی متصل شده و باشگاه یاران مثبت وظیفه نگهداری او را به عهده دارد؛ همچنین او را تشویق به درمان می کند؛ روز جهانی ایدز روزی است که فقط در 10 آذر است ولی اطلاع رسانی منوط به هفته ایدز و 10 آذر نمی شود، امید داریم همه ارگان ها دست به دست هم دهند و برای اطلاع رسانی به مردم همکاری کنند.روز مجلس

درخواست حذف اطلاعات
روز مجلس,۱۰ آذر روز مجلس,سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس
۱۰ آذر روز مجلس
۱۰ آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، با تصویب مجلس شورای ی، روز مجلس نامگذاری شد.
پس از انقلاب، مجلس شورای ملی به مجلس شورای ی تغییر نام داد. اولین دوره مجلس شورای ی در ۷ داد سال ۱۳۵۹ با پیام کبیر انقلاب ی حضرت آیت الله (ره) شروع به کار کرد.
بر اساس قوانین ایران مجلس شورای ی محلی است برای تدوین نظام ارزشی مورد قبول ایران و تهیه و تصویب قوانین ی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، ،تبلیغی، نظامی، اخلاقی و قضایی.

تجربه گرانبهای موفقیت شه مدرس و تجربه گرانبهاتر پیروزی انقلاب ی به ی حضرت ؛ ملت و مجلس ایران را بر آن داشت تا با استفاده از همین تجربه ها و همین درس های ارزشمند بتواند در برابر قدرت های ی بایستد.
مجلس شورای ی در تاریخ ۲۳ تیر سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده ای، روز ۱۰ آذر ماه، سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کرد.

مملکت اصل و بنایش ملت است و مجلس مکانی است که این ملت در آن جمع شده اند. عظمت هر ملت همان عظمت مجلس و عظمت مجلس همان عظمت ملت است. مجلس و نمایندگان آن باید همواره به یاد داشته باشند تا با صرفنظر از تعلقات حزبی در راستای منافع ملی و مصالح وطنی کشور خود حرکت کنند.زندگینامه ی شهید آیة الله سید حسن مدرس

