رسانه
رسانه

بیا تو ضرر نمیکنیبیا تو ضرر نمیکنی

درخواست حذف اطلاعات

در سال ۱۹۷۸ رژیم غاصب صهیونیستی به لبنان حمله کرد و در سال ۱۹۸۲ بیروت را گرفت. همه فهمیدند که لبنان مانند فلسطین شد و ی نمی تواند با مقابله کند. اما ۱۱ نوامبر اتفاقی افتاد که همه چیز را عوض کرد و موازنه تاریخ را به هم ریخت. جوانی هجده ساله به نام «احمد قصیر» با ماشینش که پر مهمات بود بیش از ۱۵۰ افسر را به درک واصل کرد. این اولین عملیات شهادت طلبانه بود که بعد از آن کار تمام شد.

احمد در وصیت نامه خودش می نویسد: «عملیات شهادت طلبانه را از نوجوان ۱۳ ساله ایرانی به نام حسین فهمیده یاد گرفتم».

images-3.jpg

هشتم آبان سالروز شهادت محمد حسین فهمیده ( 13 ساله) گرامی باد...منبع: http://aligoodsi. /