رسانه
رسانه

zerozero

درخواست حذف اطلاعات

وقتی تو رو دارم، کتاب های پاییزیم رو دارم، آهن پاییزیم رو، سریال های خیلی خیلی خوبم رو و آدمای دوست داشتنی م رو

چه دلیلی می تونه داشته باشه که انقدر حس کنم آدمیم که یه ش ت خیلی بزرگ خورده، و بعدش مجبوره ساعت ها تو خیابون زیر بارون شدید راه بره و از خودش و زندگیش متنفر باشه؟