درخواست حذف اطلاعات
سید حسن مدرس,زندگینامه سید حسن مدرس
زندگینامه ی شهید آیة الله سید حسن مدرس رحمت الله علیه(1)
فقیه مجاهد و عالم پرهیزگار آیة الله سید حسن مدرس یکی از چهره‎های درخشان تاریخ تشیع بشمار می‎رود که زندگی و اخلاق و رفتار و نیز جهت گیری‎های و اجتماعی وی می‎تواند برای مشتاقان حق و حقیقت نمونه خوبی است. او موقعیت خود راسراسر در راه اعتلای نثار نمود و در جهت نشر حقایق ی و دفاع از معارف تشیع مردانه استوار ماند.
همان گونه بود که می‎گفت و همانطور گفت که می‎بود. سرانجام به موجب آنکه با عزمی راسخ چون کوهی استوار در مقابل ستمگران عصر به مقابله برخاست و سلطه‎گری استعمارگران را افشا نمود جنایتکاران وی را به ربذه خواف تبعید نمودند و در کنج عُزلت و غریبی این عالم عامل و فقیه مجاهد را به شهادت رسانیدند.
این نوشتار اشاره‎ای کوتاه به زندگی ابرمردی است که بیرق مبارزه را تنها در تنگنا به دوش کشید و شجاعت تحسین برانگیزش چشم بد شان و زمامداران خودسر را خیره ساخت و بیگانگان را به تحیّر واداشت.اگر ما به ذکر نامش می‎پردازیم و خاطره‎اش را ارج می‎نهیم بدان علت است که وی پارسایی پایدار و بزرگواری ثابت قدم بود که لحظه‎ای با استبداد و استعمار سازش نکرد و در تمامی مدت عمرش ساده زیستن، تواضع، قناعت و به دور بودن از هر گونه رفاه طلبی را شیوه زندگی خویش ساخت و از طریق عبادت و دعا و راز و نیاز با خدا، کمالات معنوی را ب کرد.
ولادت و تحصیلات
شهید سید حسن مدرس بر حسب اسناد تاریخی و نسب نامه‎ای که حضرت آیة الله العظمی مرعشی (ره) تنظیم نموده از سادات طباطبایی زواره است که نسبش پس از سی و یک پشت به حضرت حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ می‎رسد. یکی از طوایفی که مدرس گل سرسبد آن به شمار می‎رود طایفه میرعابدین است این گروه از سادات در د ده ییلاقی «سرابه» اقامت داشتند.
سیداسماعیل طباطبائی (پدر شهید مدرس) که از این طایفه محسوب می‎گشت و در روستای مزبور به تبلیغات دینی و انجام امور شرعی مردم مشغول بود، برای آنکه ارتباط طایفه میرعابدین را با بستگان زواره‎ای قطع نکند تصمیم گرفت از طریق ازدواج پیوند خویشاوندی را تجدید و تقویت کرده، سنت حسنه صله ارحام را احیا کند. بدین علت نامبرده دختر سید کاظم سالار را که خدیجه نام داشت و از سادات طباطبائی زواره بود به عقد ازدواج خویش درآورد.
ثمره این پیوند با میمنت فرزندی بود که به سال 1278 ق. چون چشمه‎ای پاک در کویر زواره جوشید. پدر وی را حسن نامید. همان ی که مردمان بعدها از چشمه وجودش جرعه‎هایی نوشیدند. پدرش غالباً در «سرابه» به امور شرعی و فقهی مردم مشغول بود ولی مادر و فرزند در زواره نزد بستگان خویش بسر می‎بردند تا آنکه حادثه‎ای[1] موجب شد که پدر فرزندش را که شش بهار گذرانده بود در سال 1293 به قمشه نزد جدش میرعبدالباقی ببرد و محله فضل آباد این شهر را به عنوان محل س ت خویش برگزیند. این در حالی بود که میر عبدالباقی قبلاً از زواره به قمشه مهاجرت کرده و در این شهر به فعالیتهای علمی و تبلیغی مشغول بود.[2]
سید عبدالباقی بیشترین نقش را در تعلیم سید حسن ایفا نمود و او را در مسیر علم و تقوا هدایت کرد و به هنگام مرگ در ضمن وصیت نامه‎ای سید حسن را بر ادامه تحصیل علوم دینی تشویق و سفارش نمود زمانی که سید عبدالباقی دارفانی را وداع گفت مدرس چهارده ساله بود.[3] وی در سال 1298 ق. به منظورادامه تحصیل علوم دینی رهسپار اصفهان گردید و به مدت 13 سال در حوزه علمیه این شهر محضر بیش از سی را درک کرد.[4] ابتدا به خواندن جامع المقدمات در علم صرف و نحو مشغول گشت و مقدمات ادبیات عرب و منطق و بیان را نزد اساتیدی چون میرزا عبدالعلی هرندی آموخت.
در محضر ملامحمدکاشی کتاب شرح لمعه در فقه و پس از آن قوانین و فصول را در علم اصول تحصیل نمود. یکی از اساتیدی که دانش حکمت و عرفان و فلسفه را به مدرس آموخت حکیم نامدار میرزا جهانگیر خان قشقایی است.[5]
مدرس در طول این مدت در حضور آیات عظام سیدمحمدباقر درچه‎ای و شیخ مرتضی ریزی و دیگر اساتید در فقه و اصول به درجه اجتهاد رسید و در اصول آنچنان مهارتی یافت که توانست تقریرات مرحوم ریزی را که حاوی ده هزار سطر بود، بنگارد. شهید مدرس چکیده زندگینامه تحصیلی خود را در حوزه علمیه اصفهان در مقدمه شرح رسائل که به زبان عربی نگاشته، آورده است.
وی پس از اتمام تحصیلات در اصفهان در شعبان 1311 ق. وارد نجف اشرف شد و پس از زیارت بارگاه مقدس نخستین فروغ ت و تشرف به حضور آیة الله میرزای در مدرسه منسوب به صدر س ت اختیار نمود و با عارف نامدار حاج آقا شیخ حسنعلی اصفهانی هم حجره گردید.
مدرس در این شهر از جلسه درس آیات عظام سید محمد فشارکی و شریعت اصفهانی بهره برد و با سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد صادق طباطبائی و شیخ عبدالکریم حائری، سید هبة الدین شهرستانی و سید مصطفی کاشانی ارتباط داشت و مباحثه‎های دروس خارج را با آیة الله حاج سید ابوالحسن و آیة الله حاج سید علی کازرونی انجام می‎داد.
سید حسن مدرس,زندگینامه سید حسن مدرس
مدرس به هنگام اقامت در نجف روزهای پنجشنبه و هر هفته به کار می‎پرداخت و درآمد آن را در پنج روز دیگر صرف زندگی خود می‎نمود. پس از هفت سال اقامت در نجف و تأیید مقام اجتهاد او از سوی علمای این شهر به سال 1318 ق. (در چهل سالگی) از راه ناصریه به اهواز و منطقه چهارمحال و بختیاری راهی اصفهان گردید.
دوران تدریس
مدرس پس از بازگشت از نجف و اقامت کوتاه در قمشه خصوصاً روستای اسفه و دیدار با فامیل و بستگان، قمشه را به قصد اقامت در اصفهان ترک و در این شهر اقامت نمود. وی صبحها در مدرسه جدة کوچک (مدرسه شهید مدرس) درس فقه و اصول و عصرها در مدرسه جدة بزرگ درس منطق و شرح منظومه می‎گفت و در روزهای پنجشنبه طلاب را با چشمه‎های زلال حکمت نهج‎البلاغه آشنا می‎نمود. تسلط وی به هنگام تدریس در حدّی بود که از این زمان به «مدرس» مشهور گشت.
وی همراه با تدریس با حربة منطق و استدلال با عوامل ظلم و اجحاف به مرم به ستیز برخاست و با اعمال و رفتار زورمداران مخالفت کرد.
زمانی پس از ش ت کامل قوای ت در درگیری با نیروهای مردمی، اداره امور شهر اصفهان به انجمن ولایتی س شد. صمصام السلطنه که به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عشایر بختیاری نقش مهمی در ماجرای مشروطیت داشت در رأس حکومت اصفهان قرار گرفت و در بدو امر مخارج قوا و خساراتی را که در جنگ با استبداد قاجاریه به ایشان وارد آورده بود به عنوان غرامت از مردم اصفهان آنهم با ضربات شلاق طلب نمود. مدرس که در جلسه انجمن ولایتی اصفهان حضور داشت و نیابت ریاست آن را عهده دار بود با شنیدن این خبر بشدت ناراحت شد و گفت حاکم چنین حقی را ندارد و اگر شلاق زدن حدّ شرعی است پس در صلاحیت مجتهد می‎باشد و آنها (حاکمان قاجار) دیروز به نام استبداد و اینها امروز به نام مشروطه مردم را کتک می‎زنند.
صمصام السلطنه با مشاهده این وضع دستور توقیف و تبعید مدرس مبارزه را صادر کرد امّا وقتی ماجرای تبعید این فقیه به گوش مردم اصفهان رسید ب و کار خود را تعطیل و به دنبال مدرس حرکت د. این وضع کارگزاران صمصام را بشدت نگران کرد و خشم مردم، حاکم اصفهان را ناگزیر به تسلیم نمود و با اجبار و از روی ناچاری در اخذ مالیات و دیگر رفتارهای خود تجدید نظر کرد و مدرس هم در میان فریادهای پر وش مردم که می‎گفتند «زنده باد مدرس»، به اصفهان بازگشت.
مدرس در ایام تدریس به وضع طلاب و مدارس علمیه و موقوفات آنها رسیدگی می‎کرد و متولیان را تحت فشار قرار می‎داد تا در آمد موقوفات را به مصرف طلاب برسانند. تسلیم ناپذیری او در مقابل کارهای خلاف و امور غیر منطقی برگروهی سودجود و فرصت طلب ناگوار آمد و تصمیم بر ترور او گرفتند. امّا با شجاعت مدرس و رفتار شگفت‎انگیز او این ترور نافرجام ماند و افراد مذکور در اجرای نقش مکارانة خودناکام ماندند.[6]
آیة الله شهید سید حسن مدرس در سنین جوانی به مقام رفیع اجتهاد رسید و از لحاظ علمی و فقهی مجتهدی جامع الشرائط، صاحب فتوا و شایسته تقلید بود و هر چند حاضر به چاپ رساله علمیه خود نشد، در فقه و اصول و سایر علوم دینی آثاری مفصل و عمیق از خود به یادگار نهاد و آیة الله العظمی مرعشی (ره) تألیفات فقهی او را ستوده و افزوده است که: از مدرس اجازه نقل حدیث داشته است.[7]
آیة الله حاج سید محمدرضا بهاء‎الدینی در مصاحبه ای اظهار داشته است مرحوم مدرس یک رجل علمی و دینی و بود و این گونه فردی مهمتر از رجل علمی و دینی است. زیرا این مظهر ولایت است که اگر ولایت و سیاست مسلمین نباشد دیگر فروع ی تحقق کامل نمی‎یابد.[8]
مدرس با ورود به تهران در اولین فرصت درس خود را در ایوان زیر ساعت در مدرسه سپهسالار (شهید مطهری کنونی) آغاز نمود و تأکید کرد که کار اصلی من تدریس است و سیاست کا ر دوم من است.[9] وی در 27 تیر ماه 1304 ش. که عهده‎دار تولیت این مدرسه گشت برای اینکه طلاب علوم دینی از اوقات خود استفاده بیشتری نموده، و با جدیت افزونتری به کار درس و مباحثه بپردازند برای اولین بار طرح امتحان طلاب را به مرحله اجرا درآورد و به منظور حسن اداره این مدرسه، نظام نامه‎ای تدوین کرد و امور تحصیلی طلاب را مورد رسیدگی قرار داد و برای احیا و آبادانی روستاها و مغازه‎های موقوفه مدرسه زحمات زیادی را تحمل کرد.
عصرهای پنجشنبه اغلب در گرمای شدید تابستان به روستای اطراف ورامین رفته و خود قناتهای روستاهای این منطقه را مورد بازدید قرار می‎داد و گاه به داخل چاهها می‎رفت و در تعمیر آنها همکاری می‎کرد و از اینکه با چرخ از چاه گل بکشد هیچ ابایی نداشت. 10
در این مدرسه شخصیتهایی چون آیة الله حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، آیة الله سید مرتضی پسندیده (برادر بزرگتر حضرت )، شیخ محمد علی لواسانی و... تربیت شدند.11میرزا کوچک خان جنگلی

