رسانه
رسانه

جهانبخش: می دانستم کار سختی خواهم داشتجهانبخش: می دانستم کار سختی خواهم داشت

درخواست حذف اطلاعات
علیرضا جهانبخش، ملی پوش ایرانی تیم برایتون از شروع سختش در لیگ برتر انگلیس می گوید.