رسانه
رسانه

واکنش کمیسیون حقوقی مجلس به تهدیدواکنش کمیسیون حقوقی مجلس به تهدید

درخواست حذف اطلاعات
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای ی با بیان این که «عنوان حقوقی هشدار به بیمه گذاران نفتکش های ایرانی تهدید است» گفت: این موضوع کاملا غیرقانونی است و شرکت های بیمه به هیچ وجه تعهدی برای رعایت این مساله ندارد.