درخواست حذف اطلاعات
زندگینامه میرزا کوچک خان جنگلی:
نام: میرزا یونس
معروف به میرزا کوچک خان
تولد : ۱۲۵۷ شمسی
محل تولد : محله سرا در رشت
تاریخ فوت: ۱۳۰۰ شمسی

زندگینامه کامل میرزا کوچک خان جنگلی:
یونس فرزند میرزا بزرگ که از ون رشت بود در خانواده ای متوسط و مذهبی چشم به جهان گشود. پدر و مادر وی از خاندان رشوند های الموت قزوین بودند.
میرزا کوچک خان دارای دو خواهر به نامهای کربلایی خانم و سارا خانم و دو برادر به نامهای میرزا محمدعلی خان و میرزا رحیم خان بود، که هر دو بعد از میرزا وفات یافتند.

بنا به گفته ها، میرزا کوچک خان جنگلی مردی قوی بنیه، زاغ چشم و دارای سیمایی متبسم بود، و از نظر اجتماعی مردی با ادب، فروتن، خوش برخورد، مومن به اصول اخلاقی، صریح اللهجه، طرفدار عدل و و حامی مظلومان بود.
میرزا کوچک خان جنگلی اهل ورزش بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات خودداری می کرد. وی در سنین آ عمرش همسری برگزید.

تحصیلات میرزا کوچک خان جنگلی:
میرزا کوچک خان تحصیلات اولیه خود را در مدرسه حاج حسن، واقع در صالح آباد رشت و نیز مدرسه جامع که در آن موقع رونق خوبی داشت، گذراند. پس از آن به قزوین رفته و در مدرسه صالحیه تحصیل دروس حوزوی را ادامه داد سپس به تهران عزیمت کرد و در مدرسه محمودیه به تحصیلات خویش ادامه داد.
پایه آموزش حوزوی، می توانست وی را در سلک یک تربیت کند، امّا حوادث و انقلابات کشور مسیر افکارش را تغییر داد و او را به راهی دیگر کشاند.
همچنین این تغییر در مسیر زندگی وی را می توان تاثیر پذیری وی،مرحوم خلخالی، که شیخ یونس عمده تحصیلات خود را نزد او گذراند دانست.

