رسانه
رسانه

وبلاگ تاریخی و جغرافیایی " ارگ ایران "اروپا همان اروپه ایرانی است

درخواست حذف اطلاعات

غربیها بویژه از دوران استعمار سعی داشتند،  با تاریخ نویسی استعماری درک و بینش از تاریخ و جغرافیای تاریخی را تغییر دهند،  ریشه نام اروپا همان اروپه ایرانی است.

اروپا همان اروپه ایرانی است

پیش نویس

      غربیها بویژه از دوران استعمار سعی داشتند،  با تاریخ نویسی استعماری درک و بینش از تاریخ و جغرافیای تاریخی را تغییر دهند،  ریشه نام اروپا همان اروپه ایرانی است.

      توجه نمایید اینکه اروپا همان اروپه ایرانی است،  دلیل بر برتری اسمی و نسبی ایرانی نیست،  بلکه فقط بررسی جغرافیای تاریخی،  جهت درست دانستن از تاریخ است.

تصویری گوگل ارت از اروپا،  ع شماره 3587.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  ع شماره 1618.

این برگه پیوست لینک زیر است:

کلیک کنید:  جغرافیای تاریخی ایران

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

اروپا همان اروپه ایرانی است

تاریخ اروپه

      نام آری بی ari bi در نوشتار سارگن پادشاه آشور درباره مادها به کار رفته است،  و در زبان انشانی و ایلامی آری په خوانده می شود.

      کریستین سن می نویسد:  پادشاهان اسطوره ای سکا در اینجا،  آو و خشیه هستند،  که یونانیان آنها را آ و ائیس می گویند.  اولین شاه قومی آنها ا ه بود،  که با ا کشاد (ا ه شاه) تورات یکی است.

      کتزیاس می نویسد:  اولین پادشاه ماد اربسس (به فارسی = اربکه , ا ه) نامیده می شد.  دیاکو اولین شاه ماد است.

      شجره ماد های کتزیاس:   اربا 28 سال،  مائودا 50 سال،  سوسارمس 28سال،  ارتی کاس 50 سال،  اربی یانس 22سال،  ارتایُس 40 سال،  ارتی نیس 22 سال،  استی براس 40 سال،  اسپنداس 25 سال،  استی گاس 35 سال.  که به نوشته بیرونی در آثارالباقیه خیلی نزدیکتر است.

      مردم باختر گویند:  مردی از عجم که نام او به عبرانی ارباق است،  و بفارسی ده اک و به تازی ضحاک،  بر این پادشاه (ثرنوقلنقریراس آشوری) وج کرد،  و با او جنگ نمود،  تا آنکه او را ش ت داد،  و او را بکشت و خود به سلطنت رسید،  تا آنکه کیانیها که پادشاه بابل بودند،  و اهل بابل ایشان را کلدانیان می گویند،  به پادشاهی قیام د.  اربا = ارباک = ارباق عجم ماد نژاد.

   سومین پادشاه پیشدادیان تهمورث است،  نام او در اوستا "تخمه اروپه" گفته شده،  به معنی زاده اروپه.

   ــ  اروپه = اور + په یا پا = شهر بزرگ،  شهر بلند.

اروپا همان اروپه ایرانی است

گمراه کننده ها

      مطابق معمول تاریخ نویسی استعماری برای ریشه ی نام اروپا داستان زیر را ساخته اند:

      واژهٔ اروپا را برگرفته از واژهٔ سامی به معنی غروب دانسته اند،  که از ریشهٔ اکدی erebu وارد زبان های اروپایی شده است.

      منشأ نام اروپا به نخستین دوره های تاریخی مربوط می شود،  در زبان سامی جهت طلوع آفتاب را آچو (acu) یا آسو (asu) و سمتی را که خورشید غروب می کرد ارب (erb) یا اریب (irib) می نامیدند.  همین کلمات به محض آنکه از زبان فنیقها به زیان یونانیان نفوذ کرد،  به کلمه آسیا و اروپا تبدیل گردید.  به این ترتیب که کلمه اولی به سرزمین های مشرق دریای اژه،  و واژه اروپا به ممالک مغرب دریای اژه اطلاق می گردد.

اروپا همان اروپه ایرانی است

در کتاب دیگر

   در کتاب ایران بزرگ آقای امید عطائی فرد می نویسد:

      آنچه که امروزه به نادرست "هند و اروپایی" و" هند و ژرمنی" خوانده می شود،  و نامی از ایران ندارد باید آریایی خواند.  کاربرد اصطلاح  "هند و اروپایی" خیانت و نادانی درباره تاریخ و فرهنگ است.  ایرانیان (آریاها) دیرین ترین مردمان،  و نیاکان تیره های هندی و اروپایی به شمار می روند.

   مشکل اصطلاح "هند و اروپایی" آن است،  هندی که از آن سخن به میان است،  آریابهارات (کشور هندوستان امروزی) نیست،  بلکه  ت و فرهنگ هخا ان پارس نژاد و اروپای آن اروپه باستانی است،  که مردم آن از تخمه تهمورث منظور ایر ها می باشند.

جهت اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

کلیک کنید:  جغرافیای تاریخی ایران

تاریخ اروپا

      تاریخ اروپا شامل بود و باش مردمان در قاره اروپا از زمان پیشا تاریخ،  یعنی حدود هزاره 45 قبل از میلاد تاکنون است.  تاریخ اروپا بزودی پست می شود.

      اروپا و فرنگ در اصل نامهای ایرانی بوده اند:

      اروپا = اور + پا = شهر بزرگ.

      فرنگ = فر + رنگ = شکوهمند.

      اروپا در هزاره دوم میلادی تغییر آوا داده و یو هم گفته شد.

      یو = یور اوپه = اروپه آن سمت.  یور در تعدادی از ای غربی بکار رفته است.

نقشه اروپا از آبراهام اورتلیوس در سال ۱۵۹۵،  تصویر شماره 4831.

   برچسبها:  اروپا، اروپه، اروپه باستان، هند و اروپایی، هند و ژرمنی، تاریخ اروپا، آریابهارات.

........

اروپا همان اروپه ایرانی است

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

    ی فرهنگ و تاریخ ــ  آثار تاریخی ایران را از آن یونان می گویند، و برای آن داد سخن از دمکراسی 5000 ساله یونان و غرب می گویند، جوانان با هوش متخصص ایران، سیستم آموزشی کپی پیسی ایران، دروغهای تاریخ را دور بریزید، تا بتوانید به ی های تاریخی پاسخ بدهید. 

............................

کلیک کنید:  تاریخ و جغرافیای کشورها

کلیک کنید:  پارتیزان های فرهنگی ایران

کلیک کنید:  خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

تارنمای ارگ ایران ابزاری است،  برای اینکه قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ را بالا ببرید.

قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

پیش نویس

      تارنمای ارگ ایران ابزاری است،  برای اینکه قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ را بالا ببرید.  در این پست به کتابها و مقاله های روشنگر درباره قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ می پردازم.  تاریخ قبل از قرن شانزده که بخورد مردم جهان داده اند،  سری سابقه ضبط شده یک پارچه جادویی ریز بافته از دروغهای پیچیده در مورد وقایع است،  که باید با قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ به آنها پی برد.

تصویر انوش راوید در یک سایت باستانی ،  در اینجا،  ع شماره 3600.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص شه کنید در اینجا،  ع شماره 1619.

این برگه پیوست لینک زیر است:

کلیک کنید:  برداشت دروغها از تاریخ ایران

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

فهرست قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

       نوشته های بیشتر قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ را در جستجوی ارگ ایران بی د،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.

 

لینکها

 

1

کلیک کنید:

 

2

کلیک کنید:

 

3

کلیک کنید:

 

4

 

 

 

 

 

................

قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

آناتولی تیموفیویچ فومنکو

نویسنده کتاب:  تاریخ خیالی یا علمی

       آناتولی تیموفیویچ فومنکو ــ  متولد ۱۳ مارس ۱۹۴۵ در استالینو،  اتحاد جماهیر شوروی،  ریاضیدان روسی،  تی مسکو،  و همچنین به عنوان یک مکان شناس شهرت دارد.

کتاب 650 صفحه ای تاریخ خیالی یا علمی،  حدود پانصد ع و نمودار تصویر نسخه باستانی دارد،  و بخوبی نشان می دهد ماجراهای تاریخی که بخورد مردم داده اند،  و تاریخی که بعنوان سال مبدا میلادی استفاده می شود دروغ است.

تصویر جلد کتاب تاریخ خیالی یا علمی،  ع شماره 8871 .

کلیک کنید:  تاریخ نگاران دگر ش تاریخنویس نوین

قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

معرفی کتاب «تاریخ: خیال یا علم»

history: fiction or science?

      «تاریخ: علم یا خیال» که در سال 2007 از سوی انتشاراتِ دِلامِر ریسورسز منتشر شده،  و دارای 624 صفحه است،  یکی از همین کتاب هاست.  کتاب با طرح چند پرسش کلیدی آغاز می شود:  اگر به شما بگویند مصائب در قرن نخست میلادی رخ نداده است،  چه فکر می کنید؟  اگر بدانید دیوار های تروا به راستی در جای دیگری مثلاً قسطنطنیه واقع شده، چطور؟  اوهام و افات آمیخته به تاریخ عهد عتیق،  رویدادهای مربوط به جنگ ها،  تاریخ فاتحان،  آغاز عصر تاریکی،  ظهور و سقوط تمدن ها و...  را چگونه توجیه می کنید؟

      واقعیت این است که آموزگاران گفتند و در کتاب ها نوشته شد و ما آموختیم،  که تاریخ را با اسطوره درآمیزیم و روایاتِ گذشته را به صورت ی ان و بدون هرگونه انتقادی اخذ کنیم.  پس از شرح مختصری در خصوص جایگاه تاریخ در یونان باستان و طرح نظرات انتقادی توسیدید و دیگران، نویسنده به تاریخ مذهبی می پردازد و عنوان می کند:  کلیسا برای حفظ حکومت خود به دنبال پایه ای در گذشته بود.  در حالیکه هرگونه اظهار مستقل شه را قرار می داد و گذشته را تنها جهت فهم مقاصد خدا مهم می دانست.  کار به جایی رسید که مورخانی مثل اسکالیگر (1609ـ 1540)،  در ثبت وقایع تاریخی،  انجیل را شاهد گرفته و ادعا کرد،  که خداوند کار آفرینش جهان را درست در سالِ 3947 پیش از میلادِ انجام داده است.  یا هنگامی که کپلر ستاره شناس (1571ـ 1630) دست به کار تعیین تاریخ آفرینش جهان شد،  اسناد و شواهد نجومی را با آیات و عبارات تورات تطبیق داد،  و گفت خداوند جهان را در سال 3992 پیش از میلاد آفریده است.

      پس از آن، آناتولی فومنکو نویسنده کتاب تاریخ خیالی یا علمی،  به عصر تبدیلِ تاریخ به علم وارد می شود.  به عقیده ی او،  شرایط لازم برای تبدیل شدن تاریخ به یک علم،  در قرون اول عصر جدید (18ـ 16) فراهم آمد،  و نخستین شرط، شه بود.  حمله به اوهام آغاز شد و بین علم و کلیسا مبارزه ای جدی درگرفت: جعل و تقلب بیش از آن بود که تصور می رفت....

      افشای تقلب های تاریخی کلیسا،  های مکرر را در پی داشت و البته تألیف تاریخ انتقادی و اصلاحی نیز از سوی مورخان ادامه یافت.  آن ها به عوامل دیگر رشد جامعه مثل اقتصاد توجه د.  به گونه ای که آدام اسمیت (1723ـ 1790) در کتاب معروف خود به نام بررسی طبیعت و علل ثروت ملل،  که در سال 1776 منتشر شد،  قوانین رشد جامعه را نتیجهی مجموع شرایط اقتصادی می داند.

      قرن نوزدهم،  زمان تهیه روش تحقیق بود. علم کوشید واقعیت را از خیال جدا کند،  و بر اساس مدارک آزموده،  آن را به پدیده ای متقن بدل نماید.  جست وجوی مدارک کهن و تجزیه و تحلیل آن ها آغاز شد.  اما برغم همه تلاش ها،  شیوه نقد درونی تاریخ،  کاری بس مشکل بود،  و اغلب علما تنها به تجزیه و تحلیل خود متن بسنده می د.  تاریخ به گفته انگلس در اعصار مختلف اشکال بسیار گوناگون و در عین حال محتوایی بسیار مختلف داشته است،  و به موازات تاریخ علمی،  اشکال گوناگون غیر علمی نیز به حیات خود ادامه دادند.

      فومنکو در مقدمه ورود اوهام و تخیلات در تاریخ مصر،  یونان، کتاب مقدس، و در دورانِ جدید تاریخ روسیه را به نقد کشیده و پس از آن بخش های اصلی کتاب را که در هفت فصل و یک ضمیمه مفصل تدوین شده،  ارائه می کند.

      فصل اول «مشکلاتِ رویدادنگاری تاریخی» نام دارد و حاوی 18 بخش است.  نقد گاهشماریِ رومی به عنوانِ بنیادِ رویدادنگاریِ اروپایی،  آغازگر این فصل است.  پس از آن با شرح مختصری پیرامون تاریخ نگارانِ مثل اسکالیگر، پتاویوسو دیگران، تاریخچه شکل گیریِ رویدادنگاریِ معاصر در حوزه تاریخ عهد باستان به دست داده شده.  بحث در مورد صحت و سقم رویدادنگاریِ کلیسا و آغاز نقد آن با طرح نظرات انی مثل دوآرچیلا،  روبرت بالدوف،  جین هاردوین،  ادوین جانسون و ویلهلم ک همراه شده است،  و پس از آن بخشی جالب با عنوان «اعتبار تردید پذیرِ تاریخ و گاهشماری رومی»،  نویسنده مشکلاتِ موجود در تاریخ مصر باستان را مورد بررسی قرار می دهد تا با نقبی در شیوه تاریخ گذاری به تواریخ خاورمیانه برسد،  و از آنجا بحث مستوفای تاریخگذاریِ متونِ مقدس را آغاز نماید.

      مشکلات و تناقضات ناشی از خوانش متون کهن،  عنوان بخش هشتم این فصل است.  در اینجا مشکلات آوایی و تناقض موجود در ثبت رویدادهای کتاب مقدس،  با اتکا بر شواهد باستان شناسی آشکار شده است.  جغرافیا و محل وقوع این رویدادها مثلاً شهر بابل از جمله این اشکالات است،  و سرانجام فصل اول در بخش هجدهم و با تردید در تاریخ گذاری با کربن پایان می پذیرد.

      فصل دوم تاریخ گذاری نجومی نام دارد،  و حاوی پنج بخش اصلی و 19 بخش فرعی است.  آیا تاریخ وقوع خسوف و وف های باستانی و قرون میانه،  تاریخی صحیح است؟  بررسی نظرات توسیدید در این باره،  ترسیم منطقه البروج و برج های دوازده گانه فلکی در مصر باستان،  استفاده از داده های نجومی در رویدادنگاری، ستاره شناسی در قرون وسطی،  نجوم در عهد جدید و خطا های موجود در داده های کتاب مقدس از جمله بخش های این فصل است.

      فصل سوم با عنوان تاریخ گذاری زایچه های نجومی،  آنگونه که در مکاشفه یوحنا آمده است،  از 18 بخش تشکیل شده است.  آغازگر این فصل روشِ پیشنهادیِ تحقیق و اطلاعاتِ عمومی درخصوص مکاشفه و زمانِ تحریر آن است.  از دیگر بخش های این کتاب می توان به رویدادهای رخداده در جزیره پتموس،  راه شیری،  24 ساعت نجومی و صورت فلکی تاج شمالی،  مشتری در برج قوس، ترسیم واقعه مکاشفه در برج فلکی مخصوصِ آن،  و بازسازیِ مفهومِ درونیِ رویداد مکاشفه اشاره کرد.

      فصل چهار نجوم در عهد عتیق،  دارای 13 بخش است.  نجوم در کتاب حزقیال نبی، وصف راه شیری و صورت های فلکی در عهد عتیق، توصیف قطاع ها یا جناحهای نجومی در سپهر فلکی،  صور فلکی اسد و ثور،  نبوت زکریا و تاریخ آغاز آن،  تاریخ نبوت ارمیاء نبی،  اشعیای نبی و دانیال از جمله این بخش هایند.

      فصل پنجم با عنوان شیوه های تاریخ گذاریِ رویدادهای کهن آنگونه که توسط آمارهای ریاضی ارائه شده اند،  از 42 بخش تشکیل شده،  که اهم آن ها عبارتند از:  مدل آماری،  وقایع نامه های ضعیف و قوی،  آزمایش تجربی،  بررسی مدل آماری تاریخ در روسیه،  ورود آمارهای ریاضی در تعیین دقیق سلسله های پادشاهی،  رابطه آمار و متن تاریخی و تحلیل آماری کتاب مقدس.

      در فصل شش که ترسیم یک نقشه زمانی جهانی و نتایج بکارگیری آن،  نام دارد،  مباحثی همچون اختلاف های زمانی بین 330 و360 سال،  معنای حروف در روم باستان و در قرون وسطی،  نتیجه گیریِ مشابه از داده های متناقض، عیسای تاریخی و عیسای افسانه ای،  قانون در تاریخ،  درک تاریخی،  توجیه واقعیات،  نقد نقشه ها،  حقیقت، خطا و شک،  در 16 بخش اصلی و 32 بخش فرعی به بحث گذاشته شده است.

      عصر تاریک در قرون وسطی،  عنوان فصل هفتم کتاب است،  با 9 بخش اصلی و 31 بخش فرعی که از میان آن ها عناوین زیر حائز اهمیت هستند:  رنسانسِ راز آلودِ عصر کلاسیک در روم قرن وسطی، بدفهمی های مورخان در خصوص عهد باستان و عصر تاریک قرون وسطی،  چگونه پلوتارخ تاریخ پرشکوه ایتالیا را از هیچ بیرون کشید؟  یت و میترائیسم،  اشاره به عیسی در صنایع دستی مصر باستان،  موسی، هارون و مریم در قرآن،  تاریخ کلیسای جامع مرقس مقدس در ونیز و...

      بخش ضمیمه حاوی 11 قسمت است که نمودارها،  نقشه ها وج های آماری مربوط به فصول 2 و 5 و6 را دربر گرفته،  و علاوه برآن حاوی دو مقاله مجزا نیز هست.  یکی با عنوان،  توازی بین تواریخ ارمنستانِ قرون وسطی،  و دیگری با نام سه بازتابِ موهوم پیرامون یک سلسله قرون وسطایی.

      مضمون اصلی نظرات نویسنده حول این محور است،  که پیشرفت علوم در سال های اخیر با نفوذ روش های ریاضی و مقادیر در آن مواجه بوده است.  این امر تنها مربوط به علوم طبیعی نبوده و علوم اجتماعی و انسانی را نیز دربر میگیرد.

کتاب در اینجا.

قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

افسانه ز از واقعیت تاریخی

منبع:  کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره 140 دی 88،   ترجمه مرضیه سلیمانی.

      مطالعه تاریخ، مطالعه علل است و مورخ دائماً می پرسد:  چرا؟  مونتسکیو در روح القوانین می گوید:  «بیهوده است تصور کنیم،  آنچه در جهان می بینیم،  معلول تقدیر کور است.  افراد تنها و تنها فرمانبردار اوهام و خیالاتشان نیستند.»

      در سال های اخیر وضع تا اندازه ای تغییر کرده است.  امروز ما دیگر از قوانین تاریخ صحبت نمی کنیم.  از طرفی به لحاظ ای ابهامات فلسفی،  نیازی نیست به واژه علت بپردازیم،  و از طرف دیگر،  به لحاظ ارتباط تصویریش با جبر،  از رونق افتاده است.  بدین قرار،   ای افراد صحبت از علت در تاریخ نمی کنند،  بلکه از توضیح یا تفسیر یا منطق موقعیت یا منطق درونی حوادث سخن می رانند.  یا برداشت علّی (چرا اتفاق افتاد) را به سود برداشت فعلی (چگونه اتفاق افتاد) طرد می کنند.

      از سوی دیگر محک تفاوت میان تصادف و قانون،  یا قاعده در علوم فیزیکی و نیز در امور انسانی، آنگونه که توین بی می گوید،  ادراک ما از ساختارهای طبیعت انسانی و ساختار طبیعت غیرانسانی است.  برخی عناصر نظم و قاعده،  هم در طبیعت آدمی و هم در طبیعت مادی وجود دارد،  اختلاف در میزان آن هاست.

      طبیعت آدمی البته بسیار ظریف تر و واجد قید و بند های  بیشتر است.  ذکر دو مثال شاید راهگشا باشد.  در مطالعه امور انسانی،  گزینش آنچه مهم است و آنچه در آینده ممکن است اهمیت پیدا کند،  بسیار اساسی است.

      می گویند وقتی اداره بایگانی عمومی در انگلستان تأسیس شد،  چنان از انبوه اسناد و مدارک  انباشته شد،  که متصدیان گفتند نمی توانند این همه اوراق را جا دهند،  تا چه رسد آن ها را نظم و سامان بخشند.  پس به فکر افتادند مقدار زیادی از آن ها را از بین ببرند. گفتگو درگرفت که چه را دور بریزند.  از قرار معلوم کلیه مدارک،  چه خصوصی چه عمومی،  مربوط به بنای راه آهن در این کشور را منهدم د.  چون به زعم آنان،  موضوعی چنین پیش پا افتاده و مل بار نمی توانست مورد علاقه ی باشد.

      امروزه اقتصاددانان برای دسترسی به آن اسناد از هیچ چیز دریغ ندارند.  نکته این است،  که کمتر از یک قرن پیش به فکر ی خطور نمی کرد،  که این اوراق در آینده چه اهمیت خطیری پیدا خواهد کرد.  همچنین در حدود زمان اوگوستوس،  یونانیانِ ادب پرور برآن شدند،  که ادبیات آتنی قرون پنجم و چهارم،  معیار ادبیات راستین است،  و مردم باید دوباره بدین الگوی آتنی بنویسند.  پس آنچه را در فاصله سبک اصیل کلاسیک آتن و سبک آتنی بدلی خودشان به تحریر درآمده بود،  از میان بردند.

      این از جمله مواردی بود که علم فروشی و سبک گراییِ محض،  معیار و مأخذ قرار گرفت،  آن هم در موردی که ضوابط موردنظر نه تنها نامناسب،  بلکه یقیناً زیان بخش بود.  مورخان و ادیبان برای به دست آوردنِ ادبیات از دست رفته بین این دو دوره،  هر بهایی حاضرند بپردازند.

  اما تاریخ هایی که مغرضانه،  بدون تحقیق و ب ایه خیال نوشته شده اند،  خود مبحث مجزای دیگری است. امروزه کنفرانس های علمی،  بیشتر وسیله ای هستند برای س وش گذاشتن بر غرض ورزی هایی که زمینه ای دارند،  و نه علمی.

      در مورد نقش اسلاوها در تاریخ اولیه روسیه،  هجوم آن ها به یونان در قرون ششم و هفتم میلادی،  خلوص نژادی یونانی ها،  استقرار رومانی ها در دره کا ات پیش یا پس از مجارها،  تفاسیر یان از عهد عتیق و تحریف تاریخ به دست خود یهودی ها چه می توان گفت؟

      نمونه هایی از این دست بسیارند و ما می بینیم که بخش قابل توجهی از تاریخ نه ب ایه مستندات علمی و تحقیقی،  که براساس اغراض و بر بستر توهم وخیال نوشته شده است.  در این خصوص رنه شاتو بریان،  نویسنده معروف فرانسوی می گوید: «تاریخ فریبکاری محض است،  و همواره به همان صورت باقی می ماند که یک نویسنده بزرگ آن را پرداخته باشد.»

      اینجاست که بحث نقد تاریخی مطرح می شود.  از دیدگاه تاریخ گرایی قدیم،  تاریخ دقیقاً عبارت است از آنچه  بواقع اتفاق افتاده است.  اما از دیدگاه تاریخ گرایی نوین،  مورخان نمی توانند تصویر منسجمی از مردم، کشور ها یا دوران های تاریخی موردنظر به دست دهند،  و همچنین قادر نیستند رخدادهای تاریخی را به شیوه معینی بازسازی کنند،  زیرا تمامی تاریخ جنبه ذهنی دارد و هرگز نمی توان به «حقیقت» آن دست یافت.

      نقد در لغت به معنی «بهینِ چیزی را برگزیدن» و نظر در پول طلا یا درهم تا در آن به قول اهل لغت،  سره را از ناسره بازشناخت،  و بی تردید داوری در خصوص نیک و بد و سره و ناسره مست م معرفت درست و دقیق آن امور است.  در اروپا بررسی انتقادی متونِ مذهبی فعالیتی بود،  که بعنوان نوعی مناقشه دینی در جریان اصلاح مذهبی شکل گرفت.

      در آن هنگام نقد متون انجیلی به منزله قضاوتی منفی اما عینی درباب عمل و احکام دستگاه در نظر گرفته می شد.  در مورد معنای نقد، فوکویاما، که تأثیر بسزایی بر تاریخگرایی نوین داشته و برداشت نوین او از تاریخ،  راه را برای بررسی تاریخی متون می گشاید، معتقد است: «نقد، روش بررسی، در فرایند گیرندگی و دهندگی ذهن است،  که در ارتباطِ دوسویه با نگرش نقادانه و ماهیت اثر شکل می گیرد.»

      در این میان نقد تاریخی به دو بخش تقسیم می شود:  نقد برونی و نقد درونی.  نقد برونی، رویکرد تبیینی به متن است،  بدین معنا که ابعاد و زوایای مختلف موجود و مذکور در متن شکافته و بیان می شود. اما در نقد درونی یا رویکرد تأویلی به متن،  ابعاد و زوایای مختلف موجود و غیر مذکور در متن کشف و تفسیر می گردد.  در عین حال هر نقد تاریخی را می توان به دو بخش مجزا از هم تفکیک کرد:  نقد راوی و نقد روایت.  شاخص ها و مؤلفه هایی که برای هریک از این دو بخش باید لحاظ شود، عبارت است از:

   الف) نقد برونی راوی:     هویت فردی و خانوادگی؛   مشخصات جسمی و فیزیکی؛   فاصله زمانی و مکانی بین راوی و روایت؛   سبک و اسلوب نگارشی راوی؛   زمان و مکان رشد و نمو راوی؛   اعتقادات و گرایش های فکری او؛   وابستگی های و اجتماعی؛   جایگاه علمی راوی بلحاظ رجالی؛   عد وی؛  10ـ  وضعیت و شرایط تاریخی مخاطبان راوی.

   ب) نقد برونی روایت:     اص روایت از لحاظ خط و زبان و نوع کاغذ،  و شیوه تحریر که آیا با زمانه و فرهنگ راوی تطابق دارد یا نه؟؛    تناسب معنوی روایت با روایت های موازی؛    تعیین، کنترل و تاریخ روایت؛    بررسی منابع و مآخذ روایت؛    فهم معانی لفظی روایت با توجه به تحول و تطور زبان در بستر تاریخ؛    زدودن امور غیرواقع از روایت؛    صحت و سقم انتساب روایت به راوی؛    کشف جعل، تزویر و وجود خطا و اشتباه در روایت؛    استفاده از مدارک دیگر مانند مهرها، نشان ها، سکه ها و...در فهم محتویات روایت؛ 10ـ  استفاده از باستان شناسی برای بررسی و فهم آثار بجامانده درباره روایت.

   ج) نقد درونی راوی:     فهم علایق و انتظارات راوی ـ  حیث فاتی؛    فهم و تنقیح پیش فهم های راوی؛   راوی از نقل روایت چه مقصودی داشته است؛    فهم تحولات معنوی زبان راوی،  با عنایت به این مسئله مهم که زبان یک پدیده تاریخی است، و شرایط و امکان های بیان، تاریخی و متحولاند.

   د) نقد درونی روایت:  1 ـ  فهم معنی حقیقی روایت و ارزی آن در میزان عقل؛    استنتاج حادثه یا حقیقت تاریخی غیر مذکور در روایت؛    کشف حلقه های مفقوده در روایت به کمک عقل تاریخی؛    سنجش، ارزی و مقایسه عقاید و آرای مورخان دیگر یا نقادانی که با این رخداد سروکار داشته اند؛    کشف فهم و دیدگاه اصلی موجود، اما مستور در روایت که همه مطالب روایت بر محور آن نظم یافته است.

      مثالی بارز در این زمینه دیدگاه ابن خلدون،  مورخ مسلمان است.  برای ابن خلدون تاریخ به عنوان علم چیزی است از نوع علوم مربوط به جامعه.  نقد مدارک و اسناد در نزد او شرط عمده کار مورخ است.  او از بی دقتی مورخان پیشین انتقاد می کند و ضرورت نقد تاریخی را پیش می کشد.  نقد او غیر از بررسی گواهی هایی که در تاریخ اصل کلی است،  مبتنی برآن چیزی است،  که وی قانون المطابقه می خواند.  یعنی آن که حوادث منقول با آن چه اقتضای طبیعت و احوال جاری عمران بشری است، منطبق باشد.

      او در «مقدمه» بر مورخان گذشته می تازد که در نقل اخبار گزاف دقت نمی ورزند و آنچه را پیشینیان گفته اند،  بی هیچ تأملی تکرار می کنند.  مثلاً در مورد خبری که به موجب آن تعداد لشکریان بنی را بعضی مورخان ششصد هزار تن ذکر کرده اند،  خاطرنشان می کند که وجود چنین عده ای با استعداد سرزمین مصر و شام، به­هیچ­وجه موافق نیست،  و در آن روزگار هم، مثل امروز، حرکت چنین ی در آن حدود غیرممکن بوده است.

      در غرب البته آثار بسیاری در این زمینه تألیف شده است،  که از میان آن ها رسالاتی در نقد تاریخی اثر ادوارد جیلور بورن یکی از کهن ترین آن ها (1901) و نقادی تاریخی اسناد، تألیف ریچارد لوکاس مارشال از زمره ی تازه ترین آن هاست (2009). آثار دیگری از جمله نقادی تاریخی و معنای متن اثر جی. ج ن (1989)،  مطالعه ای در نقادی تاریخی تألیف جین نورتون کرو، ارنست مارچند واستنلی پینسِت (1988)،  نقد تاریخی نوشته ژانت اسمار (1993)،  نقادی تاریخی و تفسیر کلامیِ متن مقدس کارِ پیتر اشتولما (1977)،  حقیقت تاریخی، نقادی تاریخی اثر هِلدویگ شوایت،  آکیم میتاگ و یورن روزن (2005)،  نقادی تاریخی و عهد عتیق تألیف ماری ـ  ژوزف لاگرانج (2009) و ظهور نقد تاریخی اثر معروف اسکار وایلد،  که نخستین بار در سال 1905 به چاپ رسید،  و تا سال 2008 مکرراً تجدید چاپ شده است.  اینها فهرستی کوتاه در میان آثار پرشماری است،  که در این حوزه به مخاطبان ارائه شده اند.

کلیک کنید:  تاریخ نویسی استعماری

قدرت تشخیص دروغ از واقعیت تاریخ

   برچسبها:  تشخیص دروغ،
تنکابن در انقلاب مشروطیت

درخواست حذف اطلاعات

تنکابن در انقلاب مشروطیت

نگارش:  ابوالحسن واعظی تنکابنی

تنکابن در انقلاب مشروطیت

کلیک کنید:  فهرست نوشته های ابوالحسن واعظی تنکابنی

تصویر درب مجلس ملی در دهه 1300 تهران،  ع شماره 3323.

