رسانه
رسانه

ناامیدکننده؛ عالیشاه اردوی پرسپولیس را ترک کردناامیدکننده؛ عالیشاه اردوی پرسپولیس را ترک کرد

درخواست حذف اطلاعات
بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس اردوی تیمش را ترک کرد تا غیبتش در بازی روز شنبه قطعی شود.