خلخالی مردی وارسته و نیک محضر بود و کلامش تأثیر عجیبی در مخاطبان می نهاد.
در کلاس، تنها به درس قناعت نمی کرد و در هر فرصتی سخن از مدینه فاضله به میان می آورد، از جامعه عاری از ظلم و جور و فقر و فساد، و از انسان کامل و کمالات و فضایل او صحبت می کرد.
سخنان این چنان اثری در یونس نهاد که او را در فکری عمیق فرو برد و از آن موقع به دنبال راهی برای بنا مدینه فاضله و پاک جامعه از زشتی ها و پلیدی ها بود.

اولین گامهای میرزا کوچک خان جنگلی:
میرزا کوچک خان جنگلی در زمان اقامتش در تهران با اوضاع و احوال اجتماع آن دورانِ جامعه بیشتر آشنا شد. پس از بررسی وقایع و اوضاع آن دوره احساس کرد که موقع تلاش فرا رسیده و هرگونه فعالیتی برای روشن ساختن افکار عامه و مبارزه با زور و استبداد در سرنوشت مملکت و مردم مؤثر خواهد افتاد. لذا به رشت مراجعت کرد و بلافاصله در میان دوستان و آشنایان، مخصوصا طلاب مدرسه حاجی حسن، شروع به تبلیغ روشنگری نمود.
در همان ایام سید عبدالمجید، خطیب خواه، در تهران به قتل رسید. میرزا با استفاده از این حادثه فعالیت های خود را تشدید کرد.
احساسات مردم را برانگیخت و به یاری یکی از طلاب، انجمن تحت عنوان «مجمع ان» تأسیس نمود و آماده مبارزه با عوامل استعمار و استبداد و نابسامانی شد.

در سال ۱۲۸۶ شمسی، در گیلان به صفوف خواهان پیوست، در فتح قزوین شرکت داشت و برای سرکوبی محمدعلی شاه روانه ی تهران شد.
روس ها مدتی او را از رشت تبعید د. در سال ۱۲۹۳ ه .ش میرزا که تازه از تبعید آزاد شده و به رشت آمده بود به شدت تحت تأثیر ظلم و ستم نیروهای روس بر مردم گیلان قرار گرفت و تصمیم گرفت که به کمک دوستان مشروطه خواه خود دوباره دست به قیام بزند.
اما این بار علاوه بر مطالبه آرمان های خواهانه مشروطه که آن را بر باد رفته می دید به دنبال نجات ایران و علی الخصوص گیلان از آشکار نیروهای نظامی نیز بود.

افکار میرزا توانست در دل قشرها و طبقات گوناگون مردم گیلان نفوذ کند.
افرادی نظیر حشمت و میرزا حسین مایی که از چهره های تحصیل کرده و فرهیخته گیلان بودند، و یا حسن آلیانی و شیخ علی شیشه بر که از طبقات معمولی جامعه بودند در میان طیف طرفداران میرزا دیده می شوند؛
و بجز این ها میرزا توانست از حمایت چند تن از بازرگانان و به معتبر از جمله حاج احمد مایی نیز برخوردار شود.

تاریخ نگاران عمدتاً قیام جنگل را به دو دوره مجزا تقسیم می کنند:
دوره ی نخست: در ابتدا به مدت دو سال و به مرکزیت فرماندهی در ما، و سپس به مدت نزدیک به چهار سال به مرکزیت رشت و به صورت یک حکومت جمهوری مستقل در کل ای گیلان بوده است.
دوره دوم: مصادف با طرفداران بلشویک ها به میرزاکوچک می باشد.

سرانجام میرزا کوچک خان جنگلی,زندگینامه میرزا کوچک خان جنگلیتصاویر میرزا کوچک خان جنگلی
انسجام تشکیلاتی میرزا کوچک خان جنگلی:
میرزا کوچک خان در ابتدای کار، مبارزه را نوعی وظیفه تشخیص داد. او با همراهی سایر خواهان، مجمع ان را تشکیل داد و با تهیه چند قبضه اسلحه، فنون جنگی و نظامی را به یاران خود آموخت.
میرزا با م دوستان و به اقتضای زمان خود، شیوه مسلحانه را برای ادامه مبارزه برگزید.

نهضت مشروطیت میرزا کوچک خان جنگلی:
در ماجرای نهضت مشروطه، خواهان گیلان بعد از تحصن در کنسولگری عثمانی اقدام به قتل حاکم گیلان نمودند و زمام امور آن سامان را به دست گرفتند. میرزا کوچک نیز با آنان همراه شد و در رأس گروهی در فتح قزوین و تهران شرکت داشت. پس از آن که مشروطه خواهان محمدعلی شاه را از سلطنت خلع نمودند، میرزا همکاری خود را با آنان ادامه داد ولی شغل تی نپذیرفت. محمدعلی شاه با حمایت روس ها دست به تحریک ترکمن ها زد. در این هنگام مجاهدین، مأمور جنگ با ترکمن ها شدند. میرزا کوچک خان به س رستی یکی از گروه ها خود را به جبهه رسانید و در بندر گز مورد حمله قرار گرفت و خود نیز مجروح شد.

هیأت اتحاد :
میرزا کوچک خان جنگلی پس از ناامید شدن از همراهی صاحبان ثروت و موقعیت در تهران، به همراه علی خان الدر به گیلان بازگشت و در راه به دلیل اختلاف نظر از او جدا شد و ابتدا به لاهیجان رفت. در لاهیجان با حشمت که به کار پزشکی اشتغال داشت تماس گرفت و موافقت او را در خصوص نهضت جلب کرد. سپس مخفیانه با عده ای از روشن فکران و خواهان و اعضای حزب دموکرات و حزب اتفاق و ترقی تماس گرفت و آنان را در مسیر شه ها و اقدامات خود قرار داد. اغلب این افراد با قبول تعهداتی برای کمک به میرزا کوچک خان جنگلی، خواستار شروع فوری فعالیت شده، او را ترغیب و تشویق می د.

