رسانه
رسانه

اجرای عملیات رزم هوایی توسط هواپیمای اف ۱۴ و میگ ۲۹اجرای عملیات رزم هوایی توسط هواپیمای اف ۱۴ و میگ ۲۹

درخواست حذف اطلاعات

ø§ø¬ø±ø§ûŒ ø¹ù ù„ûŒø§øª ø±ø²ù ù‡ùˆø§ûŒûŒ øªùˆø³ø· ù‡ùˆø§ù¾ûŒù ø§ûŒ ø§ù û±û´ ùˆ ù ûŒú¯ û²û¹

 در دومین روز از مرحله اصلی و فازعملیاتی هشتمین رزمایش بزرگ ف ان حریم ولایت، جنگنده بمب افکن های راهبردی سوخو ۲۴ با استفاده از اصل غافلگیری و دور از دید رادار های دشمن اه ثابت و متحرک زمینی دشمن را منهدم د.

بمب افکن های راهبردی سوخو ۲۴ با حمل انواع موشک های بهینه شده و نقطه زن x-۲۵ که توسط متخصصان جوان نیروی هوایی آماده بهره برداری و تست عملیاتی شده است، اه زمینی را با موفقیت منهدم د.

در این مرحله همچنین جنگنده های اف-۱۴ و میگ-۲۹ با انجام عملیات رزم هوایی به درگیری هوایی و تمرین شرایط درگیری در صحنه واقعی نبرد پرداختند.

به گفته انگیزه سخنگوی رزمایش هشتمین رزمایش بزرگ ف ان حریم ولایت بر اساس صحنه واقعی جنگ انجام شد.

اجرای عملیات رزم هوایی