رسانه
رسانه

75246 بدون عنوان...75246 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
یه خاطره ای یادم افتاد نسرینیم...

یه خاطره ی ...

ولی بزار بمونه برای فردا...اخه امروز روز ا توافقم با غمو غصه هامه...

فردا میگم این خاطره رو...

اون آهنگی رو که اونروز گفتم چه بلایی سرم آورد رو هم میزارم...

ایام تولدت مبارک نفسم...منبع: http://bazandeyetagdir. /