رسانه
رسانه

پاکیمرنجان دلم را!

درخواست حذف اطلاعات

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه با وفایند تو گل بی وفایی
غمت در نهان خانه ی دل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند
بنازی که لیلی به محمل نشیند

به دنبال محمل سبک پر قدم زن
به دنبال محمل ای سبک پر قدم زن
مبادا غباری به محمل نشیند
مبادا غباری به محمل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی

مرنجان دلم را
مرنجان دلم را
که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم بنازم به بزم
محبت که آنجا گ به شاهی مقابل نشیند
گ به شاهی مقابل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی

به پا یت خلد خار آسان برارم
چه سازم به خاری که بر دل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
خوشا کاروانی که شب راه طی کرد
دم صبح اول به منزل نشیند
الهی بر افتد الهی بر افتد
نشان ج جوانی بگذرد
تو قدرش ندانی
ای جوانی بگذرد تو قدرش ندانی

نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفاییمنبع: http://almm. /حرف حساب!

درخواست حذف اطلاعات
سه چیز زن را به گریه می اندازد... ۱- حرفی که احساسش را جریحه دار کند. ۲- از دست دادن ی را که دوست دارد. ۳- مرور خاطرات خوبی که از دست داده. سه چیز که زن به آنها محتاج است... ۱- آغوش گرم وبا محبت. ۲- تایید شدن، که انگیزه اش را هم، بالا می برد. ۳- زمان برای رسیدگی به ظاهرش. سه چیز که زن را می کشد... ۱- تعریف و تمجید همسرش، از زنی دیگر. ۲- مبهم بودن آینده اش. ۳- ازدست دادن پدر و مادر، و فرزندش... سه چیز که زن به آنها افتخار می کند... ۱- زیبائیش. ۲- اصل و نصبش. ۳- نجابتش... سه چیز که زن را وادار می کند، از زندگی شخصی، برود... ۱- خیانت به او. ۲- عیب جویی از او. ۳- عدم احساس امنیت... سه چیز راز یک زن را فاش می کند... ۱- نگاهش. ۲- نگاهش. ۳- نگاهش.

منبع: http://almm. /yellow flicker beat!

درخواست حذف اطلاعات
i’m a princess cut from marble, smoother than a storm.
and the scars that mark my body, they’re silver and gold,
my blood is a flood of rubies, precious stones,
it keeps my veins , the fire's found a home in me.
i move through town, i’m quiet like a fight,
and my necklace is of rope, i tie it and untie.
and now people talk to me, but nothing ever hits home
people talk to me, and all the voices just burn holes.
i’m done with it (ooh)
this is the start of how it all ends
they used to shout my name, now they whisper it
i’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
we're at the start, the colours disappear
i never watch the stars, there’s so much down here
so i
this is the start of how it all ends
they used to shout my name, now they whisper it
i’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
we're at the start, the colours disappear
i never watch the stars, there’s so much down here
so i just try to keep up with the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
i dream all year, but they’re not the sweet kinds
and the shivers move down my shoulder blades in double time
and now people talk to me, i’m slipping out of reach now
people talk to me, and all their faces blur
but i got my fingers laced together and i made a little prison
and i’m locking up everyone who ever laid a finger on me
i’m done with it (ooh)
this is the start of how it all ends
they used to shout my name, now they whisper it
i’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
we're at the start, the colours disappear
i never watch the stars, there’s so much down here
so i just try to keep up with the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart
and this is the red, orange, yellow flicker beat-beat-beat-beat
lorde


منبع: http://almm. /halo!

درخواست حذف اطلاعات

remember those walls i built
well baby they're tumbling down
and they didn't even put up a fight
they didn't even make a sound

i found a way to let you in
but i never really had a doubt
standing in the light of your halo (oh oh)
i've got my angel now

it's like i've been awakened
every rule i had you breaking
it's the risk that i'm taking
i ain't never gonna shut you out

everywhere i'm looking now
i'm surrounded by your embrace
baby i can see your halo
you know you're my saving grace

you're everything i need and more
it's written all over your face
baby i can feel your halo
pray it won't fade away

i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo
i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo

hit me like a ray of sun
burning through my darkest night
you're the only one that i want
'think i'm addicted to your light

i swore i'd never fall again
but this don't even feel like falling
gravity can't begin
to pull me back to the ground again

it's like i've been awakened
every rule i had you breaking
the risk that i'm taking
i'm never gonna shut you out

everywhere i'm looking now
i'm surrounded by your embrace
baby i can see your halo
you know you're my saving grace

you're everything i need and more
it's written all over your face
baby i can feel your halo
pray it won't fade away

i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo
i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo

everywhere i'm looking now
i'm surrounded by your embrace
baby i can see your halo
you know you're my saving grace

you're everything i need and more
it's written all over your face
baby i can feel your halo
pray it won't fade away

i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo
i can feel your halo halo halo
i can see your halo halo halo

beyonceمنبع: http://almm. /شی ! nov. 6!

