رسانه
رسانه

یک خاطره ی عسلییک خاطره ی عسلی

درخواست حذف اطلاعات

یک صفحه ی وب پیدا .از وبلاگ قدیمیه حذف شده ام.یک صفحه ی نوستالژیک و شاید عاشقانه.خاطره ای از سالهای نه چندان دور.از روزهای دانشجویی.خاطره ی یک روز زمستانی که از اول صبح،تا دوازده ظهر،گل در بر و می در کف و معشوق به کامم بود!یک روز خوب که پسرک با من حرف زد.یک روز خوب که می دانستم پسرک هم مرا دوست داشت و قطعا اول،این پسرک بود که عاشق من شد و بعد من عاشق او.کاش می شد خاطره ی آن روز و تمام روزهایی که به زیبایی از پسرک برایم مانده؛مثل ذخیره کرد و روزی هزار بار تماشا کرد و از تکرارش سیر نشد...کاش