تنکابن در انقلاب مشروطیت

تنکابن انقلاب مشروطیت

      بی گمان ، انقلاب مشروطیّت ایران ، به رغم کاستی هایش ، برگی زرّین از تاریخ اجتماعی و اقتصادی مردم ایران به شمار می رود . پیروزی این انقلاب مرهون مبارزات و رشادت های خواهان و روشنفکرانی است که برای بیداری جامعه ی ایرانی از بذل مال و جان دریغ نورزیدند .

      پژوهش درباره ی مشروطیّت تنکابن از آن جهت اهمّیّت و ضرورت دارد ، زیرا ، تنکابن یکی از کانون ها مهم انقلاب مشروطیّت و خاستگاه محمّد ولی خان خلعت بری ، سپهدار تنکابنی و منشأ برخی حوادث و وقایع مربوط به مشروطه می باشد . رساله حاضر بر آن است تا با بهره گیری از منابع دست اوّل و برخی از پژوهش های معاصر ، به زمینه های پیدایش ، علل و عوامل انقلاب مشروطیّت تنکابن بپردازد.

   کلید واژگان:  مشروطیّت ، تنکابن ، اسعد ، ارباب رعیتی،  سپهدار تنکابنی.

تنکابن در انقلاب مشروطیت

مقدّمه

      همزمان با پیدایش انقلاب مشروطیّت ، فعّالیّت هایی ضد ت استبدادی قاجار در تنکابن آغاز گردید . از این رو ، تنکابن یکی از کانون های پر جنب و جوش حوادث و وقایع مشروطه بوده است . بررسی دقیق تاریخ تحوّلات و اجتماعی این ناحیه ، علاوه بر آنکه دلیلی بر رشد افکار مردم این منطقه تواند بود ، نشانه ای از علاقه مندی آنان به سرنوشت خویش نیز می باشد.

      صرفنظر از علل و عوامل مؤثّر پیدایش انقلاب مشروطیّت تنکابن ، آنچه سبب اتّحاد و خیزش مردم این نواحی در مقابله با حکومت استبدادی قاجار گردید ، نوع حکومتی بود که بر جوامع ایرانی تحمیل می شد. سرانجام مردم منطقه در برهه ای حسّاس از تاریخ متّحد شدند و علیه حکومت استبدادی به مبارزه برخاستند. شورش مردمان تنکابن ، علیه حکومتگران خلعت بری، که از دیر زمان حکومت محال ثلاثه (کجور ، کلارستاق و تنکابن) را در دست داشتند ، اندک اندک ، به حرکتی کاملاً انقل بدل گردید.

      صدور فرمان مشروطیّت در چهاردهم 1324 هـ ق برابر با چهاردهم مرداد ماه 1385 ش ق ، ایران را در ردیف کشورهای دارای مجلس قرار داد (مروارید ، 1377،ج1،46) امّا  این توفیق چندان پایدار نماند، زیرا تمام تلاش های ایرانیان ، با به توپ بستن مجلس شورای ملّی به امر محمد علی شاه به پایان آمد و مجدداً دوره ی خوف و وحشت آغاز گردید که در تاریخ ایران ، به استبداد صغیر معروف است.

      رساله حاضر بر آن است تا چگونگی سیر نهضت مشروطیّت تنکابن، علل و عوامل پیدایش آن را بررسی کند . پژوهشگر را عقیده بر آن است که بسیاری از وقایع و حوادث مشروطه ی تنکابن در هاله ای از ابهام و یا فراموشی مانده است که تحقیق درباره ی آن امری ضروری و بایسته می نماید.

تنکابن در انقلاب مشروطیت

پیش گفتار

اوضاع اجتماعی تنکابن مشروطیّت

      مهدی بیک خلعت بری از سال 1187 تا 1190 هجری قمری ، کلانتر طوایف یازده گانه ی بومی و مهاجر تنکابن بود.  وی در اوا حکومت کریم خان زند به نمایندگی از طوایف تنکابن به شیراز رفت و ستمکاریهای جانشینان حیدرخان قوی حصارلو (اصانلو) را به گوش الرعایا رسایند . او در بازگشت ، علاوه بر عزل حاکم ترک نژاد ، به لقب خانی و دریافت حکومت تنکابن از دربار زند مفت گردید.

      پس از وی ، فرزندش هادی بیک چندی حکومت تنکابن را در دست گرفت. هنگامی که ولیخان اوّل ، فرزند هادی بیک ، در جنگ ایران و روس در هرات کشته شد.  فتحعلی شاه در پی ترضیه ی خاطر خاندان خلعت بری ، فرمان حکومت محال ثلاثه (کجور ، کلارستاق و تنکابن) را برای حبیب اله خان خلعت بری ملقّب به ساعد الدّوله فرزند ولیخان سرتیپ تنکابنی صادر کرد . دوران حکومت ساعد الدّوله بر محال ثلاثه مقارن با شورش سید محمد عالمگیر در کلارستاق بود.

      وی به فرمان ناصر الدین شاه مأمور سرکوبی این شورش گردید.  از آن پس حکومتگران این خاندان ، اندک اندک ، سیطره حکومت خویش را از شرق به نمک آبرود و از غرب به رانکوه گسترش دادند . شیوه حکومتی این خاندان مبتنی بر نظام ارباب رعیتی بود و این امر مانع از اجرای عد می آمد. در تمام ادوار سلطنت قاجاریان بر ایران ، بزرگان این خاندان با شرکت در جنگ های داخلی و خارجی خود را عنصری مؤثر، وفادار و خدمتگزار می نمودند . چنانکه مؤلف کتاب «خاندان خلعت بری» نوشته است.

      شاخه ای از این خاندان در زمان نادرشاه به هنگام لشگرکشی وی به هندوستان شرکت داشته و در همانجا اقامت گزیدند.  از این رو این خاندان سخت مورد اعتماد و اتّکای شاهان قاجار بودند . آئین ملک و ملکداری و مناسبات اقتصادی حاکم بر عصر سبب می شد که این خاندان ، مانند دیگر خاندان های حکومتگر، در مقاطع حسّاس تاریخی و عرصه های تنگ اقتصادی که با شیوه ی سیاست آنان در تضاد می آمد به شریعت پناه برند.

      چهره شاخص این خاندان ، محم ی خان خلعت بری که در دوران استبداد به سپهدار و پس از پیروزی انقلاب مشروطیّت به سپهسالار اعظم ملقّب گردید ، از دوازده سالگی ، با درجه ی سرهنگی وارد نظام شد و بنابر پایگاه طبقاتی خویش علاقه بسیار به ملک و مال داشت . از این رو در شمار ثروتمندترین رجال عصر مظفّری قرار داشت . تند خویی خصیصه ی بارز وی بود ، چنانکه در واقعه ی شمشیر کشیدن به روی میرزا حسین خان مشیرال ه سپهسالار قزوینی ، این خصلت را به نحو چشمگیری آشکار کرد.

      از همان روزهای نخستین مشروطه ، سپهدار از سوی حکومت مظفرالدین شاه مأمور از هم پاشیدن اجتماعات خواهان شد . پسرانش ، علیقلی خان اسعد و مرتضی قلی خان ، اقتدار السلطنه ، دست خویش را به آزار و شکنجه ی زیردستان آلوده ساختند و به علّت کارهای مستبدانه او و ستمکاریهای پسرانش ، طلاب تنکابنی در ذی حجه ی 1324 هـ ق به پا خستند.

      در رجب همان سال ، آقا اصفهانی حکم تکفیر سپهدار را صادر کرد. این اقدام ، چنان وضع او را دشوار ساخت که وی می خواست با پرداخت رشوه از خود رفع اتهام کند . یک سال بعد در رجب 1325 ، تنکابنی های مشروطه خواه ، به فتوای شریعتمدار نشتایی ، املاک سپهدار را در تنکابن غارت د. مؤلّف گیلان در مشروطیّت می نویسد: اسعد تنکابنی شخصیتی است که در گیلان نامش به ستمگری و مخالفت با مشروطیّت یاد شده است.

      همو در جای دیگری نوشته است : اگر همه ی نسبت هایی را که به اسعد می دادند ، صحیح نباشد ، لااقل استبداد و فعال  مایشائیش قابل انکار نیست.  دوران حکومت اسعد مصادف با دو واقعه ی بزرگ بود ، نخست ، انقلاب مشروطیّت ، دیگر جنگل . مزبور به این واقعه روی خوش نشان نداد ، با آنکه بعدها پدرش در صف ان مشروطه قرار گرفت ، ولی او همچنان با مشروطه و مشروطه خواهان مخالفت می ورزید و حکومت محال ثلاثه را از آن خود می دانست.

      حکومتگران خاندان خلعت بری در عرصه ی حکومت از منازعات داخلی بدور نبوده اند چنانکه مرتضی قلی خان اقتدار در پی اختلاف با اسعد به سالار فاتح پیوست و با کمک وی حکوکت تنکابن را برای مدتی کوتاه از دست برادرش خارج کرد.  پی آمدهای انقلاب مشروطیّت و روی کار آمدن پهلوی اوّل،  موقتاً به سروری آنان خاتمه داد و یک چند نام آنان را به محاق فراموشی سپرد.  حتی برخی از بزرگان این خاندان را به تبعید و زندان کشانید.

      در دوران حکومت پهلوی اوّل کار به جایی رسید که بعضی از رجال این خاندان ، شهرت خویش را از خلعت بری به زهری ، ناصرتاش ، پویه و نیکویی تغییر دادند تا شاید از گزند حکومت وقت بدور باشند.  پس از شهریور 1320 و ایجاد فضایی نو ، بار دیگر رشد و بالندگی این خاندان فراهم آمد و در مناصب اجتماعی شاخصیّت یافتند.

تنکابن در انقلاب مشروطیت

آغاز نهضت

      با شروع مشروطیّت ، میرزا محمد طاهر تنکابنی ، فیلسوف و خواه ، از همان روزهای نخستین نهضت استبدادی به صف مشروطه خواهان پیوست . در بحبوحه انقلاب، انجمنی با کمک مشروطه طلبان محال ثلاثه، در تهران تشکیل شد که میرزا محمد طاهر تنکابنی یکی از اعضای اصلی آن بود. میرزا به همراهی معتمد ال رشتی انجمن دیگری را نیز که به نام انجمن مشروطه خواهان معروف بود، تأسیس د، بسیاری از مشروطه طلبان گیلان و محال ثلاثه عضو آن بودند.

      این انجمن منحصر به این نواحی نبود ، بلکه عدّه ای از مشروطه خواهان مانند سید یعقوب انوار نیز در آن شرکت داشتند.  بنابراین ، انجمن و مجامع روشنفکری در بیداری مردم و ایجاد بستر برای حرکت های انقل نقشی حساس را ایفا می د . بدون شکّ ، اداره تلگراف و پستخانه ی م آباد، مرکز محال ثلاثه، یکی از عوامل بیداری مردم محال ثلاثه در واقعه ی مشروطیّت به شمار می رفت.

      همزمان با بحرانی شدن اوضاع تهران، فعّالیّت های مشروطه طلبان محال ثلاثه شدّت پیدا کرد. در آن هنگام دو تن از کارکنان اداره ی تلگراف م آباد به نام میرزا شفیع خان و میرزا احمد خان به وت مشروطه خواهی درآمده ، اخبار مشروطه تهران را به مردم می رساندند. بیشترین اخبار از سوی میرزا محمد طاهر تنکابنی به مرکز محال ثلاثه مخابره می شد و چون ادارات پست و تلگراف ایران در اجاره محمد ولی خان خلعت بری، سپهدار تنکابنی قرار داشت.  از این رو ، اسعد اقدامات این دو را به پدرش گزارش داد،  سپهدار نیز میراز شفیع خان و میرزا احمدخان را از تصدّی اداره تلگراف م آباد برکنار کرد.

      از ابتدای مهاجرت مشروطه خواهان به قم ، میرزا محمد طاهر تنکابنی در اعتراض به استبداد ، همراه سیدین سندین (بهبهانی و طباطبایی) بود و در طی اقامت خویش در قم ، تماس با خواهان تنکابنی را قطع نکرد.  میرزا ، توسط میراز حسین خان کلارستاقی که در آن زمان وزارت داخله بود.  دائماً با مشروطه طلبان محال ثلاثه در ارتباط بود.

      با شعله ور شدن انقلاب مشروطیّت و سرایت آن به ا و بویژه تنکابن که وقایع آن بیشتر متأثّر از تهران بود، حکومت اسعد، حاکم مقتدر تنکابن، اندک اندک، رو به خطر می رفت.  از این رو، مخالفین به گرد ون نامداری چون میرزا محمد علی نشتایی ملقّب به شریعتمدار نشتایی،  سید صادق مجتهد و شیخ محمد مزردشتی مشهور به شیخ کبیر درآمدند.   ی قیام عملاً و علناً در دست شیخ کبیر قرار داشت.

      صدور فرمان مشروطیّت سبب شد تا شایعه ی دستگیری اسعد و قوانین محال ثلاثه بر زبان رعایا افتد . در نواحی کوهستانی دوهزار و سه هزار اشکورات رعایای تحت ستم ، پس از دستگیری و به چوب بستن مباشرین سپهدار و پسرانش ، اراضی غضب شده را که زمانی دراز در دست حکومتگران خاندان خلعت بری بود ، بین کشاورزان تهیدست تقسیم د.

       صدور فتوای شریعتمدار نشتایی مبنی غصبی بودن اموال و املاک سپهدار و فرزندانش ، صدها رأس دام و احشام وی را به باد غارت داد.  رجب سال 1324 هـ ق شیخ کبیر از سوی خواهان تنکابنی عازم تهران شد،  و سپس فرمان اجرای انتخابات در محال ثلاثه را از صدر اعظم میرزا نصرالله خان نائینی (مشیر ال ه) را دریافت کرد و به تنکابن بازگشت.  متعاقب آن ، انجمن مشروطه خواهان تنکابنی ، شیخ کبیر را به عنوان مجلس معرفی نمود. آنگاه شیخ به دارالحکومه م آباد رفت و حکم صدر اعظم را به حاکم تنکابن داد ولی با مخالفت شدید اسعد روبرو شد.

       به دنبال مشاجره شدید بین شیخ و حاکم ، به فرمان اسعد ، ابتدا شیخ را به چوب بسته ، سپس زندانی د . خبر دستگیری شیخ به سرعت در تنکابن پیچیده و گروه بسیاری از مردم را به دارالحکومه کشانید . چاره ای جز پذیرش خواسته ی مردم ندید . پس شیخ را از بند آزاد کرد . گروهی از طلّاب محال ثلاثه در اعتراض به عمل اسعد به تهران رفتند و در منازل ون بست نشستند.

تنکابن در انقلاب مشروطیت

واقعه خانیان

      اهانت به شیخ کبیر ، کینه و شه ی انتقام در برخی از مشروطه طلبان تنکابن را برانگیخت ، پس نامه ای به صمدخان که در آن زمان در تهران به سر می برد ، نوشته او را به پیوستن صفوف مشروطه خواهان دعوت د . صمد خان در آغاز به سبب نمک شناسی و یا وحشت از ایل خلعت بری در ترک خدمت به این خاندان مردّد بود ، امّا شورش عمومی محال ثلاثه وی را در پیوستن به انقلاب مصمّم کرد در بازگشت از تهران به تنکابن مورد استقبال شیخ محمد کبیر و مخالفین خاندان خلعت بری قرار گرفت . شیخ که پیوستن صمدخان را به اردوی انقلاب امتیازی بزرگ می دانست ، با نشر سکه های نقره مقدمش را گرامی داشت . در این زمان سپهدار والی گیلان بود..

       وجود انقلاب مشروطه و ارشادات سید صادق مجتهد سیاورزی سبب شد که صمدخان به طور کلی از اسعد روی برگرداند . پشت صمد خان به حکومت تنکابن یک چند مایه ی وحشت را فراهم آورد . سرانجام صمدخان به همراهی پهلوان فرامرز و سید صادق مجتهد ، ترور اسعد در منطقه خانیان سه هزار طرح گردید.  تقابل در منطقه ی چلکا کوتی روی داد. گروه پس از هدف قرار دادن ابراهیم خان کرد و کشتن وی مورد تهاجم سخت نیروهای چریک اسعد واقع شدند پهلوان فرامرز بر اثر گلوله که بر پهلویش اصابت کرده بود کشته شد.

       صمدخان و سید صادق مجتهد چاره ای جز فرار ندیدند . صمد خان به چمستان و سید صادق به نور گریخت . طولی نکشید که صمدخان به تحریک اسعد در شکارگاه چمستان به دست قاسم خان عبدالملکی از پشت سر مورد شلیک تفنگ قرار گرفت و کشته شد (واعظی تنکابنی ، 1367 ، 275) بدینگونه واقعه ترور نافرجام ماند.

       از سویی دیگر ، میرزا محمد طاهر تنکابنی ضمن حمله به سپهدار و پسرانش ، خواستار احضار اسعد و شیخ کبیر به مجلس گردید . طباطبایی رئیس مجلس نامه ای به صدر اعظم نوشت که پس از مدّتی تأخیر پاسخی کوتاه به آن داده شد.

       شیخ محمد هرزه بود ، اسعد تنبیه اش کرد. میرزا محمد طاهر تنکابنی که مجلس و از فضلا  و حکمای برجسته ی زمان بود گفت: اگر این شیخ محمد مرد نکره و هرزه ای بود، نصر السلطنه نوشته ای بدهد مبنی بر اینکه قبالجات املاکی را که به خط این شخص ابتیاع نموده باطل باشد.

       مؤلف تاریخ انقلاب مشروطیّت ایران در این باره می نویسد: اسعد حاکم تنکابن ، شیخ محمد نامی را که از ون بود به گناه اینکه می خواسته انجمنی برای انتخاب تأسیس کند ، چوب زده و حبس نموده ، با وجود اقدامات مجلس نسبت به رویه ی مستبدانه ی اسعد تذکراتی که نمایندگان به ت دادند ، داخله جواب داد : ملّا محمد می خواسته شرارت کند حاکم او را تنبیه کرده است.

       همو در جای دیگر نوشته است:  روزگار اهالی مازندران دست کمی از سایر ا نداشت و خواینن مستبد آن سامان خصوصاً اسعد ستمگری نسبت به انی که به مشروطه خواهی معروف بودند ، کرده که ذکر آن موجب ملال است.

       تاریخ بیداری در ادامه می گوید: چنانکه مردم تنکابن چون از تعدیات پسر سپهدار به دارالحکومه شاکی شدند او را احضار فرمودند . مردم تنکابن دانستند که اگر چنگال خصم بر ایشان بلند شود ، خُرد شوند. اتّفاق بر نگهداری هم د . چون شنیدند که پسر دیگر سپهدار که در رکاب پدر از تهران آمده بود و عازم تنکابن بود ، تماماً در رودسر جمع شدند و سدّ طریق نمودند و مانع شدند از وصول پسر سپهدار در لنگرود متوقّف شد.

       مؤلّف محال ثلاثه در مشروطیّت نوشته است : اسعد پس از رفتن به تهران ، گروهی از خوانین و رؤسای طوایف را به  مقرّ حکومتی خویش در م آباد احضار کرد تا در غیاب وی ای از میان خود اقدام کنند. اعضای انجمن مرکب از افراد حکومت و چند تن ، قصد داشتند سعدالله خان کجوری را به عنوان ، معرّفی نمایند که با مخالفت میرزا محمد علی نشتایی شریعتمدار تنکابنی روبرو شدند.

       در مشروطه بی نقاب آمده است : « گویا موافق نظامنامه ی انتخاب که خو م مجموع حال ثلاثه باید شش نفر باشد . بنابراین علمای تنکابنی بر آن شدند تا در مقابله با مظالم مجلس دیگری را تأسیس کنند و می خواستند که میراز موسی پزشک سید صادق مجتهد و سید علی جناب را به نمایندگی برگزیدند.

       طباطبایی در پاسخ به تقاضای مکرر رعایای محال ثلاثه تنکابن پیام تهدید آمیزی را برای علمای تنکابن فرستاد از محتوای پیام چنین استنباط می شود که اوضاع تنکابن بحرانی بوده است.

       سرانجام تلاش از خواهان تنکابن و محال ثلاثه سبب خلع اسعد حاکم مستبد و مقتدر تنکابن از حکومت گردید و ظاهراً شخصی به نام معتمد السلطان به جای وی مدت کوتاهی حکومت تنکابن را در دست گرفت.  بعدها حکومت این شخص با روی کار آمدن سپهدار تنکابنی در مشروطه دوم ناپایدار شد. به دنبال وی محمد ولی خان خلعت بری سپهدار تنکابنی از منصب ی توپخانه و فرماندهی افواج گیلان و مازندران و تنکابن برکنار شد تا بمباران مجلس به فرمان محمدعلی شاه که به استبداد صغیر مشهور است. کلیه مناصب تی از وی و پسرانش یکی پس از دیگری گرفته شد.

تنکابن در انقلاب مشروطیت

نتیجه بحث

       هر چند انقلاب مشروطیّت ایران پایه های حکومت استبدادی قاجار را ویران کرد، امّا با همه تلاش های انقل ون و خواهان پس از استقرار نظام مشروطه ، هرگز عد اجتماعی در جامعه ایرانی برقرار نشد.  زیرا آنان که تا دیروز دستشان به خون مردم آلوده بود، با شروع انقلاب دوم مشروطیّت به وت مشروطه خواهی درآمده،  بار دیگر امتیازات طبقاتی خویش را که برای مدّتی کوتاه از دست داده بودند، بازستاندند.  روی کار آمدن پهلوی اول به این امر خاتمه داد و بساط سروری آنان را برای همیشه در عرصه ارباب رعیتی برچید.

   منابع:  برای دریافت منابع تماس بگیرید.

    برچسب ها:  مشروطیّت، تنکابن، اسعد، ارباب رعیتی، سپهدار تنکابنی، ابوالحسن واعظی تنکابنی، تنکابن در انقلاب، انقلاب مشروطیت، آغاز نهضت، واقعه خانیان.

...............

تنکابن در انقلاب مشروطیت

پرسشها و پاسخها

بخشی از نظرها و پرسشهای این برگه

   نظر و پرسش شما:  . . . نظر و پرسش خود را بنویسید . . .  در اینجا

   انوش راوید:  منتظر پرسشها و نظرهای شما گرامیان هستیم.

 

. . . .

تنکابن در انقلاب مشروطیت

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

مستند کوتاه از داستان بلند بازی های استعماری برای نابودی تاریخ های کهن است، استعمار و امپریالیسم از هر تلاش و ترفندی کوتاهی نمی کند، تا در نهایت بگوید ملت های قاره کهن تاریخ نداشته اند، و داستان های دیگر از تاریخ بگوید و بنویسد، و بخورد ملت های ساده شده بدهد.

............................

کلیک کنید:  دانش مدنی و اجتماعی ایران

کلیک کنید:  تاریخ اجتماعی ایران و جهان

کلیک کنید:  ی ساختار های تاریخی اجتماع

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

درخواست حذف اطلاعات

 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی،  بعضی روزهای جهانی برای ایران ارزش بیشتری دارد،  منجمله روز جهانی موزه و میراث فرهنگی.  ایران دارای بیشترین امکان در این مورد است،  بیشترین آثار موزه ای و میراث فرهنگی را دارد. 

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

پیش نویس

      بعضی روزهای جهانی برای ایران ارزش بیشتری دارد،  منجمله روز جهانی موزه و میراث فرهنگی.  ایران دارای بیشترین امکان در این مورد است،  بیشترین آثار موزه ای و میراث فرهنگی را دارد.  وظیفه مردم ایران بویژه جوانان باهوش متخصص است،  که در راه شناساندن و حفظ  و نگهداری آثار موزه ای و میراث فرهنگی ایران در جهان کوشاتر باشند.

تصویر انوش راوید در موزه مراغه در اینجا،  ع شماره 3554.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو در علم جستجوگر و کنشگر باشید،  واکنشگرا نباشید،  ع شماره 1621.

برگه پیوست لینک زیر است:

کلیک کنید:  موزه ها و آثار تاریخی ایران

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

       برای گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه علمی و فرهنگی و صنعتی،  و دستی به اه این موارد،  روز جهانی موزه و میراث فرهنگی تعیین شده است.  اینکار از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی،  و تدوین برنامه هایی مؤثر برای روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است.  همچنین خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم،  و موزه ها در سطح جهانی را دارا می باشد.

  مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها ایکوم (icom) در 28 مه 1977 در مسکو ب ا شد،  و روز 18 مه برابر با 28 اردیبهشت،  به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد،  و از آن سال روز جهانی موزه در همه کشور های عضو،  مراسمی به مورد اجرا گذاشته می شود.

   تعریف موزه ــ  بر مبنای تعریفی که ایکوم از موزه می دهد،  موزه عبارت است از مکان گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی ،  و به نمایش گذاشتن آثار فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها است.  موزه ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگی، غنی سازی فرهنگی و ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است.

   معنای موزه ــ  با توجه به اینکه ریشه همه زبان های دنیا از حروف هیروکلیف جی است،  ولی می گویند،  نام موزه از لغت فرانسوی  musee گرفته شده است.  تعریف می کنند مکانی است،  که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیز های گرانبها را در آن به  معرض نمایش می گذارند،  و دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و... از آن استفاده می کنند.

      در این داستان ی واژه ها ادامه می دهند،  کلمه موزه را فرانسویان از لغت یونانی گرفته اند.  ولی در واقع یونانیان در اینجا که مهاجران میسان خوزستان ایران بودند،  این واژه را از تمدن کهن جی با خود بردند.  موزه نام تپه ای در آتن بود،  که در آن عبادتگاهی برای موزه (الهه یونانی) قرار داشت.

  ــ  موزه = موزیه = مو = جا + زیه = زیگ، زیج = جایگاه ستارشناسی یا نجوم یا عبادت.  مشروح در:

کلیک کنید:  حروف هیروکلیف جی

      امروزه در کشور های مختلف جهان موزه های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات، و حوش و...، مجموعه  تاریخی آن کشورها را بازگو می کند.  فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیاء و وسایلی شناخته می شود،  که در موزه ها جمع آوری شده.  یکی از راه های شناخت اقوام گذشته و آشنایی با نحوه زندگی آنها از طریق موزه ها به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده می شود.

      موزه آشمولین در شهر آ فورد،  نخستین موزه ای است،  که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ نگه داشته است.  نخستین موزه در قاره آسیا،  موزه آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است،  و اولین موزه ایران در سال 1295 هـ. خ،  به نام موزه ملی ایران پایه گذاری و افتتاح شد.

      سال 1746 م،  نویسنده فرانسوی "لاخون دوسن ین" عقاید و شه های نوینی را در مورد موزه عنوان کرد،  که موجب تحرک و تسریع در بنیادگیری موزه ها شد.  چهار سال پس از آن به سال 1750 م، اولین موزه واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ بر پا شد.

تصویر تمبر های یادگاری روز جهانی موزه،  ع شماره 8351.

   اه موزه ــ  هدف های موزه را می توان بدین صورت خلاصه کرد:

  1-  ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام جهان.

  2-  نگهداری آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان.

  3-  شناخت و نمایش سهم اقوال و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی.

  4-  اعتلاء و بهبود میزان دانش محصلان، دانشجویان، پژوهشگران و....

  5-  جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سد در برابر فرهنگ های نامأنوس.

  6-  ارزی و قیاس میان پدیدار های تاریخی، عملی، فنی، صنعتی و هنری گذشته و حال.

   انواع موزه ها ــ  که در کمیته های تخصصی "ایکوم" وجود دارد،  موزه های:  هنر های ظریف،  هنر های کاربردی،  تاریخ و باستان شناسی،  مردم شناسی،  علوم طبیعی،  دانش و تکنولوژی،  منطقه ای محلی،   تخصصی.

      یا در کل:  1- موزه های هنری،   2- موزه های تاریخی،   3- موزه های تخصصی،   4- موزه های علمی،    5- موزه های فنی و صنعتی.

  1-  موزه های تاریخی ــ  آثار و اشیاء قدیمی را که می توانند گویای زمینه و پیشینه مردم شناسی و باستان شناسی و تاریخی باشند درخود جای داده اند.

  2-  موزه های تخصصی ــ  آثار تاریخی، هنری و فنی را به مناسبت های ویژه، در معرض دید مردم قرار می دهند.  دو نوع این موزه ها را به موزه ها در هوای آزاد و موزه محلی مرسوم کرده اند.

  3-  موزه های علمی ــ  گیاهان، جانوران، سنگها، خاکها، سنگواره ها و آنچه را که دست بشر در خلق آنها دخ نداشته است،  تهیه و نگهداری می کنند که به انواع موزه های تاریخی طبیعی،  جانوران زمینی، گیاهان، ماهی ها و جانوران دریایی طبقه بندی می شوند.  موزه های علمی، مواظبت شده ترین و فعال ترین موزه ها هستند.

  4-  موزه های فنی و صنعتی ــ  ساخته های فنی و صنعتی انسان را در زمینه های اختراعات، اکتشافات، وسایل نقلیه، ماشین آلات و مانند آنها به نمایش می گذارند،  و به نام های موزه اختراعات، موزه اکتشافات، موزه ماشین آلات و موزه وسایل نقلیه و غیره موسوم شده اند.

  5-  موزه های هنری ــ  آثار و اشیاء زیبایی درباره نقاشی، معماری و مجسمه سازی، هنر های تزیینی و صنایع دستی، لوازم خانگی، موزه خط و خطاطی، کتاب و صحافی، موزه سرامیک و کاشی، موزه قالی و قالیبافی، موزه کنده کاری و منبت کاری و صنایع چوبی، موزه گوهری و گوهرها و بالا ه موزه منسوجات، طبقه بندی می کنند.

   جالب ــ  در روز جهانی موزه،  بازدید از موزه های ایران رایگان می باشد.

تصویر انوش راوید در یک موزه،  ع شماره 3809.

 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

نامه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    این نامه را به سازمان نوشتم،  اگر مردم تعداد تقاضایشان از دستگاه های رسمی بالا رود بهتر است،  یعنی در هر فرصتی نامه محترمانه به سازمانها بنویسند،  مانند زیر:

...................................

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ریاست محترم

موضوع:  مومیایی کشف شده شهر ری

      با درود و احترام،  ضمن قدردانی از زحمات حضرتعالی و تلاشگران سازمان،  خارج از بحثهای در مورد مومیایی کشف شده در شهر ری،  بنا به نیاز روز بهتر بود،  بلافاصله بعد از خبرهای مردمی این مورد،  از طرف آن سازمان محترم به محل کشف مربوطه مراجعه،  و منطقه کشف را با نوار زرد ورود ممنوع احاطه کرده،  و مطابق قوانین،  نیروی انتظامی در حفظ امنیتی محل و اثر کشف شده اقدام کند،  و سریع از طرف سازمان شناسایی و گزارش کارشناسی شود.

      اما بر خلاف انتظار بعد از یک هفته،  که تمام جهان حتی دورترین روستاها از این خبر با اطلاع شده بودند،  سازمان اعلام می کند،  هنوز اطلاعی در این مورد بما نرسیده است.  این کم کاری سازمانی،  که در کار آثار تاریخی است،  غیر قابل تصور است،  و باید از طرف آن ریاست محترم و علاقمند به تاریخ و آثار تاریخی ایران پیگیری و بررسی و رفع مشکل شود.

      از شما تقاضا داریم،  خارج از زمان از دست رفته غیر قابل برگشت،  لطف نمایید هر چه سریعتر به این اثر تاریخی رسیدگی شود،  و مطابق قوانین موزه ای با این مورد برخورد و اقدام شود.  شما و ما،  که عشق و علاقه به تاریخ و آثار تاریخی ایران را داریم،  در مقابل تاریخ که هزاران سال پشت سر داشته،  و هزاران سال پیش رو داریم،  مسئول هستیم،  و باید در موارد مورد وظیفه دقت کامل کنیم،  تا مشکل نشود.

