رسانه
رسانه

از ازل نوکریت مست و امانم کرداز ازل نوکریت مست و امانم کرد

درخواست حذف اطلاعات
از ازل نوکریت مست و امانم کرد
خواندن مرثیه ات بی سروسامانم کرد
این دل بی ثمرم لایق دیدار نبود
نقش ایوان تواینگونه وشانم کرد
درهوای نجفت یادغمت افتادم
غم زهرای تو پیوسته پریشانم کرد
درفرات تن من قطره ای از عشق نبود
این حسین جان توچون چشمه جوشانم کرد
ساقیاقطره ای ازکوثرعشق تومرا
ذاکرمرثیه ساقی عطشانم کرد
ردمکن نوکر خود را ز درت یا مولا
نوکریت به جهان یک شبه سلطانم کرد
عاقلی بودم و راهی نجف گشت دلم
بوی ایوان نجف ی ره حیرانم کرد

ارسال شده از یار جاماندهمنبع: http://bahman65. /