رسانه
رسانه

یا شاید به اندازه ی کافی تنوع داشتم که دیگه دلم نخوادشیا شاید به اندازه ی کافی تنوع داشتم که دیگه دلم نخوادش

درخواست حذف اطلاعات
یه جمله ای رو شنیدم که مثه این که یک آدم معروف می گفت که هر روز از یه مسیر تازه ای می ره سرکار .. انقدر به تنوع احترام می ذاره و علاقه دارهداشتم به پگاه می گفتم اگه من جای اون آدم معروف بودم، می گفتم که انقدر از یه مسیر می رم سرکار که یا خودم بمیرم یا اون مسیر به فنا بپیونده .. انقدر به چیزای تکراری و قدیمی خودم احترام می ذارم و عشق می ورزم.
+ فک کنم نادر ابراهیمی بود.