با احترام،  6 / 2 / 1397

وبسایت و شبکه های اجتماعی ارگ ایران  www.arqir.com

...................................

تصویر مومیایی کشف شده در شهر ری،  منتصب به رضا شاه،  ع شماره 8771.

   مهم:  علاقمندان به تاریخ و آثار تاریخی ایران کوتاهی نکنید،  به اینها تلفن کنید،  یا ف بزنید،  و محترمانه درباره حفظ آثار تاریخی سفارش کنید،  فکر نکنید به حرف شما گوش نمی دهند،  و به این بهانه چیزی نگویید،  شما در مقابل تاریخ مسئول هستید،  سکوت شما،  بی تفاوتی در مقابل کشور و ملت است.

   دینار بی نهایت زیبای شاپور اول،  ضرب تیسفون،  تکنیک در شاهنشاهی ساسانیان خیلی پیشرفت کرده بود،  ع شماره 8788.

      به تصویر سمت راست سکه دقت کنید،  دکمه ها از زیر و از سمت چپ و راست کُت شروع می شوند،  تا کمربند ملازم ادامه می کنند.  شباهت بسیار زیادی به لباسهای رسمی شاهان و شاهزادگان امروزی دارد.

تصویر نقش برجسته مراسم سوگواری شاه هخا در آثار معبد ممفیس مصر،  ع شماره 8789.

. . .

  روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

پرسشها و پاسخها

بخشی از نظرها و پرسشهای این برگه،  منتظر پرسشها و نظرهای شما گرامیان هستیم.

   نظر و پرسش شما:  . . . نظر و پرسش خود را بنویسید . . .  در اینجا

 

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  مطالب مفید کارآمد

کلیک کنید:  بت های تقلبی گریس غرب

کلیک کنید:  مهمترین اثر های قاره کهن در جهان

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

درخواست حذف اطلاعات

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی،  بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود. 

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

پیش نویس

      بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود.  در گذشته های تاریخی ایران،  خیلی از شمندان نوعی به فرگشت اشاره داشتند،  ولی کار آنها پژوهش علمی مدرن نبود.  فرگشت انسان علم تازه است،  بهمین جهت درباره این علم باید حوصله،  و دید پژوهشگرانه کاملاً علمی امروزی داشت.

تصویر از فرگشت انسان و تکامل،  ع شماره 3566.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو ذهن کپی پیس بازمانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  ع شماره 1613.

برگه پیوست لینک زیر است:

کلیک کنید:  موزه مجازی وبسایت ارگ ایران

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

آغاز داستان فرگشت انسان

      بعد از انفجار کامبرین انواع جانوران و همچنین داران به وجود آمدند.  تقریباً هفتاد میلیون سال پیش،  از اولین دار،  انواع میمونها و انسانها منشعب گردیده اند،  به نام پریماتها یا نخستین سانان در صحنه آزمون و خطای خلقت پا به عرصه وجود گذاشتند.  حجم مغز این دسته از حیوانات نسبت به هیکل آنها بیشتر توسعه پیدا کرد،  و در طى هفتاد میلیون سال تحول و فرگشت،  انسانهایى نزدیک به ما از آنها بوجود آمد تا به انسان امروزی رسید.

 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

انفجار کامبرین

       ماجرای انفجار کامبرین brian explosion  رویداد تکامل و فرگشت کوتاهی بود،  که در نزدیک به ۵۴۲ میلیون سال پیش رخ داد.  همانگونه که فسیل ها نشان می دهند،  طی آن بسیاری از شاخه های اصلی حیوانات پدید آمدند.  در ۲۰ تا ۲۵ میلیون سال دوره این رویداد بیشترین انشعاب های جانوری از شاخه پریاخته ها صورت گرفت.  این رویداد با پدید آمدن تفاوت های متنوع و گوناگون بسیاری از موجودات همراه بود.

      تا پیش از انفجار کامبرین بیشتر موجودات تک سلولی های ساده بودند،  که به ندرت زیست گاه گروهی تشکیل می دادند.  در طی ۷۰ تا ۸۰ میلیون سال بعد،  میزان تنوع تا سرحد امکان شتاب یافت،  و تنوع زندگی شروع به نمایش شباهت های بیشتری به آنچه که امروز است کرد.  بسیاری از شاخه های زندگی حاضر در این دوره ظاهر شد،  به استثنای خزه زیان که زمان آغاز ظاهر شدن آن ها در اوا اردویسین است.

      انفجار کامبرین انگیزه بحث علمی گسترده ای در میان صاحب نظران زمان بوده است.  پیدایش به ظاهر ناگهانی فسیل.  در نخستین گام ها در این راه،  در اوایل دههٔ ۱۸۴۰ میلادی به آن اشاره شد،  و چار داروین در سال ۱۸۵۹ میلادی،  از آن به عنوان یکی از استدلال های اصلی مخالف،  در مقابل نظریه تکامل از راه انتخاب طبیعی دانست.

      بحث های طولانی پیرامون معمای پیدایش ناگهانی زیاگان و ظاهراً از هیچ کجا،  دور سه نکته متمرکز است.  یکی این که آیا واقعاً یک تنوع کلان موجودات مجتمع و پیچیده در طی یک دوره ای نسبتاً کوتاه از زمان در اوایل دوره کامبرین اتفاق افتاده.  چه شده که چنین شده،  و تأثیر مفهوم چنین رویدادی بر منشاء حیات حیوانی.

      با توجه به دسترسی محدود به شواهد،  تفسیر برداشت ها از این موضوع کار مشکلی است،  بویژه وقتی که تفسیرها بیشتر و عمدتاً بر اساس سابقه های فسیلی ناقص و ناتمام،  و نشانه های شیمیایی بجا مانده در سنگ ها است.

 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

پرسشهای مهم فرگشت

      امروزه پرسش های زیر مورد تامل دانشمند و دانش است: 

   ــ  از چه تاریخى اورانگوتان و شامپانزه از این گروه جدا شدند؟

   ــ  از چه لحظه اى انسان واقعى پا به عرصه وجود گذاشت؟

   ــ  از چه زمانى شروع به ساختن ابزار کرد؟

      علم موجود می گوید،  ما از مولکولهاى اولیه،  سپس باکترى ها،  میکروبها،  نباتات اولیه،  خزندگان و بالا ه داران به وجود آمده ایم.  همان طور که قبلاً هم گفته شد،  انسان شناسان متکى بر مطالعه استخوانها و اسکلت هاى به دست آمده و عمر رسوباتى،  که این فسیلها در آنها یافت شده است.

       بیوشیمیست ها که توجه به آرایش مولکولهاى dna و میتوکندرى و مقایسه این مولکولها در انواع مختلف حیوانات دارند،  درباره تاریخ جدا شدن خانواده انسانها و میمونها از هم،  با یکدیگر به بحث و مجادله مشغول اند.  گویا بالا ه به توافقى رسیده و فکر مى کنند،  که این جدایى در ۷ تا ۸ میلیون سال پیش اتفاق افتاده است.  ولی باز هم دست از پژوهش بر نمی دارند،  و به دنبال حلقه مفقوده بوده و شجره نیاکان ما را از لابه لاى رسوبات شرق آفریقا و یا در آرایش و تحول مولکول های dna جستجو می کنند.

      تجزیه و تحلیل در زمین شناسى، هواشناسى و باستان شناسى در دره ریفت واقع در آفریقا،  صحنه نمایش تحول را به صورت زیر مشخص مى کند:  بین هشت تا سه میلیون سال پیش،  محیط زیست تحت تأثیر عمل تکتونیک و تحرک قاره ها و ظهور خش الى بتدریج تغییر مى یابد.

      نخستین سانان در اینجا،  خود را با شرایط محیط تطبیق مى دهند،  س ا می ایستند،  صورت آنها کوچک و جمجمه شان بزرگ مى شود،  و در نتیجه امکان توسعه مغزشان فراهم می آید.  همزمان با وضعیت ایستاده،  دستها آزاد گشته و امکان ساختن ابزار را پیدا می کنند.

      وجود ابزارها،  خواه ماهرانه ساخته شده باشند یا نه،  در کنار استخوانها به نظر انسان شناس معروف لورواگورهان،  علامت بدون تردیدى از جهش حیوان به انسان است.  حنجره توسعه یافته به سمت پایین امکان سخن گفتن را به او داده،  و بالا ه یک روز شبه انسان مبدل به انسانى می شود،  که نقاشى و مجسمه سازى کرده و مراسم شادى و عزادارى ب ا می کند.

      البته بعید نیست که این طبقه بندى با پیدایش اسکلتى جدید و یا پیشرفت در تحقیقات طبقه بندى ملکولى تغییراتى بخصوص در دو گروه راماپیتک ها و استرالوپیتک ها به وجود آورد.  اعضاى دیگر خانواده ها که عبارت اند از هموه لیس و هموارکتوس و هموساپین خیلى نزدیکتر به زمان ما بوده،  و به اندازه کافى مشخصات از آنها در دست هست و در وجود آنها شکى نیست.

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

راماپیتک ها ramapithèques

ظاهراً اولین شبه انسانى است که در ۱۵ یا ۸ میلیون سال پیش می زیسته و دلیل آن داشتن فکهاى قوى و دندانهاى آسیا با میناى ضخیم و نیشهایى است که مانع جویدن نبوده است. تمام این مشخصات نشان مى دهد که آنها از دانه هاى سخت به عنوان غذا و همچنین از گیاهان استفاده مى کرده اند و دلیل آن وجود آثار باقى مانده بر روى فک پایین است.  این شبه انسانها مى توانسته اند استخوانهاى حیوانات را ش ته و از مغز آن استفاده کنند.

      تکه سنگهاى فرسوده و بازمانده حیوانات پیدا شده،  در نزدیکى اسکلت این شبه انسانها در کنیا،  اجازه چنین حدسى را داده است.  یک تکه از قسمت دست این شبه انسانها را نیز در پا تان پیدا کرده اند،  و فکر مى کنند آنها بر روى دو پا راه مى رفته اند،  یا در واقع bipede بوده اند.  در بین انسان شناسان و بیولوژیس اختلاف نظر وجود دارد.  بیولوژیست ها راماپتیک را جزو شبه انسانها نمی دانند.

 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

اُسترالوپیتک australopitheque

      شبه انسانهاى اُسترالوپیتک  بین دو تا شش میلیون سال پیش در آفریقای شرقی مى زیسته اند.  موجود قوى با آرواره هاى محکم،  و قدی حدود یک و نیم متر و علف خوار بود.  استخوان و اسکلت آنها در این ناحیه از آفریقا به وفور پیدا شده است.  دسته اى از آنها که باریک اندام بوده اند،   یل graciles نامیده می شوند.  قدشان حدود یک متر،  و تا اندازه اى گوشتخوار بود،  و با نوعى گُرز شکار مى کرد.  این گُرزها شاید اولین وسیله سنگى است،  که شبه انسانها به کار گرفته اند.  وابستگى آنها به طبقه شبه انسانها مورد بحث است.

 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

همو ه لیس  homo habilis

     این شبه انسانها حدود دو میلیون سال پیش در آفریقا زندگى مى کرده اند.  جمجمه بزرگ و بى قواره، ولى نیمر خى راست داشته اند.  در واقع اولین پیشه وران و صنعت کاران نوع بشر هستند.  هموه لیس ها شکارچى بود،  و فرآورده شکار خود را با گروه خود تقسیم می کرد.  این شبه انسانها بسیار خشن بود،  و احتمالاً سبب از بین رفتن نسل اُسترالوپیتک ها شده اند،  زیرا آنها را نژاد پایین تر از خود مى دانسته اند.

      عده اى می گویند،  در دوران اُسترالوپیتک ها خش الى ناگهانى و طولانى در آفریقاى شرقى اتفاق افتاد،  و جنگل هاى وسیع تبدیل به دشت هاى غیر قابل س ت گردید.  احتمالاً این اتفاقهای طبیعی سبب از بین رفتن آنها و تحول و تکامل ه لیس ها شده است.  هموه لیس ها بر روى دو پا راه مى رفت،  و از دستهاى خود براى شکار و کندن میوه استفاده می کرد.

 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

همو آرکتوس  homo erectu

      یا پیته کانتروپ  pithécantrope این شبه انسانها بنام انسان راست قامت معروفند،  تقریباً یک و نیم میلیون سال پیش زندگی می کرده اند.  پیشانى بلند و مغز حجیم داشتند،  و براى اولین بار آنها آتش را شناختند،  و به کمک آن غذا مى پختند.  بقایاى آتش نزدیک محل اقامت آنها به دست آمده است.  ابزار هاى سنگى داشته اند،  و به کمک سنگهاى تراشیده شکار می د.  براى اولین بار با سفر و مهاجرت آشنا شدند،  و بتدریج در آسیا و اروپا مسکن گزیدند،  و بقایاى آنها در نقاط مختلف آسیا و اروپا دیده شده است.

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

همو ساپین  homo sapiens

کلیک کنید:  انسان دمند دانا ماهر زرنگ


تصویر از فرگشت انسان و تکامل،  ع شماره 8808.

....

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

پرسشها و پاسخها

بخشی از نظرها و پرسشهای این برگه

   نظر و پرسش شما:  . . . نظر و پرسش خود را بنویسید . . .  در اینجا

   انوش راوید:  منتظر پرسشها و نظرهای شما گرامیان هستیم.

 

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  تمدن های کهن ایران و جهان

کلیک کنید:  تاریخ تمدن و دین های بین النهرین

کلیک کنید:  خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
چند سفارش تاریخی انوش راوید

درخواست حذف اطلاعات

چند سفارش تاریخی انوش راوید،  همیشه سفارش هایی دارم،  البته همه به نوعی سفارش دارند،  در این برگه از آنها می نویسم.  ما ملت اول راه تجربه شه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم. 

چند سفارش تاریخی انوش راوید

 پیش نویس

       همیشه سفارش هایی دارم،  البته همه به نوعی سفارش دارند،  در این برگه از آنها می نویسم.  ما ملت اول راه تجربه شه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم.  در این مورد،  و مورد کار های جمعی،  در سیستم آموزشی ایران هیچ نمی گویند،  و یاد نمی دهند،  و به نوعی،  یا در واقع این سیستم ناکارآمد شده است.  ما ملت از روشنفکر هایمان تقاضا داریم،  این موارد مهم را در نظر داشته باشند،  و مرتب از آنها بگویند و بنویسند.

تصویر انوش راوید در دریاچه بختگان، 1387 ،  ع شماره 3352.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  ع شماره 1613.

برگه پیوست تحقیق ها و تحلیل های نوین است.

چند سفارش تاریخی انوش راوید

نقد انوش راوید

      تاکنون هیچ کاری و جلسه ای و نوشته ای برای نقد و تحقیق و تحلیل های علمی مطالب وبسایت ارگ ایران انجام نشده است.   اندکی موجود ضد ایرانی و دشمن ملت تاریخی ایران،  در چند وب متفرق مطالب غیر اصولی و بی ادبانه،  بعنوان نقد انوش راوید نوشته اند.  آنها نمی دانند با اینکار ها فقط ضعف دانش و ادب خودشان را می رسانند.

   سفارش تاریخی انوش راوید:  همانگونه که در آینده بینی نوشتم،  قرن 21 زمان تخصص و تخصصی تر بودن است.  دیگر امکان آن نیست،  که باری به هر جهت بود،  یا با خیال و دانش و احساس قرن گذشته زندگی کرد.  زمین دارد باسرعت زیر پای ما حرکت می کند،  سرعت تحولات علمی بسیار بالاست،  نباید غفلت کرد و کم دقت بود.

ع انوش راوید در یکی از آثار تاریخی ایران،  مشروح در اینجا، ع شماره 4560.

چند سفارش تاریخی انوش راوید

جهت اه ملی و مردمی ایران،  در بحث های تاریخی شرکت کنید،  نظر بدهید و بپرسید.

لوگو شه و قلم اینترنتی را پاس دارید،  ع شماره 1608.

چند سفارش تاریخی انوش راوید

سفارش درک علمی

      با بررسی های علمی بگویید و بنویسید،  تا پایه های علم و دانش در تاریخ و تاریخ اجتماعی،  بنیانی تر و قویتر گردد.  تمام نظرات و پرسشها را پست می کنم،  البته دو منظور دارم،  اول حفظ و نگهداری شه و قلم،  دوم خدمات علمی جدید.

      تاریخ ما پر از حادثه است،  اتفاقاتی که تاریخ ما را ساخته اند،  بعضی اشخاص آنها را خوب،  و بعضی بد می پندارند،  در هر صورت تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران هستند.  علم را با خوب و بد نمی سنجند،  علم تحقیق و تحلیل دارد،  علم رشد و تکامل دارد.

      امیدوارم همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند،  بویژه آنهایی که می پندارند وبلاگ ارگ ایران،  یک تز و جایگاه ایران پرستی است.  آنها با دیدن مثلاً نام کوروش بزرگ،  یا فردوسی طوسی در وبلاگ،  با سادگی و کم دانشی خودشان،  و نخواندن و درک ن مطالب،  فوری و از وی احساس می پندارند،  این یک وب بنیادگرای تاریخی است.

چند سفارش تاریخی انوش راوید

قهرمان تاریخ ایران

      وقتی صحبت از قهرمانان تاریخ ایران می شود،  همه بلافاصله بیاد بزرگان در تاریخ ایران می افتند.  بدین منظور در جستجوها نوشتم قهرمان تاریخ ایران،  همه از آریوبرزن، کوروش بزرگ، بابک م دین و... الی آ از این بزرگان تاریخ ایران نوشتند.  تقریباً همه قهرمان را در شمشیر و تیر و تفنگ و یا اسطوره و داستان می بینند.  درصورتیکه من همه آن بزرگان را بخشی از تاریخ ایران می دانم،  و هیچ وقت صرفاً بعنوان قهرمان از آنها یاد ن .  قهرمان تاریخی تعریف دیگر دارد،  و نیاز به شاخص هایی دارد،  که باید آن ها را شناخت.

   تصویر ستارخان ملی به اتفاق دسته ای از مجاهدین مسلح تبریز،  تنی چند از قهرمانان تاریخ ایران،  که باعث رشد و تکامل و تغییر تاریخ اجتماعی ایران شدند،  ع شماره 1306.

      چه بسا بسیاری از آنها نمی دانستند،  که دارند تغییر ناپیوسته در تاریخ اجتماعی ایران ایجاد می کنند،  یعنی گذر تاریخی از فئودالی به بورژوازی،  مشروح در اینجا.

   معنی قهرمان تاریخی ــ  درباره معنی قهرمان و بزرگ و دلاور و جنگجو و این دست،  زیاد نوشته اند،  ما می توانیم بنا به میل خودمان هر برداشتی از این معانی داشته باشیم.  مانند من،  که قهرمان را با قهرمان تاریخی جدا می دانم،  قهرمان می تواند یک ورزشکار یا دلاور یا جنگجو یا غیره باشد،  ولی قهرمان تاریخی ی است،  که بنا به تعریف مشخص و شناخته شده،  تغییرات اصولی و اساسی در رشد و تکامل تاریخی و اجتماعی و علمی ایجاد کرده باشد.

      عزیزانی در نظرات بمن نسبت می دهند و می نویسند:

  "انوش راوید قهرمان مبارزه با دروغ های تاریخ" یا "قهرمان تاریخ نویسی ایران" یا "پدر تاریخ نویسی نوین ایران" یا "دلاور مبارز با استعمار و امپریالیسم" و از این دست تعریفها.

      ضمن سپاسگزاری از این عزیزان، همانطور که در بالا نوشتم،  از نظر من هر شخصی که بتواند،  تغییرات پیوسته یا ناپیوسته در تاریخ و اجتماع و اقتصاد،  و کلاً در علم ایجاد کند،  و باعث رشد و تکامل شود،  قهرمان و یا پدر و بزرگ تاریخی ملت است.

      یکبار دیگر از عزیزان که می نویسند:  انوش راوید قهرمان تاریخ نویسی ایران،  یا انوش راوید پدر تاریخ نویسی نوین ایران،  یا انوش راوید بزرگ مبارزه با دروغ های تاریخ ایران،  و غیره،  بسیار سپاسگزارم.

 کلیک کنید:  بزرگان و سپهبدان نامدار تاریخ ایران

 چند سفارش تاریخی انوش راوید

انوش راوید تاریخ نویس نوین ایران

      تاکنون تاریخ نویسی بر اساس بازنویسی بخشهایی از کتاب های تاریخی سنتی و جدید،  همراه با فلسفه بافی در تعدادی از آثار بود.  اما انوش راوید برای اولین بار شک در تاریخ های نوشته شده را بیان کرد،  و گفته،  آنچه در هر کتاب نوشته شده،  نظر نویسنده آن کتاب است.  این نظرها نمی توانند تمام یا بخشی از واقعیت و حقیقت باشند،  چه بسا بطور کلی اشتباه و دروغ بعمد یا غیر عمد باشند.

      کتاب های تاریخی سنتی و جدید،  تا نشانی از آثار قابل لمس در آنها نباشند،  نمی توان بعنوان سند تاریخی دانست.  علم و تاریخ علمی،  بر پایه نظرهای یک یا چند نویسنده در طول هزارها بوجود نمی آید،  بلکه باید ابتدا به آن نوشته ها شک کرد،  و شک در علم اساس گردونه یادگیری است.  تا به نوشته ها و تعریفهای اختصاصی از آثار درباره تاریخ شک نکنیم،  هرگز نمی توانیم بسوی یافتن واقعیتها برویم،  و دانش،  فسیل می شود.

      نمونه تاریخ نویسی های مشکوک،  که می توان آنها را برآمده از تاریخ نویسی استعماری دانست،  همین حمله های مشهور به ایران است.  در واقع هیچ نشان و اثر تاریخی از این حمله های کذایی وجود ندارد،  و فقط با داستان روی داستان برای سادگان و زود باوران تاریخ درست د،  تا مقاصد خود را پیش ببرند.  نمونه فلسفه بافی از آثار نیز مانند ع زیر است،  افشای مانند این نمونه در وبلاگ ارگ ایران زیاد وجود دارد.

     تصویر سنگ نگاره ایلامی،  تمام تاریخ دانها به اشتباه پنداشتند ن یسی است،  و درباره آن کلی فلسفه بافی د.  ع شماره 8624.

کلیک کنید:  انواع تاریخ نویسی نوین

. . . سفارشها ادامه دارند . . .

چند سفارش تاریخی انوش راوید

چند سفارش تاریخی انوش راوید

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  فرهنگستان تاریخ ایران

کلیک کنید:  و دشمنان جدید

کلیک کنید:  تاریخ پ ند ملی و مردمی ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

درخواست حذف اطلاعات

 تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی یکی از مهمترین موضوعات بررسی های تاریخی است.  بیشتر تمرکز تاریخ نویسی روی آثار باستانی کاخها و کوخها است،  درصورتیکه تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی نیز اهمیت دارد. 

تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

پیش نویس

      تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی یکی از مهمترین موضوعات بررسی های تاریخی است.  بیشتر تمرکز تاریخ نویسی روی آثار باستانی کاخها و کوخها است،  درصورتیکه تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی نیز اهمیت دارد.  .  وجود نوع دستشویی و تو ،  دلیل بر نوع رشد و تکامل تاریخی و فرهنگی است.  در کتابهای تاریخی آموزشی ایران،  به هیچ وجه به این مسئله مهم تاریخی اشاره نشده.  در این کتابها تاریخ را داستان روی داستان نوشته اند،  و هیچ کار کارشناسی در تاریخ اجتماعی در آنها نیست.

تصویر دستشویی عمومی در پارک آزادگان،  ع شماره 3226.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو در دانش و بینش انقل باشید،  ع شماره 1610.

این برگه پیوست لینک زیر است:

کلیک کنید:  تاریخ و تاریخچه های ایران

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

تجربه قدیمیها و دانش امروزیها

      قدیم دستشوئی ایرانی ها یک گوشه در دورترین نقطه حیاط بود،  که پدر بزرگ و مادر بزرگها،  وقتی میخواستند بروند داخل مستراح،  یک دستمال به سرشون می بستند.  آنها می دانستند،  که بخارات ناشی از ادرار (شامل اسید اوریک و فسفریک و..) روی موها و پوست سر و بالطبع سلامتی تاثیر فزاینده ای دارد،  و یکی از عوامل ریزش مو و... بود.  در ضمن مثل الان اینطوری نبود،  که بروند مستراح و 6 ساعت بنشینند راجع به مسائل روزمره تفکر کنند.

      حتی در شریعت مسلمانها ذکر شده،  که ماندن زیاد در مستراح و حرف زدن در آن مکروه است.  الان مستراح ها آمده وسط هال و اتاق پذیرائی.  تازه بین سنگ تو و محل شستن دست،  هیچ دری هم وجود ندارد.   به دلیل نوع تغذیه،  ما ایرانی ها مجبوریم حداقل 10 دقیقه اونجا بساط پهن کنیم.  خانم خونه هم یک حوله انداخته روی جا حوله ای در دستشوئی،  و خبر نداره این حوله چه نقشی در جذب بخارات سمی ادرار و مدفوع دارد.  بعد از وضو و شستن صورت اون حوله را میمالند روی صورت،  یعنی آ آلودگی.  

      خلاصه اینکه یکی از عوامل ریزش مو و بیماری های ما ایرانی ها،  همین بخارات ناشی از ادرار در تو های ماست.  برای حل این موضوع:

   اول،  حوله و مسواک را خارج یا لااقل دور از تو و روی جای مخصوص قرار دهید.

   دوم،  روی سنگ پا کمی سرکه ریخته و هفته ای یک دفعه این سنگ پا را به مدت 4 ساعت در کنار سنگ تو قرار بدهید،  قرار دادن سنگ نمک هم،  عامل جذب این بخارات سمی خواهد بود.

      حالا که صحبت از تو شد بد نیست بدونید:  قدیم وقتی توی جنگ ی جراحت میدید،  و بدنش زخم برمیداشت،  فورا روی زخم خود ادرار میکرد،  و یک موم عسل روی آن قرار میداد،  و با پارچه روی زخم را می بست،  دلیلش هم اینه،  که ادرار استرلیزه ترین و پاکیزه ترین محصول تولیدی از کلیه در بدن است.

      دلیل اینکه دین آن را نجس شمرده این است،  که تا در محیط آزاد و خارج از بدن قرار میگیرد،  به علت این استرلیزه بودن فورا باکتری و آلودگی محیط را به خود جذب میکند.  در یک مصاحبه پرفسوری میگفت:  حتما درب تو فرنگی را اول بگذارید،  بعد سیفون را استفاده کنید،  تا این بخارات و سموم از آن خارج نشود.  این فرهنگی است،  و متاسفانه در ایران حتی واسه انی،  که تو فرنگی استفاده میکنند جا نیافتاده.  

   پرسش از عموم:  راستی هیچوقت به این موضوع فکر کردید،  چرا موقع ساخت تو فرنگی واسش درب گذاشتند؟

تاریخی کاروانسرای تهران

   ع تاریخی کاروانسرای تهران،  حدود 1300 خورشیدی،  مشروح در تاریخ مسافرت در ایران،  ع شماره 2232.

   پرسش از عموم:  آیا تاکنون دقت کرده اید دستشویی و مستراح در کجای ساختمان های باستانی ایران وجود دارند؟   

تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

کلیک کنید:  محوطه های باستانی و تاریخی ایران

   ع اتوبوس تو عمومی شهر ارومیه،  بدلیل کمبود تو و توریستی بودن شهر،  ع شماره 7708.

تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

مصاحبه درباره تو عمومی در ایران

   ماهرخ غلامحسین پور:  سلام آقای راوید من گاهی به وبلاگ شما سری می زنم،  نمی خوام دروغ گفته باشم که از خواننده های همیشگی شما هستم.  من خبرنگارم،  خبرنگار مستقل و در سایت های مختلفی در حوزه اجتماعی و فرهنگی مطلب می نویسم.  با اجازه تون دارم یه مطلب در مورد تو های عمومی - معضلی واقعی در ایران  برای سایت ایران وایر می نویسم.  می تونم امید داشته باشم،  که شما به عنوان ی که مطلع و آگاهید و در زمینه های متفاوت اجتماعی مطالعه کردید،  به چند سوال من برای این گزارش پاسخ بدید؟

    البته خیلی وقتتونو نمی گیرم در حد چند پارگراف و اگه بدونم نوشتن براتون دشواره شماره تلفن رو مرحمت کنید زنگ می زنم و مصاحبه صوتی می گیرم.  ممنون مهرتون می شم پاسختون هر چی باشه بهم خبر دید حتی اگه موافق نیستید تا در پی گزینه های جایگزین باشم،  قربان شما و امیدارم روزگار به مدار قلبتون بگرده با احترام.  ماهرخ غلامحسین پور / خبرنگار

   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس از توجه شما،  من حدود 10 سال پیش در رو مه کیهان درباره تو عمومی های ایران نوشتم،  زمانی بود که خیلی اصرار داشتند توریست به ایران بیاید،  نوشتم زیر بنایی ترین و ساده ترین موضوع برای توریست در ایران یعنی تو عمومی وجود ندارد،  چه برسد به بقیه چیزها.

      لطف نمایید نظرات و پرسش هایتان را ایمیل نمایید،  برایم کتبی پاسخ گفتن بهتره،  با چند ع و سند تاریخی پاسخ می گویم،  تندرست و پیروز باشید.

   ماهرخ:  همون طور که خدمتتون نوشتم من رو مه نگار مستقلم و برای سایت های بیرون از ایران گزارش می نویسم این اولین شرط اخلاقه که بهتون گفتم باشم،  گر چه به هر حال موضوع به مسائل مرتبط نمی شه.  من برای ایران وایر یا شرق الاوسط یا می نویسم.

   پرسش ماهرخ 5682:  به نظر شما پرداختن به مسئله تو های عمومی یه مسئله سخفیه؟  چرا خبرنگارها و رو مه نگارها به این مشکل نمی پردازن،  چون فکر می کنن پرداختن به این مسئله سطحی و سخیفه.  این در حالیه که مسئله دفع حاجت از اهمیت زیادی برخورداره،  و وقتی دچار مشکل می شی تو خیابون و معابر عمومی واقعا عرصه رو بر آدم تنگ می کنه؟

   پاسخ انوش راوید:  پرداختن به مسئله تو عمومی یا تاریخ تو و دستشویی سبک و ضعیف نیست.  با استفاده از بقایای تو یا سنگواره و فسیل دفع فضولات انسانی و حیوانی با اصطلاح ایی*، موضوعات مهم تغذیه و سلامت افراد در طول تاریخ مشخص می شود.  قرار داشتن جایگاه دستشویی در طول تاریخ،  فرهنگ یک ملت مشخص می شود.

      کاخ ورسای فرانسه،  که محل زندگی بزرگترین پادشاهان اروپا در همین چند قرن پیش،  فاقد دستشویی بود.  افراد بلند پایه و پادشاه باید درون سطل کارشان را می د،  و خدمه به بیرون می بردند.  ولی در آثار دوران کهن ایران در تمدن های کهن ایران و آثار باستانی ایران تو بخوبی در جایگاه مناسبی قرار داشت.  شهر لندن در 150 سال پیش تو عمومی نداشت،  ولی شهر های ایران کم و بیش مانند بیرجند و مشهد و انزلی و بابل،  تو عمومی خارج از مسجد داشتند.

