رسانه
رسانه

هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019)هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019)

درخواست حذف اطلاعات

28-2 ژئن 2019- کپنهاگ دانمارک  


هشتمین کنفرانس تحقیقات بین المللی iea (irc-2019) در تاریخ 5 تا 7 تیر ماه 1398 در the danish school of education در aarhus در کپنهاگ دانمارک برگزار می­شود. کارگاه هایی در زمینه تحلیل داده­ های ثانویه نیز در تاریخ های 2 تا 4 تیر ماه 1398 نیز برگزار می شود. 


 

زمان ثبت نام در کنفرانس از 3 دسامبر 2018 تا 24 می 2019 (معادل 12 آذر 1397 تا  3 داد 1398) است.


 

موضوعات مورد بحث در این کنفرانس عبارتند از:

 

  • trends in international mathematics and science study (timss, timss a nced);
  • progress in international reading literacy study (pirls);
  • international civic and citizenship education study (iccs, cived);
  • international computer and information literacy study (icils, sites);
  • other iea studies, such as the teacher education and development study in mathematics (teds-m) (see other iea studies for a full list);
  • policy implications of large-scale educational research;
  • research informing learning and teaching practice in international education;
  • methodology and analysis in large-scale essment.

 

کارگاه های که در این کنفرانس برگزار خواهند شد عبارتند از:

 

1.      using large-scale essment data to inform policy and practice

2.      multilevel modeling with iea data

3.      essment design, item response theory, and proficiency estimation

4.      response styles in large-scale essment

5.      analyzing data from international large-scale essments using r


سایت این کنفرانس:

https://www.iea.nl/8th-international-research-conference