میرزا کوچک خان جنگلی هنگامی که در تهران به سر می برد، با چند تن از رجال خوش نام وابسته به «گروه اتحاد » تماس گرفت.
این سازمان که به زعامت سیدجمال الدین اسدآبادی شکل گرفته بود، هدف آن گردآوردن تمام مسلمانان جهان زیر یک پرچم و متحد ساختن آنها برای مبارزه با استعمار و ب قدرت و ایجاد یک وزنه برای دنیای بود.
در ایران افرادی همچون سیدرضا مساوات، سیدحسن مدرس، طاهر تنکابنی و چند نفر دیگر از طرف داران این سازمان بودند.

میرزا کوچک خان جنگلی بعد از م با این افراد به این نتیجه رسید که کانون ثابتی بر ضد و بیدادگری خارجیان و عمال داخلی آنها به وجود آورد و از شدت ظلم و فشار بکاهد. بدین ترتیب میرزا، نهضتِ خود را هیأت اتحاد نامید.

آغاز نهضت میرزا کوچک خان جنگلی:
میرزا کوچک خان و هم فکرانش پس از فراهم شدن زمینه مبارزه علنی با عوامل استعمار و استبداد با صدور بیانیه ای نهضت را آغاز نمودند.
در این بیانیه برای اعلام طرز تفکر و اه و آرمان های خود چنین نوشتند:
ما قبل از هرچیز، طرفدار استقلال ایران هستیم؛ استقلالی به تمام معنی کلمه... با هیچ نظر دوستی و دشمنی نداریم. با ت ایران دوستیم و با دشمن این آب و خاک با تمام خصومت دشمن،... بعد از احراز استقلال، اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلات تی نقطه نظر ماست؛ چرا که هرچه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است و بس...

پس از آن که مردم از حرکت میرزا کوچک خان و دوستانش آگاه شدند، فوج فوج به او پیوستند و بدین وسیله نهضت جنگل توسعه یافت.
شماری از افسران برای تربیت افراد و تعلیم فنون نظامی آنان استخدام شدند. در سال ۱۲۹۹ کنگره ای در ما تشکیل شد و جنگلی ها در این کنگره مشی آینده خود را تصویب د. ابتدا همراهان میرزا هفده تن بودند که بعدها با پیوستن مبارزان کرد و دیگر مبارزان؛ عده آنها افزوده شد.

حاکمیت تدریجی جنگلی ها بر گیلان:
نیروهای جنگل با سرکوب مخالفان و ش ت نیروهای قزاق، بر مناطق مختلف گیلان سیطره پیدا د.
گرچه عده ای از متنفّذان و مالکان عمده محلی به مخالفت با نهضت برخاستند ولی علی رغم تلاش هایی که انجام دادند، کاری از پیش نبردند.
روز به روز نفوذ جنگلی ها گسترش یافت و تشکیلات آن وسعت گرفت.
در گوراب زرمیخ مدرسه نظامی تشکیل شد، در ما مرکز تشکیلات اداری و مالی و در لاهیجان نظام ملی تأسیس شد. هیأت اتحاد به کمیته ای ۲۷ عضوی تبدیل گشت. جوانان گیلان برای آموزش فنون نظامی به گوراب زرمیخ روی آوردند.

انتشار نشریه جنگل:
یکی از کارهای «هیأت اتحاد » که علاقه و اشتیاق میرزا کوچک خان و اطرافیان او را به کارهای فرهنگی و تبلیغاتی به خوبی نشان می دهد، انتشار نشریه جنگل بود. شماره اول نشریه به مدیریت غلامحسین مایی در شوّال ۱۳۳۵ ق انتشار یافت.
چند شماره را نیز حسین خان مایی، که از مجاهدان معروف جنگل بود، س رستی کرد و سپس مدیریت آن را دوباره به غلامحسین مائی سپرد.

زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی,تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی میرزا کوچک خان جنگلی

انگلیس به دنبال حاکمیت بر خزر:
در زمانی که نهضت جنگل روز به روز قوّت و قدرت بیشتری پیدا می کرد؛ انگلیسی ها تصمیم گرفتند برای استقرار حاکمیت خود در دریای مازندران و دست یافتن به مخازن نفت، قفقاز را مورد حمله قرار دهند.

ژنرال دنسترویل فرمانده قوای انگلیس و عامل اجرای این تصمیم در خاطرات خود چنین می گوید:
«تحصیل سیادت و حاکمیت بحر خزر آ ین مقصود، و از جمله تصمیمات قطعی ما بود. من یقین داشتم که حکومت متبوع من معتقد خواهد شد که حقّ نظارت و تفتیش بحر خزر فقط در درست ی خواهد بود که شهر بادکوبه را در تصرف داشته باشد».

دنیس رایت هدف انگلیسی ها را چنین توصیف می کند:
«هدف آن بود که مقاومت گرجی ها و ارامنه محل در برابر ترکان عثمانی تقویت گردد و دشمن از رسیدن به حوزه های نفتی باکو محروم شود».

پس از توافق جنگلی ها با روس ها، سران نهضت به رشت آمدند و در این شهر اعلام حکومت جمهوری د. آنان ضمن انتشار اعلامیه ای با عنوان «فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم ف ان جنگل» به مفاسد دستگاه حاکمه ی ایران و جنایات انگلیسی ها اشاره د. و در پایان نظریات خود را به شرح ذیل اعلام داشتند:
جمعیت انقلاب سرخ ایران، اصول سلطنت را ملغی کرده، جمهوری را رسماً اعلام می نماید.
حکومت موقت جمهوری، حفاظت جان و مال عموم اهالی را به عهده می گیرد.
هر نوع معاهده و قراردادی را که قدیماً و جدیداً با هر تی منعقد شده است، لغو و باطل می شناسد.
حکومت موقت جمهوری، همه ی اقوام بشر را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره ی آنان قائل است و حفظ شعایر ی را از فرایض می داند.

