رسانه
رسانه

حسن عباسی با شکایت و حفاظت اطلاعات بازداشت شد.حسن عباسی با شکایت و حفاظت اطلاعات بازداشت شد.

درخواست حذف اطلاعات
حسن عباسی با شکایت و حفاظت اطلاعات بازداشت شد

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز 13 مرداد حسن عباسی رئیس مرکز بررسی های ینال با شکایت و حفاظت اطلاعات ایران در دادسرای نظامی حاضر و به حکم بازپرس بازداشت شد.

پیش از این بخشی از یک سخنرانی حسن عباسی در سال های اخیر،منبع: http://bojnord-tat. /