رسانه
رسانه

دلتنگدلتنگ

درخواست حذف اطلاعات
همه آدما این همه دلتنگ میشن؟ منظورم اینه که شاید منم فقط که در غصه هام گم شده ام . شاید منم فقط که از فکر چشمات بیرون نمیام . شاید از تنهایی این قدر دوستت دارم شاید چون بی پناهم این قدر می خوامت . ولی یه چیز رو میدونی؟ واقعا من می خواستمت واقعا دوستت داشتم خدایا ذهنم قاتی شده . تو هیچ به من فکر نمی کنی نه؟ فکر نمی کنی که دنبالم نمیای . فکر نمی کنی که از دور بسم . یه سوال فقط من خیلی زشتم؟ تو و من که بدون دیدن هم عاشق نشدیم ...منبع: http://awfuldays. /