ش ت مذاکرات و حمله روس ها و انگلیسی های ضدانقلاب:
پس از این که مذاکرات انگلیسی ها با نیروهای جنگل به نتیجه نرسید انگلیسی ها با همکاری قوای ضدانقلابِ روس تصمیم به جنگ و از بین بردن جنگلی ها گرفتند.
انگلیسی ها پشتیبانی مالی نیروهای ضد بلشویکی روس را به عهده گرفتند. مبارزان جنگل که شمار آنها به سه هزار نفر می رسید، در منجیل موضع گرفتند.
نیروهای روس و انگلیسی راه قزوین تا منجیل را بدون مانع طی د. جنگ در بالای پل سابق منجیل آغاز شد و با پیروزی بیگانگان و ش ت مبارزان ادامه یافت.
انگلیسی ها بر رشت و انزلی مسلط شدند و جنگلی ها را تحت فشار قرار دادند.

مذاکره مجدد و امضای معاهده:
ژنرال دنسترویل با میرزا کوچک خان معاهده ای امضا کرد و مأموران انگلیسی کمک های انگلیسی را به بادکوبه و سرزمین های مورد نظر در آسیای مرکزی رساندند.
این مأموریت با ش ت مواجه شد اسرا مبادله شدند و افسران آلمانی، اطریشی و ترک که به تعلیم مبارزان جنگل مشغول بودند جنگل را ترک د. انگلیسی ها بعد از چند ماه معاهده را زیر پا گذاشتند.

نفوذ افراد کمونیست و تغییر ماهیت نهضت جنگل:
هیأت اتحاد با پیوستن افرادی چون احسان الدخان و کاسر قربان از کردستان و ایوکف، ترونین، یولوکلین، آقایوف... از روسیه و حیدرکان عواوغلی از قفقاز تغییر ماهیت داد و به یک تشکیلات پیچیده که در آن کمونیست ها قدرت بیشتری یافتند مبدل شد؛ تشکیلاتی که گاه بر خلاف میل میرزا کوچک خان به عملیاتی خاص دست می زدند و این چپ روی ها را به نام میرزا کوچک تمام می د.

ت مرکزی و سرکوب نهضت جنگل:
وثوق ال ه بعد از این که به نخست ی رسید با دادن وعده حکومت گیلان به میرزا کوچک خان از باب مذاکره در آمد، ولی میرزا قبول نکرد و لذا او تصمیم به سرکوب گرفت.
بریگاد قزاق مأمور سرکوب نهضت جنگل می شود. کیکاچتیکوف رئیس قزاقان با هدف تهدید و تطمیع جنگل نامه ای به او می نویسد و از او می خواهد تسلیم شود ولی میرزا کوچک خان قبول نکرده، می گوید: «افرادی که دارای شرافت قولی نیستند ملاقات با ایشان از قاعده عقل بیرون است. فقط بین ما و شما باید خدا حکم فرماید».

سقوط جنگلیان"
بدون شک خود جنگلیان نخستین و مهم ترین عامل سقوط خود شدند؛ زیرا عده ای می خواستند از درون این حرکت مستحکم نشده به سروری و آقایی برسند.
عده ای می خواستند جانشین زمین داران و مالکانی شوند که اصولاً حرکت جنگل بر ضد آنها شکل گرفت.
معدودی نیز غارت و چپاول پیشه د.
و مجموعا حرکات این عده با توافق های جهانی همراه شد و به ش ت نهضت منتهی گشت.
در سال ۱۳۰۰ ش (تنها چند ماه پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹) رضاخان ( سپه) مأمور سرکوب میرزا و تشکیلات جنگلیان شد.
عده ای از سران جنگل به حضور رضاخان می رسیدند و اعلام تسلیم و انزجار می د. وابسته نظامی کنسولگری شوروی نیز قدم به قدم به عنوان راهنما با رضاخان حرکت می کرد.
خالوقربان، از مهم ترین فرماندهان جنگل، خود به نزد سپه رفت و تپانچه خود را تحویل داد. دیگران نیز چنین د. این در جایی بود که میرزا هم چنان در جنگل بود و در فکر مقاومت.

مذاکره نمایندگان جنگل با سپه:
در آبان سال ۱۳۰۰ ش جلسه ای با حضور عبدالحسین شفایی و محمدعلی خمامی برگزار شد. سپه از میرزا، تجلیل و از زحمات او قدردانی کرد، و می گفت:
«اکنون من قیام کرده ام و همان منظور انقل ون جنگل را تعقیب می کنم... بهتر است میرزا با ما همکاری کند».
میرزا حاضر به تسلیم شد و قرار شد تا مذاکره نهایی، دو روز آتش بس اعلام شود؛ اما جنگی که در این فاصله در ماسوله رخ داد این توافق را دره ش ت.

ش ت نیروهای جنگل در درگیری های مناطق مختلف:
رضاخان که همه امکانات را برای پیروزی در دست داشت، عملیات جنگی را نقطه به نقطه گسترش داد و با هر درگیری عده ای از جنگلیان تسلیم می شدند. انی هم که مقاومت می د، کشته یا اسیر می شدند؛ چرا که نه پناهگاهی مانده بود و نه سازمانی.
بعد از فرار یا تار و مار شدن نیروهای جنگل میرزا کوچک خان با جمع نیروهای خود همه را به تسلیم توصیه می کند و لذا نیروهای باقی مانده تسلیم می شوند و حتی حشمت بعد از تسلیم شدن می شود.
بعد از این واقعه میرزا در ادامه مبارزه راسخ تر شده، نیروهای خود را به مقاومت فرا می خواند.

