رسانه
رسانه

قوی ترین سلاح گیاهی برای مبارزه با سرماخوردگیقوی ترین سلاح گیاهی برای مبارزه با سرماخوردگی

درخواست حذف اطلاعات

سمانه رمضانی گیوی متخصص طب سنتی درباره تد ر پیشگیری از سرماخوردگی در فصول سرد سال اظهار کرد: افراد باید متناسب با سرد شدن هوا در پاییز لباس های گرم بپوشند، همچنین اشخاص با توجه به افت بیشتر دما در شب یا ساعات اولیه صبح باید در این اوقات پوشش کافی داشته باشند و در معرض باد سرد یا کولر قرار نگیرند.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]