رسانه
رسانه

علی هاشمی دوباره قهرمان وزنه برداری جهان شدعلی هاشمی دوباره قهرمان وزنه برداری جهان شد

درخواست حذف اطلاعات
علی هاشمی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۸ قهرمان شد و رضا بیرالوند نیز توانست مدال طلای دوضرب و برنز مجموع جهان را بگیرد.