رسانه
رسانه

کنترل هیجان در بحث و گفتگوکنترل هیجان در بحث و گفتگو

درخواست حذف اطلاعات


کــلاس آمــوزشــــــی


* کنترل هیجان در بحث و گفتگو*


            ویژه همسران


پنجشنبه15 شهریور از ساعت 19:30 الی 21


هزینه ثبت نام هر نفر 60 هزار تومان


ثبت نام: 02177249607