رسانه
رسانه

جلالی: پیکان و پارس جنوبی شبیه هم هستندجلالی: پیکان و پارس جنوبی شبیه هم هستند

درخواست حذف اطلاعات
سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران معتقد است بین تیمش و پارس جنوبی شباهت های بسیاری وجود دارد.