رسانه
رسانه

پاکیاین نیز بگذرد!

درخواست حذف اطلاعات

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد

بسیار شد بلای تو، این نیز بگذرد

عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند

خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد

آیی و بگذری به من و باز ننگری

ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد

هر رسید از تو به مقصود و این گدا

محروم از عطای تو، این نیز بگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام می دهی

من می کنم، دعای تو، این نیز بگذرد

آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم

پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد

آمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشت

نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا

دیگر شده است رای تو، این نیز بگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟

بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذردمنبع: http://almm. /مرنجان دلم را!

درخواست حذف اطلاعات

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه با وفایند تو گل بی وفایی
غمت در نهان خانه ی دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند

به دنبال محمل سبک پر قدم زن
به دنبال محمل ای سبک پر قدم زن
مبادا غباری به محمل نشیند
مبادا غباری به محمل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی

مرنجان دلم را
مرنجان دلم را
که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم بنازم به بزم
محبت که آنجا گ به شاهی مقابل نشیند
گ به شاهی مقابل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی

به پا یت خلد خار آسان برارم
چه سازم به خاری که بر دل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
خوشا کاروانی که شب راه طی کرد
دم صبح اول به منزل نشیند
الهی بر افتد الهی بر افتد
نشان ج جوانی بگذرد
تو قدرش ندانی
ای جوانی بگذرد تو قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفاییمنبع: http://almm. /یه خونه کوچک! چاوشی!

درخواست حذف اطلاعات

خیال می برای پیشونیم
یه خونه ی کوچیک رو شونه هات داری
چه بی دلیل چه زود بهونه گیر شدی
چقد دلیل واسه بهونه هات داری

آهای فرصت کم آهای راه زیاد
یه عمر فاصله بود از تو به این آغوش
بین منو تو هنوز یه ریز برف میاد
به دیدنم که میای لباس گرم بپوش
به دیدنم که میای برام گلاب بیار
که مزه مزه کنم نفس کشیدن ِ تو
برای تشنگیام یکم سراب بیار
که باز دوره کنم خیال ِ دیدن تو…

♫♫♫

بخاطر تو دلم با اینکه زود ش ت
نه باز عاشق شد نه دوست پیدا کرد
نه پای درد دل ِ هرکی رسید نشست
نه سفره ی دلشو پیش ِ ی وا کرد
به دیدنم که میای برام ستاره بیار
چراغ ِ اول این شبو تو روشن کن
بازم اگه حرفام حوصلتو سر برد
هنوز سحر نشده هوای رفتن کن

به دیدنم که میای برام گلاب بیار
که مزه مزه کنم نفس کشیدن تو
برای تشنگیام یکم سراب بیار
که باز دوره کنم خیال دیدن تو…

حسین صفامنبع: http://almm. /حرف حساب!

درخواست حذف اطلاعات
سه چیز زن را به گریه می اندازد... ۱- حرفی که احساسش را جریحه دار کند. ۲- از دست دادن ی را که دوست دارد. ۳- مرور خاطرات خوبی که از دست داده. سه چیز که زن به آنها محتاج است... ۱- آغوش گرم وبا محبت. ۲- تایید شدن، که انگیزه اش را هم، بالا می برد. ۳- زمان برای رسیدگی به ظاهرش. سه چیز که زن را می کشد... ۱- تعریف و تمجید همسرش، از زنی دیگر. ۲- مبهم بودن آینده اش. ۳- ازدست دادن پدر و مادر، و فرزندش... سه چیز که زن به آنها افتخار می کند... ۱- زیبائیش. ۲- اصل و نصبش. ۳- نجابتش... سه چیز که زن را وادار می کند، از زندگی شخصی، برود... ۱- خیانت به او. ۲- عیب جویی از او. ۳- عدم احساس امنیت... سه چیز راز یک زن را فاش می کند... ۱- نگاهش. ۲- نگاهش. ۳- نگاهش.

منبع: http://almm. /پژواک!

درخواست حذف اطلاعات

این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
فعل تو کان زاید از جان و تنت
همچو فرزندی بگیرد دامنت
پس تو را هر غم که پیش آید ز درد
بر ی تهمت منه، بر خویش گرد
فعل تست این غصه های دم به دم
این بود معنای قَد جَفٌَ القَلَم!

هر گز تأثیر وفا با جفا ی ان نخواهد بود!!!منبع: http://almm. /این نیز بگذرد!