      البته خبرنگاران در ایران به موضوع تو عمومی می پردازند،  اگر کم است باید بیشتر و بیشتر بگویند.  وظیفه روشنفکران، خبرنگاران، جوانان باهوش و... است،  که هر موردی در موضوعات تخصصی خودشان دیدند می دانند،  درباره آن بگویند و بنویسند،  به مقامات، به مطبوعات،  و درباره آن تا رسیدن به نتیجه و پاسخ مناسب پافشاری کنند.

   *ــ  ایی = ا = راست بلند + ی =  حرف آ ، پایان هر مسئله،  جهت اطلاع بیشتر به حروف هیروکلیف جی مراجعه شود.

   ادامه پرسش:  برای بهبود وضعیت تو های عمومی چه پیشنهادی می دید؟

   پاسخ انوش راوید:  باید در قوانین جایگاهی برای این منظور در نظر گرفته شود،  امروزه فقط در پارک های عمومی ایران وجود دارند.  مثلاً اگر یک نفر در خیابان های شهری به آن نیاز داشته باشد،  باید تا رسیدن به پارک ده ها دقیقه زمان بگذارد.  بعضی از این دستشویی های موجود،  مناسبند،  و بعضی بسیار بد،  که دو عامل دارد،  توجه مردم یا عدم سلیقه مردم آن منطقه و شهر.

      بالا بودن قیمت زمین و ملک در ایران،  تنگاتنگ و درهم بودن شهر سازی های امروزی در ایران،  یکی دیگر از علل کمبود تو عمومی است.  اگر نگاهی به شهر های دوران باستان ایران بیاندازیم،  متوجه می شویم،  که چقدر وسیع و با معیار های قرن 21 است،  ولی امروزه حتی پایتخت ایران با معیار قبل از صفویه و دوران های بحران اجتماعی است.

     من کاره ای نیستم تا پیشنهاد بدهم و آنها هم گوش کنند،  آنها حرف بالا های خودشان را گوش نمی کنند،  چه برسد بحرف من.  ولی فقط می توانم به مردم بگویم،  درباره مشکلات با حفظ محیط دمکرات،  بگویید و بنویسید،  آنقدر زیاد،  که روزی حرف شنوایی پیدا شود.  ساده ترین گفته ها و نوشته ها هم اثر تمدنی دارد،  یعنی حداقل باعث می شود توانایی و درک عموم از مسائل اطراف بالا رود.

   ادامه پرسش:  چرا این مسئله در ایران به شدت با بی مهری مواجه شده،  نه شهرداری و نه سازمان های خصوصی خودشونو موظف به حل مشکل تو های عمومی نمی دونن؟

   پاسخ:  عدم توجه به این مسئله در ایران،  در گذر سریع تاریخی ایران از دوران قبیله ای و فئودالی روستایی به شهر نشینی بورژوازی است.  در همین 70 سال پیش جمعیت نسبی ایران کمتر از 10 نفر در کیلومتر مربع بود،  و تا قبل از رضا شاه پهلوی و ورود دور اول مدرن شدن،   ا نیز بسیار کوچک و در یک قلعه و دیوار قرار داشتند،  بهمین جهت نیاز به تو عمومی وجود نداشت.

      این عدم توجه به نیاز تو عمومی امروزه،  در این گذر سریع فرهنگی نهفته است،  این مسئله در یکی دو دهه آینده با حساب توجه و فرهنگ سازی های جدید،  برطرف خواهد شد.  همانگونه که گفتم هر موضوع مدرن فقط با فرهنگ سازی های سبک کار جدید ایجاد می شود،  و در نهایت سازمان های مختلف نیز به آن منظور اقدام خواهند کرد.  در اروپا،  لندن و پاریس 150 سال زمان برد،  تا از هیچ تو ،  به امروز برسند،  استانبول و روم سابقه تاریخی خوبی در این مورد دارند.

   ادامه پرسش:  در حالی که در کشور های اروپایی موضوع تو های عمومی به یه تجارت پر سود تبدیل شده،  و در ایران هم می تونه یه منبع درآمد برای سرمایه گذاران خصوصی و حتی ت باشه اما چه اراده ای هست،  که از افزایش و بازسازی تو ها در معابر عمومی جلوگیری می کنه؟

   پاسخ انوش راوید:  آن اراده در همان گذر سریع تاریخی که گفتم وجود دارد،  و یک طرح دائی جان ناپلئونی نیست،  و همین ذات باقی مانده از دوران قبیله ای باعث شده،  که ایرانی برای این موضوع سرمایه گذاری و پول ج نکنند.  اما از 15 – 20 سال گذشته،  با آغاز ورود جوانان شیک ایرانی،  آن شه ها که مربوط به ساختار های تاریخی اجتماع قبلی بوده،  دارد از بین می رود،  فقط باید دقت کرد با وجود هجوم بی وقفه امپریالیسم نو،  اه شیک این جوانان شیک به انحراف کشیده نشود.

   ادامه پرسش:  به نظرتون حل معضل تو های عمومی در جذب توریست در ایران موثر خواهد بود؟

   پاسخ انوش راوید:  جلب توریست به مسائل و موضوعات مختلف بستگی دارد،  ولی وجود تو عمومی های خوب و زیاد،  یکی از ابزار های ادامه روند تشویقی تبلیغی ورود توریست،  و ایجاد در آمد ارزی از همین تو است.

      وظیفه جوانان شیک امروزی است،  که مسائل و موضوعات را فقط با یک ع یا یکی دو خط نوشته،  در و اینقبیل تمام نکنند،  اول از همه سعی کنند تخصصی و تخصصی تر شوند،  و حرفه ای کار کنند،  درباره هر موضوع خوب تحقیق کنند،  و با تفسیر و تحلیل عمیق بگویند و بنویسند.

   ماهرخ:  ممنون مهرتونم آقای راوید و ازتون درخواست می کنم دقیقا بنویسید سمت شما رو تو گفتگو چی بنویسم؟ بنویسم محقق یا تاریخدان؟ کارشناس؟ هر چی که شما به نظرتون درست تره منو هم راهنمایی بفرمایید،  من مطلب رو وقتی منتشر شد براتون همین جا می ذارم.  منتظر پاسختون هستم با مهر و به امید اینکه ساعت زندگی به مدار قلبتون بگرده.

      من با دقت بیوگرافی شما رو خوندم.  ع ای قدیمی تونو نگاه و خیلی لذت بردم.  خیلی خوشحال می شم اگه کتاب آ منو که تو ایران منتشر شده و اسمش هست "مرا هم با کبوترها پر بده"  و خیلی مورد استقبال واقع شد،  و در طول چند ماه گذشته به شکلی که علیرغم سانسور شدید،  بعد از چهار ماه به چاپ دوم رسید مطالعه کنید.  باعث سندی و خوشحالی و افتخارمه.  قربان شما و روز و روزگارتون خوش.

   پاسخ انوش راوید:  بهترین موضوع بعنوان  "وبلاگ نویس تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران" است،  زیرا من با مسافرت های زیاد و گفتگو با مردم مختلف،  سعی می کنم در وبلاگم تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران را به تفسیر و تحلیل در دیدگاه خودم بنویسم.

      ضمن سپاس از مطالعه وبم،  حتماً کتاب شما را می خوانم،  و درباه آن در وبلاگم می نویسم،  و خوشحالم که کتاب موفقی بوده است.  البته تا آنجا که می توانم از ید کتاب خود داری می کنم،  زیرا با چاپ هر کتاب دهها درخت از بین می رود،  و باعث گرانی و تشویق نابود کنندگان طبیعت می شود.  از این موضوع تعجب می کنم،  چرا روشنفکران به این مهم فکر نمی کنند،  و چیزی نمی نویسند،  زیرا حتی بیشتر از وجود تو عمومی اهمیت دارد.

   ع های جالب از متفاوت ترین تو جهان در ایران،  برات طریقتی مسئول یکی از سرویس های بهداشتی در پارک آزادگان است.  وی با خلاقیت خود به تزیین فضای داخلی سرویس بهداشتی این پارک پرداخته است،  از استثنا های انسانی و سلیقه ای.  ع های شماره های 12ــ7710.

 تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

پرسشها و پاسخها

بخشی از نظرها و پرسشهای این برگه،  منتظر پرسشهای شما گرامیان هستیم.

   نظر و پرسش شما:  . . . نظر و پرسش خود را بنویسید . . .  در اینجا

 

تاریخ آبریزگاه مستراح دستشویی

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  تحلیل گذر های تاریخ در ایران

کلیک کنید:  تاریخ مبارزات فرهنگی در ایران

کلیک کنید:  تاریخ نگهداری آثار تاریخی در ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
عجم جم ژم زم

درخواست حذف اطلاعات

عجم جم ژم زم

      عجم = اجم = ع یا ا = پائین آمده، تولید شده، مربوط به.. + جم = جمشید،  عجم = فرزند جمشید.

      درباره ا،  فرهنگ لغات را باز کنید،  متوجه معنی آن در واژه ها شوید.  ا ضمن ترکیب با واژه های زبان های ایرانی،  معنی و ریشه ی ایرانی دارد،  ولی به اشتباه می گویند آن واژه عربی یا  اربی است.  در صورتیکه خود عرب یا ارب = ا + رب = فرزند رب واژه ای ایرانی است.

      جمشید = جم + شید = حرارت و گرمی و عشق.  عجم یعنی فرزند جم،  ایرانیان فرزندان جم از تمدن کهن ایران هستند.

  ــ  جم = ژم  = زم =  نام پسرانه.  نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی.

  ــ  اژم = ازم = فرزند زم، یا ژم یا جم.

کلیک کنید:  تاریخ زبان عربی

فردوسی:

* ز انبوه پیلان و شیران ژم <><> گذرهای جیحون پر از باد و دم *

* به اشکش بفرمود تا سوی ژم <><> برد لشکر و پیل وگنج و درم *

      در پارسی حروف پ گ چ ژ وجود دارد،  در آرامی و سپس عربی اژم را به زبان خود تکلم د،  عجم گفتند.

   ــ  عجمان =  اَژمان = اژمین = زمین اژ یا جم.

   جالب:  داستانی که از پیرمرد بی سواد روستای دور دست هرمزگان شنیدم:

      آ پادشاه جهان نامش آدم بود،  سه فرزند داشت بنام های:

   1 ــ  ارب (= ا + رب = عرب،  رب = وابسته به آب، ساحل نشین، زاده رب).

   2 ــ  اجم (= ا + جم = عجم،  جم = زمین بزرگ، دارنده زمین، زاده جم).

   3 ــ  اند (= ا + ند = اند (هند)،  ند =  دارنده برکت و کشاورزی، زاده ند).

   ــ  ا =  راست و بلند =  وسیله تولید مثل مردانه،  جهت اطلاع بیشتر به حروف هیروکلیف جی مراجعه نمایید.

  ــ  زم زم = ژم ژم = جم جم.

کلیک کنید:  حروف هیروکلیف جی

عجم جم ژم زم

ادامه دارد

کتاب های سنتی تاریخی

       هیچ وقت از نوشته کتابها،  بعنوان سند تاریخی استفاده ن ،  نوشته کتاب ادبیات و نظر نویسنده است،  ادبیات صرفاً نمی تواند بازگو کننده تاریخ باشد.  نوشته های کتاب باید همراه با سندهای باستان شناسی و جغرافیای تاریخی کاملاً هماهنگ شود،  تا بتوان آنرا بخشی از تاریخ دانست.

      هر کتاب بار تاریخ ادبیات را در خود دارد،  تاریخ فقط شامل ادبیات نیست،  تاریخ رشته های متفاوت و دراز دارد.  در نوشته های وبلاگم برای رد تاریخ نویسی،  از روی کتاب های تاریخی سنتی،  از خود کتاب های تاریخی استفاده کرده ام.  مانند همین تاریخ طبری،  که در ابتدای و در مقدمه گفته  "من فقط امانت داری ،  و نقل قول ها را نوشتم و مورد تأییدم نیست".

      تاریخ یک علم است مانند همه علوم،  رشد و تکامل دارد،  تغییرات دارد،  هیچ علم را نمی توان بدون تغییر و رشد و تکامل دانست.  اگر ی در ذهن و دانش خود،  علم را ثابت و بی تغییر بداند،  براحتی می توان گفت ذهن و دانش او فسیلی است.  علم تخصص با اندازه متفاوت دانش دارد،  گفتگو و تبادل بینش دارد،  علم تاریخ را باید واقعی شناخت نه احساسی.

      سرگذشت واقعی تاریخ تنها این حدود صد کتاب سنتی تاریخی موجود،  و میلیونها رونوشت آنها،  که بخورد ملت داده اند نیست.  واقعیت تاریخ بطور کلی چیز دیگری است،  افراد باهوش با پرسش و پاسخ می توانند به تاریخ واقعی دست یابند.

کلیک کنید:  دروغ نامه هایی بنام کتاب تاریخ

      با جستجوگری و کنشگری در علم،  افراد باهوش متخصص،  واقعیت های تاریخ مشخص می شود.  واکنشگری در آنچه که بخورد داده اند،  کار علمی برای این قرن نیست.

عجم جم ژم زم

کتاب جدید حمید شفیع زاده

   تصویر جلد کتاب:  تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا و جزایر جنوب شرق آسیا پیش از حضور اروپائیان.  ع شماره 7559.

جهت تهیه کتاب،  آدرس ایمیل و تلفن پژوهشگر گرامی را در جستجوهای ارگ ایران بی د.

      درباره پژوهشهای نوین،  هر چه کار شود،  و هر چه اساتید و پژوهشگران با ارزش مانند گرامیان،  بانو پرنیان حامد،  آقای فرشاد فرشیدراد،  آقای حمید شفیعزاده،  و... باشند کم است.

      همیشه تاریخ عده ای هستند،  که در برابر پژوهشهای جدید مقاومت کرده،  و همان علم قبلی را که در ذهن خود دارند می پسندند،  و تمام می دانند.  درصورتیکه علم رشد و تکامل و تغییر دارد،  شخص اهل علم،  که ذهن باز و فعال داشته باشد،  ضمن درک از تخصص،  دانش های جدید مورد نظرش را با دقت مطالعه و بررسی می کند،  و پیرو آنها پرسش و نظر و نقد می نویسد.  درصورت عدم دقت به این مهم،  مغز و دانش فسیل شده می گردد،  و از ارزش خارج می شود.

عجم جم ژم زم

پرسشها و پاسخها

نظرها و پرسشهای رسیده درباره این برگه،  اینجا نوشته و پاسخ داده می شود.

   پرسش محسن:   زبان فارسی محاوره به شکلی که امروزه با کلمات ش ته بکار میبریم از چه زمانی و چطور شکل گرفته؟  آیا زبانهای دیگر هم چنین هستند؟

   پاسخ انوش راوید:  درباره این موضوع زیاد گفته و نوشته اند،  می توان به آن نوشته ها رجوع شود.  البته باید تاریخ ریشه ی را در نظر داشت،  که مد نظر ما در هزاره چند خورشیدی ایرانی است.

      در قرون جدید،  فارسی محاوره ای امروزی از زمان فتحعلیشاه آغاز شد،  و به آن فارسی فتحعلی شاهی می گویند.  علت آن نیز هجوم جمعیت از تمام نقاط ایران به تهران،  و شکل گیری گویش جدید بود.  درست مانند همان زمان در ایالات متحده ،  که هجوم جمعیت از تمام نقاط دنیا به شرق بویژه نیویورک،  گویش یی انگلیسی پدید آمد.

      از نظر من و بمنظور ریشه ی قبل از تاریخ خورشیدی ایرانی،  باید به روستا های دور دست ایران و پا تان و اریان اندونزی و اطراف قله کلیمانجارو رفت،  و با افراد مدرسه نرفته و بی سواد آنجاها در این باره گفتگو و تحقیق کرد.  زیرا این مناطق دارای ریشه زبانی بسیار نزدیک و دست نخورده تر به ایران دوران کهن دارند.

      قدیمی ترین گفتگو زبانی حدود ایران،  در قبایل دور دست پشتون پا تان است.  هیچ بدرستی نمی داند سابقه این زبان به کی و کجا بر می گردد.  اما از نظر من و با داشتن شباهت هایی در زبان انگلیسی،  بیشتر می توان این زبان را زبان مردم تمدن کهن جی دانست.  در این باره بزودی مشروح می نویسم،  فعلاً می توانید به مقاله استون هنچ ایرانی در وبلاگ ارگ ایران مراجعه نمایید.

   پرسش از عموم:  به نظر شما نماد عقاب دو سر مربوط به کدام تمدن است؟

   پاسح انوش راوید:  مراسم و نماد های بشر در تمدنهای مختلف،  همه ریشه در دوران قدیمی تر دارند،  این روند از ابتدای تاریخ پیدا شدن هموساپین تاکنون بوده.  هفت سین نیز همین گونه است،  هفت شین و نیز هفت چین و پنج چین و سه چین،  در قبل از دوران کشاورزی بوده.  ماهی نیز غذای مهم تمام دوران بشر بوده است.

      ماهی و آب در ابت ترین تمدنها در نقاشی غارها در تمام دنیا دیده می شود.  ماهی قرمز نشان از شنل قرمز کشیش میترایی در دوران اشکانی است،  شنل قرمزی که بعد به کشیش های ی رسید،  و قبل از آن جادو گران و پر سرهای ماسایی و غیره از شنل قرمز استفاده می د.

 عجم جم ژم زم

 

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  تاریخ لشکر و جنگ در ایران

کلیک کنید:  تاریخ کنشگری و کنشگران در ایران

کلیک کنید:  ی ساختار های تاریخی اجتماع ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
جغرافیای تاریخی بهمن شیر

درخواست حذف اطلاعات

جغرافیای تاریخی بهمن شیر

 «گرجیان»

      مؤلف ناشناخته کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب،  از ناحیه ای به نام دیلم خاصه نام می برد،  که میان تبرستان و جبال گیلان قرار داشت.  همو در جای دیگر کتاب از منطقه شیر سخن به میان می آورد،  و آن را از بخشی از دیلم خاصه می خواند،  اگر چه این مناطق بنابر گزارش نامه تنسر جزئی از خاک پهناور پتشوارش، فرشوادگر (سواد کوه امروزی) به شمار می رفت،  که یک سوی آن به قومس و سوی دیگر آن به آذربایجان (آت اتن) کشیده می شد.  

      به گزارش ابن اسفندیار پس از آنکه یعقوب لیث،  حکومت طاهریان را در اسان بر انداخت،  از سوی خلیفه فرمان یافت،  تا نو پای زیدیه تبرستان را فرو نشاند.  از این رو در پی حسن بن زید علوی،  که از پیش روی وی گریخته بود،  تا ناحیه شیر تاخت،  حسن ناگزیر به دیالمه شیر،  که مهترانان گوگیان دیلمی نام داشت،  پناه برد.  اینکه منطقه شیر همان بهمن شیر باشد جای تأمل است،  مؤلف تاریخ گزیده می نویسد:

      اردشیر بابکان شهر بهمن شیر را ساخت،  بعدها این شهر به گرجیان مشهور شد،  چنانچه گزارش حمدالله مستوفی درست باشد،  می توان پذیرفت که گرجیان در بخش باختری ولایت شیر قرار داشته است،  و نواحی لنگا، تنکابن (مرد) واچک تا گلیجان، شیرود، گرمه رود، سیه سر، جنت رودبار = گندی رودبار جواهرده (جوداهنجان ) اشکور سخت سر و معاف محله و رانکوه،  به مرکزیت تمیجان را شامل می شد.

      بنابراین شیر از سوی خاور به نمک آبرود،  از سوی باختر به دیلمان،  و از جنوب به کوهستان های اشکور،  دو هزار،  سه هزار و رانکوه محدود می شد.  به نظر می رسد گرجیان برخی از آبادی های شرق گیلان،  یعنی هوسم باستانی (رودسر امروزی) را نیز در بر می گرفت.

      دو رویداد تاریخی سبب نامبردار شدن "شیر" در تواریخ محلی شده است،  نخست حمله یعقوب به مازندران غربی،  دیگر قیام عادلشاه ابن اسفندیار می نویسد:  هنگامیکه یعقوب،  ابراهیم مسلم به دست شورشیان چالوسی کشته شد.  یعقوب چاره ای جز بازگشت به چالوس نیافت،  در این هنگام بود که دیالمه شیر بر باقیمانده یعقوب تاخته با رو بنه وی را به غارت بردند،  و آسیب جدی بر لشکریان یعقوب وارد آوردند.

      دیگر قیام عادلشاه که در مراحل آغازین خود به سبب آگاه شدن حیدر سلطان حاکم تنکابن،  و دستگیری سران قبیله شیرج به ش ت انجامید،  با موجودیت بافتن گرجیان نام شیر به عنوان ولایت اندک اندک رو به فراموشی رفت،  و گرجیان جانشینی آن گردید،  آبادی هایی چون شیرود،  شیرودسر،  شروار،  شیرک رز،  شروان محله،  شیراخُنس،  شیر محله، ده شیر و قبیله ی شرج،  که منسوب به ولایت شیر و از قبایل دیلمی ن در تنکابن قدیم بودند،  دلیل محکمی بر وجود منطقه شیر باستانی است.

      مندرجات تاریخ گیلان و دیلمستان مرعشی گویای حضور دو قبیله معروف گرجی در گلیج است،  که همواره در جنگ های سادات کیایی با حکام بیه پس شرکت داشتند.  بویژه آنکه مناطقی چون گرجی چال،  گرجی کره، گنج سره و گرجی محله،  نیز یادآور س ت این قوم در پهنه ناحیه ی شیر است.  اینکه کرجیان معرب گرجیان باشد،  تصوری نادرست است،  چه آنکه در کلام عرب غالباً حرف گاف به جیم بدل می شود،  نه کاف،  مانند گرگان و گیلان،  که صورت معرب آن جرجان و جیلان است.  در حالیکه کلمه گلیج از این قاعده مستثنی گردیده،  و دستخوش تحریف نشده است،  مؤلف نظره الناظرین سادات محله را جز آبادی های گرجیان می داند.  مرعشی محل دفن شاه یحیی حاکم الموت و گرجیان را  در سیه سر گرجیان می داند،  رشید الدین فضل الله در جامع واریخ،  گرجیان را گرجستان گیلان خوانده است.

      مؤلف جامع واریخ نوشته اشت:  گرجیان پیش از حمله ف ان الموت در دست امرای گرجی قرار داشت،  به زمان محاصره و فتح دژ مارکوه به دست رفیقان اسماعیلی به سال 535 هـ،  گرشاسب بن ملک شاه گرجی،  که در آن زمان حاکم گرجیان بود،  به سبب خیانت بردارش سهراب بن ملک شاه گرجی ناگزیر دژ مارکوه را به ف ان واگذار کرد.  پس از آنکه سید رضی کیا کلیه نقاط گیلان بیه پیش را به تصرف خویش در آورد،  با مقاومت هندوشاه گرجیانی،  که واپسین خاندان هزار اسبی بود روبرو شد.

      سرانجام سید رضی با راهنمایی کیا همایون،  که از مخدومین مزبور بود به سرای هندو شا راه یافت،  و در سپیده دم هنگام وضو،  وی را به قتل رساند.  از این پس گرجیان و گلیجان تحت حکومت گیلان بیه پیش درآمد،  و یک چند ضمیه متصرفات آل کیا گشت.  گرجیان پس از فروشی کامل کیائیان به سال 1000 هـ، به تنکابن پیوست،  و تا پایان سلسله پهلوی به حیات و اجتماعی خود ادامه داد.  در سال 1358 رامسر که بیشتر سخت سر نام داشت،  به صورت شهرستان درآمد،  و از تنکابن جدا گشت.  اشکور بالا که قبلاً جز تنکابن قدیم بود،  ضمیمه حوزه شهرستان رامسر  و چالکرود مرز بین تنکابن و رامسر شد.

پاییز 95 ــ   ابوالحسن واعظی تنکابنی

تصویر ابواحسن واعظی تنکابنی در باغ راویدسرا،  ع شماره 8774.

نظرها و پرسشها و پاسخها

نظرها و پرسشهای رسیده درباره این مقاله،  اینجا نوشته و پاسخ داده می شود.

   نظر انوش راوید:  شیر همان شر یا اشتراک گذاری است،  و محل تقسیم راه بوده مانند شیراز،  مشروح در لینک زیر:

کلیک کنید:  تاریخ شیر های ایران

. . . منتظر نظرها و پرسشهای شما هستیم . . .

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  کاکویی و دریا از جهانگیر دانای علمی

کلیک کنید:  جلسه ساختارهای تاریخی اجتماع

کلیک کنید:  سازمان های تاریخ سازی استعماری

کلیک کنید:  تاریخ دانش دروغی و تقلبی در ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

درخواست حذف اطلاعات
 معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران،   در این برگه چند فروشگاه و گردشگاه در راویدسرا را معرفی می کنم،  بایت این معرفی در ارگ ایران پولی دریافت نمی کنم و نخواهم کرد،  آنها از دوستان من هستند،  و فقط بنا به تقاضای این دوستان در مجموعه تارنما های ارگ ایران،  آنها را معرفی می کنم،  جهت استفاده از محصولات و خدمات آنها لطف کنید،  با لینکها و آدرسها و شماره های اعلام شده در صفحات آنها تماس بگیرید،  مطمئنا پشیمان نخواهید شد.

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

ع انوش راوید در یک اثر تاریخی،  ع شماره 3546.

   توجه:  دوستانی که در اطراف راویدسرا هستند،  و علاقمندند کار و محصول آنها را رایگان در مجموعه تارنماهای ارگ ایران معرفی نمایند،  در خدمت هستم.

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

اقامتگاه بومگردی خونه خورشید

      خونه خورشید کلبه ای گلی چوبی یا زگالی بومی غرب مازندران است،  اگر بگویم خونه خورشید روح و جان دارد،  باور کنید راست می گویم،  یه وقت از روح نترسید،  منظور احساس دارد و متقابلاً احساس ما را درک می کند.

کلیک کنید:  خونه خورشید خورشید خانم

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

اقامتگاه بومگردی خونه گلی

کلیک کنید:  خونه گلی فرزین ملکی

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

اقامتگاه بومگردی گته گلی خانه

      گته گلی خانه، گردشگری در طبیعت همراه انواع غذا های محلی سالم و طبیعی،  و اقامتی بیاد ماندنی در محیطی آرام و خانوادگی.  پیاده روی در جنگل، دیدن آثار تاریخی و طبیعی،  و گردشهای مختلف در گته گلی خانه بخوبی فراهم است.

کلیک کنید:  وبلاگ گته گلی خانه اشتری

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

 اقامتگاه بومگردی تکیش زیبا

در غرب مازندران

کلیک کنید:  اقامتگاه بومگردی تکیش زیبا

 معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

فروش عسل

عسل طبیعی ــ  موم ــ  برموم ــ  گرده گل،  زنبور و م ومات زنبور عسل

ارسال به تمام نقاط ایران

کلیک کنید:  فروش عسل علی کاظمی

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

مشاورین املاک

1

کلیک کنید:  مشاورین املاک ایثارگران

 

2

کلیک کنید:  مشاورین املاک عینی

 

3

کلیک کنید: 

 

4

کلیک کنید: 

 

5

کلیک کنید:  شمال ارگ ایران

 

معرفی چند فروشگاه و گردشگاه در ارگ ایران

  . . . . مستند های مربوط مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری http://arqir.com کلیک کنید:  اولین آئین های تمدن ایران کلیک کنید:  روستا های تاریخی دیدنی ایران کلیک کنید:  قرن سنت گریزی و نیاز به درک تغییرات آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا       توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
زبان های تاریخی ایرانی و فارسی

درخواست حذف اطلاعات

زبان های تاریخی ایرانی و فارسی

پیش نویس

      از ابتدای پیدایش انسان امروزی یا homo sapiens ،  زبان گفتگو،  اصلی ترین و مهمترین مسئله رشد و تکامل بود.  بنظر من در ابتدا فرهنگ لغات زبان در دوران اولیه،  فقط یکی دو صفحه بود،  سپس طی زمان این فرهنگ ده و بیست و سپس امروزه به هزاران صفحه رسیده است.

      در بررسی های تاریخی،  بدلیل اینکه دسترسی به زبان تاریخی وجود ندارد،  از روی خطوط بجا مانده در سنگ و کتیبه و کتاب تا حدودی می توان زبان را گفت و شناخت.

      امید است روزی کتیبه های بیشتری از دوران های مختلف ایران کشف شود،  و جوانان باهوش متخصص روی آنها بمنظور ترجمه و تعیین زبان کار کنند.  خطوط و زبان موجود در آنها،  بما خیلی چیزها را ریشه ای خواهند گفت.

تصویر قدیمی ترین شاهنامه،  در اینجا ببینید و مطالعه کنید،  ع شماره 3278.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  ع شماره 1625.

کلیک کنید:  مدنی و اجتماعی ایران

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

زبان های تاریخی ایرانی و فارسی

زبان فارسی یا پارسی

      در شاهنامه فردوسی آمده که در زمان کیومرث سی گونه خط چون رومی و تازی و پارسی و سغدی و چینی و پهلوی و هندی و... در ایران بوده است،  و کیومرث آنها را آموخته است.  در آنجا ذکری از زبان ها نشده،  زیرا زبان های این خطوط خیلی با یکدیگر نزدیک بوده،  و نیاز به آموختن آنها را نداشته است.

      زبان پارسی یکی از این زبان ها می باشد،  در زمان سلسله هخا ان بخاطر اداره امور کشور،  نیاز به یک زبان مشترک داشتند،  که از همه این زبانها شکل گرفته و تدوین شده باشد.  زبان دری که داریوشی و یا درباری گفته اند،  این زبان بود،  که به زبان فارسی معروف شده است.

      این نوشته اندکی از قدرت تاریخی زبان پارسی است،  که در طول تاریخ درخشیده،  و نیازی به تکرار آن در وبلاگ نیست،  زیرا نمی گنجد.  در تاریخ نیک چگونگی  تاریخ و تمدن ایران عزیز را بدون دروغ و واقعی نوشته ام.  نگارش و تعریف زبان پارسی در وبلاگ،  دلیلی بر بی اهمیت بودن زبان های دیگر در جغرافیای وسیع ایران فرهنگی نیست.

      همچنین همانطور که بارها در ارگ ایران گفته ام،  استعمار می خواهد ملتها و زبانها را رو در روی یکدیگر قرار دهد.  دشمنان دروغگو باید بدانند ایران و ایرانی هوشیار تر از ترفند های استعماری است.

      در مقالات  سنت گریزی و دانایی قرن 21 نوشته ام،  این قرن زمان آگاهی ها و فرهنگ یادگیری می باشد،  با مطالعه این وبلاگ براحتی می توانید،  دانش خود را در تاریخ و تاریخ اجتماعی بالا برده و مچ دشمنان را گرفته،  و آینده ای خوب برای ایران عزیز مان ساخت.

      در اکثر منابعی که این چند صفحه را از آنها نوشته ام،  فارسی را عربی شده پارسی می گویند.  درصورتیکه چنین نیست،  فارسی از دوران کهن بجای پارسی گفته می شده است.  برای ورود به جهانی نو دانستن و گفتن درست،  خیلی مهم است،  در ضمن نگرش های نو به جهان را نباید فراموش شود.

