رسانه
رسانه

شهری که مردمش به هر نامزدی رای داده اند، او رئیس جمهور شده است!شهری که مردمش به هر نامزدی رای داده اند، او رئیس جمهور شده است!

درخواست حذف اطلاعات

اگر در تنها یک شهر وجود داشته باشد که بتواند در انتخاب رئیس جمهور بعدی به شما کمک کند، شهر "هی بورو" در ای فلوریدا است که تاکنون تقریباً تمام انتخاب هایش درست از آب درآمده است.منبع: http://beroznewsiri. /