درخواست حذف اطلاعات

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد

بسیار شد بلای تو، این نیز بگذرد

عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند

خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد

آیی و بگذری به من و باز ننگری

ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد

هر رسید از تو به مقصود و این گدا

محروم از عطای تو، این نیز بگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام می دهی

من می کنم، دعای تو، این نیز بگذرد

آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم

پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد

آمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشت

نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا

دیگر شده است رای تو، این نیز بگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟

بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذردمنبع: http://almm. /yellow flicker beat!

درخواست حذف اطلاعات
i’m a princess cut from marble, smoother than a storm.
and the scars that mark my body, they’re silver and gold,
my blood is a flood of rubies, precious stones,
it keeps my veins , the fire's found a home in me.
i move through town, i’m quiet like a fight,
and my necklace is of rope, i tie it and untie.
and now people talk to me, but nothing ever hits home
people talk to me, and all the voices just burn holes.
i’m done with it (ooh)
this is the start of how it all ends
they used to shout my name, now they whisper it
i’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
we're at the start, the colours disappear
i never watch the stars, there’s so much down here
so i
this is the start of how it all ends
they used to shout my name, now they whisper it
i’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
we're at the start, the colours disappear
i never watch the stars, there’s so much down here
so i just try to keep up with the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
i dream all year, but they’re not the sweet kinds
and the shivers move down my shoulder blades in double time
and now people talk to me, i’m slipping out of reach now
people talk to me, and all their faces blur
but i got my fingers laced together and i made a little prison
and i’m locking up everyone who ever laid a finger on me
i’m done with it (ooh)
this is the start of how it all ends
they used to shout my name, now they whisper it
i’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
we're at the start, the colours disappear
i never watch the stars, there’s so much down here
so i just try to keep up with the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
and this is the red, orange, yellow flicker beat-beat-beat-beat
lorde


منبع: http://almm. /لحظه عاشق شدنه...!

درخواست حذف اطلاعات

چه خوبه همیشه ما باهم باشیم...

دشمن درد و غم باشیم...

چه خوبه دلامون از امید پره؛

غم داره از دل می بُره

...

من با تو خوشم، تو خوشی با دل من

از دست غصّه ها خسته میشن

من با تو خوشم، تو خوشی با دل من

از دست غصّه ها خسته میشن

...

کوچه ها به جای بوی بی کَسی

پُرهِ از عطر خوشِ همنفسی

تپش قلب تو با نبض منه

عزیزم لحظه عاشق شدنه...

من با تو خوشم، تو خوشی با دل من

از دست منو تو غصّه ها خسته میشن

فکر نکن روبه غروبه زندگی

اگه عاشق باشی خوبه زندگی

برای دیدن خوبی کافیه

چشمات رو وا کن روبه زندگی...!منبع: http://almm. /halo!

درخواست حذف اطلاعات

remember those walls i built
well baby they're tumbling down
and they didn't even put up a fight
they didn't even make a sound

i found a way to let you in
but i never really had a doubt
standing in the light of your halo (oh oh)
i've got my angel now

it's like i've been awakened
every rule i had you breaking
it's the risk that i'm taking
i ain't never gonna shut you out

everywhere i'm looking now
i'm surrounded by your embrace
baby i can see your halo
you know you're my saving grace

you're everything i need and more
it's written all over your face
baby i can feel your halo
pray it won't fade away

i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo
i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo

hit me like a ray of sun
burning through my darkest night
you're the only one that i want
'think i'm addicted to your light

i swore i'd never fall again
but this don't even feel like falling
gravity can't begin
to pull me back to the ground again

it's like i've been awakened
every rule i had you breaking
the risk that i'm taking
i'm never gonna shut you out

everywhere i'm looking now
i'm surrounded by your embrace
baby i can see your halo
you know you're my saving grace

you're everything i need and more
it's written all over your face
baby i can feel your halo
pray it won't fade away

i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo
i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo

everywhere i'm looking now
i'm surrounded by your embrace
baby i can see your halo
you know you're my saving grace

you're everything i need and more
it's written all over your face
baby i can feel your halo
pray it won't fade away

i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo
i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo

beyonceمنبع: http://almm. /کیش مهر!

