رسانه
رسانه

شرط عباس جدیدی برای !شرط عباس جدیدی برای !

درخواست حذف اطلاعات
عباس جدیدی می گوید برای بعد از وساطت ، تنها یک شرط گذاشته بود. عباس جدیدی، عضو خبرساز این روزهای شورای شهر تهران روایت جالبی از ماجرای وساطتش برای ، خواننده زیرزمینی که به کمک او توانست از زندان آزاد شود، دارد.