درخواست حذف اطلاعات

ای جان قلب منه آشفته ی دلداده مرجان ای جان

دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری پیکی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان

دلبَرا جان جان جان جان جان

مُطربا وای وای وای وای وای

حال من هی هی هی هی هی

هوی من های های های های های

یا رب به سمت من یارم روانه کن صبرم به سر رسیده

با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده

وای از شبی که بی یادش سحر شود هرگز چنین نباشد

با تار گیسویش دامی به وسعتم بر قامتم تنیده

دلبَرا جان جان جان جان جان

مُطربا وای وای وای وای وای

حال من هی هی هی هی هی

هوی من های های های های های

ای جان قلب منه آشفته ی دلداده مرجان ای جان

دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان

ردی خبری پیکی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان

دلبَرا جان جان جان جان جان

مُطربا وای وای وای وای وای

حال من هی هی هی هی هی

هوی من های های های های های

حامد همایونمنبع: http://almm. /بیداد! nov. 9!

درخواست حذف اطلاعات

دلم رمیده شد و غافلم من درویش

که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

خیال حوصله بحر می پزد هیهات

چه هاست در سر این قطره محال ش

بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را

که موج می زندش آب نوش بر سر نیش

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

به کوی میکده گریان و سرفکنده روم

چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش

نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش

بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ

خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیشمنبع: http://almm. /خدا همین حوالیه! nov. 3!

درخواست حذف اطلاعات
ساز زمانه کوکه کوک حال منو تو خوبه خوب

پای به پای من بیا دست به دست من بخون

چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده

دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

ساز زمانه کوکه کوک حال منو تو خوبه خوب

پای به پای من بیا دست به دست من بخون

چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده

دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه

به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه

خی م که تخته تخت خدا همین حوالیهمنبع: http://almm. /این نیز بگذرد!

درخواست حذف اطلاعات

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد

بسیار شد بلای تو، این نیز بگذرد

عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند

خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد

آیی و بگذری به من و باز ننگری

ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد

هر رسید از تو به مقصود و این گدا

محروم از عطای تو، این نیز بگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام می دهی

من می کنم، دعای تو، این نیز بگذرد

آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم

پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد

آمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشت

نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا

دیگر شده است رای تو، این نیز بگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟

بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذردمنبع: http://almm. /تو رو دوست دارم! nov. 3!

درخواست حذف اطلاعات

من یه پرندم آرزو دارم تو باغم با شی
من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی
هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی
تا زنده باشم می میرم اگه از تو جدا شم
می میرم اگه از تو جدا شم
اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

مثل هر ی که دوست می داره جسم و جونشو
مثل اسمونی که ستاره شو یا ستاره ای که اسمونشو
اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم

تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

مثل هر ی که دوست می داره جسم و جونشو

من یه پرنده م ارزو دارم تو باغم با شی
من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای با شی
هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی
تا زنده باشم می میرم اگه از تو جدا شم
می میرم اگه از تو جدا شم
اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارمتو رو دوست دارم

تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

ایرجمنبع: http://almm. /زیباترین و مشهرترن غزل طاهره قرةالعین!

درخواست حذف اطلاعات

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو

شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو

از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده‏ام

خانه به خانه در به در کوُچه به کوچه کو به کو

می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام

دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خطت

غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو

ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل

طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو

مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان

رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو

در دل خویش «طاهره» گشت و ندید جز تو را

صفحه به صفحه لا به لا به تو به تومنبع: http://almm. /stitches! oct. 26!

درخواست حذف اطلاعات

i thought that i've been hurt before
but no one's ever left me quite this sore
your words cut deeper than a knife
now i need someone to breathe me back to life

got a feeling that i'm going under
but i know that i'll make it out alive
if i quit calling you my lover
move on

you watch me bleed until i can't breathe
i'm shaking falling onto my knees
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches
i'm tripping over myself
i'm aching begging you to come help
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches

just like a moth drawn to a flame
oh you lured me in i couldn't sense the pain
your bitter heart cold to the touch
now i'm gonna reap what i sew
i'm left seeing red on my own

got a feeling that i'm going under
but i know that i'll make it out alive
if i quit calling you my lover
move on

you watch me bleed until i can't breathe
i'm shaking falling onto my knees
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches
i'm tripping over myself
i'm aching begging you to come help
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches

needle and the thread
gotta get you out of my head
needle and the thread
gonna wind up dead

