رسانه
رسانه

هویت مظنون تیراندازی کالیفرنیا مشخص شدهویت مظنون تیراندازی کالیفرنیا مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات
پلیس هویت فردی را که با تیراندازی در رستورانی در کالیفرنیا ۱۲ نفر را به کام مرگ فرستاد، معرفی کرد.