رسانه
رسانه

سلیمانی در میان رزمندگان نُجَباءسلیمانی در میان رزمندگان نُجَباء

درخواست حذف اطلاعات
باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصویری از بازدید سرزده سلیمانی از رزمندگان نُجَباء در "بوکمال" را منتشر کرد.