رسانه
رسانه

نایبیان کاشاننایبیان کاشان

درخواست حذف اطلاعات
نایبیان کاشان

نایبیان کاشان گروهی از اشرار و غارتگرانی بودند که در (اوا سده ۱۳ خورشیدی اوا قاجاریه) در حدود کاشان و مناطق پیرامون آن مشغول غارت و اج گرفتن از مردم بودند.

سردسته این گروه، «نایب حسین کاشی» بود. وی اصلاً از ایل بیرانوند لرستان بود. پدربزرگ او از م آباد به کاشان آمد و در محله پشت مشهد ن شد. نایب حسین مردی دلیر و کاردان بود.منبع: http://behandishan. /