کلیک کنید:  حروف هیروکلیف جی

   ــ  فارسی = فا =  فر، بزرگی، شکوه + رسی = رستن و روئیدن،  فارسی = زبان رستن و روئیدن شکوه و بزرگی،  یک واژه کاملاً فارسی است.  به دروغ گفته اند:  چون اعراب نمی توانستند پ را تلفظ کنند،  بجای آن ف می گفتند،  بنابر این پارسی شد فارسی.  درصورتیکه پارس =  پر + سر =  پرسر،  مشروح در:

کلیک کنید:  معنی نام ا و روستاهای ایران

      زبان فارسی از هزاره اول خورشیدی ایرانی،  طی چند هزاره،  از تمدن های کهن ایران،  به مناطق وسیعی در آسیا گسترده شد،  در بسیاری از سفرنامه های واقعی نوشته شده است،  که زبان پارسی راه گشای آنها بوده.  زبان پارسی از  قدیم ترین زبانها و از گروه زبان های ایرانی آریایی یا تحریف شده هندو ایرانی (آرین) است،  زبانی پیوندی می باشد.

      این گروه زبانی مجموعه ای از چندین  زبان را شامل می شود،  که بزرگترین جمعیت جهان به این  گروه سخن می گویند.  صدها واژه مشترک میان پارسی،  و زبان های آسیای جنوبی و غربی و میانه وجود دارد.  قبل از نفوذ استعمار و ورود زبان های آنها،  پیوستگی وسیع این زبانها در طول تاریخ کمتر شد.

زبان های تاریخی ایرانی و فارسی

واژه سازی زبان پارسی

      زبان پارسی پایه اصلی زبانهای و لهجه های آریایی است،  اعراب بدلیل نداشتن  پ  در زبان خودشان،  پارسی را فارسی گفتند.  از دوره صفویه با نفوذ استعمار و عوامل داخلی آنها تا کنون،  به اشتباه پارسی را فارسی گفته اند،  و روان شده است.  زبان پارسی یا فارسی توانایی گسترش تا 226 میلیون واژه را دارد.

      زبان پارسی  1500 عدد ریشه دارد،  که با افزودن 250 پیشوند،  و  600 پسوند آن،  به اصل ریشه می توان واژه های دیگری ساخت.  مثلاً از ریشه  رو  می توان واژه  پیشرو  و  پیشرفت  را با پیشوند پیش  و  واژه  روند  و  روال  و  رفتار  و  روش  را با پسوند های  اند  و  ال  و  آر  و  اش  ساخت.   در این مثال ملاحظه می کنیم که ریشه  رو  به دو شکل آمده است،  یکی  رو  و دیگری  رف.

      با فرض اینکه از این تغییر ریشه ها صرف نظر کنیم و تعداد ریشه ها را همان  1500 بگیریم ترکیب آنها با  250 پیشوند تعداد  375000 = 250 × 1500  واژه بدست می دهد.  اینک هر کدام از واژه هایی را که به این ترتیب بدست آمده است می توان با یک پسوند ترکیب کرد،  مثلاً  از واژه  خود گذشته  که از پیشوند  خود  و ریشه  گذشت  درست شده است.

      می توان واژه  خود گذشتگی  را با افزودن پسوند  گی  بدست آورد،  و واژه  پیشگفتار  را از پیشوند  پیش  و ریشه  گفت  و  پسوند  آر  ساخت.  و از ترکیب  375000 واژه که در بالا نوشتم با  600 پسوند،  375000 × 600 = 000/000/ 225  واژه بدست می آید،  از ترکیب ریشه با پسوند،  1500 × 600 = 000/900 عدد واژه میتوان ساخت.

      جمع واژه هایی که از ترکیب ریشه ها با پیشوندها و پسوندها بدست می آید میشود:  226 میلیون واژه که در تمام زبانها بی نظیر است.  بدلیل توانایی بسیار خوب و ساده واژه سازی در زبان پارسی،  و هم خانواده بودن با زبان های هند و اروپایی توانایی بیشتری به این زبان شیرین داده است.

طرح درختی زبان

تصویر طرح ها از اینترنت،  شماره های 5577 و 5578 .

  توجه:  منظور از هند،  در هندو اروپایی،  هنداستان زمان سلسله هخا ان است،  که همان استان خوزستان فعلی می باشد،  جهت اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران بروید. 

       در قرن 21  با گسترش دانش و دانایی قرن،  که در مقاله قرن سنت گریزی گفته ام،  و تازش واژه های بیگانه به زبان پارسی،  نیازمند گرفتن تدبیری هوشمندانه برای افزایش توانایی زبان پارسی می باشیم.  بیشتر واژه های علمی به زبان انگلیس در جهان ساخته میشود،  و ما ناگزیریم در وسایل مختلف مثل کامپیوتر از آنها استفاده نماییم.

       در صورتی که آنها را داخل زبان پارسی نماییم در مدت کوتاهی چیزی از زبان پارسی باقی نخواهد ماند،  و اگر از آنها واژه های نو بسازیم،  ترکیب های عجیب خواهیم داشت،  که در نهایت نه پارسی داریم و نه انگلیسی.  بنظر من بهترین روش داشتن دو زبان رسمی است،  فارسی ملی و ادبی،  و انگلیسی بعنوان زبان علمی کشور.  که به این ترتیب با دانستن انگلیسی بصورت کامل و گسترده تا حدودی به علم و تولید جهانی می رسیم.

   پرسش از عموم:  شما درباره زبان چه پیشنهاد می کنید؟

  تصویر تاریخی کتابدار پارسی حدود 1310 خورشیدی،  مشروح در تاریخ کتاب و کتابداری،  ع شماره 1255.

زبان های تاریخی ایرانی و فارسی

واژه های پارسی در زبان های دیگر

      زبان های دنیا 6 هزار می باشد،  که البته هر سال تعدادی از آنها از بین می روند،  بعضی از این زبانها  بسیار به هم شبیه هستند  .بنابر این همه زبانها را می توان  در 20 گروه عمده  جای داد.  یکی از مهمترین،  گروه های زبان ایرانی است (هندو ایرانی)،  که تمامی زبان های شبه قاره هند و ایران و اروپایی را دربر می گیرد.

      ریشه بسیاری از کلمات زبان های اروپایی یکی است، مانند:  است ـ پدرـ برادر ـ خواهر ـ  مردن ـ ایست،  و بسیاری دیگر که در اینجا نمی گنجد.  از  زبان پارسی  امروزه  دهها کلمات بین المللی  شده و به بیشتر زبان های مهم دنیا راه پیدا کرده، مانند:  بازار- کاروان –  کیمیا-  شیمی- الکل –  دیتا –  بانک –  درویش -  آبکری –  بلبلشال –  شکر –  جوان –  یاسمین – اسفناج-  شاه –  زیرا – –  لیمون – نارنج – ترنج – اورنج -  تایگر –  کلیدکماندان – ارد (امر، فرمان) استار –  سیروس-  داریوش- جاسمین ،  ( گو= کو)ناو- ناوی-  توفان –  مادر-  پدر-  خوب – بد-  گاد- نام –  کام - گام – لنگ- لگ – لب- ابروتو – من -  بدن - دختر( داتر) -  و صدها و بلکه هزارها کلمه دیگر .  

      همانطور که کتاب تاریخ  نیک گفته ام،  در تاریخ زبانها در کنار یکدیگر تکامل یافته اند،  منجمله زبان پارسی که واژگانی از زبان های همسایه اش وام گرفته،  و  واژگان زیادی نیز به آنها واگذار کرده است.  بدلیل مرکزی بودن تمدن ایرانی تاثیر شگرف زبان پارسی بر زبان های نیمه غربی آسیا نیاز به توضیح ندارد.

      زبان پارسی زبان بین المللی عرفان است،  و عارفان بسیاری از عزیزان ترک و عرب و هندی،  کتاب های عرفانی خود را به پارسی نوشته اند.  مکتب تصوف هند و ایرانی که از طریق ایران به آسیای غربی و حتی شمال آفریقا نشر یافته است،  بیشتر کتابها و نوشته های خود را به نثر یا شعر پارسی نوشته اند،  زبان تصوف در شبه قاره هند و حتی در میان ترکان همواره پارسی بوده است.

      در زبان های اروپایی و از جمله در انگلیسی امروز،  نیز کلماتی با ریشه پارسی وجود دارد،  و صدها کلمه مشترک میان پارسی،  و زبان های اروپایی وجود دارد مانند:  بهتر (بتر)، خوب (گود)، بد،  برادر، داتر (دختر)، مادر، پدر (فادر، پیر، پیتر)، کاروان، کاروانسرا، بازار، روز،  و اینها را می توان تا بیش از  700 کلمه ادامه داد،  دلیل این اتفاق زبان باستانی سنسکریت می باشد،  که زبان مادری تمام زبان های ایرانی آریایی (هندو اروپایی) استدر قرآن و انجیل و تورات،  واژگانی از پارسی وجود دارد،  مانند:  پردیس (فردوس).

      بسیاری از نام های جغرافیایی و مکانها در خاورمیانه و شمال آفریقا،  از پارسی است، مانند:  بغداد، الانبار، عمان (هومان)، رستاق، جیهان، بصره ( پس راه)، رافدین، هندو کش، حیدر آباد، شبرقان (شاپورگان)، تنگه،  بدلیل فراوانی در هر دیاری و نقشه ای،  بسیار نام های پارسی می بینیم.

      واژه های پارسی بسیاری در زبان قرقیزی، قزاقی، ایغوری و ترکمنی می ی م.  در مالایا،  جوار قریه بنام سامودرا، قبر حسام الدین وجود دارد،  که در سال 823 هجری درگذشته است.  سنگ قبر او در مالایا بی نظیر است.  این اشعار از ات سعدی روی آن نوشته و حکاکی شده است:

* بسیار سالها بشر خاک ما رود <><>  کاین آب چشمه آید و باد صبا رود *

* این پنج روز مهلت ایام آدمی <><>   بر خاک دیگران به تکبر چـرا رود *

     بیش از 350 کلمه فارسی در زبان اندونزیایی شناسی شده است،  واژه های:  خوش، سودا، بازرگانی، کار، کدو، نان، ید فروش، حروف ربط : از، به، هم،  و امثال آن در اندونیزیای امروزه رایج است.

      نمونه ای از شعر شاعر آلبانیایی (آبوگویچ)،  از قرن نهم میلادی داریم:

* رخت ز آه دلم گر نهان کنی چه (نیست) عجب <>   ی چگونه نهد شمع در دریچه بــــاد *

      شاعران پارسی گفتار و نویسندگان نامدار در قلمرو یوگسلاوی قدیم،  و سرزمین قفقاز مانند:  نرودویچ و بابا سرخیان آثاری از خود بجا گذاشته اند،  که سومه های نفوذ زبان پارسی را درآن نقاط جهان تمثیل می کنند.

      هفتصد سال پارسی زبان اداری هندوستان بود،  تا اینکه در سال 1836م،  چار تری ویلیان زبان انگلیسی را بجای زبان پارسی رسمیت داد.  روی مزار جهان آرا (دختر شاه جهان) این بیت نگار  شده است:

* بغیر سبزه نپوشد ی مزار مـرا <><>  که قب وش غریبان همین گیاه بس است *

      همچنین بر لوحه سنگ مزار نور جهان و جهانگیر (در تاج محل)،  این شعر نور جهان حک شده است:    

* برمزار ما غریبان نی چراغی نی گلی <><>  نی پر پروانه سوزد نی سراید بلبــلی *

زبان های تاریخی ایرانی و فارسی

ای ویژگی زبان پارسی

   1 ــ  در پارسی گاهی با تبدیل یک آوا معنی دیگری از کلمه حاصل می شود،  مانند تبدیل حرف ب به حرف و در کلمه  بالا ـ  والا،   که در اینجا والا معنی عظیم و مهم می دهد.

   2 ــ  تمام نامها بدون استثنا در زبان پارسی می توانند با ان و یا ها جمع بسته شوند .

   3 ــ  در پارسی با یک ریشه، می توان ریشه های دیگری ساخت،  و با افزودن پسوند و پیشوند به کلمات می توان دهها کلمه ساخت مانند:  دل، دانش، و ...،  که برای هرکدام می توان 20 کلمه ساخت،  مانند:  دل بر، دل داده، پردل،  کم دل، دل سوز، دل رحم، دل سنگ، دلگر، دلدار، بی دل، بادل، نادل، دل جین، دلچی، و.....

       ، دانشجو، دانش ورز، دانشمند، دانشیار، بی دانش، پر دانش، دانشی، دانشور، دانش
خش الی در ایران و راه مقابله با آن

درخواست حذف اطلاعات

خش الی در ایران و راه مقابله با آن

پیش نویس

در سال های پیش رو،  میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهد بود،  بیابان ها در ایران بسیار گسترش خواهند یافت.  غالب زیستگاه های ایران وارد یک دگردیسی پس رونده خواهند شد.  یعنی جنگل ها درختزار می شوند،  درختزاران بوته زار می شوند،  بوته زارها بیابان می شوند،  و بیابان ها به عدم زادآوری مطلق نزدیک خواهند شد.  خش الی در ایران و راه مقابله با آن

تصویر نقشه ایران،  ع شماره 3282.

 خش الی در ایران و راه مقابله با آن

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو در دانش و بینش انقل باشید،  ع شماره 1610.

برگه پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.

. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .

خش الی در ایران و راه مقابله با آن

خش الی در ایران

      خش الی در ایران نیازمند طرح های بزرگ علمی،  با دید ناسیونالیسم ایرانی است.  گویا دوره های خش الی در همه تاریخ ایران وجود داشته است،  و هر دوره تاریخی نسبت به دوره قبل بیشتر و بیشتر و ماندگار تر شده است.  خش الی برابر است با بی آبی یا حداقل کم آبی،  و سپس گرانی غذا و بیکاری و بدبختی همه مردم.

      اگر به مراکز جمعیتی و پایتختی ایران در طول تاریخ دقت کنید،  متوجه می شوید،  پایتختها و مراکز جمعیتی ایران در سه تا دو هزار سال پیش در یک سوم جنوبی کشور بوده است.  در هزار و پانصد تا پانصد سال پیش در یک سوم مرکز ایران بوده،  در پانصد سال گذشته پایتخت های ایران و مراکز جمعیتی به یک سوم شمالی ایران منتقل شده است. 

      انتقال پایتختها و مراکز جمعیتی کشور در طول چهار هزار سال پیش نشان از پیشرفت خش الی و عقب نشینی مراکز جمعیتی ایران دارد.  همیشه هم در تاریخ و ادبیات ایران از خش الی گفته شده است.  اما خش الی قرن بیست و یک ایران،  متفاوت از همه خش الی های دوران تاریخی ایران است.  زیرا دخ انسان در طبیعت باعث مضاعف شدن آن شده است.

      همانطور که گفتم برای مبارزه با خش الی ایران،  نیازمند طرح های بزرگ علمی است،  که فقط با دید ناسیونالیسم واقعی ایران قابل انجام سالم است.  ناسیونالیسم واقعی ایران را بشناسید،  و در راه ایران و ایرانی و آینده ای طراحی شده حرکت کنید.  اغفال ناسیونالیسم و احزاب ساخته و پرداخته امپریالیسم نشویم.

. . . ادامه دارد . . .

تا کامل شدن این نوشته لطف کنید لینک زیر را ببینید.

کلیک کنید:  پروژه های مهم ملی مردمی ایران

خش الی در ایران و راه مقابله با آن

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

* * * *

کلیک کنید:  تاریخ و جغرافیای قاره کهن

کلیک کنید:  تمدن های کهن ایران و جهان

کلیک کنید:  جغرافیای استانها و دیدنی های ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظرhttp://arqir.com/101-2
تاریخ گورکانیان بابریان مغولان هند

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ گورکانیان بابریان مغولان هند

پیش گفتار

تاریخ را بدرستی و دور از تاریخ نویسی استعماری بدانید.

تصویر آثار تاریخی کشور هندوستان،  ع شماره 8766 .

کلیک کنید:  تاریخ کشور هندوستان

. . . .

. . . این مقاله بزودی کامل پست می شود . . .

تاریخ گورکانیان بابریان مغولان هند

بابری های ایرانی بودند

       گورکانیان یا بابریان یا مغولان هند و به سبب انتسابشان به تیمور از ایشان به عنوان تیموریان هند نیز یاد شده است،  امپراتوری بزرگی است،  که به دست نوادگان تیمور در هندوستان ایجاد شد.  این سلسله از ۱۵۲۶ تا ۱۸۵۷ میلادی در بخش بزرگی از شبه قاره هند شامل کشورهای امروزی هند، پا تان، بنگلادش و بخش هایی از افغانستان امروزی فرمانروایی کرد.

پرچم شیر و خورشید گورکانیان هندوستان،  ع شماره 8765.

      بابری ها که حاکمان نیمه شمالی کشور های،  هندوستان و پا تان و بخشی از افغانستان بودند،  چهره های کاملاً ایرانی داشتند.  آنها زبان فارسی،  و آثار معماری و هنری،  لشکری و کشوری تاریخی ایران را در هند پیاده د.  در زمان بابری کشور هندوستان در اوج شکوفایی اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت،  و کشتی های بازرگانی آنها به خلیج فارس رفت و آمد گسترده داشتند،  و کاروان های آنها جاده ادویه و شهر های مسیر را رونق بیش از بیش دادند.

      در بسیاری از داستانها و نوشته های تاریخی بابری،  آنها از خودشان بعنوان پارسی نام برده اند،  مانند،  شاهزاده پارسی، دلاور پارسی و غیره پارسی،  و کلاً پارسی ها هندوستان قدرتی شدند،  اما در تاریخ نویسی آکادمیک غربی از آنها بعنوان مغول و مغولستانی mongolia نام برده شده است،  نه مغ + لی.  آنها در گسترش با معماری ایرانی تا بنگال غربی و شرقی و آسیای جنوب غربی،  کار های مهمی د.

کلیک کنید:   دروغ حمله تیمور گورکانی به ایران

ع تاج محل در کشور هندوستان،  ع شماره 4100.

 تاریخ گورکانیان بابریان مغولان هند

      در دوران حکومت بابری کار های عمرانی زیادی در کشور هندوستان و پا تان انجام شد،  ولی بدلایل و استعماری،  همه را بنام مغول mongolia جا زدند.  حتی یک شجره نامه کاملاً جعلی و ساختگی برای بابری ها نوشتند،  خود این یکی داستان دشمنی با تاریخ ایران و ایرانی هم سر دراز دارد.

      جوانان باهوش ایران،  در این قرن با وجود امکانات فراوان،  اجازه ندهید که دشمنان تاریخی ایران،  ایرانی را ش ت خورده از هر کور و بی سواد وجود نداشته گویند،  و هر سرزمین و مکان تاریخی را غیر ایرانی بنامند.  کوتاهی شما در این موارد،  باعث پررو شدن آنها می شود،  و می گویند حال که جوان ایرانی چنین است،  و توانایی دفاع از تاریخ خود را ندارد،  پس بگویم سه جزیره خلیج فارس از آن ماست،  و به اینجا و آنجا دست اندازی کنند،  از حق تاریخی خود کوتاه نیایید.

      عزیزان تحقیق و تحلیل های مستقل ایرانی با منابع اصیل ایرانی ید،  بدون تکیه بر کتاب های آکادمیک گرفته غربی یا دروغ نامه هایی به نام کتاب تاریخ.

      ع نمای سکه زیبای زرین از موزه بزرگ لندن،  یادگاری زیبا و ارزشمند از امپراتوری گورکانیان هند و سلطنت شاه جهان،  ع شماره 7211.

      روزگاری که پارسی نه تنها زبان دیوانی و گفتاری رسمی هندیان بود،  بلکه سکه ها نیز به زبان فارسی و آذین به چکامه های زیبا بود و همه پارسی....

      گورکانیان نوادگان تیمور بودند،  بابر این سلسله را بنیاد کرد،  و فرزندش همایون،  نخست ش ت خورد و به ایران شاه تهماسب صفوی پناه برد.  بیاری ایران و شاه تهماسب زمامداری اش برقرار شد و ادامه یافت.  فرزندان و نوادگانش اکبر و شاه جهان و محمد و دیگران بودند.

      پارسی به مدت چهار سده زبان اصلی و دیوانی و رسمی هندیان شد،  از زمان همایون پارسی بسی فراتر از زبان علمی و دیوانی،  زبان گفتاری اصلی دربار هندیان شد.  سکه ها با زبان پارسی یادگار همان دوران است.

      در کتابخانه ها و سرا های دیر پای کشور هندوستان گذری کوتاه کنید،  و از گستردگی فراگیر رواج فارسی و چیرگی معماری ایرانی و چهار باغ در میان هندیان شگفت زده شوید.  بی انگیزه نبود که نهرو بر این باور بود،  که در میان ملت هایی که بر هندیان اثر بخش شدند،  ایرانیان بی گمان نقش نخستین را داشته اند.

      در کنار آثار مکتوب نظم و نثر،  زبان پارسی در گستره هنر نیز با دبیره پارسی بر روی سکه های دارای شعر پارسی و بر سنگ نبشته بناها و کتیبه های مساجد و گذرگاه ها خودنمایی می کند.  اکبر نخستین پادشاه گورکانی است،  که نو آوری ادبی ـ هنری زدن سکه را از تمدن و فرهنگ ایران برداشت کرد.

      از ویژگی این سکه ها اشاره به تاریخ زدن سکه است.  سالشماری که اکبر شاه برای خود آماده کرد،  و سر آغاز آن سال زاد روز اوست،  با برابر خورشیدی شمسی آن و نامهای ایرانی ماه ها.

      اکبر،  سومین پادشاه بابری بر آن بود که پایتخت را از آگره و دهلی به اللّه آباد جابجا سازد.  سکه ای که به یاد این رویداد مهم زده شد دارای تک بیتی از شریف سرمدی است:

همیشه چون زرِ خورشید و ماه رایج باد <><> بـه شـرق و غـربِ جهان سکـه الـه آباد

      در آثار دوران بابری یا گورکانیان هندوستان یا بابریها،  تمام آثار معماری و سکه و دیوانی و غیره همه از ریشه در تاریخ ایران و زبان پارسی دارد.  فوق العاده زیاداست در این باره تحقیق کنید و بنویسید.

تاریخ گورکانیان بابریان مغولان هند

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  معابد مهر و میترا

کلیک کنید:  تاریخ کاغذ در ایران

کلیک کنید:  تاریخ فرابری در ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس با ما      :     http://arqir.com/1
مطالب جالب و خواندنی اینترنتی 102

درخواست حذف اطلاعات

مطالب جالب و خواندنی اینترنتی

شماره  102

پیش نویس در اینجا

تصویر زمین زیبای ما،  ع شماره 3300.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  ع شماره 1615.

برگه پیوست مطالب جالب و خواندنی اینترنتی است.

ــ  متلب = مت + لب = مت = کنده کاری + لب = تکه حاشیه،  مشروح در اینجا.

مطالبه گری و روحیه پرسشگری

نوشته: کتایون خزعلی

      مطالبه گری یکی از حقوق شهروندی ست.  برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی،  که به مرور منجر به عد اجتماعی خواهد شد.  نخستین گام برای مطالبات اجتماعی،  فراهم زمینه گفتگو می باشد.  بدین ترتیب می توان روحیه پرسشگری را در شهروندان ارتقا داد.  شهروندان نباید نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعیِ اطراف خود،  بی تفاوت باشند.

      بین کنشگری اجتماعی و حل مشکلات جامعه،  رابطه منطقی  وجود دارد.  افراد جامعه نباید فقط ناظر بی طرف باشند،  بلکه باید از حق خود در همه شرایط دفاع کنند.  افراد جامعه با تعاملی سازنده و به دور از تنش،  میتوانند خواسته های خود را بیان کنند،  و نهادهای تی را وادار به حل معضلات کنند

      گفتگوهای سازنده و چانه زنی، مشکلات جامعه را حل خواهند کرد.  کنش  جمعی می تواند هزینه های کنش  فردی را کاهش دهد.  و جامعه را به سمت پرسشگری هدایت کند.  کنش جمعی به دور از رفتارهای خشونت آمیز،  جامعه ای پیشرفته را به ارمغان می آورد.  داشتن روحیه تعاملی برای افراد جامعه و کنش های مدنی،  رابطه ای دوستانه بین ملت و ت بر قرار خواهد کرد

      نبودِ روحیه پرسشگری در یک جامعه،  افسردگی و آسیب های اجتماعی را در پی خواهد داشت.  به امید روزی که همه افراد جامعه در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و رفع بی عد ی ها،  مسئولیت پذیر باشند.  ۹۶/۷/۱۴

معرفی دیگر در تارنمای دیگر

معرفی زیر را در وبسایت دیگر

به نام خداوند جان و د <><>  کزین برتر شه برنگذرد

      از ابتدای پیدایش استعمار،  تمام تلاش استعمارگران این بود،  که فرهنگ و تاریخ کشور های زیر نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم خود را نابود کنند.  منجمله  در ایران که بشدت با فرهنگ و هنر و تاریخ مبارزه د،  و دروغ در تاریخ و فرهنگ ایران گفتند.  منظور از ایران تمام ایران بزرگ و تاریخی است.  یکی از مهمترین کارهای استعمارگران نفوذ در سیستم آموزشی کشورهاست،  با این نفوذ حذف تاریخ و فرهنگ و هنر کشورها را در اولویت قرار دادند،  و باب دل خودشان چیدند و تنظیم د.

      انوش راوید در یک خانواده و فرهنگی بدنیا آمده،  بهمین  جهت از ابتدا متوجه این مشکل مهم در ایران شده بود.  سپس در اولین فرصت،  با پیدایش ابزار نوین ارتباطی از پانزده سال پیش،  مبارزه با دشمنان ضد تاریخ و فرهنگ ایران را آغاز کرد.  این مبارزه باید در دو شیوه انجام می شد،  یکی تاریخ نویسی نوین ایرانی،  و دیگر افشای دست ها و ترفند های استعمار و امپریالیسم.  این مبارزه با دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران توسط انوش راوید،  تاکنون موفقیت چشمگیر داشته است،  براحتی با پیگیری در اینترنت متوجه آن می شویم.

کنون ای دمند وصف د <><> بدین جایگه گفتن اندرخورد

این پژوهشگران ایرانی نیستند

      درباره گنو بندرعباس و گنو اوس یا گنوایسم تحقیق می ،  تمام مواردی که دیدم،  همه توسط مثلاً محقق های ایرانی کپی پیس شده بود،  و گنویسم را یونانی و کلیسای اروپایی و از این دست نوشته بودند.  هیچکدام نتوانستند کمی ذهن و پا را جلو بکشند،  و کمی هوشیاری و دقت ایرانی ب ج دهند،  ببینید گنو و گنوایسم چست،  و از کجا آمده است.  بسیاری که اسم خود را محقق گذاشته اند،  کپی پیس کنندگان تولید های غرب و تاریخ نویسی استعماری هستند،  نه پژوهشگر ایرانی.

   تقریباً همه این قبیل محقق نوشته اند:

      گنوس واژ ه ای است یونانی به معنی دانش و معرفت و گنوستیسیزم به معنی مذهب گنوسی است.  برای برخی مکاتب دینی و آئینی،  که نجات انسان را در گرو دستی به نوعی معرفت پوشیده و سری می دانستند،  که تنها در اختیار برگزیدگان قرار داشت.  این مکاتب از حوالی دو قرن پیش از میلاد تا قرن دوم میلادی در منطقۀ شامات،  به ویژه اسکندریه در مصر، فعال بودند،  و آموزه هایشان به شدت بر الهیات یهودی،  ی تأثیر نهاد و توانست،  در حدود هزار سال بعد، عرفان ی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

      گنوسی به معنی دانش و واژهای یونانی است،  که از ریشه هندو - اروپایی گنوس گرفته شده،  و با دانش در انگلیسی هم ریشه است.  این واژه در مطالعات ادیان برای اشاره به برخی از مکاتب و مذاهب باستانی شرقی و یونانی - رومی به کار می رود،  که آگاهی یافتن از اسرار الاهی را وسیله نیل به رستگاری می دانستند.  بیشترین اطلاعات ما از این مکاتب برگرفته از نوشته های اولیه کلیسا (سده های دوم و سوم میلادی) است.

   همچنین نوشته اند:   بسیاری از محققان آموزه های ثنوی - اشراقی گنوسی را حاصل تاثیر پذیری این مکاتب از ادیان ایرانی دانسته اند،  که قابل تامل است.

   نظر انوش راوید:  گنو کوهی در شمال بندر عباس است،  این کوه عبادتگاه باستانی و جدید دارد،  پیران روستاهای منطقه گنو،  برای کوه گنو تعریف های جالب دارند،  منجمله معنی گنو است،  که می گوید برکت مقدس است،  و می گفتند اینجا جایگاه پیران دانا برای چله بود.

      این مثلاً پژوهشگران تقلبی کپی پیسی،  از قول نویسندگان غربی نوشته اند:  "گنوسی حاصل تاثیر پذیری این مکاتب از ادیان ایرانی است"  اما چون پژوهشگر تقلبی هستند،  نمی روند ببینند یعنی چه،  و چرا غربیها این را می گویند،  و چرا غربیها این مورد را پیگیری علمی نمی کنند.

      داستان تاریخ ما و این قبیل پژوهشگران زیاد است،  امیدوارم روزی برسد،  که پژوهشگران واقعی ایران،  بتوانند محقق های تقلبی را دور بریزند،  و دروغها و تاریخ نویسی استعماری را از تاریخ ایران پاک کنند.

تلاش مذبوحانه

توجه:  شماره 1246در پائین همین برگه.

      شماره 1246 وبسایت ارگ ایران،  پنج دقیقه ای از سریال کذایی ما و فرازمینی های منو تو است.  هر چند این سریال ایجاد هیجان برای علاقمندان به فرازمینی ها می کند،  اما در آن گاهی چیزهای گفته می شود،  که قابل توجه و پیگیری است.  مطالبی که ممکن است ما بگوشمان نخورده باشد،  و با دیدن آنها در این سریال،  می توانیم آنرا پیگیری کنیم.  مانند همین ماجرای گفته شده در این تکه ،  که امیدوارم عزیزان با زبان انگلیسی،  مطالب گفته شده را پیگیری و تحقیق و منتشر کنند.

      از ابتدای پیدایش تاریخ تمدن،  همیشه حکام و دینها سعی می د،  تاریخ را به نفع خودشان بنویسند،  منظور آنها بیش از هر چیز،  گفتن و نوشتن درباره اثبات حقانیتشان بود.  ولی از زمان پیدایش استعمار،  استعمارگران بمنظور اه خودشان تاریخ نویسی د،  و در تاریخ بشدت دستکاری د،  نمونه تازه تازه آنرا در سری مستند های تاریخ جهان می بینیم،  که تکه هایی از آنرا قبلاً گذاشتم.  در هرصورت اگر شخصی می خواهد تاریخ بخواند و بداند،  ابتدا باید تاریخ نویسی استعماری را بفهمد،  در غیر اینصورت،  هیچ چیز از تاریخ نخواهد دانست،  جز یک مشت دروغ و پرت و پلا.

     در زیرنویس این نوشتم ایرانیها،  منظور از ایرانیها تمام مردم جهان دوران کهن است،  همه مردم از یک ریشه و یک تمدن بر خواستند،  و آن هم تمدن ار یا ایر بود.  باشندگان این تمدن سرزمین خودشان را ایران می گفتند،  یعنی جایگاه ایرها،  که معنی آن در واژه نهفته است.  بعد ها در دورهای دیگر یک ویچ هم به آن اضافه د،  که به معنی دایره و شهر دایره ای است،  شاید جایی مانند استون هنج،  یا قطب یا جای دیگر،  دایره ای برای سماوات.  گاه نام های مشابه دیگر با گویشهای دیگر گفتند،  که در ایران و ایرانیان توضیح نوشته ام.

