رسانه
رسانه

ذاکر اهل بیت علیه السلام بهمن مختاریاز ازل نوکریت مست و امانم کرد

درخواست حذف اطلاعات
از ازل نوکریت مست و امانم کرد
خواندن مرثیه ات بی سروسامانم کرد
این دل بی ثمرم لایق دیدار نبود
نقش ایوان تواینگونه وشانم کرد
درهوای نجفت یادغمت افتادم
غم زهرای تو پیوسته پریشانم کرد
درفرات تن من قطره ای از عشق نبود
این حسین جان توچون چشمه جوشانم کرد
ساقیاقطره ای ازکوثرعشق تومرا
ذاکرمرثیه ساقی عطشانم کرد
ردمکن نوکر خود را ز درت یا مولا
نوکریت به جهان یک شبه سلطانم کرد
عاقلی بودم و راهی نجف گشت دلم
بوی ایوان نجف ی ره حیرانم کرد

ارسال شده از یار جاماندهمنبع: http://bahman65. /فهم هر ی که رسیده خا ار زینب است

درخواست حذف اطلاعات
فهم هر که رسیده خا ار زینب است

قلب ما گر درد دارد بی قرار زینب است

چشم ما از خود ندارد اشک؛ زهرا لطف کرد

مثل چشمه، چشم شیعه اشکبار زینب است

ظاهرا کرب و بلا باشد خزان عمر او

در حقیقت روز عاشورا بهار زینب است

راه را تا کربلا نه تا خدا هموار کرد

این که ما در راه باشیم انتظار زینب است

ما رأیت گفته است الا الحسین کِی دیده است

روی خونین حسین آئینه دار زینب است

آمدن در قتلگاه و بوسه بر حنجر زدن

گفتن ذکر تقبّل افتخار زینب است

هرکه میگوید ندارد معجری باور نکن

نور هجده سر حجاب باوقار زینب است

صورت او شد کبود آبرویش مال ماست

هرچه داریم امنیت از اعتبار زینب است

مشکل امر فرج با دست او وا میشود

بر خود مهدی قسم این کار کار زینب استمنبع: http://bahman65. /ای سرور شهیدان شش گوشه قبره قربان

درخواست حذف اطلاعات
ای سرور شهیدان شش گوشه قبره قرباناز ازل نوکریت مست و امانم کرد

درخواست حذف اطلاعات
از ازل نوکریت مست و امانم کرد
خواندن مرثیه ات بی سروسامانم کرد
این دل بی ثمرم لایق دیدار نبود
نقش ایوان تواینگونه وشانم کرد
درهوای نجفت یادغمت افتادم
غم زهرای تو پیوسته پریشانم کرد
درفرات تن من قطره ای از عشق نبود
این حسین جان توچون چشمه جوشانم کرد
ساقیاقطره ای ازکوثرعشق تومرا
ذاکرمرثیه ساقی عطشانم کرد
ردمکن نوکر خود را ز درت یا مولا
نوکریت به جهان یک شبه سلطانم کرد
عاقلی بودم و راهی نجف گشت دلم
بوی ایوان نجف ی ره حیرانم کرد

ارسال شده از یار جاماندهمنبع: http://bahman65. /فهم هر ی که رسیده خا ار زینب است

درخواست حذف اطلاعات
فهم هر که رسیده خا ار زینب است

قلب ما گر درد دارد بی قرار زینب است

چشم ما از خود ندارد اشک؛ زهرا لطف کرد

مثل چشمه، چشم شیعه اشکبار زینب است

ظاهرا کرب و بلا باشد خزان عمر او

در حقیقت روز عاشورا بهار زینب است

راه را تا کربلا نه تا خدا هموار کرد

این که ما در راه باشیم انتظار زینب است

ما رأیت گفته است الا الحسین کِی دیده است

روی خونین حسین آئینه دار زینب است

آمدن در قتلگاه و بوسه بر حنجر زدن

گفتن ذکر تقبّل افتخار زینب است

هرکه میگوید ندارد معجری باور نکن

نور هجده سر حجاب باوقار زینب است

صورت او شد کبود آبرویش مال ماست

هرچه داریم امنیت از اعتبار زینب است

مشکل امر فرج با دست او وا میشود

بر خود مهدی قسم این کار کار زینب استمنبع: http://bahman65. /