رسانه
رسانه

برداشت کنجد در مناطق گرمسیربرداشت کنجد در مناطق گرمسیر

درخواست حذف اطلاعات
کنجد یکی از دانه های روغنی مهم در کشاورزی است. بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان دیده شده است، احتمالاً قدیمی ترین دانه روغنی است که بشر آن را شناخته و مصرف نموده است. در کشور ما نیز کاشت دانه های روغنی کنجد قدمتی طولانی دارد و درگذشته جزو اقلام صادراتی مهم ایران بوده است.