رسانه
رسانه

نرم افزار عمران343 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به قیمت حدود 2 میلیونی نرم افزازهای ترسیم دتایل ساختمان بتنی مانند سازه 90 که بسیاری امکان ید این نرم افزار ها را ندارند . نرم افزار مشابه با قیمت 200 هزار تومنی با کارایی خوب امکان استفاده را برای بسیاری بوجود آورده است .منبع: http://civil-202. /