درخواست حذف اطلاعات

ی گویم و گفته ام بارها............................بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی است در کیش مهر........برون اند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور....................ندارند کاری دل افگارها
به جز اشک چشم و به جز داغ دل ..................نباشد به دست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان ...............................میان دل و کام، دیوارها
چه فرهادها مرده در کوهها .............................چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار .......................مگر توده هایی ز پندارها
ولی رادمردان و وارستگان ..................................نبازند هرگز به مردارها
مهین مهر ورزان که آزاده اند .............................بریزند از دام جان تارها
به خون خود آغشته و رفته اند ....................چه گلهای رنگین به جوبارها
بهاران که شاباش ریزد سپهر .......................به دامان گلشن ز رگبارها
کشد رخت،سبزه به هامون و دشت ..................زند بارگه ،گل به گ ارها
نگارش دهد گلبن جویبارها ............................در آیینه ی آب، رخسارها
رود شاخ گل در بر نیلفر ...................................ب د به صد ناز گلنارها
درد ی غنچه را باد بام ................................هزار آورد نغز گفتارها
به آوای نای و به آهنگ چنگ ................... وشد ز سرو و سمن، تارها
به یاد خم ابروی گل رخان .....................بکش جام در بزم می خوارها
گره از راز جهان باز کن ............................که آسان کند باده، دشوارها
جز افسون و افسانه نبود جهان ...............که بستند چشم خشایارها
به اندوه آینده خود را مباز ...................که آینده خو است چون ا
فریب جهان مخور زینهار ........................که در پای این گل بود خارها
پیاپی بکش جام و سرگرم باش .......................بهل گر بگیرند بیکارها

علامه طباطباییمنبع: http://almm. /شی ! nov. 6!

درخواست حذف اطلاعات

ای جان قلب منه آشفته ی دلداده مرجان ای جان

دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری پیکی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان

دلبَرا جان جان جان جان جان

مُطربا وای وای وای وای وای

حال من هی هی هی هی هی

هوی من های های های های های

یا رب به سمت من یارم روانه کن صبرم به سر رسیده

با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده

وای از شبی که بی یادش سحر شود هرگز چنین نباشد

با تار گیسویش دامی به وسعتم بر قامتم تنیده

دلبَرا جان جان جان جان جان

مُطربا وای وای وای وای وای

حال من هی هی هی هی هی

هوی من های های های های های

ای جان قلب منه آشفته ی دلداده مرجان ای جان

دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری پیکی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان

دلبَرا جان جان جان جان جان

مُطربا وای وای وای وای وای

حال من هی هی هی هی هی

هوی من های های های های های

حامد همایونمنبع: http://almm. /بیداد! nov. 9!

درخواست حذف اطلاعات

دلم رمیده شد و غافلم من درویش

که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

خیال حوصله بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال ش

بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را

که موج می زندش آب نوش بر سر نیش

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

به کوی میکده گریان و سرفکنده روم

چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش

نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش

بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ

خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیشمنبع: http://almm. /دود و عود! nov.11!

درخواست حذف اطلاعات

ای یوسف خـوش نام ما
خوش می روی بر بام ما
ای در شکــسته جام ما
ای بــــــر دریـــده دام ما
ای نـــور ما، ای سـور ما
ای ــــــت منصـــور ما
جوشی بنه در شــور ما
تا می شـــود انگـــور ما
ای دلبـــر و مقصـــود ما
ای قبلــه و معبـــــود ما
آتش زدی در عــــــود ما
نظاره کـــــــن در دود ما
ای یار ما عیّـــــــــــار ما
دام دل خمّـــــــــــــار ما
پا وا مکــش از کــــار ما
بستان گرو دستـــــار ما
در گل بمــــــانده پای دل
جان میدهم چه جای دل
وز آتـــــش ســـودای دل
ای وای مــا، ای وای دلمنبع: http://almm. /خدا همین حوالیه! nov. 3!

درخواست حذف اطلاعات
ساز زمانه کوکه کوک حال منو تو خوبه خوب

پای به پای من بیا دست به دست من بخون

چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده

دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

ساز زمانه کوکه کوک حال منو تو خوبه خوب

پای به پای من بیا دست به دست من بخون

چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده

دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیهمنبع: http://almm. /یادی از خاطرات گذشته!

