رسانه
رسانه

37756 بدون عنوان...37756 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
تلگرام انلاین نباش

خواهش میکنم!

قلبم میلرزه میترسم

یه ساعت پیش ا ین بازدید واتساپت بوده و الان تلگرام انلاینی

انلاین نباش

انلاین نباش

اگه هم هستی واسه من باش

دلم برات تنگ شده

ولی میترسم پی ام بدم بهت

میترسم از حرف زدن

از اینکه ناراحت شی

و مهم تر اینکه نمیدونم چی بگم

وقتی بام همکاری نمیکنی و حرف نمیزنی

ازت پرسیدم که دوسم داری با نه

جوابتو گرفتم به حرفات ایمان دارم

اما میترسم

یه بار مزه از دست دادنتو چشیدم

طعم مرگ میداد !

کاش میتونسم بهت بگم بیای این وبو بخونی همدم دوساله ی منو

وقتایی که ازت دلخور بودم اینجا نوشتم

وقتایی که دلم برات تنگ بود

ناراحت بودم

همش اینجاس

امشب نمیای ک حرف بزنی

بم نمیدونم چطور شد اومدی حرف زدی

چقد دلم مرد خودمو میخاد

اون ادم قبلو

اخ ک اگه برگردی به روال قبل...

چقد اهن ی که اون روزا گوش میدادم قلبمو درد میاره

چقد ...

هی خدامنبع: http://banoo77-94. /