رسانه
رسانه

ساحلی بازان ایران بر روسیه هم غلبه دساحلی بازان ایران بر روسیه هم غلبه د

درخواست حذف اطلاعات
ساحلی بازان ایران در رقابت های جام بین قاره ای در دیدار مقابل روسیه به پیروزی رسیدند و در صدر گروه خود ایستادند.