رسانه
رسانه

.. سینمایی رمز داوینچی.. سینمایی رمز داوینچی

درخواست حذف اطلاعات

رمز داوینچی : پرفسور لانگدون متخصص نمادشناسی متهم پرونده قتل رئیس موزه ی لوور میشود که به درخواست نوهی مقتول به دنبال کشف قاتل و رمزی که برای آنها گذاشته میشوند. در این میان گروهی از تندروهای .. ی قصد از بین بردن افراد دیر صهیون و نابودی رازی هستند که پایه ی کلیس..

در ادامه مطلب انلاین ببینیدمنبع: http://codeha. .. /