needle and the thread
gotta get you out of my head
needle and the thread
gonna wind up dead

needle and the thread
gotta get you out of my head
needle and the thread
gonna wind up dead

needle and the thread
gotta get you out of my head get you out of my head

you watch me bleed until i can't breathe
i'm shaking falling onto my knees
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches
i'm tripping over myself
i'm aching begging you to come help
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches

and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches
and now that i'm without your kisses
i'll be needing stitches

shawn mendes

فکر می قبلاً خیلی اذیت شدم
ولی هیچ تا بحال اینجوری منو زخم خورده تنها نگذاشته بود
حرفهای تو مثل خنجری وارد قلبم شد
در اون لحظه شدیداً به ی احتیاج داشتم که نفس و زندگی رو بهم برگردونه
احساس می دارم میمیرم
ولی میدونستم که میتونم مقاومت کنم و خودم رو نجات بدم
اگر و تنها اگر دیگه بهت فکر نکنم و تو را "عشقم" خطاب نکنم
و به زندگیم ادامه بدم

تو بیرحمانه منو نگاه میکردی و منتظر بودی تا نفس های آ رو بکشم
من از اون طرف داشتم میلرزیدم و روی زانوهام افتاده بودم
داشتم از درد به خودم میپیچیدم
و ماست می که کمکم کنی
ولی تو درست شبیه پروانه ای که داخل آتش افتاده
سعی داشتی منو اغوا کنی که نتونم درد رو حس کنم
قلب بیرحم تو سرد شده بود
و من باید خودم به خودم کمک می
و چون بوسه های تو رو نداشتم برای یام دردم
به بخیه برای زخم هام احتیاج داشتم!!!منبع: http://almm. /متن ملاقات مولانا و شمس!

درخواست حذف اطلاعات

هر زمان نو می شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی ست
مصطفی فرمود دنیا ساعتی ست
آزمودم، مرگ من در زندگی ست
چون رهی زین زندگی، پایندگی ست

کیستی تو… قطره ای از باده های آسمان
این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندان و خود را وارهان
کیستی تو… آدمی مخفی ست در زیر زبان
این زبان است بر درگاه جان
کیستی تو… تیر پرّان بین و ناپیدا کمان
جان ها پیدا و پنهان جانِ جان

کیستی تو… رهنُمایم، همرهت باشم رفیق
من قلاووزم در این راه دقیق
کیستی تو… همدلی کن ای رفیق
در عشق سلیمانی من همدم مرغانم
هم عشق پری دارم، هم مرد پری خوانم
هر که پری خو تر، در شیشه کنم زودتر

برخوانم و افسونش حراقه بجنبانم
هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانم
هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم
کیستم من؟ کیستم من؟ چیستم من
تا نگردی پاکدل چون جبرئیل
گرچه گنجی در نگنجی در جهان
رخت بربند و برس در کاروان
آدمی چون کشتی است و بادبان
تا کی آرد باد را آن بادران

هیچ نن م به جز دلخواه تو
شکر ایزد را که دیدم روی تو
یافتم ناگه رهی من سوی تو
چشم گریانم ز گریه کند بود
یافت نور از نرگس جادوی تو
بس بگفتم کو وصال و کو نجاه
برد این «کو کو» مرا در کوی تو
جست وجویی در دلم انداختی
تا ز جست وجو رود در جوی تو

خاک را هایی و هویی کی بُدی؟
گر نبودی جذب های و هوی تو
مخزن «انّا فتحنا» برگشا
سرّ جان مصطفی را بازگو
مستجاب آمد دعای عاشقان
ای دعاگو آن دعا را بازگو
چون دهانم خورد از حلوای او
چشم روشن گشتم و بینای او
پا نهم گستاخ چون خانه روم
پا نلرزانم نه کورانه روممنبع: http://almm. /دیوانه مجنون چو دیوانه ببیند خوشش آید!

درخواست حذف اطلاعات

دیوانه مجنون چو دیوانه ببیند خوشش آید،،،

مجنون دل آزرده چو دلداده ببیند خوشش آید،،،

پروانه به حق،عاشق شمع است و لیکن،،،

هر شمع چو پروانه ببیند خوشش آید،،،

عرفان که بسی سهل و بسی سخت نماید،،،

درویش ِخطارفته چو رندانه ببیند خوشش آید،،،

عاشق پی معشوق خمار است و گهی مست،،،

معشوقهٔ بدمست چو پیمانه ببیند خوشش آید،،،

ساقی قدَحی پُر کن ازین مِی که بنوشم،،،

گمگشته ز اغیار چو کاشانه ببیند خوشش آید،،،

اکبر فرشی (شاهد)منبع: http://almm. /