آ ین دیدار میرزا کوچک خان جنگلی با همسرش:
میرزا کوچک خان جنگلی، پیش از آنکه در ۱۱آذرماه ۹۲سال قبل کشته شود و دربار رضاخان با سر بریده او ع بگیرند، به خانه مراجعت کرد تا برای آ ین بار همسرش را ملاقات کند.

جریان آ ین دیدار میرزا و همسرش را ابراهیم ف ایى در کتاب جنگل، از قول یکى از نزدیکان میرزا که در خانه میرزا حضور داشت این طور روایت می کند:
اوضاع مان از همه جهات مغشوش و نا معلوم است. خطر از همه سو احاطه مان نموده و در معرض طوفان حوادث قرار گرفته ایم. جریانات آینده بقدر کفایت مبهم و تاریک به نظر می رسد و امکان این هست که باز تاریک تر شود و تو گناهی نداری جز اینکه همسر من هستی و سزاوار نیست بی س رست و بلاتکلیف بمانی و زندگی ات سیاه و تباه شود یا خدای نکرده در معرض خطر قرار بگیرد. در حقیقت حیف است که هنوز از گلستان زندگی گلی نچیده دچار خزان حوادث شوی و از طراوت و جوانی ات بی بهره بمانی در حالی که (طلاق) حلال همه ی این مشکلات است و تو بعد از طلاق به حکم شرع و عرف مجاز خواهی بود شالوده نوینی را برای زندگی آینده ات بریزی.

همسرش گفت من این پیشنهاد را نمی پذیرم. زیرا مایل نیستم به پیمان شکنی و بی وفائی متهم شوم، قبول این تکلیف در حقیقت به معنی تن در دادن به ملامت ها و سرزنش های مردم است. من اگر این پیشنهاد را بپذیرم مردم به من چه خواهند گفت. آیا نمی گویند هنگام خوشی و اقبال روزگار، با شوهرش انباز بود اما زمان بروز مصیبت ناسازگار گشته است؟

نه نه – تسلیم به چنین امری به من گوارا نیست. من زن بی حقوقی نیستم و تو را هنوز روی پله شهرت و افتخار می بینم. درست است که بین ن، افراد هوس باز و پیمان شکن نیز یافت می شوند لیکن اکثریت با افراد باگذشت و با حقیقت و با شخصیت است که لوح ضمیرشان از وسوسه های ی پاک و منزه است من که به مراتب از فرزانگی ات آگاهم از آنچه بر من گذشته است تاسفی ندارم و به آنچه به من وارد خواهد شد نیز راضی هستم زیرا به خدای عادل رئوف توکل دارم و همه پستی ها و بلندی ها و تحولات را از سرچشمه مشیت او می نگرم.

من با زندگی ساده و شرافتمند توام با فقر و قناعت خو گرفته ام و چون آمیخته به ریا و تصنع نیست، آن را محبوب و لذت بخش می شمارم و معتقد هستم که بهترین لذات جهان هستی، راحتی روح و آسایش وجدان است.

تو اگر زنده بمانی خدای بزرگ را سپاسگزار خواهم بود از اینکه به کالبدم روح تازه دمیده است و اگر از پای در آئی که طلاق خ خود به خود جاری شده است- با این همه محال است به پیوند دیگری در آیم و شخص دیگری را به همسری برگزینم و مطمئن خواهی بود که عهد خود را تا لب گور ادامه خواهم داد { این را گفت و های های گریست و اشک از دیدگانش جاری شد }.

میرزا از این ح همسرش، سخت منقلب و متاثر گردید و از او پوزش طلبید و شخصیت و نجابتش را ستود و گفت: درس ادب و انسانیت را باید از طبقه شما آموخت زیرا روح و قلبتان از درک حقایق زندگی سرشار است. من زنی به نجابت و سلامت نفس و قدرت فهم و درایت تو کمتر دیده ام با اینکه دهقان زاده ای بیش نیستی معهذا می بینم که در خلال گفته هایت حقایق غیرقابل انکاری نهفته است.

از اینکه وضع مادی ام اجازه نداد که یک زندگی آسوده ای مطابق شانت فراهم کنم شرمنده ام و از اینکه در شدائد روزگار و دشواری های وارده بر من همچون کوه ثابت و پایدار مانده و با این همه، ذره ای از غم خواری و مهر و محبتت نکاست از تو سپاسگذارم . معنی همسر و شریک همین است نه آنچه به دروغ بعضی ها ادعا می کنند، چه بسا ن محیلی که به غلط و از روی خودستائی متظاهر به صفاتی می شوند که از آنها به کلی عاری اند و چه بسا ن پارسائی که با داشتن همه ی سجایای اخلاقی ادعائی ندارند و لب از لب نمی گشایند. من تو را به نام یک زن شرافتمند و انسانی که در درجه کمال است می ستایم و از داشتن چون تو همسری که حقایق زندگی را با همان مقدار شعور دهقانی اش درک می کند به خود می بالم. شاید این هم جزء مشیت الهی باشد که امید و آرزوهای چندین ساله ام زیر تلی از حوادث و آلام زندگی مدفون شوند ولی این آ ین کلام را باید بدانی که چون همسرت نبود ل از مال دنیا نیز چیزی نیاندوخت خیلی چیزها درحقم گفته اند اما تو که از همسرت حتی برای روزگار نامعلوم و ابهام آمیز آینده ات کوچکترین ذخیره ای دراختیار نداری بهتر از هر دیگر می توانی درباره ام قضاوت کنی من از تو راضی ام که هیچگاه من را مورد مواخذه و سرزنش درباره آن چه نداشته ام قرار نداده ای و از خدای بزرگ خواهانم که از این بزرگواری و کف نفس که مظهر تقوی و فضیلت است از تو راضی باشد تنها چیزی که از دارائی دنیا در اختیار دارم یک ساعت طلا است که یادگار هدیه انور پاشا است من اینک آن را به تو می بخشم که هر وقت زنگ ش به صدا در آمد به خاطرات گذشته رجوع کنی و همسر آزرده و حسرت بر دل مانده را به یاد آوری!
این را گفت و با چشمانی اشک آلوده از همسرش خداحافظی کرد.