      روم شرقی ها فکر می د،  مردمان دیگری می باشند،  نه اینکه بازماندگان اوراتویی و مانایی و هیتی هستند.  آنها آغاز گر دست بردن در تاریخ نویسی قرون میانه شدند.  تا در نهایت استعمارگران تاریخ خودشان را با داستان های الکی از یونان باستان،  و اسکندر کذایی شان،  که در روم شرقی پایه گذاری شده بود،  شروع د،  و از آن زمان تاریخ آنها از تاریخ واقعی جدا شد.  این ج بگونه ای اتفاق افتاد،  که امروزه در شرق و تاریخ دانها شرق نیز می پندارند،  که واقعاً آنها انسان و تیره های دیگری در تاریخ بودند.

     با بالا رفتن دانش ها در شرق،  و اینکه متوجه شدند،  که غربیها بسیاری از تاریخ و آثار آنها را یده اند،  و بنام خودشان د،  و پیدا شدن آثار مردم شرق و ایران در غرب،  غربیها مجبور شدند ترفند جدیدی بکار ببرند،  و بگویند،  نه این مردم شرق نبودند،  بلکه فرازمینها ها بودند،  که کارهای بزرگ و علمی می د.  داستان گویان فرازمینی حتی نتوانستند یک پیچ سفینه از آن گذشته های فرازمینی نشان دهند،  و هر چه نشان می دهند آثار شرقی و ایرانی است،  مانند همین .

جذب گردشگر خارجی

      کشور ایران یکی از مهمترین کشورهای دارای جاذبه،  برای گردشگران خارجی است.  ولی سهم ایران از گردشگری در جهان آنقدر کم است،  که چیزی مانند صفر است.  از این میان روستاهای ایران نیز سهم هیچ در هیچ دارند.  درصورتیکه گردشگران خارجی می توانند تأمین کننده بخش مهمی از گردش اقتصادی روستاها باشند.

      اقامتگاه گردشگری خونه گلی بمدیریت آقای فرزین ملکی،  اولین اقامتگاه جذب گردشگران خارجی در منطقه تنکابن و بخش مرکزی و روستاهای سلیمان آباد و چلاسر و جل غربی است.  اقامتگاه بومگردی خونه خورشید نیز بمنظور جذب گردشگر خارجی و داخلی می باشد،  و آماده همکاری با دیگر اقامتگاه های اکوتوریسم در منطقه می باشد. امیدواریم که دستگاه های تی و مردم در راه جذب گردشگر خارجی همکاری های گسترده کنند.

   ع از چند گردشگر خارجی مهمان خونه گلی،  در مساجد چلاسر و جل غربی در ایام عاشورا،  ع شماره 8727.

ابزار گفتگوی تمدنها

ع ناو هواپیمابر یی یو اس اس جرالد آر فورد،  ع شماره 8728.

      ناو uss gerald r. ford    توسط نیروی دریایی در ۳۱ می ۲۰۱۷ دریافت،  و در ۲۲ جولای همان سال با حضور دونالد ترامپ به آب انداخت شد.  قیمت این ناو که گرانترین ناو هواپیمابر جهان لقب گرفته است،  تقریباً ۱۳ میلیارد دلار ارزی می شود،  و پیشرفته ترین کشتی جهان لقب گرفته است.  این ناو از جدیدترین فناوری مانند یک رآکتور هسته ای،  و سامانه هایی از جمله سیستم های الکترومغناطیسی برخوردار است.

      طول کشتی ۳۳۷ متر،  پهنای بدنه ۷۸ متر،  سرعت بیش از۳۰ گره دریایی،  برد عملیاتی ۲۰ – ۲۵  سال،  جنگ افزارها مانند:  سیستم موشکی evolved sea sparrow missile /  رادار an/spy-3 / و بیش از ۷۵ جت جنگنده.

ع دلای لاما

تصویر دلای لاما،  ع شماره 8724.

این ع دلای لاما،  را از صفحه اینستاگرام دوستی برداشتم،  وی نوشته بود:

  "چرا این اهریمن فقط دست ک ن اروپایی را میگیرد اما کوچکترین کاری حتی محکوم ظاهری جنایت علیه ک ن مسلمان میانمارانجام نمیدهد.  غیر از اینه که آنها مو بور نیستند ...".

در آنجا نظر نوشتم.

   نظر انوش راوید:  امپریالیسم خدمت همه می رسد،  اون بو ها هم بی نصیب نخواند ماند،  امپریالیسم طرح های بلند مدت دارد،  و آنها را بخوبی و ردیف انجام می دهد.  طرح های امپریالیسم،  که از ابتدای قرن بیست شروع شد،  با طرح های استعماری قبل از قرن بیست،  تفاوت دارد.  این طرحها را باید شناخت و آگاهی رسانی کرد،  درصورت عدم دقت به این موضوع مهم،  باعث می شود،  عرب، ایرانی را مقصر بداند،  ایرانی اون یکی و اون یکی دیگری را،  درصورتیکه همه ملتها تحت ستم جهان سرمایه داری امپریالیسم هستند.

کوه کله بوفالوها

تصویر کوه کله بوفالوها،  ع شماره 8725.

      این ع کوه کله بوفالوها،  را هم از صفحه اینستاگرام دوستم برداشتم،  و دوستم نوشته بود:

"نظامیان یی دستور داشتند که بوفالوها را بکشند تا سرخپوستها به غذا دسترسی نداشته باشند".  

در آنجا نظر نوشتم.

   نظر انوش راوید:  سرمایه داری غرب از دویست سال پیش می دانست، گوشت یکی از مهمترین اقلام استراتژیک است،  بهمین جهت تمام سعی خودشان را د،  کشورهای جهان را محتاج گوشت کنند.  مانند امروز ایران،  که در تأمین گوشت تا حدودی خودکفاست،  اما بزرگترین وارد کنند آذوقه تولید گوشت در جهان است.

در هرصورت آنها با کشتن بوفالوها جای آنها را با های گوشتی و آذوقه تولید گوشت پر د،  و امروزه ایالات متحده بزرگترین تولید کننده گوشت جهان است.  کشتار بوفالوها در جهت عدم انسانیت و عدم طبیعت دوستی نبود،  بلکه در جهت یک اقدام استراتژیک سرمایه داری بود.

این گوشتی که امروزه ما در ایران می خوریم،  ذرت و سویا و دیگر علوفه آن در چراگاه های طبیعی بوفالوها تولید،  و به ایران وارد شده.  براحتی آمار واردات در دست است،  این یعنی گرفتن نبض استراتژی غذا در دست .

تاریخ دروغی دستاویز دشمنان

      تقسیم ن ایران و کشتن و فتح و خواری ملت ایران،  در های نژادپرستانه اعراب بر اساس داستان های دروغی از تاریخ زیاد شده است.  باید این تاریخ های دروغی را شناخت و دور ریخت،  اشتباه دانستن از تاریخ آ ش باعث گمراهی و صدمه دیدن غیر قابل جبران است.

      از این دست ها و سریالها در شبکه های ضد ایرانی عربی ساخته می شوند،  این برنامه ها توسط استعمار و امپریالیسم هدایت و کنترل می گردد.  تا در نهایت با حساب اینکه چهل سال دیگر نفت و گاز تمام می شود،  با دستاویز دروغ های تاریخ،  می خواهند ملتهای خاورمیانه را رو در رو قرار دهند و بجنگ بکشانند،  تا در نهایت بتوانند کنترل انرژی خلیج فارس را بدست گیرند.

      وظیفه روشنفکران ایرانی است،  که نسبت به دروغهای تاریخ آگاهی برسانند،  و جو حاصل شده از نادانی و اشتباه دانستن از تاریخ را کنترل کنند،  و بسوی دوستی و واقعیت های تاریخی و اجتماعی و اقتصادی بکشانند.

     پافشاری در دروغهای تاریخ و اغفال شدن و در دام خشونت و انتقام و جنگ افتادن،  باعث صدمات غیر قابل جبران به ملت و کشور می شود.  بجای هر کاری باید مغز و هوش را بکار انداخت،  و دروغهای تاریخ را شناسایی کرد و آگاهی رسانی نمود.

   توجه:  کذایی تلویزیون زبان عربی در پائین همین صفحه.

ی مع نگهداری آثار تاریخی

تصویر از زاده عباس در شهر ساری،  ع شماره 8726.

      نمی دانم نام ابکاریها در آثار تاریخی را چه بگذارم،  آیا ی مع آثار تاریخی خوب است؟،  که امروزه در آثار تاریخی ایران بفراوانی دیده می شود.

      ع زاده عباس در شهر ساری، از علیرضا،  این بنا علاوه بر مذهبی بودن،  یک شا ار هنری تاریخی محسوب میشود. دارند دور بنا رو با تیر آهن،  شبستان میزنند،  دیوار حصار تاریخی آنرا ت یب میکنند،  قسمتی رو ایزوگام د،  و قسمتهایی رو مشخص د،  تا پس از اتمام شبستان، سوراخ کرده و در بگذارند.

علیرضا:  متأسفانه ببینید دارن باهاش چکار میکنند،  اصلا به تاریخ و بناهای تاریخی اهمیتی نمیدن،  من وقتی اینجور بی حرمتی ها رو میبینم منقلب میشم.

سارا:  واقعا خیلی زشت که اینقدر بی فرهنگی موج میزنه،  که با آثار باستانی اینطوری رفتار میشه.

   ــ  بسیاری از دوستان نیز اظهار تأسف شدیدی د.

سیبویه دانشمند ایرانی

تصویر آرامگاه و خانه فرهنگ سیبویه،  ع های 8715 و 8716.

      سیبویَه 760 تا 796 میلادی از دانشمندان ایران،  و اولین دانشمند در صرف و نحو زبان عربی،  و پیشوای مکتب نحوی بصره بود.

   ــ  سی + بویه  =  راهنمای خورشید،  مرشد خورشید.

   سی = در ابتدای بسیاری از اسامی ایران است، مانند،  سیمرغ یا سینا، یا سیستان و بسیاری از نامهای دیگر است،  که از سین و سان به معنی خورشید می آید.

   بویه =  در پسوند نام ها مانند آل بویه و ابوشجاع بویه و مؤیدال ه بویه دیلمی نام مکانها بویه املش و بویه حاجی آباد و غیر می آید،  بیشتر به معنی راهنما و مرشد می دهد.

    مهم:  عده ای بر این باورند،  اگر سیبویه ایرانی برای عربی،  که تا آن زمان بدون دستور زبان بود،  صرف و نحو ننوشته بود،  این زبان مانند بسیاری از لهجه های محلی،  که بدون دستور زبان هستند،  طی تاریخ از بین می رفت.

      سیبویه در شهر بیضا در شهرستان سپیدان امروزی از توابع فارس زاده شد،  در سن ۱۴ سالگی برای تحصیل علم رهسپار بصره شد،  و در بصره نشو و نما کرد.  پس از آن که در نحو ی بی همتا شد،  به نزد یحیی بن خالد برمکی به بغداد رفت.  آنگاه به تألیف کت در نحو پرداخت،  که ابن ندیم درباره آن می نویسد:  نه پیش از وی ی مانند آن را تألیف نموده،  و نه بعد از او ی تألیف خواهد کرد.

      الکتاب وی، اوّلین کتاب حاوی صرف و نحو عربی،  و از منابع و مأخذ قابل اطمینان است.

       اهمیت تاریخی سیبویه از آن جهت است،  که نخستین فردی بود،  که برای زبان عربی صرف و نحو نوشت،  و صداها را در این زبان مشخص ساخت،  علامات ضمه، فتحه، ره و تنوین ها، طرح و کار سیبویه ایرانی است. وی با این عمل عنوان «سیبویه نحوی» را به خود اختصاص داد.  بدون کاری که سیبویه کرد،  و در آن زمان یک شا ار بود،  پیشرفت زبان عربی میسر نبود،  و استحکام این زبان به این صورت باقی نمی ماند.  به این ترتیب، این ایرانیان بودند،  که برای اعراب دستور زبان (صرف و نحو) نوشتند.

      سیبویه در سن چهل سالگی درگذشت،  و در گورستان باهلیه دفن شد،  اینک بر آرامگاه او سنگ سیاهی در دروازه کازرون است،  و به سنگ سیاه معروف می باشد.  یک مزار دیگر نیز در شهر قدیمی سیراف،  که اکنون بندر طاهری است،  واقع در عسلویه استان بوشهر وجود دارد،  که بنام مزار این دانشمند معروف است.

      در سال 1353 خورشیدی توسط انجمن آثار ملی ایران،  آرامگاهی برای این دانشمند گرانقدر ساخته می شود.  بنای آرامگاه تالاری است،  در سمت شمال به طول 8 و عرض 5 متر که شامل طاق نماهایی با کاشی های معرق اثر هنرمندان اسانی است.  قبر سیبویه در وسط آرامگاه واقع شده،  و روی آن سنگ سیاهی به طول یکصدونود،  عرض هفتاد و ارتفاع سی و پنج سانتی متر قرار دارد.  در واقع نام محله سنگ سیاه به وجود همین سنگ بازمی گردد.

      یکی از راه های دسترسی به این آرامگاه،  از طریق دروازه کازرون است،  با گذشتن از مقابل زاده سید تاج الدین غریب،  و با پیمودن مسافتی حدود هشتصد متر،  می توان به آرامگاه رسید.

   جالب:  دانشمندان ایرانی در دو قرن سکوت کذایی دروغگوها مانند زرین کوب،  خیلی فعال بودند.

آرامگاهی از هخا ان

تصویر آرامگاهی از دوره هخا ان در کشور ترکیه،  ع شماره 4812.

      آرامگاهی از دوره هخا ان در فوچا شهر استان ازمیر ترکیه است،  در بین افراد محلی به برج سنگی (به ترکی استانبولی: taş kule) معروف است.  این بنا همانند آرامگاه کورش بزرگ به شکل هرم است،  و برای ساخت آن از سنگ آ استفاده شده است.

      این آرامگاه در سال 470 پیش از میلاد ساخته شده،  و آرامگاه یک شاهزاده پارسی است.  نقاشی موجود در داخل آن،  یک شاهزاده هخا و خدمتکاران وی را به تصویر کشیده،  که پوشش و لوازم موجود در آن به وضوح به هخا بودن این مقبره اشاره دارد.

      آرامگاه شاهزاده پارسی ترکیه و آرامگاه گور دختر بوشهر،  تنها آرامگاه های مشابه مقبره کوروش بزرگ در جهان می باشند،  که حکایت از دفن نزدیکان کوروش هخا در حوزه تمدنی ایران بزرگ دارد.

کردستان عراق در قرن جدید

      مدتهاست و شبکه های مختلف و مهم و اصلی استعماری،  درباره استقلال کردستان عراق برنامه دارند،  در این برنامه ها اول از همه درباره بدبختی مردم در کردستانها می گویند،  سپس نیاز به خواسته مردم که استقلال است،  و دیگر درباره ارزش سرچشمه های آب خاورمیانه،  که در کردستانهاست،  و بعد درباره گذر خط لوله های نفت و گاز و غیره.  خیلی ها داد سخن می گویند،  که پشت این قضیه
تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان

درخواست حذف اطلاعات

تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا،  بسیاری بدرستی از مردک و مردوکیان نمی دانند،  و ع بت ها و الهه های مختلف بین النهرین را بجای مردوک می گویند.  همچنین از ضحاک و ضحاکیان بدرستی نمی دانند،  و درباره آنها داستان گویی های بر اساس داستان های تاریخی می کنند. 

تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا

پیش نویس

      دیده ام بسیاری از عزیزان بدرستی از مردک نمی دانند،  و ع بت ها و الهه های مختلف بین النهرین را بجای مردوک می گویند.  همچنین از ضحاک و ضحاکیان بدرستی نمی دانند،  و درباره آنها داستان گویی های بر اساس داستان های تاریخی می کنند.  همانگونه که در تاریخ نویسی نوین ایرانی نوشته ام و توضیح داده ام،  تاریخ یک علم است،  و باید مانند تمام علوم آنرا دید،  با تمام فرمولها و فاکتور هایی،  که برای علم تعریف می شود،  علم تاریخ نیز رشد و تکامل دارد.

تصویر یکی از اهرام چیچن ایتزا تمدن مایا در مکزیک،  ع شماره 3531.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو در علم جستجوگر و کنشگر باشید،  واکنشگرا نباشید،  ع شماره 1621.

برگه 431 پیوست تاریخ کهن ایران است.

. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .

تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا

مردوک در ادبیات ایران

      از مردوک در ادبیات و تاریخ ایران زیاد نوشته شده است،  در کتاب اسکندر تاریخ ایران ال اندر یونانی نیست،  صفحه 76 درباره مردوک نوشته است:

   ــ  مظهر مردوک شبیه دو مار سیاه است.

بفرمود تا  دیو  چون  جفت  اوی <><> همی  بوسه  ای  داد  بر  کتف  اوی

دو مار سیاه از دو کتفش برست <><> غمی گشت و از هر سویی چاره جست

کلیک کنید:  آئین های تاریخی ایران کهن و باستان

تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا

مردوک آزتک و مایا

   بمنظور یافتن تعریف های واقعی تر از مردوک بهتر است سری به نقاط تمدن های آزتک و مایا و اینکا و بالی بزنیم،  در مکان های تاریخی این تمدن ها،  بسیار نزدیکتر از تاریخ بابل می توانیم درباره مردوک تحقیق کنیم.

ع دو ساختمان مردوک یا مار دوش در دوران مایا و بالی،  ع شماره 6425.

      این نوع ساختمان های هرمی شکل دو دوش دارد،  که بر هر دوش یک مار است،  هر مار به مفهوم یک فصل منطقه حاره است.  در هزاره های اول خورشیدی ایرانی،  حوزه خلیج فارس منطقه حاره ای بود.   زمان مراسم، در دهان مار ها آتش روشن می د.  در دوران بابل بین النهرین این آتش با کمک نفت بود،  و در بسیاری جاها از الیاف و هیزم استفاده می شد.  این آتش و مار را آذر دهان یا آزی دهاک می گفتند،  که با تغییر آوا اژدها گردید.

      این ساختمان های هرمی 7 و 12 تا 365 پله داشته است،  در بالای آن تعدادی بت از خدایان یا الهه ها نگه می داشتند.  در بابل با شکل گرفتن زبان عربی،  آذی دهان،  کم کم به ضحاک تغییر نام داد.  ضحاک به معنی سایه یا حاشیه خدا است،  در طول تاریخ بیشتر بزرگان دینی،  از این گونه لقبها برای خود بر می گزیدند.

   ــ  ضحاک = زه = حاشیه + هاک = اک = = بزرگ، خدا،  ضحاک = حاشیه خدا.  جهت اطلاع از ریشه ی به حروف هیروکلیف جی مراجعه نمایید.

      بنا به نوشته های کتاب های تاریخی سنتی بابلی ها،  مدی و دارای کیان ایرانی بودند.  ضحاک نام فرمانروایان بود،  نام شخص نبود.  همانطور که قبلاً نوشتم،  این نام مترادف با ساختار آذی دهان شد. 

     در بالای این ساختمان های ماردوش آزتکی یا مایایی،  هر صبح دو جوان را از پله ها تا بالا می بردند،  و در تخت سنگی می خواباندند و قربانی می د.  در ابتدا با چاقو های سنگی قلب آنها  را در می آوردند،  و سپس سر آنها را می بریده،  و از بالای پله ها به پائین پرت می د،  و پائین در میان نیایشگران صبح می افتاد.  سپس قلب در آورده شده آن دو جوان را،  رو به آسمان می گرفتند،  و ضمن خواندن دعا در سینی گذاشته،  و به پائین می آوردند،  و در آتش دهانه دو ما یا اژدها می انداختند.  البته نوع ساختمانها و مراسم در مناطق و زمان های دور و نزدیک کمی متفاوت بود،  ولی همه مراسم مردوکی بازمانده از دوران کهن بود.

ع طرحی از آثار آزتک،  از سایت های خارجی،  ع شماره 7675.

      این دو جوان را از نقاط دور دست و از قبایل رقیب،  توسط دلال های جنگجو یده می شدند،  دست بسته به پای ساختمان می آوردند،  و ضمن رنگ آنها با رنگ آبی،  و دست مالی نیایشگران تا بالا می بردند.  در نهایت جسد های آنها را در گودال بزرگی دورتر از شهر می انداختند،  و بوی جسدها،  و حیوانات درنده که برای جسدها آمده بودند،  فضا و محیط را بشدت آلوده کرده بود.  همین دزیدن جوان باعث درگیری های زیاد بین قبایل و ا شده بود،  و شرایط را برای ش ت آزتک و مایا از اسپانیائی های جوینده طلا فراهم کرد.  این نمونه تاریخ باستان آ ی،  درست مانند تاریخ باستان دوران داستانهای ضحاک است.

      ع دو مار در تمدن کهن جی،  که بسیار شبیه به آثار آزتک و مایا است،  و نشان کنترل طبیعت دو فصله و شب روز توسط انسان است.  این نشان دو مار تاکنون وجود دارد،  و در نشان دارو و درمان استفاده می شود،  ع شماره 5611.

      لازم به یاد آوری است،  در دوران تمدن کهن جی،  حوزه خلیج فارس منطقه حاره بود،  و مار نیز بفراوانی در خاک و آب وجود داشت.

  ــ  مار = مهار = مر = سلامتی.

  ــ  بیمار = بی = بدون + مار = سلامتی = بدون سلامتی.   

کلیک کنید:  ع های مایا و بالی

      اطلاعات و دانش تاریخ نویسان قرون گذشته خیلی محدود تر از قرن 21 بود،   ما امروزه با داشتن اطلاعات وسیع و امکانات بسیار،  باید در راه رشد و تکامل دانش گام برداریم،  نه اینکه آنرا با احساس، تنفر، کینه، ، مسلکی و... ببینیم.

تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا

   ع آگهی آپوکالیپتو  apocalypto   نوشته فرهاد صفی نیا ایرانی الاصل،  ساخته مل گیبسون محصول ۲۰۰۶ ،  درباره موضوع اهرام مایا،  که در بالا توضیح دادم،  و بنظر من همان مردوک است،  ع شماره 7685.

. . . .

 تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

 تاریخ مردوک مردوکیان و ضحاک ضحاکیان و اژی دهاک و آزتک و مایا

کلیک کنید:  تاریخ نجوم در ایران

کلیک کنید:  ماجرا های پند آموز تاریخی

کلیک کنید:  فرشتگان و الهه های تاریخ ایران

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظرhttp://arqir.com/101-2
شهر تاریخی توز، تاز، توج، تاج، تاژ

درخواست حذف اطلاعات

شهر تاریخی توز، تاز، توج، تاج، تاژ.  بنا بر نامه های پهلوی،  تاز،  یکی از 15 فرزند فراواک پورِ سیامک است،  و برادر شاه هوشنگ پیشدادی بوده است.  تازی یا تاژی تیره ایرانی،  در موقعیت جغرافیای تاز هستند.  تاریخ نگاران ما بعلت عدم توانایی در درک تاریخ و جغرافیای تاریخی،  تازی را غیر ایرانی گفته اند.

شهر تاریخی توز، تاز، توج، تاج، تاژ

پیش نویس

      بنا بر نامه های پهلوی،  تاز،  یکی از 15 فرزند فراواک است،  و برادر شاه هوشنگ پیشدادی بوده است، ( فرارواک پورِ سیامک).  تازی یا تاژی تیره ایرانی،  در موقعیت جغرافیای تاز هستند.  تاریخ نگاران ما بعلت عدم توانایی در درک تاریخ و جغرافیای تاریخی،  تازی را غیر ایرانی گفته اند.

   ــ  تاژ، تاج، تاز :  تا = مضاعف چند باره + ز = زمین،  تاز = زمین بارور = جلگه حاصلخیز بابل تا دشتستان،  در گذشته ها نام ها را بر اساس عوامل طبیعی می گذاشتند.  تازی = اهل تاز، اهل دشتستان و بابل.  قبلاً نوشتم که مردم بابل،  مدی یا مادی بودند،  در اینجا.

تصویر انوش راوید هنگام جستجوی سطحی در یک اثر تاریخی،  ع شماره 3336.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو با جدیت پیگیر تاریخ ایران باشید،  ع شماره 1611.

برگه پیوست تازی و تاجی و توزی است.

. . . ادامه دارد . . .

شهر تاریخی توز، تاز، توج، تاج، تاژ

تاریخ شهر توز، تاز، توج، تاج، تاژ

      شهر توّج یا توز در حدود العالم چنین معرفی شده است:  شهری است اندر میان دو رود نهاده و مردم بسیار و توانگر و همه جامهای توزی از اینجا برند. (ص 132).  و رود شادگان بر گوشه مغرب از توّج بگذرد و به دریای اعظم افتد.  (ص 44). و اصط ی می نویسد: «توّج شهری گرمسیر است». (ص 113). «... از توّج تا جنابه دوازده فرسنگ.  (ص 114). و «از شیراز تا توّج سی و دو فرسنگ و از شیراز تا جنّابه پنجاه و چهار فرسخ».  (ص 117).  و از ... توّج جامه های کتان خیزد.  (134).  ابن حوقل توّج را قصبه توج می داند.  (ص 37 صورة الارض).

      رود رس به توجّ می آید و از دروازه آن گذشته به دریا می ریزد. (ص 44).  «توّج،  شهری است با هوای سخت گرم که در مغاکی بنا شده و بناهایش از گل و دارای نخلستان ها و باغ ها و در اوضاع و احوال شبیه نوبندگان است». (ص 52).  در توّج جامه های توّجی به دست می آید و هیچیک از جامه های دنیا بدان شباهت ندارند.  اگر چه عالی تر و گرانتر از آنند. (ص 65).  «شهر توج مرکز مهم تجارتی بود.  در قرن چهارم از حیث بزرگی به اندازه ارجان بود.  و پارچه های کتانی و گلابتون دوزی آن معروف بود.

      عضد ال ه، طایفه ای از اعراب شام را در آنجا مقام داد.  توج در قرن ششم ویران گردید و تاکنون محل آن پیدا نشده،  ولی گویند آن شهر در ساحل رودخانه شاپور یا نزدیک آن در زمینی پست به فاصله دوازده فرسخی جنابه و چهار فرسخی معبری،  که از دریز آغاز می شود واقع بوده است.  توج از نقاط مشهور دوره فتوحات ی است،  و تاریخ بنای مسجد آن به همان اندازه می رسید.  ولی در زمان حمد اله مستوفی با خاک ی ان بوده است. (سرزمینهای خلافت شرقی، ص 280).

      فارسنامه ابن بلخی ــ  توّج:  به قدیم شهرکی بزرگ بوده است،  مقام عرب را شاید،  کی گرمسیر عظیم است،  و در بیابان افتاده است،  و اکنون خود اب است.  و از آن عرب کی،  قدیم بودند،   نماند.  پس عضد ال ه قومی را از عرب شام بیاورد،  و آنجا بنشاند و اکنون این قدر عرب کی مانده اند،  از نژاد ایشان اند و آب روان نباشد و جامع و منبر هست.

      نزدیک مرز ولایت ارجان،  رودخانه شاپور به دریا می ریخت،  و با اندک فاصله از دهانه آن رود شاید بالای ملتقای رود جره به رودخانه شاپور،  که بعدها درباره آن گفتگو خواهیم کرد.  شهر توّج یا توّز مرکز مهم تجارتی قرار داشت.  توج در قرن چهارم چنانکه اصط ی گوید،  از حیث بزرگی به اندازه ارّجان بود،  گرمایی سخت داشت،  و در دره ای واقع بود و نخیلات بسیار داشت.  توّج شهری تجارتی بود پارچه های کتانی آنجا که به رنگهای مختلف تهیه می گردید،  و گلابتون دوزی می شد،  معروف بود.

      رودخانه شاپور که از نزدیک شهر می گذشت،  غالبا رودخانه توّج نامیده می شد،  و عضد ال ه دیلمی طایفه ای از اعراب را از شام کوچانیده در آنجا مقام داده بود.  توّج در آغاز قرن ششم ویران گردید و تا کنون محل آن معین و پیدا نشده ولی گویند آن شهر در ساحل رودخانه شاپور یا نزدیک آن،  در زمینی پست به فاصله دوازده فرسخی جنابه،  و در ساحل دریا و چهار فرسخی معبری،  که از دریز آغاز می گردید،  واقع بوده است.  توّج از نقاط مشهور دوره فتوحات است،  و تاریخ بنای مسجد آن به همان دوره می رسیده،  ولی در زمان حمد اللّه مستوفی با خاک ی ان بوده است.

      جغرافی نویسان قدیم توج را در اکثر اوقات جزء کوره «شاپور ه» به حساب می آوردند.

اوال در ساحل عربی مهمترین جزیره مجمع الجزایر بحرین است،  که ذکر آن در فتوحات اولیه ی آمده است.  اولین ی که از بوشهر (بوشر) نام برده،  یاقوت است،  و روبروی آن به گفته بلاذری در قسمت داخل،  ریشهر یا راشهر توج بوده.

تپه باستانی کوشک در روستای زیراه از توابع سعدآباد


تصویر تپه باستانی کوشک در روستای زیراه از توابع سعدآباد،  احتمالاً بخشی از توز قدیم،  ع شماره 4120.

      توز دانشمندان بسیاری را در خود پرورش داده است،  که می توان تاج الدین فارسی،  و عبدالله بن هارون وزی،  و موسی بن هارون وزی،  را نام برد.

شهر تاریخی توز، تاز، توج، تاج، تاژ

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری.

http://arqir.com

 شهر تاریخی توز، تاز، توج، تاج، تاژ

کلیک کنید:  دروغ های خنده دار تاریخی

کلیک کنید:  تمدن های کهن ایران و جهان

کلیک کنید:  دروغ نامه هایی بنام کتاب تاریخ

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظرhttp://arqir.com/101-2
کتاب فارسنامه ابن بلخی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب فارسنامه ابن بلخی

پیش نویس

      وقتی بعضی از کتاب های تاریخی را می خوانم،  درست مانند این است،  که یکی از ان کشور عربستان سعودی یا ،  دارند درباره تاریخ ایران حرف می زنند.  بارها شنیدم،  که بعضی از مقامات این کشورها از فارس و مردم فارس تعریف می کند،  بدون اینکه نامی از ایران ببرند،  و تعریف هایشان نیز کاملاً آبگی و در پی مقاصد خاص خودشان است.  با خواندن کتاب فارسنامه ابن بلخی نیز همین حس بمن دست می داد،  گویی می خواهد با گفتن تعریف آبکی و تکرار از شاهان ایران،  نتیجه خاصی بگیرد.  در هرصورت همیشه یادمان باشد،  که از ابتدای تاریخ سازمان های مخفی یهود و عربی،  برای ما ملت ساده زود باور،  تاریخ نوشتند و خواهند نوشت.  همین چند روز پیش یکی از مقامات کشور گفت،  اشکال ما با ایران این است،  که آنها تاریخ طولانی تری از ما دارند.   

تصویر تعدادی کتاب زیر ذره بین،  ع شماره 3402.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو را درک کنیم و بشناسیم، و شه و قلم اینترنتی را پاس داریم،  ع شماره 1624.

برگه تابستان 1395 پیوست دروغ نامه های بنام کتاب تاریخ است.

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

فارسنامه ابن بلخی

      فارس نامه ظاهراً پیرامون تاریخ و جغرافیای پارس است،  که با واژه فارس بکار رفته،  و اهمیت آن در نگارش به زبان فارسی است.  در دهه نخست سده ششم هجری قمری نوشته شده است.  نام نویسنده کتاب مشخّص نیست،  ولی نویسنده خود در دیباچه کتاب نسب نیایش را از بلخ و خویشتن را زاده و پرورده در پارس ذکر می کند،  بهمین جهت او را با نام ابن بلخی می گویند.  ادوارد بروان،  احتمال می دهد،  که این فارسنامه را ابوزید احمد بن سهل بلخی،  مؤلف صورالاقالیم تألیف کرده باشد.  هر جا نام ادوارد براون می آید،  من انوش راوید،  بشدت نسبت به آن موضوع و اهمیتش برای استعمار انگلیس حساس می شوم،  علت دراینجا.

