رسانه
رسانه

عشق ناتمامعشق ناتمام

درخواست حذف اطلاعات
من می گویم فروغ نسبتا خوشبخت بود .برای این که بالا ه عشق واقعی را تجربه کرد . اگر من بودم هم عاشق ابراهیم گلستان می شدم . نمی شود اسیر جاذبه کلام این مرد نشد . ممنونم ازش که بود و دست حقه بازهای ادبی را رو کرد ممنون که بود و گفت بعضیها چه ترجمه ی هایی می د ممنون که با بد خودش راست همه چیز را گفت . ممنون که در کنار فروغ بود و شاید هم عاشقش . دلم می لرزد وقتی فکر می کنم اگر من هم می مردم ماجرای عشق ما این جور ناتمام می ماند ؟منبع: http://awfuldays. /