رسانه
رسانه

توصیه های طب ایرانی در ماه رمضان / نوشیدن آب گرم در افطار را فراموش نکنیدتوصیه های طب ایرانی در ماه رمضان / نوشیدن آب گرم در افطار را فراموش نکنید

درخواست حذف اطلاعات
مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت بر رعایت توصیه های طب ایرانی در ماه مبارک رمضان برای ارتقای تندرستی تاکید کرد.
تصویر توصیه های طب ایرانی در ماه رمضان / نوشیدن آب گرم در افطار را فراموش نکنید

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]