رسانه
رسانه

آقای لطفا ت را نفرین نکنیدآقای لطفا ت را نفرین نکنید

درخواست حذف اطلاعات

شریعتمداری :

آقای رئیس جمهور، ت را نفرین نکنید!

خبرگزاری فارس: آقای رئیس جمهور، ت را نفرین نکنید!

مدیر مسئول رو مه کیهان در واکنش به سخنان رئیس جمهور در قزوین که گفته بود «خدا نیامرزد انی را که در قلوب مردم یاس و ناامیدی تزریق می کنند» گفت: متأسفانه باید گفت نفرین رئیس جمهور محترم خدای نخواسته دامن گیر ت ایشان می شود.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول رو مه کیهاندر واکنش به سخنان رئیس جمهور در قزوین که گفته بود «خدا نیامرزد انی را که در قلوب مردم یاس و ناامیدی تزریق می کنند»، گفت: یاس و ناامیدی را تمردان محترم به مردم تزریق کرده و متأسفانه هنوز هم می کنند.

مدیرمسئول کیهان توضیح داد: آیا اظهارات معاون آقای رئیس جمهور که می گوید توان تولید ایرانیان در حد تهیه خورشت قورمه سبزی و آبگوشت بزباش است تزریق یاس و ناامیدی نیست؟! و یا وقتی آقای نعمت زاده توصیه می کند که باید از خارج کشور مدیر وارد کنیم به مردم اهانت نکرده و باعث یاس و ناامیدی آنان نشده است؟!

وی ادامه داد: آقای ظریف ادعا می کند که با یک بمب می تواند تمام تأسیسات نظامی ما را از کار بی اندازد! آیا این اظهارنظر از سوی خارجه مصداق بزرگ نمائی دشمن و مأیوس ملت نیست؟! آیا انی که را فتح الفتوح و آفتاب تابان می نامیدند و وعده می دادند که با اجرای آن در همان روز اول همه تحریم ها لغو می شود و گشایش اقتصادی پدید می آید و حالا دستاوردهای آن را تقریباً هیچ معرفی می فرمایند عامل تزریق یاس و ناامیدی نبوده اند؟!

مدیرمسئول رو مه کیهان ادامه داد: وقتی در اوج مذاکرات که باید اعضای تیم بااقتدار در مقابل حریف ظاهر شوند، آقای رئیس جمهور خزانه ت را خالی اعلام می کند، مردم را با یاس روبرو نکرده است؟ یاس و ناامیدی را انی تزریق می کنند که بیش از ۶۰ درصد تولید کشور را تعطیل کرده اند و باوجود بیکاری آسیب رسان داخلی که به قول کار هر ۵ دقیقه یک نفر بیکار می شود، ساخت آزادراه تهران شمال را به ایتالیائی ها می سپارند، تهیه غذا در قطارهای مسافربری را به فلان شرکت اتریشی می دهند، ساخت نیروگاه را به ترکیه پیمان می دهند و… اگر این موارد مصداق تزریق یاس و ناامیدی در قلوب مردم نیست، پس نام آن چیست؟!

شریعتمداری در پایان گفت: متأسفانه باید گفت نفرین رئیس جمهور محترم خدای نخواسته دامن گیر ت ایشان می شود.منبع: http://aligoodsi. /