رسانه
رسانه

به کام دلبه کام دل

درخواست حذف اطلاعات

 


بعضی ها دلشان خوش است که خودشان می خوانند


به جای هفده رکعت در شبانه روز، پنجاه و یک رکعت می خوانند غیر از های مستحبی دیگر.


اگر بگویند بابا مردم گروه گروه از دین دارند رو برمی گردانند غمشان نیست....


گفت: ان گلیم خویش به در می برد ز موج!


می گوید: آقا! ما گلیم خودمان را درببریم خیلی کار است ، خیلی هنر است،به دیگران نمی رسیم.


بعضی ها اینجوری اند!


آن عملی که نشانه ایمان است، این عمل نیست!!!!!


 


اگر تعهدی احساس نکردی، در مومن بودن خودت شک کن‌...


 


جامعه ای که به تعهدات ایمانی عمل نمی کند نام خود را جامعه مومن نمی گذارد!


 


-----اعتقاد به علی،تعهد می آورد------


 


+ من و طرح سوال ازمون جبرانی حوزه-مجموعه شه ولایت،جلد 1،ایمان در قرآن،سلسله جلسات ی،رمضان 1353


+ فقط عشق که


انسان سازه.‌‌...