      بخش جغرافیای فارس نامه درباره عمق زندگی و بود و نبود جغرافیای طبیعی و انسانی نمی گوید،  بلکه مقداری مطالب سطحی در آن است.  در بخش تاریخ نیز مطالب گذشته را تکرار کرده،  و کمی مطالب جدید دارد،  و این بخش نیز بسیار داستان گونه می باشد،  و بدون ارائه سند و شواهد است.  نویسنده فارس نامه در مقدمهٔ کتاب،  هدف از نگارش آن را توصیف وضعیت تاریخی و جغرافیایی فارس در جهت آگاه سلطان سلجوقی از موقعیت این ای عنوان می کند.  نثر کتاب ساده،  و با الفاظ و عبارت های فارسی آن زمان است.

      در کتاب فارسنامه نوشته است،  که این نویسنده با خانواده خود،  در اوایل ت سلجوقی به پارس آمدند،  و سلطان ابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوقی (۴۷۴ تا ۵۱۱ هـ. ق) در نامه ای،  از او خواست که اوضاع و احوال پارس را در کت برای او بنگارد.   با توجه به این که سلطان محمد بن ملکشاه در سال ۵۱۱ در گذشته است،  و مؤلف به همزمانی خود با اتابک چاولی متوفی به سال ۵۱۰ هـ.ق. اشاره دارد،  حدس زد می زنند،  که سال تألیف فارسنامه باید قبل از ۵۱۰ هجری باشد.  اما باید با دید تاریخ نگاری به این کتاب و موضوعات آن نگاه کرد،  و ساده از کنار آن نگذشت.

      منابع مؤلف همان چند کتاب قدیمی است،  که در دروغ نامه هایی بنام کتاب نوشتم،  مانند تاریخ طبری.   ای از اطلاعات موجود در فارس نامه ابن بلخی،  کاملاً دست اول و خاص و منحصر به این کتاب می باشد،  و در هیچ اثر دیگری مشاهده نمی شود،  همانند آنچه درباره مالیات فارس و قبایل کرد و شبانکاره،  یا خلق و خوی مردم این دیار آورده است.  در این موارد نیز اشارات سطحی و بدون ارائه اسناد و شواهد است،  و فقط داستان گونه بیان شده است.

      ابن بلخی کتاب خود را به یک مقدمه و سه بخش تقسیم کرده است:  در مقدمه کتاب،  پس از حمد خداوند و ستایش او،  به چگونگی تألیف کتاب می پردازد،  و شیفتگی خود را به پارس و مردم آن نشان می دهد،  و عزت و اهمیت معنوی و مذهبی و تاریخی فارس،  و مردم آن را به استناد روایات از قول و خاندانش می ستاید،  و پارسیان را از برگزیدگان خداوند می داند.

      بخش تاریخی که بیان مختصر و دقیقی است،  از تاریخ پادشاهان ایران از عهد باستان تا روزگار ساسانیان،  و سپس درب و داغون ایرانیان بدست اعراب صدر ،  بدون ارائه یک سند و شواهد و داستان گونه،  مانند تاریخ طبری و بقیه هم مانندی هایش می نویسد.

      بخش جغرافیایی که به ذکر فارس و کوره های پنجگانه آن و ای هر کوره اختصاص دارد،  و شرح نهرها، دریاها، مرغزارها، قلعه ها و مسافات فارس را در برمی گیرد.   در این بخش از نظر جغرافیا تاریخی کلی اشکال دارد،  که نشان از عدم کار تحقیق و عینی است،  تعدادی را در کتاب زیر نویس .

      بخش و اجتماعی و اقتصادی کتاب،  که در حقیقت مو ه فارسنامه به شمار می آید،  شامل احوال شبانکاره و کرد و اخلاق و روحیات مردم و قانون مال پارس است.  در این بخش نیز داستان گونه نویسی،  بر یک کار تحقیقی و علمی پیشه گرفته،  که نشان از خواسته کلی زمان و حال دوران نویسنده است.

      ابن بلخی علاوه بر فارسنامه، از ۲ اثر دیگر خود، خبر می دهد،  که نخستین آن،  کت دربارهٔ دریاها است،  دومین کت که ابن بلخی تألیف کرد،  و یا در دست تحریر داشت،  کتاب تاریخ دوران ی بود،  که حوادث عهد تا زمان مؤلف را در برمی گرفت،   اما معلوم نیست که آیا او این کتاب را به انجام رسانیده است یا خیر.

 

فهرست

 

1

کلیک کنید:  کتاب فارسنامه ابن بلخی جلد یک

 

2

کلیک کنید:  کتاب فارسنامه ابن بلخی جلد دو

 

3

کلیک کنید:  کتاب فارسنامه ابن بلخی جلد سه

 

4

کلیک کنید:  کتاب فارسنامه ابن بلخی جلد چهار

 

5

کلیک کنید:  کتاب فارسنامه ابن بلخی جلد پنج

 

 

 

 

توجه:  نقد و نظر انوش راوید در زیر نویس لینک های کتاب.

 

فارسنامه ناصری

      فارسنامهٔ ناصری کت در حوزهٔ تاریخ و جغرافیای فارس،  که در فاصلهٔ سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱ هـ. ق توسط حسن فسائی و به دستور ناصرالدین شاه به رشتهٔ تحریر درآمده است.  این اثر در دو گفتار تنظیم شده و هر گفتار در یک جلد گنجانده شده است.  گفتار اول درمورد تاریخ فارس (احوال پادشاهان و ثروتمندان و بزرگان فارس) از صدر تا سال ۱۳۱۱ است.  حوزهٔ آن بخش هایی از سواحل و بنادر خلیج فارس،  خوزستان و حتی کرمان امروزی در دوره بعد از تا اوایل قرن چهاردهم هجری را شامل می شود.

      گفتار دوم درباره وضعیت جغرافیایی و باغ ها و آبادی ها و مسجدها و چشمه ها و رودهای فارس است،  که در چاپ حاضر،  و از منابع معتبر در این باره به شمار می رود.  تقسیم فارس در دوره پیش از ،  خصایص شیراز و محلات شیراز،  علما، شعرا، وزرا، بِقاع، مساجد، مدارس، و بساتین شیراز،  بلوکات فارس و آب و هوا،  محصولات و سرانجام معرفی مشاهیر و آثار آنها.  در پایان این گفتار،  ایلات مملکت فارس، جزایر خلیج فارس، چشمه ها و دریاها و دریاچه های فارس، رودخانه ها، صحراها و طوایف متفرقه، قلعه های کوهی، کوه ها و معدن های فارس معرفی شده،  و در پی آن، فهرست بلوکات فارس آمده است.

کلیک کنید:  فارس نامه ناصری

 

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  اتحاد مهم تاریخی فرهنگی

کلیک کنید:  جلسه ساختارهای تاریخی اجتماع

کلیک کنید:  داستان طوفان بزرگ یا طوفان نوح

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظرhttp://arqir.com/101-2
کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب

درخواست حذف اطلاعات

در سن نوجوانی آشنایی کاملی به تاریخ نویسی استعماری داشتم،  وقتی کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب را خواندم،  دیدم قبل از اینکه تاریخی باشد،  ادبیات رجزخوانی است.  ادبیاتی که به هیچ روی فن نویسندگی ندارد،  و فقط سعی شده با بازی ناهماهنگ با کلمات نشان دهد،  که عربهای صدر به ایران حمله د و کشتند و اسیر گرفتند و د.  در خانواده ما در اینجا، همیشه صحبت از ترفند های استعماری بود،   و می دانستم که آنها بمنظور اداره جهان دست به تاریخ سازی می زنند،  و با انواع ترفندها ملتها را باهم دشمن می کنند،  تا منابع و منافع ببرند،  یعنی کار خودشان را بخوبی پیش بردند.

کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب

پیش نویس

       در سن نوجوانی آشنایی کاملی به تاریخ نویسی استعماری داشتم،  وقتی کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرین کوب را خواندم،  دیدم قبل از اینکه تاریخی باشد،  ادبیات رجزخوانی است.  ادبیاتی که به هیچ روی فن نویسندگی ندارد،  و فقط سعی شده با بازی ناهماهنگ با کلمات نشان دهد،  که عربهای صدر به ایران حمله د و کشتند و اسیر گرفتند و د.  در خانواده ما در اینجا،  همیشه صحبت از ترفند های استعماری بود،  و می دانستم که آنها بمنظور اداره جهان دست به تاریخ سازی می زنند،  و با انواع ترفندها ملتها را باهم دشمن می کنند،  تا منابع و منافع ببرند،  یعنی کار خودشان را بخوبی پیش بردند.

تصویر جلد کتاب دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب،  ع شماره 3530.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  ع شماره 1606.

برگه پیوست دروغ نامه های بنام کتاب تاریخ است.

ادامه پیش نویس

      بعد از جنگ دوم جهانی وضع استعماری جهان بشدت بهم خورده بود،  استعمارگران در طول جنگ مجبور شده بودند،  به ملتها تحت ستم امتیازاتی بدهند،  و برای جمع این امتیازها خیلی دیر شده بود.  زیرا قدرت های جدید مانند کشور اتحاد جماهیر شوروی بوجود آمده بود.  برای همین نیاز داشتند بجای اینکه خودشان مستقیم به سرکوب ملتها بروند،  ترفند هایی بکار برند.  یکی از مهمترین این ترفندها درست جو و فضای دشمنی در کشور های مختلف،  علیه همدیگر و ملتها دیگر بود.

      در ایران نیز کارهای زیادی برای این منظور د،  از ب ا جنگ های خیابانی حیدری نعمتی،  تا تاریخ نگاری و ایجاد دشمنی.  همیشه بدین منظور عوامل ریز و درشتی هم داشتند،  که پولی یا رایگان،  در اینکار به استعمار کمک و یاری برسانند.  از نظر من عبدالحسین زرین کوب، نویسنده کتاب دو قرن سکوت یکی از این عوامل بود،  که با دروغ نویسی در تاریخ،  و استفاده از ادبیات احساس بر انگیز،  با تمام قدرت به استعمار کمک کرد،  کمکی که حتی امروزه آثار آن در دشمنی بین دو ملت ایران و عرب دیده می شود.

      به این ترتیب استعمار چند کار مهم کرد،  ابتدا مشغول ذهنها در دروغهای تاریخ،  سپس دادن آدرس اشتباه به مردم برای دشمنی و مبارزه،  سوم ایجاد درگیری های مختلف بین ملتها، و غیره.  در این موارد تحقیق کنید و پرسش نمایید.  در این قرن با اینهمه امکانات ارتباطی و اطلاعاتی،  نباید ساده بود و چشم و گوش بسته اغفال شد.  عدم دقت در این موارد،  باعث می شود در دام ها و ترفند های دیگر استعمار و امپریالیسم افتاد،  و مطمئنا اینبار با روند نابودی کامل همراه خواهد بود.

      تحلیل گران اجتماعی و ،  بجای اغفال شدن از دروغهای تاریخ و ایجاد دشمنی بین ملتها،  راه درست شه و درست دانستن از تاریخ و واقعیتها را پیشه کنند.  تا در نهایت بتوانند طرحها و برنامه های درست و حساب شده را تدوین کنند.  همچنین بتوانند آگاهی های لازم را بر اساس تاریخ واقعی به مردم برسانند.  ما ملت قاره کهن،  همه از یک ریشه و تاریخ هستیم،  و جدا و قطعه قطعه و دشمن ملتها،  جز ش ت و نابودی هیچی ندارد،  و فقط به نفع استعمار و امپریالیسم است. 

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

دو قرن سکوت

   نظر انوش راوید:  در اینجا ضمن دانستن ارزش شه و قلم،  برای خودم و همه،  منجمله دشمنان ایران،  به بررسی دو قرن سکوت کذایی  عبدالحسین زرین کوب می پردازم.  کت که لازم بود نوشته شود،  تا تازه تأسیس جان بگیرد.  این نوع کتابها که از کارها و ترفند های استعمار است،  فقط برای کمک به شرایط مورد نظر آنها نوشته شده است.  در زیر نوشته ها نظر خودم را با خط قرمز نوشته ام.  این دو قرن سکوت و نظرها را بمرور و در فرصت های مناسب ادامه می دهم.

کلیک کنید:  سازمان های تاریخ سازی استعماری

فرمانرویان صحرا

   روزهای آرام

      در آن روزگاران کوه هیبت و شکوه ت ساسانی،  ان و امپراتوران روم را در پشت دروازه های قسطنطنیه به بیم و هراس میافکند،  عربان نیز مانند سایر مردم روی نیاز به درگاه خسروان ایران میآوردند،  و در بارگاه ری چون نیازمندان انیران و درماندگان می آمدند و گشادکار خویش را از آنان می طبیدند.  پیش از این،  نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری در نیامده بودند و پیش از اسکندر در بیابان عرب،  زمره سرزمین هایی بود کوه به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت.  از آن پس سران و پیران قوم،  به درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند.  در دوره ای که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود،  برخی از آن ها به بحرین و کناره های دریای فارس به غارت آمده بودند.

       اما چنانکه در تاریخ ها آورده اند وقتی شاپور بزاد آمد ،  آن ها را ادب کرد و به جای خویش نشاند.  در درگاه یزدگرد اول بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران بشمار میآمدند.  و در روزگار نوشیروان،  تازیان سرزمین هاماوران نیز مثل تازیان حیره اج گزار و دست نشانده ایران بودند.  بادیه های ریگزار بی آب نجد و تهامه را دیگر آن قدر و محل نبود که حکومت و ایران را به خویشتن کشاند.  زیرا درین بیایان های بی آب هولناک خیال انگیز،  از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ نشان نبود.  و جز مشتی عرب گرسنه و ،  که چون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه،  با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند،  از آدمی نیز در آنجا اثر نمیدید.  جز آن بیابان های هولناکِ هراس انگیز بی آب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه داشتن نمی ارزید دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت اگر از آن روم نبود در زیر نگین ایران بود.  و عربان،  که درین حدود س ت داشتند بارگاه  خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خویش می شمردند.

      در قصه ها هست که از شاعران عرب نیز،  انی چون اعشی،  به درگاه خسرو می آمدند و از ستایش شاهنشاه مال و نعمت و ف و شرف به دست می آوردند.  در آن روزها،  خود این شه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عربان بی نام و نشان گردد و انی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود می بالیدند،  روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه ای بی ارج و بها به کام و هوس زیر و زبر کنند هرگز به خاطر نمی رسید.

       اما درست در همین روزگاران،  که ضعف معنوی و ،  نیروی ظاهری و جسمانی ت ساسانی را از درون میخورد و می کاست، نیرویی معنو ی،  بزرگ و بالنده،  از درون ریگزار های قفر و هولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت انی که پنجه به پنجه روم می زدند و به زور بازو پنجه آنان را می تافتن ،  دستخوش تازیان گشت.

   نظر انوش راوید:  در این چند سطر با بازی با کلمات و ادبیات ناشیانه،  سعی کرده ایران باستان را دارای هیبت و عظمت ترسناک نشان دهد،  و اعراب را بسیار ضعیف و بی چیز شمرده.  مهمتر از همه اعراب را با تازیان اشتباه گرفته،  یک تاریخ دان نباید چنین اشتباهی را د.  منابع او همان کتاب هایی است،  که در اینجا درباره آنها نوشتم،  این کتابها به تنهایی و بدون داشتن اسناد،  فقط یک مشت نوشته بی سند و شواهد می باشند.

      وظیفه تاریخ نویس یافتن شواهد و اسناد برای آنهاست،  نه اینکه آنها را صرفاً تاریخ واقعی بداند،  و با اضافه انبوهی شاخ و برگ ادبیاتی احساس بر انگیز،  بخواهد آنها را تاریخ بداند و بگوید.  در نهایت کتاب را با کمک عواملی تولید و پخش منتشر کنند،  و انواع فرستند های رادیویی و تلویزیونی استعماری هم مرتب از آن بگویند.  روشنفکر های ملی ایران،  این ماجراها را پیگیری کنید،  درصورت عدم دقت،  ملت در چاله و چوله های وحشتناک استعماری خواهد افتاد.

کلیک کنید:   تازی و تاجی و توزی

صحرانشینان

      جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب،  با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست البته برای زیست مردم جایی مناسب نبود.  از این رو بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوه ای نکرده بود و گذشته از ای نقاط که،  از آب و گیاه بهره داشت یا جا هایی که بر سر راه تجارت واقع بود در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بود.

      گذشته از نواحی کوهستانی جنوب،  که از یمن تا عمان امتداد داشت،  در کناره های بادیه،  مجاور شام و بین النهرین نیز از قدیم شهر هایی کوچک می بود،  که اعراب در آن س ت می داشتند.  شهر هایی مانند مکه و یثرب و طائف و دومه الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود.  باقی این سرزمین پهناور جز ریگ های تفته و بیابان های فراخ چیزی نداشت.  و اگر گاه چشمه ای کوچک از خاک می جوشید و سبزه ای پدید می آمد عرب بیابان نشین با شترها و چادرهای خویش همانجا فرود می آمد.  زندگی این خانه به دوشان بیابان گرد البته به غارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا،  قانون جز زور و شمشیر نبود.  عربان که از دیرباز در چنین سرزمینی می زیستند ناچار مردمی وحشی گونه و حریص و مادی می بودند.

      جز آزمندی و سود پرستی هیچ چیز در خاطر آنها نمی گنجید،  هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمی رفتند و جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی می کند نمی شیدند،  از افکار اخلاقی،  آنچه بدان می نازیدند مروت بود و از آن نیز جز خودبینی و کینه جویی نبود.  شجاعت و که در داستان ها به آب ها نسبت داده اند همان در غارتگری و انتقام جویی بکار میرفت،  تنها زن و و جنگ بود که در زندگی بدان دل می بستند.

      از این ها که می گذشت دیگر هیچ توجه و عنایتی به عالم معنی نمی داشتند.  آداب و رسوم زندگی شهری را،  به هیچ وجه نمی توانستند بپذیرند.  در غار ت ها و چپاول هایی که احیاناً بر شهر های مجاور می د همه جا با خود ویرانی و فساد میبردند.  از وحشی خویی و درنده طبعی بسا که به قول ابن خلدون سنگی را از من عمارت بر می کندند تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سقف را بیرون می کشیدند تا زیر خیمه نصب کنند.

      این فرمانروایان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره بوده اند،  در دوره ای که تمدن های بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است،  اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشته اند حفظ راه های بازرگانی و بدرقه کاروان های تجارتی بوده است. بنابراین هر چند استیلا برین صحرا های فراخ بی آب و گیاه آن قدر نداشته است که ت های بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم طمع بدوزند اما برای حفظ جان قافله های تجارتی،  هم از دیرباز کشور گشایان قدیم این فرمانروایان صحرا را به خدمت خویش می گرفته اند و در تاریخها هست که وقتی کمبوجیه پادشاه هخا لشکر به مصر برد اعراب را واداشت که در بادیه برای او آب تهیه کنند  و در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونان ها کرده اند نیز اعراب جزو ایران بشمار می آمده اند.

      بدین گونه در روزگاران کهن،  عرب را شأنی و قدری نبود.  شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نمی کرد.  معهذا اگر در کاره های این بیابان فراخ شهری و واحه ای بود،  از برکت تربیت و تمدن روم در کار بود و ت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود.  حکومت ایران نیز ت حیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از اصطکاک مستقیم دو ت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد.

      اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارت حیره نبود.  از همه قبایل و طوایف،  گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز می آوردند.  گذشته از این ها یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانده ایران بود.  مطالعه در تاریخ حیره و یمن نشان میدهد،  که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی گرفتند،  و هرگز از جانب آن ها هیچ شه ای نداشته اند.

   نظر انوش راوید:  این قسمت نیز مانند بالا ادبیات بی محتوا بود،  وقتی این سطرها را می خوانم درست بنظرم چندین سال پیش آمد،  که یک بنیادگرای یهودی صهیونیسم در ،  دارد درباره اعراب می گوید،  امروز ی ها با اعراب خیلی خوب شده اند،  و از این حرفها نمی زنند.

      می نویسد:  "ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی گرفتند"  در واقع می خواهد از این حرف الکی به این نتیجه برسد،  که چون هیچی نمی گرفتند از آنها ش ت خوردند.  هرگز از مراحل رشد و تکامل و شرایطی،  که باعث برتری می شود نمی گوید،  چون سواد آن را ندارد.

کلیک کنید:  نبرد نو پدید و جنگ نرم

  حیره

چنانکه از آثار و اخبار بر می آید در اوایل قرن سوم بعد از میلاد ای از طوایف عر ب،  از فترتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود،  استفاده د و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند،  و بر قسمتی از عراق دست یافتند،  و ازین تازیان،  برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال د،  اما عده ای دیگر به کار کشاورزی دست زدند،  و پس از آن،  رفته رفته روستا ها و قلعه ها بنا د،  و شهر ها برآوردند.  مهمترینِ این ا،  حیره بود،  که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت،  این

شهر ،  چنانکه از نام آن پیداست ۱ قلعه ای و اردویی بوده است،  که اعراب در آن س ت داشته اند،  اما اندک اندک به شهر تبدیل شده است.  تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به بختنصر نسبت داده اند،  و پیداست کوه در صحت این قول جای شک هست.  این قدر هست کوه هوای آزاد بیابان و آب جویبا ر های فرات برای آبادی امن سرزمین مساعد افتاده است.  کثرت  زرع و نخیل و وفور آب و کشت درین ناحیه می توانسته است فرمانروایان صحرا را به تمدن دعوت  نماید.  عر ب هایی که درین حدود،  س ت می داشتند به سبب مجاورت با ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره ای یافته بودند.  نزدیک حیره کاخ های همچون «کاخ ابن بخیله» و «کاخ سفید» و «کاخ خورنق» ب ا گشته بود.  کوه جلوه و رونقی خاص بدان شهر می بخشید.  عربان این ناحیه برخی در بین آنها انی بودند،  که با خط و کتابت آشنایی داشتند،  و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جا های عربستان رفته باشد.

تاریخ امرا حیره ،  درست روشن نیست، ۲ این قدر هست که این امرا از اعراب بنی لخم بوده اند و به حکم مجاورت  نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمانبرداری می کرده اند.  سبب عنایتی که فرمانروایان ساسانی به حمایت و تقویت امرا حیره می داشتند این بود که می خواستند به وسیله آن ها اعر را که در ثغور ایران س ت داشتند متحد نمایند،  و به یاری آن ها از و تعدی بدویان غارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری نمایند.  از این روی پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این امرا عنایت بسیار می ورزیدند و آن ها را با فرمان خویش بدین مقام منصوب می نمودند.  نام این امرا در تاریخ های قدیم ایران ضبط بوده است و حمزه اصفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آن ها با ذکور پادشاهانی از

--------------------------------------------------

1 ــ  حیره از لغت سریانی héria است به معنی دیر و حرم که بعد بر لشگرگاه اعراب مجاور ایران اطلاق گردیده و سپس به معنی شهری شده است کوه در مجاورت  سرحد باشد.

  2 ــ  در باب ملوک حیره و یمن و همچنین درباره تاریخ عربستان قبل از رجوع شود به خطابه های آقای سید حسن تقی زاده در دانشکده معقول و منقول،  که تحت عنوان "تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور و قبل از آن" در سه جزء،  ضمن "انتشارات  دانشکده معقول و منقول" به طببع رسیده است و حاوی جامع ترین تحقیقات  درباره تاریخ عرب قبل از است.  همچنین رجوع شود به:

تاریخ العرب قبل الاسلم.  تألیف الدکوتور جواد علی،  بغداد – و نیز: تاریخ ،  آقای علمی اکبر

فیاض،  از انتشارات  تهران،  که با عبارات  کوتاه محتوی معلومات زیاد است.

---------------------------------------------

ساسانیان که با آن ها معاصر بوده اند نقل نموده است. ۱ این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا نیست اما به هر حال جالب و مهم است.  ترتیب و شماره امرا این سلسله غالب نادرست و مبهم است.  شباهت و وحدت  نامهای آن ها از اسب است که مورخان را در باب تاریخ امرا این خاندان به خطا و اشتباه افکنده است.  هرچه هست،  امرا بزرگ این دیا ر،  در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخم بوده اند و هه از شاهنشاه ایران فرمان می برده اند.

ذکور تاریخ حیره و امرا خاندان لخم درین جا حاجت نیست خاصه که درین باب،  تاریخها نیز اطلاعات دقیق و درستی ندارند.  با این همه اشاره ای کوتاه به امارت این خاندان تا اندازه ای وضع تمدن و حکومت اعراب مجاور این ناحیه را به دست میدهد.  این قدر برای این کتاب کفایت است و بررسی تتبعاتی که محققان در تاریخ این سلسله کرده اند در حوصله کار ما نیست.

   نظر انوش راوید:  به این چند سطر دقت کنید بارها تکرار کرد:  "تاریخها نیز اطلاعات دقیق و درستی ندارند"  آنوقت می گوید: "این قدری که هست برای این کتاب کفایت کند"  یعنی هر چه می خواهم برداشت می کنم،  و باب نظر ارباب استعماری می نویسم.  مانند همین شهر حیره،  که الکی بدون ریشه ی معنی می کنند.

   ــ  حیره = ایر ره = راه ایران،  یک شهر باستانی میان راه است،  و اصلاً به این داستان کذایی مربوط نیست،  در اینجا.

کلیک کنید:  ذهنیت و زحمت عمق مطالعاتی

. . . ادامه دارد . . .

کلمات کلیدی و بر چسب:  دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب، دو قرن، سکوت، عبدالحسین، زرین کوب، حیره.

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  ناسیونالیسم واقعی ایرانی

کلیک کنید:  تاریخ برداری فکری در ایران

کلیک کنید:  سازمان های تاریخ سازی استعماری

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظرhttp://arqir.com/101-2
آزار مسلمانان در میانمار

