رسانه
رسانه

بازیکن تراکتورسازی از تیم کنار گذاشته شدبازیکن تراکتورسازی از تیم کنار گذاشته شد

درخواست حذف اطلاعات
بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز از این تیم کنار گذاشته شد.