مرگ میرزا کوچک خان جنگلی:
میرزا همراه با تنها یار وفادارش، گائوک آلمانی معروف به هوشنگ، جهت رفتن به نزد عظمت خانم فولادلو (حاکم خلخال)، که همیشه از میرزا حمایت می کرد، به طرف کوه های تالش حرکت د، ولی گرفتار بوران و طوفان گردیدند و سرانجام زیر فشار سرما و برف در ۱۱ آذر ۱۳۰، درحالی که میرزا، هوشنگ را به کول گرفته بود، هر دو در کوهستان جان دادند.

همسر میرزا کوچک خان جنگلی,زندگینامه میرزا کوچک خان جنگلیمیرزا کوچک خان جنگلی
فردی از کردها که عازم گیلان بود در راه پیکر آن دو را یافت و سعی نمود نجاتشان دهد ولی بی فایده بود و با عجله به خانقاه آمد و با کمک اهالی بدن هایشان را به خانقاه آوردند.
سالار شجاع مانع دفن اجساد شد و به دستور او رضا اس تانی سر میرزا را از بدن جدا ساخت. سر میرزا توسط خالوقربان به سپه تقدیم شد.
جسد بدون سر میرزا کوچک خان در گورستان د ده به خاک س شد. سر میرزا کوچک خان را در مجاورت سربازخانه رشت، در جایی که معروف به انبار نفت نوبل است، تا مدت ها در معرض تماشای مردم قرار داده
و سپس خالو قربان که از یاران سابق میرزا و از هواداران سپه بود، سر میرزا را به تهران به نزد سپه فرستاد.

سر میرزا را به دستور سپه در گورستان حسن آباد دفن د. بعد یکی از یاران قدیمی میرزا به نام کاس آقا حسام سر میرزا را محرمانه از گورکن تحویل و به رشت برده و در محلّی موسوم به سلیمان داراب به خاک سپرد.
در شهریور ۱۳۲۰ و هنگام استعفای رضاشاه خواهان گیلان قصد داشتند جسد بدون سر میرزا را با تشریفات شایسته از خانقاه به رشت حمل کنند، ولی مأموران جلوگیری د. در نتیجه به جهت پیشگیری از برخورد، جسد میرزا را بطور عادی به رشت حمل و در جوار سر دفن د.
از آن تاریخ هر سال در روز ۱۱ آذر مراسمی ساده در مزار او در سلیمان داراب رشت برگزار می شود.بیانیه تأسیس سازمان بسیج دانشجویی

درخواست حذف اطلاعات
“بسیج دانشجویی جمع جوانان مؤمن، فرزانه، اهل علم و اهل درس است.” معظم انقلاب ی

سالروز صدور فرمان تاریخی تشکیل بسیج دانشجویی، یادآور نگاه عمیق و آینده نگر حضرت (ره) به دانشجویان و طلاب این مرز و بوم می باشد چراکه این دو قشر سرنوشت ساز با مسئولیت خطیر خویش، در نقش م عان ارزش های اصیل ناب محمدی(ص) و انقلاب برگرفته از آن، همواره در صحنه حاضر بوده و نقش بسزائی در پیشبرد آرمان های رفیع انقلاب ی ایفا نموده اند.
بسیج دانشجویی با روحیه حماسی و انقل خود همچنان همت خود را بر تأمین نیازهای اساسی نظام ی و تربیت مدیران انقل کارآمد همراه با رشد و بالندگی در تمامی میدان های علمی، فکری و فرهنگی و متمرکز نموده و تعالی روز افزون علمی ها جهت جبران هرچه سریعتر عقب ماندگی های تحمیلی از جانب تمدن روبه زوال غرب به مردم ایران را، بصورت خاص، پیگیری می نماید.
به مسئولین تی نیز توصیه می کنیم نگاه و امید خود به بیرون از مرزها را فراموش کرده و با توجه بیشتر به نخبگان داخلی، اساتید و دانشجویان انقل ، به تحول ساختارهای اقتصادی و نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت تحول بنیادین علوم انسانی به سمت ی سازی آن، مبادرت ورزند.
بسیج دانشجویی نماد بصیرت و زمان شناسی و پشتیبانی از ولایت در تمامی عرصه هاست، دلاورانی که نشان داده اند در جای جای عرصه های مورد نیاز میهن عزیزمان در صحنه خواهند بود و با تأسی از معارف الهی و پیروی از سیره زندگی اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، به فرمان نائب زمانشان (مدظله العالی) تا آ ین نفس برای مقابله با ستم پیشگان و اربابان ی که امروز بر دنیای مادی زده چنبره زده اند، به مقابله خواهند پرداخت و حتی لحظه ای اجازه نفوذ استکبار در ساختارهای تصمیم ساز و تصمیم گیر انقلاب ی ایران را نخواهد داد.
دانشجویان همواره خود را برای مبارزه تعطیل ناپذیر با استکبار جهانی و در رأس آن ی شرور و دنباله های داخلی آنان، آماده نگه داشته و با در نظر گرفتن آرمان های والای انقلاب ی، تمام همت خود را برای تحقق و واقعیت بخشی به آنها به کار خواهند برد و اطمینان می دهیم اجازه عرض اندام به عناصر فتنه گر و تفاله های خودفروخته را در میدان مقدس و راهبردی ، نخواهیم داد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوزه بسیج دانشجویی شهرستان مسجدسلیمان