رسانه
رسانه

حضور رضا عطاران و سامان مقدم در پشت صحنه ساعت پنج عصرحضور رضا عطاران و سامان مقدم در پشت صحنه ساعت پنج عصر

درخواست حذف اطلاعات

حضور رضا عطاران و سامان مقدم در پشت صحنه ساعت پنج عصر

. روز اول بردارى، رضا عطاران و سامان مقدم سر صحنه حاضر شدندو شروع را به مدیرى تبریک گفتند. سیامک انصارى، آزاده صمدى، مهران مدیرى بازیگران این هستند و ده ها بازیگر دیگر، مراحل تست گریم را مى گذرانند. شاید این پر فروش ترین تاریخ سینماى ایران باشد!منبع: http://atipic. /