درخواست حذف اطلاعات

اگه یه روز بری سفر … بری زپیشم بی خبر
اسیر رویاها می شم … دوباره باز تنهامی شم
به شب می گم پیشم بمونه … به باد می گم تا صبح بخونه
بخونه از دیار یاری … چرا می ری تنهام می ذاری
اگه فراموشم کنی … ترک آغوشم کنی
پرنده دریا می شم … تو چنگ موج رها می شم
به دل می گم خواموش بمونه … میرم که هر ی بدونه
می رم به سوی اون دیاری … که توش من رو تنها نذاری

اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه
به دل می گم کاریش نباشه … بذاره درد تو دوا شه
بره توی تموم جونم … که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم…

اگه بازم دلت می خواد یار یک دیگر باشیم
مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم
باید دلت رنگی بگیره … دوباره آهنگی بگیره

بگیره رنگ اون دیاری … که توش من رو تنها نذاری

اگه می خوای پیشم بمونی … بیا تا باقی جوونی
بیا تا پوست به استخونه … نذار دلم تنها بمونه
بذار شبم رنگی بگیره … دوباره آهنگی بگیره

بگیره رنگ اون دیاری … که توش من رو تنها نذاری

اگه یه روزی نوم تو ، تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه
به دل می گم کاریش نباشه … بذاره درد تو دوا شه
بره توی تموم جونم … که باز برات آواز بخونم

اگه یه روزی نوم تو باز ، تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه
به دل می گم کاریش نباشه … بذاره دردت جا به جا شه
بره توی تموم جونم … که باز برات آواز بخونم

که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونممنبع: http://almm. /این نیز بگذرد!

درخواست حذف اطلاعات

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد

بسیار شد بلای تو، این نیز بگذرد

عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند

خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد

آیی و بگذری به من و باز ننگری

ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد

هر رسید از تو به مقصود و این گدا

محروم از عطای تو، این نیز بگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام می دهی

من می کنم، دعای تو، این نیز بگذرد

آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم

پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد

آمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشت

نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا

دیگر شده است رای تو، این نیز بگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟

بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذردمنبع: http://almm. /دیوانه مجنون چو دیوانه ببیند خوشش آید!

درخواست حذف اطلاعات

دیوانه مجنون چو دیوانه ببیند خوشش آید،،،

مجنون دل آزرده چو دلداده ببیند خوشش آید،،،

پروانه به حق،عاشق شمع است و لیکن،،،

هر شمع چو پروانه ببیند خوشش آید،،،

عرفان که بسی سهل و بسی سخت نماید،،،

درویش ِخطارفته چو رندانه ببیند خوشش آید،،،

عاشق پی معشوق خمار است و گهی مست،،،

معشوقهٔ بدمست چو پیمانه ببیند خوشش آید،،،

ساقی قدَحی پُر کن ازین مِی که بنوشم،،،

گمگشته ز اغیار چو کاشانه ببیند خوشش آید،،،

اکبر فرشی (شاهد)منبع: http://almm. /تو رو دوست دارم! nov. 3!

درخواست حذف اطلاعات

من یه پرندم آرزو دارم تو باغم با شی
من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی
هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی
تا زنده باشم می میرم اگه از تو جدا شم
می میرم اگه از تو جدا شم
اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

مثل هر ی که دوست می داره جسم و جونشو
مثل اسمونی که ستاره شو یا ستاره ای که اسمونشو
اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم

تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

مثل هر ی که دوست می داره جسم و جونشو

من یه پرنده م ارزو دارم تو باغم با شی
من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای با شی
هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی
تا زنده باشم می میرم اگه از تو جدا شم
می میرم اگه از تو جدا شم
اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارمتو رو دوست دارم

تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

ایرجمنبع: http://almm. /بیداد!

درخواست حذف اطلاعات

دلم رمیده شد و غافلم من درویش

که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

خیال حوصله بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال ش

بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را

که موج می زندش آب نوش بر سر نیش

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

به کوی میکده گریان و سرفکنده روم

چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش

نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش

بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ

خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیشمنبع: http://almm. /زیباترین و مشهرترن غزل طاهره قرةالعین!

درخواست حذف اطلاعات

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو

شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو

از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده‏ام

خانه به خانه در به در کوُچه به کوچه کو به کو

می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام

دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خطت

غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو

ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل

طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو

مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان

رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو

در دل خویش «طاهره» گشت و ندید جز تو را

صفحه به صفحه لا به لا به تو به تومنبع: http://almm. /