رسانه
رسانه

به احتمال زیاد؛ پنج شنبه روز اول ماه رمضان استبه احتمال زیاد؛ پنج شنبه روز اول ماه رمضان است

درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه روز اول ماه رمضان است ستاد استهلال دفتر ی  اعلام کرد به احتمال زیاد روز پنج شنبه 27 اردیبهشت روز اول ماه مبارک رمضان است. 

حجت ال علیرضا موحدنژاد رئیس ستاد استهلال دفتر ی در نشست خبری استهلال ماه مبارک رمضان گفت: ۱۲۰ گروه در ۲۹ نقطه از کشور برای رویت هلال ماه مستقر خواهند شد، به طور قطع هلال ما فردا روز چهارشنبه به سادگی دیده می شود اما اگر دیده نشد اخبار جدید را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.