رسانه
رسانه

بی عشق محال است زندگیبی عشق محال است زندگی

درخواست حذف اطلاعات
مگر می شود به چیزی موهوم مثل یک آدم دیگر که قدر تو خوب باشد فکر کرد؟ مس ه است. دیگر ی مثل تو پیدا نمی شود . تن خسته من هم دیگر تاب و توان جنگیدن ندارد. مرا ازپا انداخته ای . خیلی زودتر از سنم پیر شدم . همه انرژی و توانم را روی تو گذاشتم حالا حس می کنم جسمم هم بیمار شده بی عشقی کمرم را ش ته . دلم دلم دلم ...دیگر حتی وقتی مهربانی باورت نمی کنم تو می توانی بدون من سرکنی این عشق نیست . تو دروغ گفتی ...دروغ گفتی که عاشقمی . دروغ می گفتی و دیگر حتی به دروغ هم نمی گویی دوستم داری .نداری. مرا اشتباه گرفتی . باید ترکم کنی . باید ترکت می همان اول . دیگر صبح قشنگی ندارم . مدام خاطرات تو پیش چشمم است. ای خدا دلم .منبع: http://awfuldays. /