درخواست حذف اطلاعات
آزار مسلمانان در میانمار پیش نویس        این روزها در فضای مجازی و رادیو تلویزیونها پر شده،  اخبار و اطلاعات از آزار و اذیت و قتل عام مسلمانان روهینگیا،  توسط بو ان تندرو در کشور میانمار یا برمه سابق.  مسلمانان میانمار،  که از طرف ت این کشور از حقوق شهروندی محروم شده اند،  سازمان ملل متحد  آنها را به عنوان «اقلیت دینی که در معرض بیشترین ظلم های انسانی در جهان قرار دارند» معرفی کرده است.  در حال حاضر ت این کشور تابعیت مسلمانان را انکار می کند،  و آنها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می خواند.  بمنظور آگاهی درست و واقعی،  درباره موضوع آزار مسلمانان در میانمار،  پیشنهاد می کنم این مقاله را بخوانید.    مهم:  منطقه کامبوجیا یا کمبوجیه در اینجا،  که جنوب شرق آسیا هم می گویند،  از زمان هخا ان برای ایران دارای اهمیت استراتژیک بود،  و باید آنجا را با دقت تاریخی علمی در جغرافیای دید.  همچنین مراقب بود در دام و ترفند استعمار در مسئله میانمار نیافتاد،  و هوشیارانه به این موضوع نگاه کرد.  بهتر است برای بررسی موضوعات و مسائل،  احساسات را کنار گذاشت،  و دقت و پژوهش، دانش و تخصص را درک کرد و بکار برد. تصویر آزار مسلمانان در میانمار،  ع شماره 3525.    توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com. لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  ع شماره 1622. تابستان 1396 پیوست مدنی و اجتماعی جهان است.  کلیک کنید:  سرزمین کامبوجیا یا کمبوجیه . . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . . خشونت بر روهینگیا       موج تازه خشونت ها در این کشور در سال۲۰۱۷ پس از آن آغاز شد،  که شورشیان روهینگیایی روز ۲۵ اوت به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه های این کشور حمله د.  درگیری های میان طرفین از آن زمان تاکنون (سپتامبر۲۰۱۷) چند صد کشته برجای گذاشته است.  مشروح در پایین همین صفحه. تصویر پلیس های کشته شده میانمار در حمله شورشیان،  ع شماره 8707.       مقام های میانماری شورشیان روهینگیایی را به آتش زدن خانه ها و کشته شدن افراد غیرنظامی متهم کرده اند،  ولی ناظران و آوارگان روهینگیایی،  که به بنگلادش گریخته اند می گویند،  این کشور با آتش زدن خانه ها و کشتن،  در تلاش است تا روهینگیایی ها را مجبور به فرار کند.       رفتار مقام های کشور با اکثریت جمعیت بو میانمار با بیش از یک میلیون مسلمان روهینگیایی بزرگترین چالش برای آنگ سان سوچی،  این کشور محسوب می شود،  که از سوی منتقدان غربی متهم است،  که کاری برای این جمعیت اقلیت نکرده است.       یانگی لی، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور در میانمار،  از آنگ سانگ سوچی،  که در عمل ی این کشور را برعهده دارد،  انتقاد کرده و گفته است،  که خانم سوچی از اقلیت مسلمانان روهینگیا حمایت نکرده است. تاریخ در میانمار       در دوران باستان دریانوردان ایرانی،  در تمام شبه قاره هند و جنوب شرقی آسیا تا سرزمین هایی که بعد کشور چین نام گرفت رفت و آمد و تجارت داشتند.  در ادامه دوران های تاریخی،  دریانوردان ایران ی در همین مسیرها رفت و آمد داشتند،  و ضمن آن مهاجران از ایران و خلیج فارس در آن سرزمینها ماندگار شدند.  متعاقب آن از قرن اولیه ی،  دین در میانمار گسترش یافت.  همچنین بازرگانان مسلمان از مسیر های زمینی،  که از منطقه غربی میانمار و ای آراکان در این کشور می گذشت،  به مناطق غربی چین سفر می د.  بسیاری از این افراد در منطقه ساحلی آراکان،  اقامت گزیدند و نخستین مناطق مسلمانان را ایجاد د.  سیاحان چینی در نوشته های خود از مناطق ایرانی نشین در مرز های بین میانمار و یونن،  ای ی در جنوب غربی چین،  در قرن سوم میلادی یاد کرده اند.       تقریباً تا سال ۱۷۷۴ میلادی مسلمانان در آنجا مشکل نداشتند،  در آن مقطع یک بو به نام بوداپایا در آن منطقه به قدرت می رسد،  و با مسلمانان بنای ناسازگاری می گذارد،  و اجرای قوانین ی را ملغی می کند.  از آن زمان به بعد اختلافات مسلمانان میانمار با ت شروع می شود،  حقوق مسلمانان نادیده گرفته می شود،  تبعیض ها تشدید می شود،  و مسئله مسلمانان به تدریج به عنوان یک معضل مطرح،  و کشورهای منطقه متوجه این موضوع می شوند،  و حتی به سطح بین المللی نیز می رود،  و تا امروز نیز از موضوعات ی در سطح بین الملل است.  در این مدت تعدادی از مسلمانان گروه های چریکی تشکیل دادند،  و مبارزاتی هم داشتند و برخی برای اینکه از این وضعیت رها بشوند،  به کشورهای هند و بنگلادش مهاجرت د و در آنجا زندگی می کنند.    تسلط انگلیس ــ  بعد از تسلط انگلیس بر سراسر میانمار در ۱۸۸۶ میلادی،  پای هندی ها و نیز مسلمانان بنگالی به این کشور گشوده شد،  و در ۱۹۲۱ تقریباً بیش از نیم میلیون نفر مسلمان هندی در میانمار ن شده بودند.  مهاجرت مسلمانان هند به برمه،  و به دست گرفتن مشاغل عمده تجاری،  باعث ن یتی مردم این کشور شد.      سال های ۱۹۳۰– ۱۹۳۸ ــ  در این سالها اغت ات گسترده ای علیه مهاجران هندی صورت گرفت،  و در جنگ جهانی دوم در خلال وج نیرو های انگلیسی و ورود سربازان ژاپنی به میانمار،  افراد قوم ماگ (بو مذهب)،  به محله های مسلمان نشین در آراکان حمله ور شدند،  و هزاران نفر از مسلمانان را کشتند.    سال ۱۹۳۸ ــ  در این سال به دنبال افزایش خشونت علیه مسلمان ۲۰۴ نفر کشته حدود ۱۰۰۰ نفر زخمی و ۱۱۳ مسجد ت یب شد.    سال ۱۹۴۸ ــ  با حضور ژاپنی ها در آراکان،  مسلمانان آن منطقه علیه ژاپنی ها وارد عمل گردیدند،  و با انگلیسی ها همکاری د.  پس از تسلط مجدد نیروهای انگلیس بر آراکان در ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ که میانمار به استقلال رسید،  اداره امور منطقه عمدتاً به مسلمانان س شده بود،  مسلمانان آراکان از محمدعلی جناح مسلمانان هند خواسته بودند،  که آراکان را نیز به عنوان قسمتی از پا تان بپذیرد.  این پیشینه سبب شد،  که ت مستقل میانمار،  پس از آنکه در ۱۹۴۸ به قدرت رسید به آزار و اذیت مسلمانان به ویژه مسلمانان ناحیه آراکان بپردازد.    سال ۱۹۶۲ ــ  ت در این سال حج را ممنوع کرد.  به دنبال فشار حکومت،  بیش از نیم میلیون از مسلمانان برمه ای به کشور های بنگلادش، هند، پا تان، ما ی، تایلند، سنگاپور، امارات، عربستان و ممالک دیگر مهاجرت نموده اند.       ت برمه کنترل شدیدی بر فعالیت های مساجد اعمال می کند،  آمار ازدواج و تمایل مردم جهت انجام قربانی در مراسم عید قربان و نیز آمار افرادی،  که در مساجد به آموختن قرآن کریم مشغول می شوند،  به ت گزارش داده می شود.       در گزارش نشریه انگلیسی س تایمز آمده است،  که نظامیان قصد دارند،  بو ها را به ای آراکان، در غرب میانمار که در گذشته مسلمان نشین بوده است،  گسیل دارند.  از ۱۴۳۰ تا ۱۷۸۴ در این منطقه قوانین ی اجرا می شده است.    سال ۲۰۰۱ ــ  در ۱۵ می این سال حملات جدیدی علیه مسلمانان شکل گرفت،  ۲۰۰ مسلمان کشته شدند ۱۱ مسجد ت یب شد،  و حدود ۴۰۰ خانه آتش گرفت.  در همین روز ۲۰ مسلمان که در مسجدی در حال اقامه بودند،  کشته شدند.    سال ۲۰۱۲ ــ  در این سال بعد از کشته شدن ۱۱ مسلمان توسط میانمار و حمله یک گروه بودائیان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک بودائی در پاسخ به این حمله خشونت ها علیه مسلمانان آغاز شد.  در چنین شرایطی بو ها با حمله به مناطق مسلمان نشین بیش از ۲۰۰۰ منزل مس ی متعلق به مسلمانان را به آتش کشیدند،  و بیش از یک صد هزار نفر را آواره و بی خانمان د.    سال ۲۰۱۶ ــ   در این سال چندین مسجد در ای مختلف ت یب شد.  همچنین در اوا این سال بو ان افراطی به همراه این کشور حملاتی را علیه مسلمانان آغاز د.    سال ۲۰۱۷ ــ  در ۲۸ اوت،  خبرگزاری آناتولی اعلام کرد،  در حملات صورت گرفته از ۲۵ اوت توسط میانمار در ای آراکان ۲ الی ۳ هزار مسلمان کشته شده اند.  آنیتا شاگ سخنگوی شورای روهینگیای اروپا (erc)،  در این خصوص گفت:  این قتل عام مسلمانان میانمار نسبت به سال ۲۰۱۲ و اکتبر گذشته صد برابر شده،  و اوضاع هیچ گاه به این اندازه وخیم نبوده است.      خبرگزاری رویتر ۳۱ اوت گزارش کرد،  که منابع سازمان ملل گفتند،  در حدود ۲۷۴۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا در طی هفته گذشته به دلیل خشونت های میانمار به بنگلادش فرار د،  و ۲۰ هزار نفر نیز در منطقه ای،  که بین دو کشور که خارج از حاکمیت دو کشور است، کرده اند. تصاویر تکان دهنده      این روزها تصاویر تکان دهنده از نسل کشی مسلمانان میانمار در همه جا بفراوانی دیده می شود،  و شاهد افزایش حملات بودائی های تندرو هستیم،  که در سایه سکوت رسانه های غربی و اصلی ی،  به کشتار و ویران و نابود و به مسلمانان این کشور می پردازند.       بسیاری از ع ها و های منتشر شده در فضای مجازی،  درباره این آزار و اذیت و کشتار،  از اتفاقها و جنایات همه جهان در چند دهه گذشته است،  که بمنظور ایجاد احساست و لایک بیشتر توسط عده ای مغرض منتشر می شود،  نمونه های آنها را در تلگرام ارگ ایران منتشر .    توجه:  بخشی از تصاویر واقعی و تکان دهنده در نماهنگ انتهای صفحه است.    دو نمونه از ع های دیگر،  که برای جنایت علیه مسلمانان روهینگیا می گویند،  ع شماره 8710.  تصویر کشته شده های ز له17 آوریل 2010 در تبت که کاهنهای بو ،  مشغول مراسم دینی برای اجساد هستند،  در این ز له بیش از ده هزار نفر کشته شدند.  تصویر سوخته کشته شده های مسابقه فوتبال در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو،  بخاطر انفجار تانکر سوخت در این مسابقه در 3 ژوئیه 2010.  در این حادثه بیش از 230 نفر کشته شدند،  بسیاری عقیده دارند عوامل بوکوحرام یک نارنجک آتشزا به این تانکر پرتاب د.       بسیاری از ع ها و های منتشر شده در فضای مجازی،  از ماجراهای همه جهان غیر از خشونت ها و آوارگی های روهینگیای راخین هستند،  و بمنظور گمراه سازی افکار انجام می شود.  ارگ ایران در ادامه روند ضد دروغ های تاریخی،  این دروغها را نیز افشا می کند. اخبار و پاسخ    اخبار:  ت میانمار تاکید دارد،  که مسلمانان شهروند این کشور نیستند!    پاسخ انوش راوید:  شهروند نبودن دلیل بر نسل کشی و ا اج نمی شود،  باید اقدامات قانونی انجام شود،  و بعنوان پناهنده در سازمان ملل ثبت شوند.    اخبار:  نیروهای امنیتی میانمار واکنشی به کشتار مسلمانان ندارند!    پاسخ انوش راوید:  وظیفه تها بویژه تهای ی و کنفرانس ی و غیر متعهدها است،  که ت میانمار را وادار به حفظ امنیت کنند. میانمار یا برمه سابق   ــ  میان مار = درون سلامتی،  سرزمین قوم سلامتی.   ــ  میان = درون، بین + مار = سلامتی،  مشروح در اینجا.       اتحادیه جمهوری میانمار،  نام کشور برمه به زبان برمه ای،  کشوری در آسیای جنوب شرقی است. پایتخت نایپیداو،  بزرگترین شهر یانگون  با نام پیشین رانگون،  زبان رسمی زبان برمه ای. تصویر پرچم کشور میانمار،  ع شماره 8701.       مساحت ۶۷۶٬۵۷۸ کیلومتر مربع چهلمین کشور جهان،  جمعیت حدود 80 میلیون نفر بیست و چهارمین کشور جهان.  65 درصد روستایی و 35 درصد شهر نشین هستند. تصویر نمودار جمعیت اقوام در کشور میانمار،  ع شماره 8702.       ۶۸ درصد از مردم میانمار از تبار برمه ای،  ۹ درصد کارن،  ۷ درصد شان،  و بقیه از دیگر اقوام هستند. تصویر نمودار جمعیت دینی در کشور میانمار،  ع شماره 8703.       ۸۹ درصد از مردم میانمار بو ،  ۴ درصد ی،  ۴ درصد مسلمان،  و ۱ درصد نیز پیرو آیین هندو هستند.       میانمار از مستعمره های بریتانیا بود،  که در سال ۱۹۴۸ به استقلال رسید.  از زمان استقلال،  این کشور شاهد درگیری های درازمدت میان اقوام پرشمار خود بوده،  و یکی از طولانی ترین جنگ های داخلی را به خود دیده است.       از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ تحت یک رژیم نظامی اداره می شد،  اما از پس از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲،  این رژیم نظامی در سال ۲۰۱۱ رسماً پایان یافت،  و حکومتی نیمه نظامی جایگزین آن شد،  که این حکومت دست به یک رشته اصلاحات دموکراتیک زده است. تصویر نمودار سن و سال جمعیت کشور میانمار،  ع شماره 8704.       میانمار کشوری است با منابع زیاد،  اما اقتصاد آن یکی از کم توسعه یافته ترین اقتصادها در جهان است.  جنوب برمه در سال ۲۰۰۸ در پی توفانی سهمگین به شدت ویران شد.  در این سال نیمی از جمعیت میانمار از توفان نرگس زیان دیدند،  و در این کشور دست کم ۷۸ هزار نفر در نتیجه توفان نرگس جان باخته،  و ۵۶ هزار نفر نیز ناپدید شدند.    جالب:  در هنگام ساخت پالایشگاه آبادان مسجدی در آبادان توسط کارکنان خارجی پالایشگاه که اکثراً از مسلمانان اهالی رانگون (پایتخت میانمار) و هند و پا تان بودند،  ساخته شده است،  که این مسجد که به مسجد رنگونی ها معروف است،  هم اکنون یکی از جاذبه های گردشگری شهر آبادان است. تاریخ گفته شده       نخستین قومی که آثاری از تمدن خود را در برمه به جای گذاشتند،  مردم پیو و مون بوده اند،  که در شمال برمه س ت داشتند.  پس از آنها اقوام شان، کارون و کاچین از سرزمین های جنوب به مناطق امروزی برمه نفوذ کرده بودند.    نظر انوش راوید:  شان می تواند همان انشان در جنوب ایران باشد،  کارون نیز می تواند همان نام رود کارون باشد،  و کاچین نیز همان چین استان در اینجا.  با درک و دانش از پیدایش تمدن و دریانودری ایرانیان،  و افسانه های سیامی و کامبوجی و غیره،  تا حدودی می توان نتیجه گرفت،  اولین مردم و تمدن از ایران و راه دریا به برمه رفتند،  در این باره پژوهش های میدانی لازم است.          در اوا سده هشتم میلادی در اثر تسلط اقوام شان و کارن در جنوب و مرکز برمه،  مردم پیو به قسمت های شمالی رانده شدند.  علت عقب رانده شدن این قوم گسترش سلطه تای بود،  که در شمال و شمال شرقی برمه قدرت را در دست داشتند.  قوم شان تا سده ۱۳ میلادی؛  در بخش هایی از برمه قدرت و حکومت را در دست داشتند،  ولی در همین قرن این قوم عمدتاً به تایلند مهاجرت د.        در ۱۴۰۴ میلادی یک فرمانده نظامی برمه به نام آناوِرِاهتا به پادشاهی رسید،  و دودمان موسوم به پاگان را بنیانگذاری کرد.  این دودمان حدود دویست سال در برمه حکومت کرد.       در طی جنگ جهانی دوم،   استقلال طلب برمه به وجود آمد،  و مزبور طی ۱۹۴۱ همراه با ژاپن وارد مناطق جنوبی برمه گردید.  پس از یک درگیری سخت در ماه مه ۱۹۴۵ رانگون پایتخت برمه کاملاً به تصرف نیروهای محلی برمه درآمد،  ژاپنی ها بیرون رانده شدند،  و چیرگی انگلستان دوباره بر کشور برمه برقرار شد،  و در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را بدست آورد.       به طور کلی می توان گفت که به علّت کشور توسط نیروهای نظامی،  تسلّط کامل نظامیان بر کشور و اجرای تد ر شدید امنیتی و حفاظتی،  سیاست فرهنگی مشخص و قابل توجهی از سوی تمردان کشور اتخاذ نگردیده،  و فرهنگ و هنر کشور همچنان در ح س و انزواء باقی مانده است.       کشور به لحاظ فرهنگی شدیداً تحت تأثیر کشور های همسایهٔ خود بر پایهٔ بودیسم است،  که با مؤلفه های محلی نیز آمیخته شده است.  تنوع قومی در برمه نقش مهمی در سیاست و تاریخ این کشور داشته،  و کشور همچنان برای غلبه بر تنش های اجتماعی تلاش می کند.       نظامیان پس از کودتای سال ۱۹۶۲ توسط ژنرال نی وین،  که منجر به سرنگونی ت غیرنظامی نخست او نو شد،  حاکمیت را در این کشور به دست گرفتند.  از آن زمان ی برمه تحت کنترل نظامی شورای صلح و توسعه درآمد.  این شرایط تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت،  زمانی که شورا به دنبال انتخابات سال ۲۰۱۰ منحل شد،  و مراسم تحلیف ریاست جمهوری ت غیرنظامی برگزار شد. استقلال بیرمانی       انگلستان هندوستان و بیرمانی را در یک زمان اعلام نمود، در 1937 سازمان کشوری بر گروه سازمان انگلیسی اعطا نموده بود.  سازمان مرکب بود از یک حکمران کل انگلیسی،  باتفاق وزرای بیرمانی همراه یک مجلس و یک سنا،  که از طرف اقلیت محدود صاحبان مکنت و قدرت انتخاب می شدند.  عملاً انگلستان تسلط خود را حفظ کرده بود،  زیرا وزارت دفاع ملی و امور خارجه و دارایی در دست حکمران کل بود.  علاوه بر این مناطق مرزی،  که نیمی از کل مساحت کشور بود،  از حوزه قدرت و کنترل وزرا و وکلا خارج بود.       بین  44  ــ  1942 در نتیجه ،  ژاپنیها سازمان انگلیسی را برانداختند،  و استقلال کامل بکشور بیرمانی اعطا،  و بیرمانی علیه انگلیس اعلام جنگ داد.  پس از پایان جنگ انگلیسها درصدد برآمدند سازمان انگلیسی 1937 را دوباره برقرار سازند.  لذا بکمک بعضی از نواب محلی،  ک نه ای مرکب از بومیان تشکیل دادند،  و رئیس نهضت ملیون و رو مه نویسانی،  که علیه انگلستان فعالیت داشتند مورد تعقیب قرار گرفتند.  ولی مخالفت دامنه داری بدست یاری لیگ ضد فاشیست برای نجات مردم تشکیل شد،  که مرکب از عناصر ناسیونالسیت و کمونیست ها و سوسیالیست ها و سندیکالیست های کارگران و کشاورزان تشکیل شد.  این لیگ اعتصاب عمومی را اعلان،  و عملاً کلیه امور کشور را فلج ساخت.       وقتی کارگران زمام حکومت را در انگلستان بدست گرفتند،  وضع عوض شد،  حکمران جدیدی به رانگون اعزام گردید،  حکمران جدید فرستاده از لندن،  شورای اجرایی مرکب از یازده عضو از اهالی بیرمانی تشکیل داد،  که شش نفر اعضا لیگ ضد فاشیست بودند.  لیگ ضد فاشیست برای همکاری با حکمران شرایطی پیشنهاد نمود،  از جمله انتخابات عمومی برای تشکیل مجلس موسسان،  و صدور اعلامیه از طرف ت انگلستان،  مبنی بر اینکه استقلال بیرمانی را برسمیت خواهد شناخت.  این شرایط مورد قبول قرار گرفت،  و کمی بعد در ژانویه 1947 هیئت نمایندگی بیرمانی به لندن رهسپار شد،  تا نسبت بج بیرمانی از حوزه مشترک المنافع،  بحث و گفتگو کنند.       در نتیجه بیرمانی خود را از حوزه امپراطوری انگلستان،  و مشترک منافع بکلی جدا ساخت،  و بصورت یک ت مستقل آسیایی در آمد،.  دیگر هیچ قید و ارتباطی استعماری نه با انگلستان و نه با اروپا دارا نباشد.  استقلال کشور چیزیست که بسهولت می توان وعده داد،  اما مشکلات و با مسائل زیاد دارد،  و بسختی می توان آنرا عملی ساخت.  بیرمانی پس از اینکه خود را آزاد ساخت،  دچار ی سلسله کشمکش های داخلی،  و جنگ های خونین بدعاقبت شد،  که هنوز هم گرفتار است.    نظر انوش راوید:  استعمار انگلیس را نباید دست کم گرفت،  پر از ترفند و کلک و تاریخ سازی و غیره است.       شورش های ای راخین همان آراکان       گویند!،  آغاز بحران دور جدید به در درگیری بین یک فرد مسلمان با یکی از بو ان،  بر می گردد،  که طی آن فرد بو کشته شد،  و این واقعه خشم مردم محلی و مأموران تی را برمی انگیزد،  این ماجرا بهانه ای برای افراط طلبان بو جهت حمله به روستاهای مسلمان نشین و آتش زدن منازل آنها شد.  این خشونت ها درحالی ادامه دارد،  که رئیس جمهور میانمار هفته گذشته اعلام کرد،  "مسلمانان شهروند میانمار نیستند".    نظر انوش راوید:  همانطور که در بالا نوشتم آغاز دور جدید دارای سابقه طولانی است،  ولی تفاوت دور جدید از نفوذ و برنامه های استعمار و امپریالیسم است،  باید دانست چه ترفند و سیاستی در کار آنهاست.       در سال ۱۹۸۲ قانون حقوق شهروندی به تصویب رسید،  که به واسطه این قانون از میان ۱۴۴ قومیت موجود در میانمار ۱۳۵ قومیت حق شهروندی دریافت د،  و ۹ دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم شدند،  که بزرگترین این قومیت های،  قوم روهینگیا است.       ت میانمار برای رفع اختلافات و مشکلات میان مسلمانان و بو ان،  سیاست کوچ اجباری کل ۶ میلیون مسلمان روهینگیایی را از منطقه آرکان اتخاذ کرده است.  اما طبق آمار غیررسمی جمعیت این قوم که صد در صد آنها مسلمان هستند،  به ۸ میلیون نفر می رسد.  به واسطه این سیاست اتخاذ شده از جانب ت قریب به ۱۵۰ هزار نفر از مسلمانان آرکان به بنگلادش، ۵۰ هزار نفر به تایلند،  و ۴۰ هزار نفر به ما ی،  و تعداد قابل توجهی به دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت د.       در آ ین اظهار نظر رئیس جمهوری میانمار بیان شده است،   که ۸۰۰ هزار نفر از این قوم را باید از میانمار ا اج کرد تا تنش ها پایان یابد. کشور و سیاست       در حالی که برمه یکی از مستمرات بریتانیا بود،  امضای موافقتنامه ای توسط ژنرال آنگ سان باعث شد،  این کشور نهایتاً به استقلال برسد.  در سال ۱۹۷۴ طیّ یک همه پرسی ملی،  جمهوری سوسیالیستی برمه،  رسماً تحت طرح ریزی قانون اساسی جدید،  حیات دوباره یافت.       آنگ سان سوچی،  دختر ژنرال سان،  از ان استقلال طلبانه برمه،  از سال ۱۹۸۸ فعالیت خود را در آن کشور آغاز کرد.  در آن سال،  برمه دستخوش آشوب بود،  که در سال ۱۹۸۹ به روی کار آمدن و بازداشت وی منجر شد.  در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰،  در حالیکه خانم آنگ سان سوچی همچنان در بازداشت بود،   طرفدار دمکراسی به پیروزی چشمگیری در برمه دست یافت.  وی به عنوان لیگ ملی برای دموکراسی برمه،  در سال ۱۹۹۰ در انتخابات عمومی برمه پیروز شد،  ولی ان نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام د.       راهبان بو یکی از عوامل اصلی در تظاهرات سال ۲۰۰۷ علیه ان نظامی برمه بودند.  پس از وقوع ناآرامی های پراکنده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود،  که راهبان بو بزرگ ترین تظاهرات ضد تی پس از سال ۱۹۸۸ میلادی را ترتیب دادند،  و برای چند روز اوضاع را در پایتخت و سایر مراکز جمعیتی ملتهب کرد.       ت عاقبت برای سرکوب ناآرامی ها وارد عمل شد،  سازمان ملل از کشته شدن ۳۱ نفر در روند سرکوب ناآرامی ها خبر داد،  در حالی که به ادعای راهبان بو تعداد واقعی کشته شدگان در این عملیات به مراتب بیشتر بوده است.       در پی انتخابات سال ۲۰۱۰،   تی به ظاهر غیرنظامی اداره امور برمه را در دست گرفته،  و برخی اصلاحات را به اجرا گذاشته،  که به عنوان مقدمه حرکت به سوی دموکراسی،  با استقبال مخالفان داخلی و همچنین کشورهای غربی مواجه شده است.اتوماسیون اداری در ایران

درخواست حذف اطلاعات

اتوماسیون اداری در ایران

پیش نویس

       حتماً سرو کار شما در این زمان یعنی در نیمه دوم،  دهه دوم،  قرن بیست و یک،  به یکی یا چند اداره در کشور ایران افتاده،  و می بینید،  که از سرو کول اداره ها کاغذ و پرونده های کاغذی بالا رفته،  و همه میزها و کمد ها پر از کاغذ است.  برای هر کاری کلی فتوکپی می خواهند،  و کلی معطلی،  و گاه مردم آزاری شده است.  در مواردی کارمندها نیز مانند مراجعه کنندگان،  کم و بیش گیج و ویج و سردرگم هستند،  و تنها کاری هم که بلد هستند،  به تعویق انداختن کار است،  کارهایی که براحتی می توان با اتوماسیون تحت وب انجام داد.  وقتی با کارمندان درباره اتوماسیون صحبت می کنیم،  می گویند ببین کامپیوتر بما دادند،  آنها کامپیوتری را که روی میزاشان است،  اتوماسیون اداری می پندارند،  و می گویند،  برای همین کامپیوتر فقط یکی دو ساعت آموزش دیده اند.

اتوماسیون اداری در ایران

تصویر برای اتوماسیون اداری در ایران،  ع شماره 3526.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  ع شماره 1615.

برگه پیوست پژوهشکده وبسایت ارگ ایران است.

. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

کارت بی هوش

      من به کارت هوشمند ملی می گویم کارت بی هوش،  این کارتها ارزش هیچ کار هوشمندانه ای ندارند،  در اداره ها فقط کپی آنها را می خواهند،  تا در کنار کپی شناسنامه لای پرونده قرار دهند.  یعنی فقط اینها را الکی به مردم دادند،  و عده ای می گویند بخاطر پولش بود،  درصورتیکه وظیفه این کارت کار هوشمندانه است.  کار هوشمندانه وقتی می تواند انجام شود،  که اتوماسیون تحت وب اداری در کشور بطور کامل شکل گیرد.  در غیر اینصورت و عدم آگاهی رساندن درباره مهم اتوماسیون تحت وب،  باعث می شود مخارج سنگین تعداد زیاد کارمند،  و رفت آمد و معطلی و غیره،  و  کلاً صدمه و ضرر بکشور و ملت بخورد،  و کارت هوشمند هم بیهوش شود.

تعریف اتوماسیون اداری

      امروزه،  اکثر سازمانها از اتوماسیون اداری بعنوان یک ابزار مفید در جهت کاهش هزینه ها و افزایش نظم و بهره وری سازمان خود استفاده می کنند.  اتوماسیون اداری عبارت است از متصل اطلاعات کامپیوترها در ابعاد جهانی و کشوری به کمک شبکه اینترنت است،  تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه ها و مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد.  با اتوماسیون اداری افراد در هر کجا که باشند،  مانند این است که داخل سازمان هستند،  و به همین علت است،  که کارها با سرعت بیشتری انجام می گردد،  و بالطبع هزینه های دوباره کاری به شدت کاهش می یابد.  جلوگیری از اتلاف منابع کشور،  و نیز مهمتر جلوگیری از پارتی بازی و زیر میزی است،  و جلوگیری از بی نظمی ها اداری است.

      بهبود کارایی پرسنل سازمان در اتوماسیون اداری کنترل بهتر فرآیندها نسبت به ح سنتی و دستی،  بهبود خدمات به مشتریان و تکریم ارباب رجوع،  با استفاده از گردش کار در اتوماسیون اداری به وضوح رویت می شود.  انعطاف پذیری سیستم،  شفاف سازی و بهبود فرایندهای سازمان گردش کار،  کاهش دادن هزینه ها و تأمین مواد و منابع،  گسترده نمودن تنوع در ارتباطات سازمانی در ری از زمان،  افزایش بهبود کیفیت اطلاعات و ارتباطات درون و برون سازمانی،  ایجاد زمان مطمئن برای تحویل نامه ها و کارها،  فراهم یک دیدگاه منحصر به فرد برای کارها،  بهبود کارایی اداری و خ رسازی.

      در نتیجه خ ر سازی فرآیند های سازمانی،  بسیاری از مراحل زائد در انجام کارها شناسایی و حذف خواهند شد.  با حذف این مراحل اضافی،  مدت زمان بیشتری برای بررسی و انجام کارهای مهم تر وجود دارد،  و اولویت گذاری برای کارها با دقت بیشتری صورت می گیرد،  در نتیجه کارایی کلی سیستم بهبود می یابد.

سیستم اتوماسیون اداری تحت وب

      این خ ر سازی،  وظیفه ایجاد ارتباطات و آرشیو اسناد را به عهده دارد،  هزینه های دوباره کاریها را کاهش می دهد،  یکی از چالش های اساسی سازمان ها و شرکت ها،  نظم نظام اداری و گردش کار آنهاست،  که به صورت سنتی انجام می پذیرد.  نامه نگاری های کاغذی در سازمان،  خود باعث خیلی از مشکلات و کندیها می شود،  و در مجموع هزینه های بالایی را بر هر سازمانی تحمیل می نماید.  چرخش یک نامه از حافظه پرسنل مربوطه خارج شده،  و به یک سیستم قوی و کارآمد و خ ر س می شود.

      مدیریت و برنامه ریزی کارها،  نامه ها و امکان یادآوری رویدادها از امکانات قدرتمند دیگر سیستم اتوماسیون اداری است.  امکان نظارت مدیران بر تمام مراحل و کار های پرسنل خود از امکانات قدرتمند مدیریتی آن است.  سیستم اتوماسیون اداری تحت وب نظم و هماهنگی را برای ادارات دارد.  گردش مکاتبات اداری درون سازمانی و برون سازمانی به آسانی امکان پذیر می گردد.  حتی سازمان هایی که دارای چندین شعبه و پراکندگی جغرافیایی بالایی هستند،  میتوانند با اتوماسیون تحت وب بسیاری از چالش هایی،  که در سیستم های سنتی وجود دارد را بر طرف نمایند.

      در اتوماسیون اداری تحت وب،  هر کاربر دارای یک کارتابل شخصی است،  که در آن می تواند نامه های وارده خود را رویت کند،  و پاسخ نامه اداری را برای سایر کاربران ارسال نماید،  و سوابق نامه ها و مکاتبات قبلی خود را آرشیو الکترونیک کند.  در هر نامه امکان قرار دادن یادآوری نامه،  ستاره دار نامه،  گردش کار یک نامه وجود دارد. هر نامه قابلیت امضا الکترونیکی دارد،  و به آسانی میتواند یک نامه را برای دیگران ارجاع داد،  هر شخص می تواند نامه های خود را بر اساس سلیقه سازمان یا مطابق نیاز خودش دسته بندی نماید،  و فرایند کارها را خ ر مدیریت می کند،  بدین صورت نظم کار های شخصی و آرشیو نامه ها در سازمان بهبود قابل توجه خواهد یافت.

ویژگیهای اتوماسیون اداری تحت وب

      کارتابل شخصی و امکان پاسخگویی به نامه ها،  امکان تعریف اشخاص و سازمان های طرف مکاتبه با مشخصات کامل فردی و کاری،  تعریف مسئولیت ها و سمت ها در نمودار سازمانی و تعریف ارتباط بین سمت ها،  امکان تعریف سطوح دسترسی به نامه های عادی، محرمانه، سری،  و تعریف اولویت نامه ها،  امکان تعریف و طبقه بندی گیرنده ها جهت پرسنل بصورت اتوماتیک یا انفرادی،  تعریف پوشه های عمومی و شخصی برای نامه،  امکان تعریف الگوی نامه از هر نوع به صورت عمومی و شخصی،  امکان تنظیم گزارش کار روزانه جهت کلیه پرسنل و مدیریت آنها،  امکان تنظیم و مشاهده قرارها،  بایگانی اطلاعات به صورت شخصی و عمومی،  تعریف نامه های داخلی،  نامه جدید به خارج از سازمان و نامه رسیده از خارج از سازمان،  امکان تعریف امضای مدیران به صورت ع و انتقال آن به نامه ها در صورت داشتن مجوز،  امکان صدور نامه های داخلی،  امکان قرار دادن یادداشت روی نامه ها و همچنین تنظیم جواب نامه،  امکان قرار دادن زمان روی پیگیری نامه ها،  ارجاع نامه به چندین شخص و یا تعریف گروه های مخاطب،  امکان طبقه بندی نامه ها بر اساس موضوع و پیرو،عطف و غیره،  ایجاد نامه مرتبط با نامه رسیده،  امکان ورود تصویر و اسکن نامه ها و ضمائم آنها،  ارائه گزارش های از قبل طراحی شده،  و امکان طراحی گزارش های مورد نیاز،  امکان گزارش گردش نامه ها به صورت درختی و نمودار،  دارا بودن گزارش ساز با امکان گزارشات لیست، آماری، ماتریسی، نموداری،  ارسال گزارشات با انواع فرمت،  یادآوری خ ر نامه ها و کارها،  دارای دفتر تلفن حرفه ای با انواع جستجو و غیره،  و مهمتر از همه عدم وابستگی به موقعیت مکانی کاربر،  یعنی کاربر در هر زمان و هر مکان،  می تواند از طریق اینترنت به اطلاعات سازمان دسترسی پیدا کند.

   مهم:  برای اینکه ادارات کشور ایران،  وارد تمدن جدید قرن 21 ،  منجمله اتوماسیون تحت وب شوند، همه جا بگویید و بنویسید،  در هر اداره و مسجد و مجلس،  در این باره بگویید.

   جالب:  کارمندان پیرو مکتب و دانش قدیمی کارمندی،  در سطح های بالا تا پائین،  خود آگاه یا ناخود آگاه،  در مقابل اتوماسیون اداری مقاومت می کنند،  وظیفه جوانان باهوش است،  که برای آینده نوین آنها را آگاه نمایند.

. . . .

مستند های مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

http://arqir.com

کلیک کنید:  اداری و ثبتی و دیوانی

کلیک کنید:  پژوهشکده وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  دمکراسی، فدرالیسم، حزب، سازمان

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= د و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا

    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و ع ها و مطالب را بی د.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اه ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.

   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

ارگ ایران   http://arqir.com

 

کلیک کنید:  تماس و پرسش و نظرhttp://arqir.com/101-2