رسانه
رسانه

ریش در گزینش افراد ملاک نباشدریش در گزینش افراد ملاک نباشد

درخواست حذف اطلاعات

ریش در گزینش افراد ملاک نباشد

ولی فقیه در استان فارس و شیراز گفت: در گزینش باید به دنبال این باشیم که افراد عادل جذب شوند اما به جای توجه به این ملاک‌ها، مواردی مانند داشتن محاسن و ریش را ملاک قرار داده‌ایم که این شاخص‌ها باید تغییر کند. آیت‌ا... لطف‌ا... دژکام افزود: لازمه نظام ی این است که عد گستر باشد و اگر یک فرد غیرعادل به عنوان مدیر در نظام ی مصدر کار قرار گیرد، مدیریتمان غیرعادلانه خواهد شد. وی ادامه داد: انی که در هسته مرکزی گزینش حضور می‌یابند باید در انتخاب افراد، عد محوری را به عنوان یک اولویت مهم در نظر داشته باشند شیراز بیان کرد: اگر در گزینش اشخاص، افراد گزینشگر به درستی به ملاک‌های مورد نظر عمل کنند، نه تنها در این مورد بی‌عد ی رخ نمی‌دهد بلکه در روند گزینش هم هیچ فردی به آنها تحمیل نمی‌شود. آیت‌ا... دژکام، تغییر نگرش در ملاک‌های گزینش افراد را یک ضرورت دانست و گفت: در نظام ی هیچ حق ندارد خود را به دیگری تحمیل کند، چرا که این نظام قائل به شایسته سالاری است و جذب افراد به شیوه سفارشی، خیانت به نظام ی است.